Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SEIM Koszalin PO KL Podziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Projekt „Czas na zmiany – czas na Ciebie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SEIM Koszalin PO KL Podziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Projekt „Czas na zmiany – czas na Ciebie."— Zapis prezentacji:

1 SEIM Koszalin PO KL Podziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Projekt „Czas na zmiany – czas na Ciebie – szkoleniowy program wsparcia w wejściu lub powrocie na rynek pracy kobiet nieaktywnych zawodowo” Magdalena Wasilewska Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Organizacji Wdrożeń „AYA” sp. z o.o. w Koszalinie Szczecin, 24 lutego 2009 roku

2 SEIM Koszalin Czas realizacji, cele projektu (1): Realizacja projektu: 01 kwietnia 2008r. – 30 czerwca 2009r. Cel główny projektu: Podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt wspiera kobiety w odnalezieniu ścieżki zawodowej poprzez umożliwienie im skorzystania z kompleksowego bloku szkoleniowego i doskonalącego, którego celem jest przede wszystkim wzmocnienie kwalifikacji i motywacji do samodoskonalenia oraz poszukiwania pracy.

3 SEIM Koszalin Cele projektu (2): Cele szczegółowe projektu: 1. Uświadomienie potrzeb zmian postrzegania sytuacji życiowej uczestniczek projektu, 2. Pomoc w wejściu na rynek pracy lub powrocie kobiet po przerwie w zatrudnieniu, w szczególności spowodowanej urodzeniem dziecka lub opieką nad osobą bliską, 3. Przyczynienie się do integracji społecznej i reintegracji zawodowej kobiet niepracujących oraz podniesienia poczucia wartości, pewności siebie i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej, 4. Zdobycie nowych lub uzupełnienie posiadanych kwalifikacji zawodowych.

4 SEIM Koszalin Realizatorzy projektu, obszar działania, kwota dofinansowania, grupa docelowa: Projekt realizowany jest w ramach partnerstwa:  Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” Sp. z o.o. Koszalin – wnioskodawca  Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej Koszalin – partner  Szkoła Języka Angielskiego i Niemieckiego International House Koszalin – partner Obszar działania – powiaty: białogardzki, drawski, kołobrzeski, koszaliński, Miasto Koszalin, łobeski, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki. Kwota dofinansowania: 523.297,80 PLN Grupa docelowa: 30 kobiet niepracujących, niezarejestrowanych jako bezrobotne, zamieszkałych na wsi lub w miastach do 25 tys. mieszkańców. Brak aktywności kobiet objętych wsparciem wynika ze sprawowania opieki nad dzieckiem lub inną osobą lub wchodzą na rynek pracy.

5 SEIM Koszalin Działania zaplanowane w ramach projektu: 1.Warsztaty doradcze i komunikacja interpersonalna (60 godzin) 2.Szkolenia doskonalące (205 godzin) 3.Szkolenia zawodowe (100 godzin) 4.Konsultacje w zakresie ofert występujących na rynku pracy zaprezentowane przez przedstawicieli Urzędów Pracy (12 godzin) 5.Dodatkowe formy wsparcia umożliwiające udział w projekcie oraz aktywizację zawodową uczestniczek projektu:  Poczęstunek podczas zajęć  Refundacja kosztów przejazdu  Ubezpieczenie NW  Stypendia szkoleniowe (wraz ze składkami ZUS)  Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną uczestniczki szkolenia

6 SEIM Koszalin Warsztaty doradcze i komunikacja interpersonalna: Cel warsztatów: pobudzenie aspiracji i wzmocnienie poczucia pewności siebie, aktywności zawodowej i podniesienie jakości kontaktów międzyludzkich. Blok ten zawierał zajęcia w zakresie aktywnych metod poszukiwania pracy, negocjacji z pracodawcą: a.Doradztwo zawodowe i aktywizacja zawodowa (20 godz.) – m.in. dokonanie oceny własnych predyspozycji, nauka autoprezentacji, zaplanowanie kariery zawodowej, sposoby prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą, pisanie listów motywacyjnych i CV. b.Poradnictwo prawne i psychologiczne (20 godz.)  Warsztaty psychologiczne - określenie barier ograniczających podejmowanie aktywności zawodowej, nauczenie pozytywnego myślenia, wskazanie sposobu pokonywania tych barier,  Poradnictwo prawne – element wzmacniający umiejętność poruszania się w życiu codziennym oraz na rynku pracy. c.Komunikacja interpersonalna (20 godz.) – nauka sposobu prowadzenia dialogu i skutecznej argumentacji, techniki walki ze stresem, skuteczne sposoby zapobiegania sytuacjom stresowym.

