Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona danych osobowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona danych osobowych"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona danych osobowych
Autor: Marysia Domalewska klasa 6a

2 Co to ochrona danych osobowych?
Ochrona danych osobowych – regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności.

3 Dane osobowe Dane osobowe – termin prawny, który w prawie polskim został zdefiniowany w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. W rozumieniu ustawy za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

4 Przykłady danych osobowych
imię, nazwisko, adres osoby, NIP, PESEL, linie papilarne, DNA, wzór siatkówki, informacje o sytuacji finansowej osoby (zaległości, zadłużenia, stan konta), adres mailowy; będzie daną osobową wówczas, gdy zawiera takie informacje, dzięki którym bez nadmiernych kosztów, działań i czasu możemy ustalić tożsamość osoby (jeśli zawiera np. imię i nazwisko osoby), adres IP komputera danej osoby.

5 Dane wrażliwe Dane wrażliwe, dane sensytywne – termin potoczny, nie występujący w ustawie o ochronie danych osobowych, oznaczający grupę szczególnie chronionych danych osobowych.

6 Przykłady danych wrażliwych
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniowa, partyjna lub związkowa, stan zdrowia, kod genetyczny, nałogi (w tym poddanie się leczeniu odwykowemu lub przerwanie go, uczestniczenie w grupach i organizacjach stawiających sobie za cel walkę z uzależnieniami), życie seksualne, skazania, orzeczenia o ukaraniu, mandatów karnych oraz innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

7 Pamiętaj! Twoje dane, twoja sprawa!

8 koniec


Pobierz ppt "Ochrona danych osobowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google