Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROWADZĄCY mgr Krzysztof Kaźmierczak

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROWADZĄCY mgr Krzysztof Kaźmierczak"— Zapis prezentacji:

1 PROWADZĄCY mgr Krzysztof Kaźmierczak
PODSTAWOWE ZABIEGI RESUSCYTACYJNE (Basic Life Support - BLS ) „ TWOJE RĘCE MOGĄ URATOWAĆ KOMUŚ ŻYCIE” PROWADZĄCY mgr Krzysztof Kaźmierczak

2 „Przyjdzie taki dzień (może wcześniej niż myślisz), kiedy będziesz trzymał w swoim ręku ludzkie życie… od tego co zrobisz zależeć będzie życie wielu osób - poszkodowanego, jego rodziny, świadków zdarzenia… być może również Twoje…”

3 DEFINICJA Pierwsza pomoc to proste, natychmiastowe czynności podejmowane przez pierwszych świadków zdarzenia w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia wykonane przed przybyciem kwalifikowanej pomocy.

4 PRAWO 162 art. KK Kto człowiekowi, znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Źródło : Dz.U  - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny

5 OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA
Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły są obowiązani do natychmiastowego informowania nauczyciela prowadzącego zajęcia, albo dyżurnego na przerwie, o każdym zaistniałym lub zauważonym wypadku. Źródło : Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz ze zmianami)

6 Nauczyciel powinien: Udzielić uczniowi, który uległ wypadkowi pierwszej pomocy. Zgłosić wypadek dyrektorowi szkoły. W przypadku przebywania poza terenem szkoły zapewnić uczniowi pomoc medyczną najczęściej poprzez wezwanie pogotowia ratunkowego. ( W szkole jest to obowiązek dyrektora). Przebywając poza szkołą niezwłocznie zawiadomić o wypadku rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego ucznia lub osobę sprawującą nad nim opiekę. ( W szkole jest to obowiązek dyrektora). Zabezpieczyć miejsce wypadku, nie dokonywać w tym miejscu żadnych zmian. Źródło : Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. nr 256 z 2004, poz ze zmianami)

7 O CO ZAPYTAĆ ? SAMPLE – To wyraz ułatwiający prowadzenie wywiadu ratowniczego. S – Symptomy ( co boli ? ) A – Alergie ( czy i na co jesteś uczulony ? ) M – Medykamenty ( jakie leki zażywasz ? ) P – Poprzednie choroby ( na co chorujesz, chorowałeś ?) L – Lunch ( kiedy i co jadłeś ? ) E – Ewentualnie co się stało( czy pamiętasz co się stało ? )

8 Musi wydarzyć się na naszych oczach!
OMDLENIE Krótkotrwała utrata przytomności na skutek nagłego, chwilowego niedoboru tlenu w mózgu. Musi wydarzyć się na naszych oczach!

9 OMDLENIE Przyczyny: stanie w dusznym pomieszczeniu,
gwałtowny spadek ciśnienia tętniczego krwi, z powodu gwałtownej zmiany pozycji z leżącej na stojącą, nadmierne odchudzanie się, głód, silny ból, krwawienie, widok krwi, zdenerwowanie, silne emocje towarzyszące zarówno radosnym jak i smutnym przeżyciom, długotrwały stres

10 OMDLENIE Objawy: tętno ulega zwolnieniu, twarz staje się blada,
zawroty głowy, nudności, mroczki przed oczami, kołatanie serca, wiotkość kończyn i miękkie osunięcie się na ziemię, zimny pot

11 OMDLENIE Pierwsza pomoc:
dostęp świeżego powietrza (wyprowadzić z pomieszczenia, otworzyć okno, odsunąć gapiów, rozluźnić u branie pod szyją ) ułożyć w pozycji czterokończynowej ( 1-3 minuty)

12 OMDLENIE po trzech minutach zadzwonić po pogotowie nr 112,
sprawdzać przytomność ( mówić do poszkodowanego ) i co minutę kontrolować oddech, po trzech minutach zadzwonić po pogotowie nr 112, ułożyć taką osobę w pozycji bocznej ustalonej (europejskiej)

13 ZADŁAWIENIE, ZACHŁYŚNIĘCIE
Stan, w którym ciało obce lub ciecz przedostaje się do krtani lub tchawicy zamiast do przełyku.

