Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASYSTENT OPERATORA DŹWIĘKU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASYSTENT OPERATORA DŹWIĘKU"— Zapis prezentacji:

1 ASYSTENT OPERATORA DŹWIĘKU
wersja dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

2 ASYSTENT OPERATORA DŹWIĘKU
Multimedialna charakterystyka zawodu Nazwa zawodu: ASYSTENT OPERATORA DŹWIĘKU Kod zawodu w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego: 313[06] Kod zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy: Na wesoło

3 NA WESOŁO W filharmonii miał się odbyć koncert muzyki Pendereckiego. Duża obsada instrumentów. Dlatego jeden trębacz, któremu wypadło ważne spotkanie, poprosił portiera, aby go zastąpił. – Ależ Panie Robercie, ja nie umiem grać na trąbce, ja tu tylko sprzątam! – Panie Zenku, będzie Pan tylko trzymał trąbkę, może Pan nawet coś dmuchnąć, nikt nie zauważy. Zresztą jest jeszcze 4 innych trębaczy. Portier zgodził się. Nazajutrz po koncercie trębacz przychodzi do pracy. W progu woła go portier: – Panie, ale było super! Ludzie wiwatowali, brawa się sypały, ale najlepsze, że w trąbkach to siedzieli jeszcze 3 inni portierzy i elektryk. Ale daliśmy czadu! Na koncercie orkiestra gra Beethovena. Skrzypek rozmawia ze skrzypkiem: – Stary, nie uważasz, że ten zarozumiały gość za bardzo nami dyryguje? Powrót

4 Syntetyczny opis zawodu i środowisko pracy
Czy wiesz, że asystent operatora dźwięku: Jest odpowiedzialny za techniczną i artystyczną stronę realizacji dźwięku w procesie powstawania dzieła filmowego, programu telewizyjnego i radiowego. Współpracuje z reżyserem, dziennikarzem-realizatorem i operatorem obrazu, przygotowuje tzw. dźwiękopis dzieła filmowego lub telewizyjnego . Kompletuje pod względem rodzaju i ilości sprzęt. Po zakończeniu etapu wstępnego, przystępuje do nagrań słownych i muzycznych. Rejestruje także naturalne efekty dźwiękowe. Przygotowuje, montując lub dobierając w taśmotece (magazynie, w którym zgromadzone są taśmy), wszelkiego rodzaju specjalne efekty dźwiękowe. Przeważnie pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, w studiach nagrań dźwiękowych, ośrodku telewizyjnym, radiowym lub wytwórni filmowej, w których panuje znaczne natężenie hałasu lub w plenerze, przy realizacji dźwięku imprez estradowych i koncertów, w zmiennych warunkach atmosferycznych. Praca wymaga wielu wyjazdów w celu rejestracji różnych materiałów dźwiękowych potrzebnych do programu (filmu). Godziny pracy realizatora dźwięku nie są stałe. Zależą od tego, w jakim terminie ma zostać zrealizowane dzieło, które współtworzy.

5 Praca własna… Po zapoznaniu się z powyższym opisem zawodu i środowiska pracy z pewnością znalazłeś sformułowania niezrozumiałe dla Ciebie. Wypisz je, a następnie, korzystając z dostępnych źródeł informacji, postaraj się wyjaśnić znaczenie tych sformułowań. W tym celu najlepiej porozmawiaj z osobami zatrudnionymi w zawodzie lub poszukaj samodzielnie informacji w Internecie. Efekty pracy udokumentuj poprzez stworzenie własnej rozszerzonej wersji charakterystyki zawodu. Może to być teczka, do której włożysz wszystkie, Twoim zdaniem ważne, informacje dotyczące zawodu. Uwaga: Podobnie postąp, kiedy będziesz zapoznawał się z treścią kolejnych slajdów. Na wesoło

6 NA WESOŁO Przychodzi młody asystent do swojego szefa z pokaźnym plikiem dokumentów. Zrobiłem wstępną selekcję. To są dokumenty osób, z którymi warto się spotkać, spełniają wszystkie kryteria. Szef bierze plik dokumentów, pewną ręką odmierza połowę i wrzuca do kosza. Drugą część oddaje podwładnemu: – Z tymi ludźmi się spotkamy. Oniemiały asystent pyta: – Jak to? Ależ oni wszyscy spełniają kryteria! – Prooooszę paaaaana... – przerywa szef – czy chce pan pracować z ludźmi, którzy mają pecha? Pracownik mówi do przełożonego: – Muszę dostać podwyżkę. 4 firmy nie dają mi spokoju... – Dobrze, dostanie pan, ale proszę mi powiedzieć, co to za przedsiębiorstwa. – Elektrownia, gazownia, telekomunikacja i spółdzielnia mieszkaniowa – odpowiada pracownik. Powrót

