Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak działa demokracja w szkole?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak działa demokracja w szkole?"— Zapis prezentacji:

1 Jak działa demokracja w szkole?
Debata w Gimnazjum w Spalonej r

2 Czym jest demokracja? Demokracja, ludowładztwo, termin określający rodzaj rządów, w którym władza należy do ogółu obywateli danego państwa (greckie demos – lud, kratos – władza). Za kolebkę demokracji uważana jest Grecja.

3 O czym uczniowie mogą decydować w szkole w sposób demokratyczny?
uczniowie mogą decydować o uroczystościach szkolnych, o tym kogo wybrać do samorządu, jak zaplanować kalendarz imprez, o tym kto zostanie opiekunem samorządu uczniowskiego, kogo ustanowić rzecznikiem praw ucznia, w jakich konkursach chcą uczestniczyć, inicjować i proponować zmiany do statutu szkoły,

4 W jaki sposób skutecznie wyłonić przedstawicieli samorządu uczniowskiego?
szczególnie ważne, by klasy pierwsze miały możliwość poznania kandydatów i procedury powoływania samorządu uczniowskiego, wyłonienie najaktywniejszych uczniów tzw. liderów, których postawa zachęciłaby innych do włączania się w życie szkoły, zorganizowanie debaty tak, by kandydaci mogli się zaprezentować w różnych sytuacjach (umiejętność komunikowania się z innymi, kultura osobista, odwaga, odporność na stres, umiejętność wypowiedzi na forum publicznym) dokonując wyboru przedstawiciela władzy uczniowskiej, powinniśmy się kierować tym, co ona może zrobić dla szkoły, a nie jej popularnością wśród kolegów,

5 Czy uczniowie mają wpływ na decyzje przedstawicieli samorządu uczniowskiego?
Uczniowie mają wpływ na decyzje samorządu, ponieważ: mogą zgłaszać swoje opinie, podawać propozycje dotyczące życia szkoły, aktualnych wydarzeń czy organizacji imprez do trójek klasowych, które następnie przekazują te informacje na zebraniach samorządu uczniowskiego, mogą bezpośrednio zaangażować się w organizację dowolnego przedsięwzięcia, mają prawo do zgłoszenia w formie petycji, podania, wniosku swoich projektów, mogą korzystać ze skrzynki pomysłów, do której mogą anonimowo wrzucać własne propozycje, uwagi, zastrzeżenia,

6 W jaki sposób uczniowie mogą kontrolować przedstawicieli samorządu uczniowskiego?
Uczniowie mogą kontrolować pracę samorządu uczniowskiego, poprzez: ocenę organizowanych imprez, wypowiedzi w ankietach dotyczących pracy samorządu, mogą prezentować swoje opinie w tzw. „skrzynce pomysłów”, mają możliwość wysyłania i na pocztę elektroniczną szkoły, mają możliwość demokratycznego odwołania swoich przedstawicieli, jeśli nie wypełniają obowiązku reprezentowania interesów swoich wyborców,

7 W jaki sposób zmobilizować uczniów do aktywnego udziału w samorządzie uczniowskim?
Do aktywności mobilizują uczniów: dobry przykład innych, wsparcie nauczycieli, fakt, że życie szkolne będzie barwniejsze i bardziej urozmaicone, punkty dodatnie z zachowania dotyczące sfery aktywności ucznia, Nagroda Wójta Gminy Kunice, Nagroda Przewodniczącej Rady Gminy dla najaktywniejszego ucznia, wycieczka nagrodowa dla aktywistów,

8 W jaki sposób zorganizować sprawną komunikację między uczniami, przedstawicielami samorządu uczniowskiego, nauczycielami, rodzicami, instytucjami. Podstawą każdej komunikacji jest rozmowa, wymiana zdań. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że należy ogłaszać, informować w różny sposób o wydarzeniach z życia szkoły na stronie internetowej, na zebraniach z rodzicami, na plakatach zapraszających na uroczystości ,w gazetce szkolnej „Mixtura”,w biuletynach, na gazetkach ściennych, przez radiowęzeł. Należy rzetelnie przekazywać informacje z zebrań samorządu uczniowskiego w klasach. Należy zachęcić rodziców do włączania się w organizację różnych uroczystości. Docierać z informacjami o życiu gimnazjum do instytucji współpracujących ze szkolą.

9 Czy każda kwestia jest warta demokratycznych rozstrzygnięć – czy są sprawy, w których mogą decydować samodzielnie przedstawiciele samorządu uczniowskiego? Bywają sprawy, nad którymi nie warto dyskutować, bo wynikają z obowiązujących regulaminów w szkole, np. noszenie stroju galowego. Jeżeli przedstawiciele samorządu uczniowskiego sami podejmują się realizacji jakiegoś projektu, to mają prawo samodzielnie decydować o formie jego realizacji.

10 Jaka jest rola przedstawicieli samorządu uczniowskiego w szkole?
Przedstawiciele samorządu uczniowskiego są „ łącznikami” między uczniami a nauczycielami. W dużej mierze to od nich zależy, czy w szkole uczniowie będą się czuli dobrze. Są inicjatorami, projektodawcami różnych przedsięwzięć szkolnych. Są liderami, dają dobry przykład innym. Przygotowują się do pełnienia określonych ról w społeczeństwie obywatelskim.

11 Informacje o debacie, zdjęcia i sprawozdanie można znaleźć na szkolnej stronie internetowej:
Wszystkim, którzy pomogli nam przy organizacji debaty i wszystkim , którzy zaszczycili nas swoją obecnością serdecznie dziękujemy. Wykonały: Dominika Jurkowska, Kamila Hofman


Pobierz ppt "Jak działa demokracja w szkole?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google