Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt – to zbiór aktywności charakteryzujących się następujących cechami: są ze sobą powiązane w złożony sposób; zmierzają do osiągnięcia celu, często.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt – to zbiór aktywności charakteryzujących się następujących cechami: są ze sobą powiązane w złożony sposób; zmierzają do osiągnięcia celu, często."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt – to zbiór aktywności charakteryzujących się następujących cechami: są ze sobą powiązane w złożony sposób; zmierzają do osiągnięcia celu, często poprzez wytworzenie unikatowego produktu, usługi bądź rezultatu; posiadają zaplanowany z góry początek i koniec Student w ramach projektu jest zobowiązany opisać w formie referatu wybrany przez siebie problem z zakresu tegoż przedmiotu. Temat i plan pracy ustala z prowadzącym zajęcia.

3 Proces pracy nad projektem: spotkanie I (16.03.15) – metodyka pracy nad danym projektem, zasady prowadzenia konsultacji, zasady oceniania projektu; spotkanie II (20.04.15)– dokonanie weryfikacji oraz zaakceptowanie (lub nie) przedstawionych przez studentów planów merytorycznych projektu, w tym bibliografii; spotkanie III (08.06.15) – przeprowadzenie zaliczenia projektu (prezentacja na forum grupy i obrona pracy);

4 Konsultacje tradycyjne: 20.04 9:40-12:40 (3) 08.06. 8:30-11:30 (2) Poniedziałek: Wtorek: 17.03 9:45-11:45 (2) 31.03 9:45-11:45 (2) 31.03 11:45-13:45 (2) 21.04 9:45-11:45 (2) 12.05 9:45-11:45 (2) 26.05 9:45-11:45 (2)

5 Tematyka referatów: Europejskie Programy Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Drogowego – opis, charakterystyka, wyciągnięcie wniosków i zaproponowanie nowych rozwiązań; Sposoby poprawy zachowań kierowców - opis problemu, charakterystyka miejsc i zaproponowanie rozwiązania; Infrastruktura drogowa w Polsce – opis wybranych miejsc, przedstawienie zagrożenia dla bezpieczeństwa i zaproponowanie rozwiązania;

6 Tematyka referatów: Infrastruktura kolejowa w Polsce – opis wybranych linii/połączeń, charakterystyka zagrożenia dla bezpieczeństwa i propozycje rozwiązania; Infrastruktura lotnicza w Polsce – opis wybranych linii/połączeń/systemu zarządzania bezpieczeństwem, charakterystyka zagrożeń i propozycje rozwiązania problemu; Infrastruktura rzeczna w Polsce – opis wybranych miejsc, charakterystyka zagrożeń i propozycje rozwiązania problemu; Infrastruktura morska w Polsce – opis wybranych linii/połączeń, charakterystyka zagrożeń dla bezpieczeństwa i propozycje rozwiązania;

7 Dead line (terminy ostateczne): Zajęcia nr 2 (20.04) – ostateczny wybór tematów; Zajęcia nr 3 (08.06) – ostateczne złożenie prac;

8 Wymagania dotyczące projektu: 1.Objętość: 14 000 -15 000 znaków ze spacjami; (7-10 str.); 2.Interlinia: 1,5; 3.Czcionka: Times New Roman – 12 pkt; 4.Tytuł 14 pkt. pogrubiony; 5. Podtytuł 12 pkt. pogrubiony; 6.Przypisy dolne numerowane kolejno w całym tekście – 10 pkt; 7. Materiały ilustracyjne, rysunki, schematy wstawione w tekście i opisane – nazwa i źródło, autor – 10 pkt.; 8.Tekst wyjustowany dwustronnie; 9.Strona tytułowa; 10.Bibliografia;

9 Wymagania dotyczące projektu Przypis – wzór Ł. Kamieński, Technologia i wojna przyszłości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 45. Ł. Kamieński, op.cit., s. 78. Ibidem, s. 89.

10 Wymagania dotyczące projektu – bibliografia Kamieński Ł., Technologia i wojna przyszłości, Wydawnictwo UJ, Kraków 2009. Toffler A., Rewolucyjne bogactwo, Wydawnictwo Kurpisz, Warszawa 2007. Tokarski J., Neokonserwatyści, Wydawnictwo Arcana, Kraków 2006. Kolejność alfabetyczna!

11 Wymagania dotyczące projektu – strona tytułowa Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Imię i Nazwisko (grupa, nr albumu) - Tytuł pracy - Praca napisana pod kierunkiem dr. Tomasza Wójtowicza Rzeszów 2015

12 Przykładowa literatura 1.Fijałkowski T., Transport drogowy, Warszawa 2007. 2.Nowak E., Logistyka w sytuacjach kryzysowych, Wyd. AON, Warszawa. 3.Ociepka B. Komunikowanie międzynarodowe, Wrocław 2002. 4.Transport, pod red. K. Wojewódzkiej-Król i W. Rydzkowskiego, Warszawa 2007. 5.Pieprzny Stanisław, Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012.

13 6. Krystek Ryszard, Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu, Politechnika Gdańska, Gdańsk 2009. 7. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013-2020, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa 2013. 8. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu E-S i Komitetu Regionów. W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020. 9. Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zmniejszyć o połowę liczbę ofiar wypadków drogowych w UE do roku 2010: wspólna odpowiedzialność.

14 10. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (perspektywa do 2030 roku). 11. Program budowy dróg krajowych na lata 2011-2015. 12. Wypadki drogowe w Polsce 2 2012 roku. Komenda Główna Policji. Warszawa 2013. 13. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, http://www.mir.gov.pl/Strony/glowna.aspx 14. Europejska Karta Bezpieczeństwa, http://www.erscharter.eu/pl/node

15 Kryteria oceny projektu 1.Spełnienie wymagań technicznych projektu; 2.Zgodność treści opracowania z tematem (tytułem) projektu; 3.Zaproponowanie innowacyjnego rozwiązania problemu (ocena wniosków końcowych); 4.Dobór literatury;

16


Pobierz ppt "Projekt – to zbiór aktywności charakteryzujących się następujących cechami: są ze sobą powiązane w złożony sposób; zmierzają do osiągnięcia celu, często."

Podobne prezentacje


Reklamy Google