Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA”"— Zapis prezentacji:

1 Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA”
Wasilków

2 Miejscem wzrastania każdego dziecka powinien być jego dom rodzinny, stała obecność bliskich i kochanych osób. Niestety, czasem jest to trudne, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwe.

3 Na pewno, najbardziej cierpi na tym dziecko…
Wówczas dochodzi do ingerencji w życie rodziny osób trzecich, w sytuacjach ostatecznych dochodzi do ingerencji instytucji. Na pewno, najbardziej cierpi na tym dziecko…

4 Pogotowie Opiekuńcze to specyficzna placówka
Pogotowie Opiekuńcze to specyficzna placówka. Przypomina zarówno oddział ratunkowy szpitala, jak i górskie schronisko. Przede wszystkim ma być dla podopiecznych życiową busolą wskazującą właściwy kierunek, bezpiecznym miejscem tymczasowego pobytu, nabierania zaufania do świata dorosłych, sił do dalszej drogi i wiary w siebie.

5 Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” rozpoczęło swoją działalność 10
Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA” rozpoczęło swoją działalność roku

6 Jest placówką opiekuńczo - wychowawczą dziewcząt w wieku 11 – 18 lat z terenu powiatu białostockiego a także chłopców i młodszych dzieci w przypadku rodzeństwa.

7 Główne przyczyny umieszczania dzieci w Pogotowiu Opiekuńczym „OPOKA” w Wasilkowie
alkoholizm jednego lub obojga rodziców choroby psychiczne rodziców z różnymi rodzajami zaburzeń funkcjonowania społecznego zjawisko euro sieroctwa dysfunkcyjność rodzin, nieradzenie sobie rodziców z zaburzeniami i demoralizacją swoich dzieci odsiadywanie kary więzienia przez jedno lub oboje rodziców

8 Bazę naszej Placówki stanowi:
Miłość Profesjonalizm Kierowanie się dobrem dziecka Zaufanie

9 A także Dom przystosowany do potrzeb naszych podopiecznych

10 Świetlica rekreacyjna

11 Aneks kuchenny Jadalnia

12 Pokój czteroosobowy dla młodszego rodzeństwa
Pokoje dwuosobowe Pokój czteroosobowy dla młodszego rodzeństwa

13 Placówka dysponuje pracownią komputerowo – internetową…

14 …z dostępem do lektur szkolnych i młodzieżowych…
…a także biblioteką… …z dostępem do lektur szkolnych i młodzieżowych…

15 I salonem wspólnych gier I zabaw;)

16 Posiadamy wyspecjalizowaną kadrę
s. Marta Kamińska Tomasz Żukowski Ewelina Kuczyńska Dyrektor – studia magisterskie na kierunku pedagogika opiekuńczo – wychowawcza Psycholog – magister psychologii Pedagog – magister pedagogiki p. Irena Godlewska s. Edyta Skała Pielęgniarka s. Jadwiga Radzewicz Kucharka Pracownik socjalny

17 p. Teresa Jarmołowicz Wychowawca p. Monika Wińska Wychowawca s. Joanna Ozga Wychowawca

18 Dzieci są pod stałą opieką wyspecjalizowanej i odpowiedzialnej kadry opiekuńczo-wychowawczej i pedagogicznej.

19 Placówka zapewnia wychowankom podstawowe potrzeby, które nie zawsze były zaspokojone w domu: warunki higieniczno - sanitarne, wyżywienie, warunki do nauki i odpoczynku.

20 Zapewniamy dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.

21 Zapewniamy wyjazdy, wycieczki i udział w ciekawych akcjach.

22 Zawsze działamy w zespole…

23 Placówka realizując swoje zadania kieruje się w szczególności: dobrem dziecka, poszanowaniem jego praw, wyrównywaniem deficytów rozwojowych, potrzebą działań przygotowujących do samodzielnego życia, poszanowaniem praw rodziców wynikających z przepisów prawa rodzinnego, a przede wszystkim prawa do kontaktowania się z dzieckiem, potrzebą działań w celu utrzymywania więzi dziecka z rodziną i umożliwieniem jego powrotu do rodziny.

24 Mimo tendencji odchodzenia od zinstytucjonalizowanych form opieki interwencyjnej w kierunku form rodzinnych – pogotowia rodzinne, zasadność istnienia pogotowia opiekuńczego nie powinna budzić wątpliwości w przypadkach częstej demoralizacji, konfliktów z prawem i uzależnień dzieci i młodzieży.

25


Pobierz ppt "Pogotowie Opiekuńcze „OPOKA”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google