14 ZADŁAWIENIE, ZACHŁYŚNIĘCIE
Przyczyny: spożywanie posiłków w pośpiechu, w biegu, spożywanie dużych kawałków jedzenia, trzymanie w jamie ustnej przedmiotów niejadalnych: gumy do żucia, zakrętki od długopisu itp.

15 ZADŁAWIENIE, ZACHŁYŚNIĘCIE
Objawy: utrudnienie w oddychaniu, atak duszenia się, trzymanie się oburącz za gardło

16 ZADŁAWIENIE, ZACHŁYŚNIĘCIE
Pierwsza pomoc : sprawdź bezpieczeństwo i zapewnij sobie pomoc ( w przypadku dzieci jak najszybciej wezwij pomoc ) zachęcaj do kaszlu uderz 5 razy między łopatki ( sprawdzając czy ciało obce nie wyleciało jeśli nie pomogło, wykonaj 5 uciśnięć nadbrzusza ( chwyt Heimlicha ) czynności powtarzaj do : utraty przytomności poszkodowanego powrotu normalnego oddechu przyjazdu pomocy

17 ZADŁAWIENIE, ZACHŁYŚNIĘCIE
Rękoczyn Heimlicha – przeciwwskazania Kobiety w ciąży Ludzie o znacznej otyłości Osoby nieprzytomne Dzieci

18 Pierwsze ogniwo : wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy
Drugie ogniwo : wczesne rozpoczęcie RKO Trzecie ogniwo : wczesna defibrylacja ( AED ) Czwarte ogniwo : wykwalifikowana pomoc

19 Pierwsze ogniwo : wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy
1. Ocena bezpieczeństwa ( zapewnij sobie pomoc ) bezpieczeństwo własne bezpieczeństwo poszkodowanego bezpieczeństwo osób trzecich

20 Pierwsze ogniwo : wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy
2. Ocena przytomności ( obserwuj poszkodowanego ) zapytaj z odległości ( czy mnie słyszysz …itp. ) podejdź i potrząśnij za barki 3. WOŁAJ O POMOC !

21 Pierwsze ogniwo : wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy
4. Ocena oddechu sprawdź jamę ustną udrożnij drogi oddechowe sprawdzaj oddech przez 10 s. ( widzę, słyszę, czuję ) co najmniej dwa oddechy

22 Pierwsze ogniwo : wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy
5. Wezwij pomoc gdzie? ( podaj miejsce ) rodzaj wypadku ( np. upadek ze schodów itp. ) ile? i jak? ( liczba poszkodowanych, stan poszkodowanych, wiek, płeć ) co robisz? i kim jesteś? ( rodzaj udzielonej pomocy, przedstaw się) NIGDY PIERWSZY NIE ODKŁADAJ SŁUCHAWKI !!!

23 Drugie ogniwo : RKO 6. Wykonaj 30 uciśnięć klatki piersiowej ( ręce układamy na środku klatki piersiowej, ucisk na głębokość 5-6 cm, tempo ucisków /min)

24 Drugie ogniwo : RKO 7. Wykonaj 2 wdechy ratownicze (każdy oddech ratowniczy powinien być wykonywany przez 1 sek. )

25 Drugie ogniwo : RKO Kiedy przerywamy RKO :
Kiedy poszkodowany odzyska oddech Kiedy przyjedzie pomoc ( pogotowie ) Kiedy jestem skrajnie wyczerpany

26 Automated External Defibrillator
Trzecie ogniwo : wczesna defibrylacja ( AED ) Automated External Defibrillator

27 Czwarte ogniwo : wykwalifikowana pomoc
Czynności ratownicze przerywamy gdy lekarz lub ratownik o to poprosi.

28 NUMERY ALARMOWE Policja 997 Straż pożarna 998 Pogotowie ratunkowe 999
Jednolity numer alarmowy Unii Europejskiej Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

29 Prezentacja została wykonana w oparciu o najnowsze wytyczne Polskiej Rady Resuscytacji


Pobierz ppt "PROWADZĄCY mgr Krzysztof Kaźmierczak"

Podobne prezentacje


Reklamy Google