Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak czytać tabele giełdowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak czytać tabele giełdowe"— Zapis prezentacji:

1 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe

2 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka kurs (zł) zmiana (proc.) obrót odniesienia otwarcia najwyższy najniższy zamknięcia wolumen (szt.) wartość (tys. zł) GPW 42,45 42,40 42,59 42,10 42,15 -0,71 82 943 3 518 KGHM 154,00 153,80 154,30 152,70 152,90 LOTOS 26,36 26,25 26,95 26,08 -1,06 18 805 MIESZKO 4,20 4,22 4,02 4,21 0,24 91 661 380 PGNIG 3,90 3,92 3,99 3,96 1,54 86 754 Analiza tabel notowań giełdowych jest chlebem powszednim inwestorów giełdowych. Czerpią oni stąd informacje o kształtowaniu się kursu i podstawowych wskaźnikach danej spółki.

3 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka kurs (zł) zmiana (proc.) obrót odniesienia otwarcia najwyższy najniższy zamknięcia wolumen (szt.) wartość (tys. zł) GPW 42,45 42,40 42,59 42,10 42,15 -0,71 82 943 3 518 KGHM 154,00 153,80 154,30 152,70 152,90 LOTOS 26,36 26,25 26,95 26,08 -1,06 18 805 MIESZKO 4,20 4,22 4,02 4,21 0,24 91 661 380 PGNIG 3,90 3,92 3,99 3,96 1,54 86 754 Wykorzystujemy tu tabelę z papierowej wersji ćwiczeń. Oczywiście można poprosić uczniów, by przynieśli aktualną tabelę giełdową – liczby będą inne, metoda odczytywania informacji taka sama. W pierwszej kolumnie znajduje się nazwa spółki – najczęściej jest to skrót nazwy. W tym przypadku pełna nazwa to: KGHM Polska Miedź Spółka Akcyjna. Skrót KGHM oznacza zaś Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi i jest nazwą przedsiębiorstwa państwowego powstałego w 1961 r. Nazwa spółki

4 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka kurs (zł) zmiana (proc.) obrót odniesienia otwarcia najwyższy najniższy zamknięcia wolumen (szt.) wartość (tys. zł) GPW 42,45 42,40 42,59 42,10 42,15 -0,71 82 943 3 518 KGHM 154,00 153,80 154,30 152,70 152,90 LOTOS 26,36 26,25 26,95 26,08 -1,06 18 805 MIESZKO 4,20 4,22 4,02 4,21 0,24 91 661 380 PGNIG 3,90 3,92 3,99 3,96 1,54 86 754 Kurs odniesienia to kurs z ostatniej sesji, kiedy akcje tej spółki były notowane. Jest to informacja o tym, jak skończyły się notowania na ostatniej sesji. Kurs odniesienia

5 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka kurs (zł) zmiana (proc.) obrót odniesienia otwarcia najwyższy najniższy zamknięcia wolumen (szt.) wartość (tys. zł) GPW 42,45 42,40 42,59 42,10 42,15 -0,71 82 943 3 518 KGHM 154,00 153,80 154,30 152,70 152,90 LOTOS 26,36 26,25 26,95 26,08 -1,06 18 805 MIESZKO 4,20 4,22 4,02 4,21 0,24 91 661 380 PGNIG 3,90 3,92 3,99 3,96 1,54 86 754 Kurs otwarcia to kurs z otwarcia sesji danego dnia. Porównanie go z kursem odniesienia informuje nas o rozpiętości wahań kursu giełdowego na danej sesji. Kurs otwarcia

6 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka kurs (zł) zmiana (proc.) obrót odniesienia otwarcia najwyższy najniższy zamknięcia wolumen (szt.) wartość (tys. zł) GPW 42,45 42,40 42,59 42,10 42,15 -0,71 82 943 3 518 KGHM 154,00 153,80 154,30 152,70 152,90 LOTOS 26,36 26,25 26,95 26,08 -1,06 18 805 MIESZKO 4,20 4,22 4,02 4,21 0,24 91 661 380 PGNIG 3,90 3,92 3,99 3,96 1,54 86 754 Kurs najwyższy to maksymalny kurs w czasie notowań na danej sesji. Kurs najwyższy

