Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH"— Zapis prezentacji:

1 MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
„Z doświadczeń szkół uczestniczących w badaniu losów absolwentów” Joanna Kośka Kamila Niewiadomska Andrzej Żelasko

2 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO- TURYSTYCZNO-HOTELARSKICH
Kształci w zawodach: Technik ekonomista Technik hotelarstwa Technik obsługi ruchu turystycznego Technik eksploatacji portów i terminali

3 ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO
Kształci w zawodach: 1. Cukiernik 2. Piekarz 3. Wędliniarz 4. Operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego 5. Technik technologii żywności

4 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH
Kształci w zawodach: Technik pojazdów samochodowych Technik mechatronik Mechanik pojazdów samochodowych Elektromechanik pojazdów samochodowych Blacharz samochodowy Lakiernik Technik mechatronik pojazdów samochodowych – po wyrażeniu zgody przez MEN na eksperyment pedagogiczny

5 Organizacja i potrzeba badania losów absolwentów
Celem badania losów absolwentów jest znalezienie odpowiedzi na pytania: Co dzieje się z absolwentami szkół zawodowych z punktu widzenia rynku pracy i systemu edukacji? Jak absolwenci radzą sobie na rynku pracy? Jakie napotykają problemy w nowych środowiskach? Jak absolwenci i pracodawcy oceniają jakość kształcenia?

6 Jak przygotować szkołę do badania losów absolwentów?
Zebranie informacji o ścieżce zawodowej absolwenta, o problemach związanych z poszukiwaniem pracy, o stopniu przygotowania absolwenta do podjęcia pracy. Wyjaśnienie uczniom potrzeby prowadzenia badań przez szkołę. Problemy szkoły dotyczące przeprowadzenia badania losów absolwentów (zgromadzenie oświadczeń, stworzenie aktualnej bazy danych, terminy, koszty, osoby odpowiedzialne za badanie itp.)

7 Korzyści dla szkoły dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb rynku pracy poprawa jakości kształcenia w obszarach wymagających wsparcia motywowanie uczących się do podnoszenia swoich umiejętności zawodowych rozpoznanie potrzeb pracodawców, rozwijanie współpracy z pracodawcami budowanie wizerunku szkoły reagującej na potrzeby kadrowe pracodawców

8 Zagrożenia dla szkoły brak reakcji na potrzeby pracodawców
niedostateczne przygotowanie uczniów do poruszania się po rynku pracy brak motywacji uczących się do nabywania umiejętności zawodowych i rozwoju osobistego negatywna ocena szkoły przez absolwentów na skutek problemów ze znalezieniem zatrudnienia zmniejszenie zainteresowania kierunkiem kształcenia oferowanym przez szkołę

9 Badania losów absolwentów …
powinny pomagać w budowaniu relacji zwrotnych szkoła - pracodawca mają służyć doskonaleniu procesów uczenia się, nie powinny być wykorzystywane do oceny pracy szkół to informacja zwrotna dla szkoły o tym jak absolwenci odnajdują się na rynku pracy, na co należy zwrócić uwagę w procesie kształcenia, aby absolwenci sprostali wymaganiom rynku pracy prowadzą te szkoły, które troszczą się o jakość kształcenia.

10 Współpraca szkół z pracodawcami
Formy współpracy szkół z pracodawcami: na poziomie technikum  miesięczne praktyki zawodowe na poziomie szkoły zawodowej  cotygodniowe praktyki w zakładach pracy w ramach projektów unijnych kilkutygodniowe staże u pracodawców wycieczki zawodoznawcze nowe kierunki kształcenia uruchamiane są w ścisłej współpracy z pracodawcami

11 Współpraca z pracodawcami
ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO - TURYSTYCZNO- HOTELARSKICH Hotele, biura podróży, biura turystyczne Urzędy skarbowe, banki, biura rachunkowe ZESPÓŁ SZKÓŁ PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO Piekarnie, cukiernie, zakłady mięsne ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH Liczne zakłady branży motoryzacyjnej Firmy branży lakierniczej – Auto Color, PPG Polska, Blowtherm Polska i 3M.

12 Oczekiwania szkół Doposażenia szkół w niezbędny sprzęt, urządzenia i pomoce dydaktyczne wspierające proces uczenia się. Transfery informacji o najnowszych rozwiązaniach technicznych i technologicznych w zawodzie. Organizowanie spotkań uczniów z ludźmi wykonującymi zawód i mogącymi przekazać im rzetelną praktyczną wiedzę. Wskazanie oczekiwanych efektów kształcenia szczególnie ważnych w zawodzie. Wsparcie w trakcie opracowywania programów nauczania.

13 Złe praktyki Brak zainteresowania wsparciem szkół na etapie przygotowania programu nauczania. Nierealizowane programy praktyk zawodowych. Oczekiwanie od absolwenta szkoły biegłości w wykonywaniu zadań zawodowych. Stosowanie powszechne bezpłatnych staży. Zatrudnianie na tzw. umowach śmieciowych. Niskie płace zniechęcające absolwentów do podjęcia pracy w wyuczonym zawodzie.

14 Dziękujemy za uwagę! Joanna Kośka Kamila Niewiadomska Andrzej Żelasko


Pobierz ppt "MONITOROWANIE LOSÓW ABSOLWENTÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google