Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak chronić Ziemię? Projekt edukacyjny w klasie II szkoły podstawowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak chronić Ziemię? Projekt edukacyjny w klasie II szkoły podstawowej."— Zapis prezentacji:

1 Jak chronić Ziemię? Projekt edukacyjny w klasie II szkoły podstawowej.
Klasa liczy 17 uczniów.

2 Poznajemy przyczyny zanieczyszczenia
powietrza i sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.

3 Przyczyny zanieczyszczenia powietrza
Powietrze zanieczyszczają wszystkie substancje gazowe, stałe lub ciekłe, znajdujące się w powietrzu w ilościach większych niż ich średnia zawartość. Ogólnie zanieczyszczenia powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. Światowa Organizacja Zdrowia definiuje powietrze zanieczyszczone jako takie, którego skład chemiczny może ujemnie wpłynąć na zdrowie człowieka, roślin i zwierząt, a także na inne elementy środowiska ( wodę, glebę). Zanieczyszczenia powietrza są najbardziej niebezpieczne ze wszystkich zanieczyszczeń, gdyż są mobilne i mogą skazić na dużych obszarach praktycznie wszystkie komponenty środowiska. Głównymi źródłami zanieczyszczeń są: uprzemysłowienie i wzrost liczby ludności, przemysł energetyczny, przemysł transportowy, źródła naturalne (największe źródło).

4 Sposoby ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami
Zwiększenie zastosowania odnawialnych źródeł energii Segregacja odpadów Oszczędzanie energii Stosowanie aerozoli, pozbawionych freonów Korzystanie z opakowań ekologicznych Ochrona lasów Wyposażenie zakładów przemysłowych w filtry, które pochłaniają zanieczyszczenia Ograniczenie ruchu samochodowego Filtry na kominach fabryk

5 Poznajemy przyczyny zanieczyszczenia
wody oraz sposoby ochrony wody przed zanieczyszczeniami

6 Przyczyny zanieczyszczenia wody
Substancje zanieczyszczające glebę są spłukiwane do strumieni i rzek. Prowadzi to do poważnego zatrucia wód śródlądowych. Dochodzą do tego jeszcze nawozy sztuczne, które akumulują się w ciekach wodnych, gdzie powodują masowy rozwój organizmów roślinnych. Nierozkładalne często pestycydy również wędrują do rzek i jezior, gdzie stanowią poważne zagrożenie dla wszystkich ogniw łańcucha pokarmowego. Ludzie nie zdając sobie sprawy z tego co robią wyrzucają do zbiorników wodnych różne odpady. Najczęściej są to po prostu śmieci z których nadmiarem ludzie nie maja co zrobić. Następnym przykładem zanieczyszczeń są różnego rodzaju detergenty, oleje oraz ścieki kanalizacyjne które to tez najczęściej człowiek wprowadza do środowiska wodnego. Woda zanieczyszczana jest również z powietrza. Toksyczne związki przedostające się do wody z powietrza są szczególnie szkodliwe . 

7 Sposoby oczyszczania wody
Sposoby mechaniczne: • proces cedzenia: duże ciała pływające wskutek swej wielkości są zatrzymywane na kratach lub na sitach, na tej samej zasadzie pracują również filtry piaskowe.  • proces wznoszenia (flotacji): wskutek mniejszej gęstości niż woda substancje wypływają na powierzchnię wody, np. w odtłuszczaczach, w komorach wstępnego napowietrzania,  • proces sedymentacji: wskutek większej gęstości niż ścieki ciała stałe opadają na dno osadników.  Sposoby chemiczne: • Dodawanie chemikaliów wytwarzających kłaczki przyśpiesza sedymentację zawiesin lub niszczy bakterie (chlor). Sposoby biologiczne: • Do oczyszczania ścieków wykorzystuje się aktywność przyrody ożywionej: * w środowisku naturalnym gleby lub w stawach i jeziorach, * w środowisku sztucznie wytworzonym w złożach biologicznych, w komorach osadu czynnego lub w komorach fermentacji ścieków 

8 Poznajemy sposoby oczyszczania wody i jej
wykorzystania podczas wycieczki na teren oczyszczalni ścieków

9 My w oczyszczalni ścieków

10

11 Wiemy, co zagraża zwierzętom i roślinom
oraz jak można je chronić. Wpływ na życie zwierząt i roślin ma stopień zanieczyszczenia powietrza i wody. Aby je chronić należy dbać o ich środowisko naturalne.

12 Prosimy chroń nas!

13 Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "Jak chronić Ziemię? Projekt edukacyjny w klasie II szkoły podstawowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google