Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt: RETROPOLIS Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt: RETROPOLIS Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach."— Zapis prezentacji:

1 Projekt: RETROPOLIS Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach

2 1. Poszukiwanie partnerów projektu 2. Pomysł na projekt 3. Wniosek o dofinansowanie projektu 4. Decyzja Narodowej Agencji 5. Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu projektu 6. Realizacja projektu

3 Znaczenie tytułu: Retro – od łacińskiego przedrostka retro – odnoszący się do nostalgicznego i krytycznego spojrzenia w przeszłość Polis – od greckiego słowa polis – w znaczeniu miasto-państwo: wspólnota obywateli zamieszkująca określony obszar

4 Głównym celem projektu jest poznanie i zrozumienie podobieństw i różnic najnowszej historii, które dokonały się na przełomie lat 1985 – 1995 w krajach zaangażowanych w jego realizację. Założeniem projektu jest przedstawienie przez jego uczestników własnego punktu widzenia na temat zmian, które dokonały się na przełomie tego okresu poprzez odejście od stereotypowego postrzegania Europy jako unii walutowej i gospodarczej.

5 1.Gimnazjum im. Ks. St. Konarskiego w Skierniewicach – Polska 2.Liebfrauenschule Cloppenburg – Niemcy 3.Katolicke Gymnazium in Trebitsch – Czechy 4.Colegio Sagragdo Corzón de Jesús in Trujillo – Hiszpania 5.Ciszterci Szent Istvan Gimnazium in Székesfehérvár – Węgry 6.Salezijanska Klasicna Gimnazija in Rijeka – Chorwacja

6 Uczniowie i kadra nauczycielska szkół gimnazjalnych biorących udział w realizacji projektu

7 1. Języki wiodące projektu: język angielski i niemiecki 2. Bezpośrednie spotkania partnerów tzw. mobilności – wyjazdy młodzieży i kadry nauczycielskiej do szkół partnerskich 3. Platformy komunikacyjne: dropbox, e-twinning

8 Wymiana doświadczeń, integracja kulturowa oraz doskonalenie języka angielskiego i niemieckiego poprzez: 1.Spotkania młodzieży i kadry nauczycielskiej w ramach mobilności – wyjazdy do szkół partnerskich

9 3. Zebranie przygotowanych słów i zwrotów i wydanie ich w formie słownika 4. Napisanie scenariuszy wybranych wydarzeń z lat 1985 -1995 charakterystycznych dla danego kraju 5. Prezentacja wybranych wydarzeń w formie sztuki teatralnej jako produktu końcowego projektu

10 1. Promocja projektu: założenie strony internetowej projektu i zarejestrowanie projektu na platformach multimedialnych: e-twinning i dropbox, prezentacja projektu na radzie pedagogicznej i zebraniach z rodzicami 2. Rekrutacja do projektu: powołanie zespołu rekrutacyjnego, przygotowanie regulaminu rekrutacji, wybór uczestników projektu

11 W spotkaniu wzięli udział również pozostali partnerzy projektu - nauczyciele z Niemiec, Czech, Węgier i Chorwacji. Głównym celem spotkania było ustalenie harmonogramu prac nad zadaniami przewidzianymi w projekcie i wyznaczenie partnerów odpowiedzialnych za ich realizację. Ponadto uczestnicy spotkania omówili zasady i terminy mobilności przewidzianych w projekcie.

12

13

14

15 W dniach 17-22 marca 2013 r. mieliśmy przyjemność gościć w murach naszego Gimnazjum młodzież oraz nauczycieli z Hiszpanii i Węgier. Młodzież została zakwaterowana w domach naszych uczniów, razem z nimi brała udział w lekcjach oraz spędzała czas wolny. Program odwiedzin obejmował między innymi jednodniowe wycieczki do Warszawy, Łowicza i Nieborowa. Młodzież i nauczyciele odwiedzili również Szkołę Muzyczną w Skierniewicach, gdzie odbył się koncert zorganizowany przez uczniów naszego Gimnazjum. Po koncercie uczestnicy projektu spotkali się z władzami miasta. We wspólnym gronie miło spędzaliśmy czas zwiedzając Skierniewice oraz na wspólnych spotkaniach w kawiarniach, restauracjach i klubach... Wymiana uczniowska dała nam możliwość zawarcia wielu ciekawych znajomości, jak również sprawdzenia naszych językowych umiejętności i wiedzy o życiu i kulturze naszych partnerów.