7 SEIM Koszalin Szkolenia doskonalące: Cel szkoleń: wyrównanie braków w zakresie umiejętności obsługi komputera, poznanie języków obcych, spojrzenie na siebie oczami innych i zdobycie umiejętności kreowania własnego wizerunku. Blok ten zawiera następujące szkolenia: 1. Obsługa komputera i Internetu (45 godz.) – szkolenie realizowane jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Informacyjnej i Medialnej Koszalin – partner projektu 2. Języki obce (80 godz.) – do wyboru język angielski lub niemiecki – szkolenie realizowane jest przez Szkołę Języka Angielskiego i Niemieckiego International House Koszalin – partner projektu 3. Podstawy kreowania własnego wizerunku (20 godz.) – ocena własnego wizerunku, poznanie nowych trendów w tym zakresie oraz dostosowanie ich do własnych potrzeb. Zajęcia uzupełnione o spotkania z dietetyczką. 4. Prawo jazdy kat. B (60 godz.) – szkolenie kierowane jest do tych uczestniczek, które tego uprawnienia nie posiadają i podjęły szkolenia zawodowe w zakresie: przedstawiciela handlowego, opiekuna osoby starszej lub niepełnosprawnej, opiekunki dziecięcej.

8 SEIM Koszalin Szkolenia zawodowe: Cel szkoleń: wyposażenie w nowe kwalifikacje, poszukiwane na rynku lub odświeżenie posiadanych i zwiększenie możliwości uczestniczek projektu na rynku pracy. Oferta szkoleniowa zaproponowana uczestniczkom projekty była bardzo szeroka. Każda z uczestniczek mogła wybrać jedno szkolenie. Na każdą grupę szkoleniową przypadło 100 godz. szkoleń. Spośród zaproponowanych szkoleń uczestniczki wybrały następujące: 1.Księgowość małej firmy z elementami kadr i płac, 2.Opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej, 3.Opiekunka dziecięca, 4.Kosmetyczka z wizażem i modelowaniem paznokci, 5.Masaż klasyczny i rehabilitacyjny, 6.Przedstawiciel handlowy.

9 SEIM Koszalin Konsultacje w zakresie ofert występujących na rynku pracy: Cel konsultacji: zapoznanie się uczestniczek projektu z możliwościami lokalnego rynku pracy i ułatwienie decyzji o podjęciu zatrudnienia. Konsultacje polegają na wizytach przedstawicieli Powiatowych Urzędów Pracy i informowaniu uczestniczek szkoleń o aktualnych ofertach pracy oraz bieżącej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

10 SEIM Koszalin Dodatkowe formy wsparcia: Dodatkowe formy wsparcia umożliwiające udział w projekcie oraz aktywizację zawodową uczestniczek projektu: 1.Poczęstunek podczas zajęć 2.Refundacja kosztów przejazdu 3.Ubezpieczenie NW 4.Stypendia szkoleniowe (wraz ze składkami ZUS) 5.Refundacja kosztów opieki nad osobą zależną uczestniczki szkolenia

11 SEIM Koszalin Rezultaty projektu (1): Zaplanowane rezultaty „twarde” – uczestniczki nabędą umiejętności w zakresie posługiwania się językiem obcym, dodatkowe umiejętności zawodowe i interpersonalne: 1.Ukończenie szkoleń przez 30 uczestniczek, 2.Zrealizowanych zostało 60 godz. na jedną osobę/grupę warsztatów doradczych i komunikacji interpersonalnej, 3.Zrealizowanych zostanie 100 godz. na jedną osobę/grupę zajęć szkoleń zawodowych, 4.Zrealizowanych zostanie 80 godz. na jedną osobę/grupę zajęć z języka obcego, 5.Zrealizowanych zostanie 45 godz. na jedną osobę/grupę zajęć obsługi komputera i Internetu, 6.Zrealizowanych zostanie 20 godz. na jedną osobę/grupę zajęć z kreowania wizerunku, 7.Zrealizowanych zostanie 60 godz. nauki na jedną osobę z prawa jazdy (dla 15 uczestniczek), 8.Zrealizowanych zostanie na jedną osobę/grupę 12 godz. konsultacji w zakresie ofert pracy.

12 SEIM Koszalin Rezultaty projektu (2): Zaplanowane rezultaty „miękkie”: 1.Podniesienie zdolności motywacyjnych, poziomu samooceny, 2.Zwiększone szanse na rozwój zawodowy, 3.Podniesienie poczucia wartości, pewności siebie i motywacji do aktywności zawodowej i społecznej, 4.Wyższe aspiracje zawodowe i podniesienie jakości kontaktów międzyludzkich, 5.Poznanie możliwości lokalnego rynku pracy, 6.Poprawa własnego wizerunku.

13 SEIM Koszalin Biuro Projektu: Przedsiębiorstwo Organizacji Wdrożeń „AYA” sp. z o.o. ul. H. Modrzejewskiej 71 75-728 Koszalin tel/fax 094/ 34-11-741 Kierownik Projektu: Anastazja Kokalanova – Hudemczuk mail: cc@cc.edu.pl www.cc.edu.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "SEIM Koszalin PO KL Podziałanie 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Projekt „Czas na zmiany – czas na Ciebie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google