7 Zadania i umiejętności zawodowe
Wspieranie prac realizatora dźwięku, operatora dźwięku w nagrywaniu i opracowaniu warstwy dźwiękowej w filmie, telewizji, radiu i fonografii w okresie od planowania działań do zakończenia realizacji. Kompletowanie i ocena sprawności technicznej sprzętu niezbędnego do nagrywania dźwięku. Rozmieszczanie w studiu i na planie filmowym mikrofonów zgodnie z instrukcją operatora dźwięku. Obsługa mikrofonów kierunkowych osadzonych na tyczkach i wysięgnikach. Opisywanie nagranych taśm. Opracowywanie koncepcji nagrania z uwzględnieniem rozmieszczenia mikrofonów i obsługi aparatury nagrywającej. Wspieranie prac, dbanie o stan techniczny powierzonego sprzętu/studia, eksploatacji, przechowywania i transportowania sprzętu. Wspieranie, dokonywanie konserwacji, drobnych napraw powierzonego sprzętu. Przestrzeganie terminów i założeń produkcyjnych.  Sporządzanie dokumentacji produkcyjno-finansowej.

8 Opisuje tok produkcji filmowej, telewizyjnej, radiowej, fonograficznej, teatralnej i estradowej w rozbiciu na jej poszczególne etapy, ze szczególnym uwzględnieniem elementów mających wpływ na realizację dźwięku, czyta scenopisy pod kątem zadań i problemów dźwiękowych, wykorzystuje je w pracy. Opisuje budowę i działanie najbardziej popularnych urządzeń współpracujących z dźwiękiem oraz użytkuje typowe urządzenia dźwiękowe stosowane w produkcji filmowej, telewizyjnej, radiowej, fonograficznej. Instaluje sprzęt dźwiękowy, stosując różne połączenia. Prowadzi (na tyczce lub boomie) mikrofon oraz instaluje mikrofony bezprzewodowe. Realizuje w sytuacjach powtarzalnych, według ustalonych schematów, proste nagrania dźwiękowe i nagłośnienia. Testuje sprzęt i sprawdza jego sprawność do pracy, przeprowadza konserwację sprzętu, dokonując niezbędnych prostych napraw. Wstępnie lokalizuje poważniejsze awarie i współpracuje odpowiednimi serwisami specjalistycznymi przy usuwaniu awarii. Sporządza proste kosztorysy i zapotrzebowania materiałowe związane z realizacją dźwięku. Stosuje podstawowe przepisy prawa autorskiego i gospodarczego. Przestrzega przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad postępowania z urządzeniami zasilanymi prądem elektrycznym. Posługuje się komputerem i obsługuje podstawowe programy biurowe i multimedialne. Uwaga: W podanych treściach mogą pojawiać się nowe niezrozumiałe sformułowania, spróbuj je rozszyfrować, korzystając z pomocy doradcy zawodowego, Internetu, literatury.

9 Podstawowe narzędzia pracy w zawodzie
Do pracy w zawodzie asystenta operatora dźwięku, niezbędne są: Nazwa narzędzia Opis stół mikserski, mikser (muzyka) urządzenie pozwalające spoić w całość dźwięk pochodzący z wielu źródeł, wpływać na jego parametry, takie jak uwypuklenie lub stłumienie określonych zakresów częstotliwości, wprowadzenie efektów brzmieniowych (np. pogłosu) mikrofon potocznie to „instrument zwiększający głośność dźwięku”, natomiast naukowo to przetwornik elektroakustyczny służący do przetwarzania fal dźwiękowych na impulsy elektryczne oscyloskop jest przyrządem elektronicznym służącym do obserwowania, obrazowania i badania przebiegów zależności pomiędzy 2 wielkościami elektrycznymi bądź innymi wielkościami reprezentowanymi w postaci elektrycznej (przetwarzanie sygnału), czyli bada, jak zmienia się wartość np. napięcia w czasie korektory graficzne sygnałów dźwiękowych czyli equalizer, służy do zmiany wartości natężenia dźwięku; dzięki niemu można uzyskać głośniejsze lub cichsze tony wysokie, średnie lub niskie; ma to za zadanie skorygowanie barwy dźwięku

10 Cechy psychofizyczne Test samooceny 1/3
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie asystenta operatora dźwięku, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę swoje możliwości, cechy osobowości, temperamentu, swoje zainteresowania, uzdolnienia i wymagania fizyczne. Przed przystąpieniem do testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst z cechami psychofizycznymi oraz wymaganiami fizycznymi i zdrowotnymi, a następnie oceń siebie pod kątem ich spełniania. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu zaznaczać nieprawdy, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Praca własna… Uwaga: W podanych treściach jest prawdopodobnie dużo nowych niezrozumiałych sformułowań, spróbuj je rozszyfrować.