16

17 Wizyta studyjna na Węgrzech W dniach 08-13 grudnia 2013 r. uczniowie naszego gimnazjum odbyli wizytę partnerską w Gimnazjum w Szekesfehervar na Węgrzech. Program odwiedzin obejmował między innymi jednodniową wycieczkę do Budapesztu w trakcie, której uczestnicy spotkania zwiedzali najciekawsze miejsca związane z kulturą i tradycją Węgier. W ramach programu przygotowanego przez szkołę z Węgier młodzież ze wszystkich szkół śpiewała kolędy w języku ojczystym na specjalnie przygotowanej scenie w centrum miasta. Ponadto w trakcie wizyty odbyła się próba generalna przygotowanych przez wszystkie szkoły scenek teatralnych w języku niemieckim i angielskim, które obrazowały różne wydarzenia z lat 1985 – 1995 z krajów biorących udział w projekcie. Zgodnie z założeniem projektu sztuka teatralna w wykonaniu uczniów ze wszystkich szkół ma stanowić produkt końcowy projektu.

18 Wizyta na Węgrzech w obiektywie

19 Wizyta studyjna w Niemczech W dniach 23-28 marca 2014 r. uczniowie naszego gimnazjum odbyli wizytę partnerską w Gimnazjum w Cloppenburgu w Niemczech. Było to ostatnie spotkanie wszystkich partnerów projektu na którym podsumowano wszystkie dotychczasowe działania i wypracowane produkty. Główną atrakcją spotkania była sztuka teatralna wystawiona przez uczniów ze wszystkich szkół biorących udział w projekcie. Każda szkoła zaprezentowała wybrane wydarzenia z lat 1985-1995 w formie scenek teatralnych w języku niemieckim i angielskim. Zaprezentowana sztuka teatralna była końcowym produktem projektu. Program odwiedzin obejmował także jednodniową wycieczkę do Bremy i Bremenhaven, w trakcie której uczestnicy spotkania zwiedzali najciekawsze miejsca związane z kulturą i tradycją Niemiec. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość spotkania się z Burmistrzem Cloppenburga, od którego otrzymali pamiątkowe gadżety

20 Wizyta w Niemczech w obiektywie

21 Produkty projektu Słownik słów i zwrotów w języku niemieckim i angielskim Videoclipy z wybranymi wydarzeniami Sztuka teatralna prezentująca wydarzenia z lat 1985 - 1995

22 Słownik słów i zwrotów Dictionary/ Wörterbuch English Year -1985 Heart transplant Profesor Zbigniew Religa and his team performed the first successful heart transplantation in Poland. Deutsch Jahr -1985Herztranspantation Der Professor Zbigniew Religa und sein Team haben die erste erfolgreiche Herztransplantation in Polen durchgeführt. Der Professor Zbigniew Religa und sein Team haben die erste erfolgreiche Herztransplantation in Polen durchgeführt.

23 Słownik słów i zwrotów Dictionary/ Wörterbuch English Year -1985 Zieliński brothers escape In October 1985 two Zielinski brothers, aged 15 and 13, hidden under a TIR truck for 26 hours, escaped from Poland to Sweden Deutsch Jahr -1985 Die Flucht von Brüdern Zielinski Im Oktober 1985 sind zwei Brüder Zielinski im Alter 15 und 13, unter einem Lastwagen 26 Stunden lang versteckt, aus Polen nach Schweden geflohen.

