Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dobre teorie, charakter rozwoju, oraz organizacja metodologii ekonomii A.Wojtyna (2000) Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Przygotowała Agata Kaczanowska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dobre teorie, charakter rozwoju, oraz organizacja metodologii ekonomii A.Wojtyna (2000) Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Przygotowała Agata Kaczanowska."— Zapis prezentacji:

1 Dobre teorie, charakter rozwoju, oraz organizacja metodologii ekonomii A.Wojtyna (2000) Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Przygotowała Agata Kaczanowska

2 Obecność Problemów Metodologicznych? Dlaczego ekonomiści muszą brać metodologie pod uwagę.... Jak?

3 Teoretyczne vs Empiryczne Hipoteza  badania * obserwacje empiryczne nie wystarczą nauka społeczna vs statystyka * zdefiniować wątpliwości (Brunner) * nieodpowiednie metody statystyczne (Foster) * empiryczne „substytuty” (Blinder) - wielkie eksperymenty (Stiglitz)

4 Nie do odrzucenia: Cechy dobrej teorii prostota (Solow, Friedman) realizm założeń - ekonomia neoklasyczna nierealistyczne (Sargent) - keynesisci doceniają... „tak jak by” teoria cząstkowa (Rothschild)

5 Dynamika ekonomii: Interpretacja ekonomistów szybkie zmiany -te same pytania na egzaminie, inne odpowiedzi „w ekonomii stare teorie rzadko są błędne; stają się one po prostu nieadekwatne” (Chick)

6 Rozwój cykliczny Zmiana warunków -> zmiana teorii Makro: wyjaśnić, kontrolować i ograniczać w gospodarce... Rewolucje i kontr-rewolucje „kumulatywna ciągłość i wewnętrzna dynamika”

7 Rewolucje: atak podstawowego elementu dominującej ortodoksji uwzględnić niepodważalne składniki poprzedniego ujęcia rewolucyjna teoria ma odpowiedni stopień trudności* odmienna, bardziej atrakcyjna metodologia nowe pole stworzone dla badań ekonomicznych

8 * Odpowiedni stopień trudności rewolucyjnej teorii Tak trudna iż starsi ekonomiści nie zechcą zbadać dokładnie Ale wystarczająco prosta aby najzdolniejsi młodsi ekonomiści zachcieli teorie rozwiązać. (Johnson)

9 Jeszcze jedna cecha rewolucji: Pojawienie się geniusza (Stewart)

10 Nowy paradygmat: keynesism? Ekonomiści pozwalają na równolegle występujące teorie w dyscyplinie naukowej Nagłe zmiany w podejściu do nauki

11 Paradygmaty, programy badawcze a szkoły Struktura ekonomii Program badawczy vs. Szkoła myślenia Teoria vs. Model

12 Obszary (dziedziny) badań W poprzek podziału na szkoły np. Teoria przedsiębiorstwa, ekonomika rozwoju Relacje z makro czy mikro Kiedy się nurty (podszkoły) identyfikuje z podprogramami?

13 Szkoła „uczenie się ekonomii to proces socjalizacji, w trakcie którego badacze nie tylko poznają fakty, uogólnienia i techniki, ale jednocześnie zaczynają podzielać pewne wartości, stosować wspólny język i perspektywę.” (Hausman)

14 4 szkoły Dowa 1.Głównego nurtu Wykorzystywanie ram równowagi ogólnej 2.Neoaustriacka 3.Postkeynesistowska 4.Marksistowska

15 7 szkół Phelpsa 1.„prawdziwi” keynesiści 2.Monetaryzm 3.Nowa ekonomia klasyczna 4.Nowa ekonomia keynesistowska 5.Makroekonomia strony podażowej 6.Neoklasyczna teoria realnego cyklu koniunkturalnego 7.Szkoła strukturalistyczna (bezpieniężne teorie wahań bezrobocia)

16 Inne klasyfikacje szkół Maira i Miller – każdy z rozdziałów zamyka podsumowanie poglądów każdej z 7 szkół Snowdon, Vane i Wynarczyk – 6 szkół (jedna jest podwójna austriacka i postkeynesistowska) Gerrard – z 7 szkół Snowdona i innych –2 szkoły ortodoksyjne –3 nowe szkoły –2 szkoły radykalne

17 Makroekonomia głównego nurtu „należy interpretować jako zagregowany wynik opartych na optymalizacji wyborów dokonywanych przez racjonalne podmioty, które dążą do alokacji rzadkich zasobów między konkurencyjne cele na rynkach regulowanych przez mechanizm cen.” (Gerrard)

18 Pytania Czy są przypadki kiedy ekonomiści nie powinni brać metodologii pod uwagę? Jak bardzo są teorie zależne od zmian w gospodarce? (krótki vs długi termin) Czy klasyfikacja szkół ekonomii pomaga w ich rozwoju i w rozwoju teorii? Jak określić makroekonomię głównego nurtu? Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Dobre teorie, charakter rozwoju, oraz organizacja metodologii ekonomii A.Wojtyna (2000) Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii Przygotowała Agata Kaczanowska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google