Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grupa Chemiczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grupa Chemiczna."— Zapis prezentacji:

1 Grupa Chemiczna

2 Zadanie 1 Problem spalania paliw kopalnych w mieście:
Zbadaliśmy rodzaje paliw wykorzystywanych do ogrzewania mieszkań, Porównaliśmy ilość sprzedawanej benzyny do ilości zarejestrowanych samochodów

3 Problem spalania paliw kopalnych w mieście:

4 Na jedno auto przypada średnio 42 litry miesięcznie.
Porównanie ilości sprzedawanej benzyny do ilości zarejestrowanych samochodów. Stacja benzynowa (ulica) Ilość sprzedawanej benzyny (miesiąc) Nowy Dwór 121800 Kaliska 48720 Mickiewicza 73080 Ilość zarejestrowanych Aut:5800 l/5800aut=42 Na jedno auto przypada średnio 42 litry miesięcznie.

5 Materiały opałowe stosowane w kotłowniach:
Większość kotłowni osiedlowych znajdujących się na terenie Sycowa stosuje miał. Większość kotłowni lokalnych wykorzystuje gaz. W Sycowie nie ma kotłowni w której stosuje się olej opałowy Łączna ilość zużywanych paliw wynosi: 2000 ton węgla i miału 600 tys. m3 gazu. Na Syców w ciągu roku spada 1200 ton pyłu.

6 Wpływ spalania paliw kopalnych na środowisko:
Zadanie 2 Wpływ spalania paliw kopalnych na środowisko: Określiliśmy skutki wykorzystania paliw kopalnych.

7 Schemat działania efektu cieplarnianego

8 Efekt cieplarniany Przyczyny zbyt szybkiego ocieplania:
spalanie paliw kopalnych w kotłowniach, stosowanie nawozów sztucznych, rosnące masy odpadów organicznych, składowanych na wysypiskach śmieci.

9 Skutki : podniesienie temperatury na Ziemi, topnienie lodowców, przesunięcie stref klimatycznych, zmiany klimatyczne

10 Schemat powstawania kwaśnych deszczów.

11 Kwaśne deszcze Przyczyny powstawania: spalanie paliw kopalnych,
węglowodory pochodzące z silników spalinowych, tlenki azotu powstające wskutek spalania wysokotemperaturowego paliw kopalnych.

12 Skutki: zakwaszenie gleby, zakwaszenie wód powierzchniowych,
niszczenie budowli i konstrukcji metalowych, zanieczyszczenie fauny i flory.

13 Ocena stanu środowiska gminy:
Zadanie 3 Ocena stanu środowiska gminy: Zebraliśmy dane na temat stanu środowiska gminy. dane z WIOŚ z 2002

14 Stan czystości wód powierzchniowych na terenie gminy Syców
rzeka Widawa we wszystkich punktach pomiarowych prowadzi wody, które nie odpowiadają normą jakości, na ponadnormatywnym poziomie utrzymują się wartości substancji biogennych, azotu azotynowego oraz związków fosforu, pozostałe wskaźniki odpowiadają I i II klasie czystości, stan sanitarny wody nie odpowiada normą jakości!!!

15 Wody podziemne: Na obszarze gminy Syców stan ilościowy i jakościowy wód podziemnych jest zagrożony przez: nadmierną eksploatację wód podziemnych w celu zaopatrzenia ludności w wodę pitną oraz na potrzeby gospodarcze; powierzchniowe ogniska skażeń związane z działalnością rolniczą; infiltrację wód niskiej jakości z cieków powierzchniowych; infiltrację ścieków komunalnych w miejscach niekontrolowanych zrzutów.

16 Źródła zagrożeń niekontrolowane punkty zrzutów,
Zbyt mała mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia dla Sycowa w stosunku do potrzeb.

17 Źródła zanieczyszczeń na terenie Sycowa:
systemy grzewcze; środki transportu; emisje z procesów technologicznych z nielicznych na obszarze miasta zakładów produkcyjnych; zanieczyszczenia transgraniczne (ich udział jest niewielki).

18 Prezentacje przygotowali:
Daria Kozaków Mateusz Mak Bartłomiej Sztuka

19


Pobierz ppt "Grupa Chemiczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google