Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia."— Zapis prezentacji:

1 Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych
Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 1

2 AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2014 r. poz. 811 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2015 r. poz. 357 Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 2

3 AKTY PRAWNE – c.d. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe Dz. U z 2014 r. poz. 902 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe Dz. U z 2015 r. poz. 452 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych Dz. U z 2015 r. poz. 441 Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 3

4 – zasady wyboru podręczników w szkołach
AKTY PRAWNE – c.d. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (m.in.): – definicje podręcznika, materiału edukacyjnego, materiału ćwiczeniowego – zasady wyboru podręczników w szkołach – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (dotacja celowa z budżetu państwa) – zasady i terminy przekazywania środków w ramach dotacji celowej szkołom – terminy rozliczania dotacji celowej – harmonogram wprowadzania bezpłatnego dostępu do podręczników – kwoty przypadające na 1 ucznia danej klasy w szkole Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 4

5 Podręcznik - podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego
DEFINICJE Podręcznik - podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 5

6 HARMONOGRAM WPROWADZANIA BEZPŁATNEGO WYPOSAŻENIA
SZKOŁY PODSTAWOWE 2015/2016 Klasa I i Klasa II - Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne do j. obcego. Dotacja na materiały ćwiczeniowe. Bezpłatny podręcznik ze szkoły/MEN. Klasa III – dofinansowanie kosztów zakupu podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” Klasa IV - Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne. Dotacja na materiały ćwiczeniowe. Klasa V-VI – bez zmian Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 6

7 SZKOŁY PODSTAWOWE – c.d. 2016/2017
HARMONOGRAM WPROWADZANIA BEZPŁATNEGO WYPOSAŻENIA SZKOŁY PODSTAWOWE – c.d. 2016/2017 Klasa I i Klasa II - Podręczniki/materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły. Dotacja na materiały ćwiczeniowe Klasa III – Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne do j. obcego. Dotacja na materiały ćwiczeniowe. Bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN Klasa IV - Podręczniki/materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły. Dotacja na materiały ćwiczeniowe Klasa V - Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne. Dotacja na materiały ćwiczeniowe. Klasa VI – bez zmian . Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 7

8 SZKOŁY PODSTAWOWE – c.d. 2017/2018
HARMONOGRAM WPROWADZANIA BEZPŁATNEGO WYPOSAŻENIA SZKOŁY PODSTAWOWE – c.d. 2017/2018 Klasa I - Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne do j. obcego. Dotacja na materiały ćwiczeniowe. Bezpłatny podręcznik zapewniony przez MEN. Klasa II i Klasa III – Podręczniki/materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły. Dotacja na materiały ćwiczeniowe. Klasa IV i Klasa V – Podręczniki/materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły. Dotacja na materiały ćwiczeniowe. Klasa VI – Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne. Dotacja na materiały ćwiczeniowe. Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 8

9 HARMONOGRAM WPROWADZANIA BEZPŁATNEGO WYPOSAŻENIA
GIMNAZJA 2015/2016 Klasa I - Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne. Dotacja na materiały ćwiczeniowe 2016/2017 Klasa I - Podręczniki/materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły. Dotacja na materiały ćwiczeniowe Klasa II – Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne. Dotacja na materiały ćwiczeniowe. 2017/2018 Klasa I i Klasa II – Podręczniki/materiały edukacyjne otrzymane ze szkoły. Dotacja na materiały ćwiczeniowe Klasa III – Dotacja na podręczniki/materiały edukacyjne. Dotacja na materiały ćwiczeniowe. Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 9

10 W art. 22ae dodano ust. 5a w brzmieniu:
AKTY PRAWNE – c.d. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2015 r. poz. 357 W art. 22ae dodano ust. 5a w brzmieniu: „5a. Kwoty dotacji celowej (...) są powiększane poprzez pomnożenie ich przez wskaźniki (...)” – dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego nie mniejsze niż 2 i nie większe niż 3 – z upośledzeniem umysłowym, niesłyszących, słabosłyszących, z autyzmem, niewidomych i słabowidzących nie mniejsze niż 5 i nie większe niż 10 – słabowidzących – druk powiększony nie mniejsze niż 10 i nie większe niż 25 – niewidomych – wydrukowanych w systemie Braille’a Wskaźniki określono w rozporządzeniu MEN wydanym na podstawie art. 22aga ww. ustawy Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 10

11 AKTY PRAWNE – c.d. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe Dz. U z 2014 r. poz. 902 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe Dz. U z 2015 r. poz. 452 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych Dz. U z 2015 r. poz. 441 Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 11

12 AKTY PRAWNE – c.d. - załączniki
Na rok szkolny 2015/2016 szkoły prowadzone przez Miasto obowiązują następujące załączniki: 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Dz. U z 2014 r. poz. 902 załącznik nr 2 – informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji celowej na 2015 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe załącznik nr 7 – rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej na wyposażenie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 12

13 AKTY PRAWNE – c.d. - załączniki
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe - Dz. U z 2015 r. poz. 452 Załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia (załącznik nr 2a) – informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej w 2015 r. na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - dla każdego rodzaju niepełnosprawności osobny formularz Załącznik nr 4 do ww. rozporządzenia (załącznik nr 7a) – rozliczenie wykorzystania dotacji celowej otrzymanej w 2015 r. na wyposażenie szkoły podstawowej/gimnazjum w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 13

14 cena podręcznika do języka obcego lub materiału edukacyjnego wynosi :
AKTY PRAWNE – c.d. 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych - Dz. U z 2015 r. poz. 441 – dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Przykład 1: dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy będą korzystać z podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów: cena podręcznika do języka obcego lub materiału edukacyjnego wynosi : kwota 24,75 zł /ucznia x wskaźnik 2,0 = 49,50 zł cena materiałów ćwiczeniowych wynosi : kwota 49,50 zł /ucznia x wskaźnik 2,5 = 123,75 zł Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 14

15 cena podręczników lub materiałów edukacyjnych wynosi :
AKTY PRAWNE – c.d. Przykład 2: dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy będą korzystać z podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów: cena podręczników lub materiałów edukacyjnych wynosi : Kwota 138,61 zł /ucznia x wskaźnik 2,3 = 318,80 zł cena materiałów ćwiczeniowych wynosi : kwota 24,75 zł /ucznia x wskaźnik 2,5 = 61,88 zł Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 15

16 cena podręczników lub materiałów edukacyjnych do wysokości:
AKTY PRAWNE – c.d. Przykład 3: dla uczniów gimnazjów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, którzy będą korzystać z podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dostosowanych do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych tych uczniów: cena podręczników lub materiałów edukacyjnych do wysokości: kwota 247,52 zł /ucznia x wskaźnik 2,3 = 569,30 zł cena materiału ćwiczeniowego wynosi : kwota 24,75 zł /ucznia x wskaźnik 2,5 = 61,88 zł Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia Wrocław, 15 kwietnia 2015 r. 16

17 Dziękuję za uwagę 17


Pobierz ppt "Bezpłatny dostęp do podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych Wydział Finansów i Infrastruktury Oświatowej Urzędu Miejskiego Wrocławia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google