Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA INFORMACJI. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA INFORMACJI. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich."— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA INFORMACJI

2 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

3 Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich 2007-2013” Zakładane produkty i rezultaty projektu: 1 Centralny Punkt Informacyjny 17 Głównych Punktów Informacyjnych w województwach (2 GPI na terenie kujawsko-pomorskim) 90 - 100 Lokalnych Punktów Informacyjnych (minimum 1 w podregionie)

4 Sieć Punktów Informacyjnych – założenia Główne Punkty Informacyjne w województwach (17) Lokalne Punkty Informacyjne (ok. 95 w Polsce - minimum jeden w podregionie) Centralny Punkt Informacyjny przy Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

5 Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zielonej Górze Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim

6 Zadania Punktów Informacyjnych diagnoza potencjalnego beneficjenta i udzielanie informacji o możliwościach uzyskania pomocy z odpowiedniego programu Narodowej Strategii Spójności, Umowy Partnerstwa, a także – jako informacje uzupełniające – z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz Europejskiego Funduszu Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez: kontakt bezpośredni z beneficjentem, rozmowę telefoniczną, pocztę tradycyjną i elektroniczną, indywidualne konsultacje u klienta; informowanie o realizowanych projektach dofinansowanych z Funduszy Europejskich; przeprowadzanie konsultacji na etapie przygotowywania wniosków/projektów;

7 Zadania Punktów Informacyjnych przeprowadzanie konsultacji na etapie realizacji projektów, w tym udzielania wstępnej pomocy w rozliczaniu projektów; organizacja i prowadzenie szkoleń oraz spotkań informacyjnych dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów; dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych dla beneficjentów; informowanie o możliwościach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich w formule partnerstwa publiczno-prywatnego; udział w festynach i innych imprezach plenerowych; wymiana informacji pomiędzy uczestnikami Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie.

8 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Chrobrego 1-3-5 65-043 Zielona Góra tel. 68 4565-454,-535,-488,-499 infoue@lubuskie.pl

9 Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wydział Zamiejscowy Urzędu z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Łokietka 22 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 7390-386,-377 lpi@lubuskie.pl

10 www.fundusze.lubuskie.pl

11 POZOSTAŁE ŹRÓDŁA INFORMACJI: Portale internetowe: Strona Sieć PIFE: www.funduszeeuropejskie.gov.pl www.fundusze.lubuskie.pl Strony Programów Krajowych: www.pois.gov.pl www.poig.gov.pl www. efs.gov.pl www.polskawschodnia.gov.pl www.popt.gov.pl www.ewt.gov.pl www.funduszeeuropejskie.gov.pl/polskacyfrowa www.minrol.gov.pl

12 ŻRÓDŁA INFORMACJI: Strona Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego: www.rpo2020.lubuskie.pl Strona Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju: www.mir.gov.pl Mapa projektów: www.projekty.efs.gov.pl Inwestycja w kadry: www.inwestycjawkadry.pl

13 ŻRÓDŁA INFORMACJI: Mapa dotacji www.mapadotacji.gov.pl Siec Europe Direct: www.europadirect-zielonagora.lubuskie.uw.gov.pl Punkty Enterprise Europe Network: www.een.org.pl Portal innowacji: www.pi.gov.pl

14 Dziękuję za uwagę Konsultanci Głównego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego infoue@lubuskie.pl


Pobierz ppt "FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŹRÓDŁA INFORMACJI. Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich."

Podobne prezentacje


Reklamy Google