7 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka kurs (zł) zmiana (proc.) obrót odniesienia otwarcia najwyższy najniższy zamknięcia wolumen (szt.) wartość (tys. zł) GPW 42,45 42,40 42,59 42,10 42,15 -0,71 82 943 3 518 KGHM 154,00 153,80 154,30 152,70 152,90 LOTOS 26,36 26,25 26,95 26,08 -1,06 18 805 MIESZKO 4,20 4,22 4,02 4,21 0,24 91 661 380 PGNIG 3,90 3,92 3,99 3,96 1,54 86 754 Kurs najniższy to minimalny kurs w czasie notowań na danej sesji. Duże różnice między kursem najwyższym i najniższym świadczą o dużej zmienności nastrojów inwestorów podczas sesji. Kurs najniższy

8 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka kurs (zł) zmiana (proc.) obrót odniesienia otwarcia najwyższy najniższy zamknięcia wolumen (szt.) wartość (tys. zł) GPW 42,45 42,40 42,59 42,10 42,15 -0,71 82 943 3 518 KGHM 154,00 153,80 154,30 152,70 152,90 LOTOS 26,36 26,25 26,95 26,08 -1,06 18 805 MIESZKO 4,20 4,22 4,02 4,21 0,24 91 661 380 PGNIG 3,90 3,92 3,99 3,96 1,54 86 754 Kurs zamknięcia to cena akcji na zamknięcie sesji. Stanie się ona kursem odniesienia na następnej sesji. Kurs zamknięcia

9 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka kurs (zł) zmiana (proc.) obrót odniesienia otwarcia najwyższy najniższy zamknięcia wolumen (szt.) wartość (tys. zł) GPW 42,45 42,40 42,59 42,10 42,15 -0,71 82 943 3 518 KGHM 154,00 153,80 154,30 152,70 152,90 LOTOS 26,36 26,25 26,95 26,08 -1,06 18 805 MIESZKO 4,20 4,22 4,02 4,21 0,24 91 661 380 PGNIG 3,90 3,92 3,99 3,96 1,54 86 754 Zmiana procentowa informuje, o ile procent zmienił się kurs w trakcie sesji; wynika z porównania kursu zamknięcia z kursem odniesienia, czyli ceną z poprzedniej sesji. Zmiana

10 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka kurs (zł) zmiana (proc.) obrót odniesienia otwarcia najwyższy najniższy zamknięcia wolumen (szt.) wartość (tys. zł) GPW 42,45 42,40 42,59 42,10 42,15 -0,71 82 943 3 518 KGHM 154,00 153,80 154,30 152,70 152,90 LOTOS 26,36 26,25 26,95 26,08 -1,06 18 805 MIESZKO 4,20 4,22 4,02 4,21 0,24 91 661 380 PGNIG 3,90 3,92 3,99 3,96 1,54 86 754 Wolumen informuje nas, ile akcji zostało sprzedanych i kupionych – przy czym transakcje liczy się pojedynczo, tj. liczona jest transakcja kupna-sprzedaży, a nie każda z transakcji osobno. Wolumen

11 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka kurs (zł) zmiana (proc.) obrót odniesienia otwarcia najwyższy najniższy zamknięcia wolumen (szt.) wartość (tys. zł) GPW 42,45 42,40 42,59 42,10 42,15 -0,71 82 943 3 518 KGHM 154,00 153,80 154,30 152,70 152,90 LOTOS 26,36 26,25 26,95 26,08 -1,06 18 805 MIESZKO 4,20 4,22 4,02 4,21 0,24 91 661 380 PGNIG 3,90 3,92 3,99 3,96 1,54 86 754 Wartość informuje o wysokości obrotów giełdy mierzonych wartościowo, to jest w złotych. Jest to wynik pomnożenia ceny każdej z transakcji zawartej w czasie sesji i wolumenu obrotów każdej z transakcji, czyli liczby transakcji kupna-sprzedaży. Wartość

12 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka liczba akcji wartość rynkowa (mln zł) wartość księgowa C/WK C/Z stopa dywidendy GPW 1 769 524 3,37 13,2 7,6 KGHM 30 580 23 364 1,31 2,8 9,7 LOTOS 3 387 7 778 0,44 5,2 - MIESZKO 172 173 0,99 5,6 PGNIG 24 366 0,96 9,6 3,0 Liczba akcji informuje nas o tym, ile akcji wyemitowała dana spółka. Liczba akcji

13 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka liczba akcji wartość rynkowa (mln zł) wartość księgowa C/WK C/Z stopa dywidendy GPW 1 769 524 3,37 13,2 7,6 KGHM 30 580 23 364 1,31 2,8 9,7 LOTOS 3 387 7 778 0,44 5,2 - MIESZKO 172 173 0,99 5,6 PGNIG 24 366 0,96 9,6 3,0 Wartość rynkowa to iloczyn ceny zamknięcia i liczby akcji. Wartość rynkowa