24 Słownik słów i zwrotów Dictionary/ Wörterbuch English Year -1988Fashion Big hair and lycra leggings Deutsch Jahr -1988Mode In den achtziger Jahren war Mode praktisch alles. Unter den jungen Menschen herrschten vor allem Lycra – Leggings und riesige Frisuren. In den achtziger Jahren war Mode praktisch alles. Unter den jungen Menschen herrschten vor allem Lycra – Leggings und riesige Frisuren.

25 Słownik słów i zwrotów Dictionary/ Wörterbuch English Year -1988Pewex Pewex was a chain of shops, where people could buy otherwise unobtainable things for dollars or vouchers. Deutsch Jahr -1988Pewex Pewex war eine Ladenkette, in denen die Menschen Produkte, die woanders nicht zu erreichen waren, nur für Dollars oder Gutscheine kaufen durften.

26 Słownik słów i zwrotów Dictionary/ Wörterbuch English Year -1990 "Lech Wałęsa is president !„ In 1990 Lech Wałęsa become the first president in free and non-socialist Poland. He took part in a lot of demonstrations against the unfair government in the country and helped create a new, democratie state. In 1990 Lech Wałęsa become the first president in free and non-socialist Poland. He took part in a lot of demonstrations against the unfair government in the country and helped create a new, democratie state. Deutsch Jahr -1990 "Lech Wałęsa wird Präsident" Im Jahre 1990 wurde Lech Wałęsa zum ersten Präsidenten im freien und nicht sozialistischen Polen gewählt. Er hat an vielen Protesten gegen die ungerechte sozialistische Regierung im Land teilgenommen und bei der Schaffung eines demokratischen Landes geholfen.

27 Retropolis – Czech key-words/ Tschechische Schlüsselwörter 1987- Gustav Husák - Husákovy děti English In 1987 Czechoslovakia was ruled by the Communist government lead by president Gustav Husák, who was the president from 1975 until 1989. 'Husak children' is the name used for the people who were born during his presidency. Deutsch Im Jahr 1987 regierten in der Tschechoslowakei die Kommunisten, deren Vorsitzender Gustav Husák war. Von 1975 bis 1989 war er Präsident der Tschechoslowakei. 'Husak Kinder' sind die Leute gennant, die während seiner Präsidentschaft geboren sind.

28 Retropolis – Czech key-words/ Tschechische Schlüsselwörter 1987 – CečkaEnglish originally Cečka were originally common curtain tacks, which became an iconic symbol for children and teenagers. Every child and teenager wanted to have cečka, Who didn´t have them was out. Deutsch Cečka waren ursprünglich Gardinen Schienen, die zum Symbol für Kinder und Jugendlichen wurden. Jedes Kind oder Jugendlicher wollte Cečka haben. Wer sie nicht hatte, war uncool.

29 Retropolis – Czech key-words/ Tschechische Schlüsselwörter 1989 – Sametová revoluceEnglish It means 'velvet revolution', revolution without violence. It was a time of change for the political system in the Czech republic. There were many demonstrations. It ended the communism in our country. Deutsch Es bedeutet 'die Samtene Revolution', ohne Gewalt. Es war die Zeit, als sich das politische System in der Tschechoslowakei gewandelt hatte, Viele Demonstrationen wurden realisiert. Das kommunistische System war endgültig zu Ende.

30 Retropolis – Czech key-words/ Tschechische Schlüsselwörter 1993 – Václav HavelEnglish The first Czech president was Václav Havel. Deutsch Erster Präsident der Tschechischen Republik war Václav Havel.

31 Zakładka: Gimnazjum Zakładka: Comenius Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty Szkół

32 Opracowanie: mgr Beata Januszkiewicz Koordynator Projektu RETROPOLIS


Pobierz ppt "Projekt: RETROPOLIS Gimnazjum im. Ks. Stanisława Konarskiego w Skierniewicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google