Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Marysia Domalewska klasa 6a. Ochrona danych osobowych – regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Marysia Domalewska klasa 6a. Ochrona danych osobowych – regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także."— Zapis prezentacji:

1 Autor: Marysia Domalewska klasa 6a

2 Ochrona danych osobowych – regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności.

3 Dane osobowe – termin prawny, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

4  imię, nazwisko, adres osoby,  NIP, PESEL,  linie papilarne, DNA, wzór siatkówki,  informacje o sytuacji finansowej osoby (zaległości, zadłużenia, stan konta),  adres mailowy; będzie daną osobową wówczas, gdy zawiera takie informacje, dzięki którym bez nadmiernych kosztów, działań i czasu możemy ustalić tożsamość osoby (jeśli zawiera np. imię i nazwisko osoby),  adres IP komputera danej osoby.

5 Dane wrażliwe, dane sensytywne – termin potoczny, nie występujący w ustawie o ochronie danych osobowych, oznaczający grupę szczególnie chronionych danych osobowych.

6  pochodzenie rasowe lub etniczne,  poglądy polityczne,  przekonania religijne lub filozoficzne,  przynależność wyznaniowa, partyjna lub związkowa,  stan zdrowia,  kod genetyczny,  nałogi (w tym poddanie się leczeniu odwykowemu lub przerwanie go, uczestniczenie w grupach i organizacjach stawiających sobie za cel walkę z uzależnieniami),  życie seksualne,  skazania, orzeczenia o ukaraniu, mandatów karnych oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

7

8


Pobierz ppt "Autor: Marysia Domalewska klasa 6a. Ochrona danych osobowych – regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także."

Podobne prezentacje


Reklamy Google