14 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka liczba akcji wartość rynkowa (mln zł) wartość księgowa C/WK C/Z stopa dywidendy GPW 1 769 524 3,37 13,2 7,6 KGHM 30 580 23 364 1,31 2,8 9,7 LOTOS 3 387 7 778 0,44 5,2 - MIESZKO 172 173 0,99 5,6 PGNIG 24 366 0,96 9,6 3,0 Wartość księgowa to wartość, która wynika z ksiąg rachunkowych spółki (inaczej wartość kapitałów własnych spółki). Może ona być większa od wartości rynkowej lub mniejsza. Gdybyś był właścicielem spółki, to co byś wolał? Oczywiście, by wartość rynkowa była jak najwyższa. Pamiętaj, że spółkę (akcje spółki) możesz sprzedaż za cenę rynkową, która odzwierciedla jej wartość rynkową, a nie wartość księgową. Wartość księgowa

15 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka liczba akcji wartość rynkowa (mln zł) wartość księgowa C/WK C/Z stopa dywidendy GPW 1 769 524 3,37 13,2 7,6 KGHM 30 580 23 364 1,31 2,8 9,7 LOTOS 3 387 7 778 0,44 5,2 - MIESZKO 172 173 0,99 5,6 PGNIG 24 366 0,96 9,6 3,0 Wskaźnik C/WK (cena rynkowa/wartość księgowa na akcję) określa, jaka jest wartość rynkowa akcji spółki w stosunku do jej wartości księgowej wynikającej z ostatnio opublikowanego sprawozdania finansowego. Jeżeli wskaźnik jest mniejszy niż 1, oznacza to, że wartość rynkowa spółki jest mniejsza od wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych. Może to sugerować, że akcje są niedowartościowane i mogą być dobrą inwestycją, jak też, że spółka nie jest dobrze zarządzana, a jej aktywa nie są wykorzystane w sposób optymalny. C/WK

16 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka liczba akcji wartość rynkowa (mln zł) wartość księgowa C/WK C/Z stopa dywidendy GPW 1 769 524 3,37 13,2 7,6 KGHM 30 580 23 364 1,31 2,8 9,7 LOTOS 3 387 7 778 0,44 5,2 - MIESZKO 172 173 0,99 5,6 PGNIG 24 366 0,96 9,6 3,0 Wskaźnik C/Z (cena rynkowa/zysk na akcję) określa, ile złotych inwestorzy gotowi są zapłacić za jedną złotówkę zysku netto spółki za cztery ostatnie kwartały. Wskaźnik ten obliczamy, dzieląc cenę rynkową przez zysk netto przypadający na jedną akcję. Do kupna akcji zachęca niska wartość tego wskaźnika. C/Z

17 Jak czytać tabele giełdowe
Ekonomia stosowana 7 Jak czytać tabele giełdowe spółka liczba akcji wartość rynkowa (mln zł) wartość księgowa C/WK C/Z stopa dywidendy GPW 1 769 524 3,37 13,2 7,6 KGHM 30 580 23 364 1,31 2,8 9,7 LOTOS 3 387 7 778 0,44 5,2 - MIESZKO 172 173 0,99 5,6 PGNIG 24 366 0,96 9,6 3,0 Stopa dywidendy informuje, jaki procent obecnej ceny akcji stanowiła ostatnio wypłacona dywidenda na jedną akcję. Wskaźnik ten obliczamy, dzieląc dywidendę wypłaconą na jedną akcję w danym okresie przez aktualny kurs akcji spółki. Dla inwestorów zainteresowanych bieżącymi wypłatami dywidendy analiza tego wskaźnika może stanowić istotną przesłankę zakupu lub sprzedaży akcji. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym inwestycja jest bardziej korzystna. Myślnik w zestawieniu oznacza brak wypłaty dywidendy w ostatnim roku. Nie musi to być zła informacja dla inwestora. Może to bowiem oznaczać, że spółka ma atrakcyjne i dochodowe możliwości inwestowania wypracowanego zysku, zamiast przeznaczać go na wypłatę dywidendy, co może przełożyć się na wyższe zyski spółki w przyszłości i wyższy poziom przyszłych dywidend i wzrost wartości akcji. Stopa dywidendy


Pobierz ppt "Jak czytać tabele giełdowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google