11 Cechy osobowości, wymagania fizyczne
Cechy psychofizyczne – test samooceny 2/3 Lp. Cechy osobowości, wymagania fizyczne Tak Nie 1 Czy możesz powiedzieć o sobie, że jesteś otwarty? 2 Czy możesz wykonywać pracę bądź dłużej przebywać na powietrzu w złych warunkach atmosferycznych (deszcz, śnieg, silny wiatr itp.)? 3 Czy interesujesz się techniką, informatyką? 4 Czy Twoją mocną stroną jest koncentracja? 5 Czy zaliczyłbyś siebie do osób komunikatywnych? 6 Jak sądzisz, czy jesteś gotowy do ciągłego uczenia się i podnoszenia swoich kwalifikacji? 7 Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś w trakcie pracy skrupulatny i cierpliwy? 8 Czy masz podzielność i selektywność uwagi? 9 Czy spostrzegawczość i refleks to Twoje mocne strony? 10 Na podstawie obserwacji własnego zachowania w klasie uważasz, że masz umiejętności niezbędne do współpracy w grupie? Dodaj wszystkie punkty i w okienku zsumuj swój łączny wynik. Razem punktów:

12 Cechy psychofizyczne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi. Jeśli uzyskałeś: Od 7 do 10 punktów – Twoje odpowiedzi sugerują, że prawdopodobnie jest to zawód, który możesz wziąć pod uwagę w swoich wyborach. Zawsze jednak warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 4 do 6 punktów – możesz rozważyć ten wybór, ale zastanów się – być może istnieją zawody lepiej dopasowane do Twoich cech osobowości i wymagań fizycznych. Ewentualnie zbierz więcej informacji na temat danego zawodu i ponownie je przeanalizuj. Zawsze warto dokładnie przemyśleć decyzję i skonsultować się z doradcą zawodowym. Od 0 do 3 punktów – zastanów się, może warto przyjrzeć się dokładniej innym zawodom, bliższym Twoim predyspozycjom. Zachęcamy także do zbierania kolejnych informacji, które ułatwią Ci podjęcie decyzji. Zawsze warto przemyśleć ją dokładnie i skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

13 NA WESOŁO Przychodzi blondynka do sklepu AGD i RTV i mówi: – Poproszę ten telewizor. Sprzedawca: – Blondynkom nie sprzedaję. Przychodzi przefarbowana na szatynkę na drugi dzień i mówi: – Poproszę ten telewizor. Sprzedawca: – Blondynkom nie sprzedaję. – Skąd pan wie że jestem blondynką? Sprzedawca: – Bo to jest kuchenka mikrofalowa. Po koncercie do gwiazdy rocka pochodzi dzieciak. – Jestem łowcą autografów. Dasz mi swój podpis? Jasne, mały, ale skoro zbierasz autografy, powinieneś mieć do tego specjalny zeszyt. – Mam taki! Jak wrócę do domu, to sobie przepiszę! Do bankomatu (w banku) podchodzi blondynka z koleżanką. Rozpoczyna się proces pobierania z niego pieniędzy – o dziwo wkładanie karty i wstukanie PIN-u poszły bezproblemowo. W momencie, kiedy bankomat coś tam sobie mielił, blondynka mówi: Lubię słuchać tego dźwięku drukujących się pieniędzy. Powrót

14 Przeciwwskazania zdrowotne
Decydując się na podjęcie pracy w zawodzie asystenta operatora dźwięku, powinniśmy także wziąć pod uwagę przeciwwskazania zdrowotne. Test samooceny 1/3 Przed przystąpieniem do zrobienia testu przygotuj kartkę papieru i ołówek lub długopis. Następnie przeczytaj uważnie poniższy tekst zawierający przeciwwskazania zdrowotne, a następnie oceń siebie pod tym kątem. Wyniki zapisz na przygotowanej kartce. Uwaga: Nie ma sensu wybierać nieprawdziwych odpowiedzi, gdyż w ten sposób oszukiwałbyś sam siebie. Uwaga: Zamieszczone treści zawierają dużo sformułowań medycznych, zanim odpowiesz, postaraj się je wyjaśnić.

15 Przeciwwskazania zdrowotne
Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 2/3 Lp. Przeciwwskazania zdrowotne Tak Nie 1 Czy masz kłopoty ze słuchem lub nie słyszysz wszystkich dźwięków? 2 Czy szybko się męczysz podczas wysiłku fizycznego? 3 Czy nie masz kłopotów z kręgosłupem? 4 Czy przydarzyły Ci się w niedawnej przeszłości sytuacje, w których zemdlałeś? 5 Czy nie leczysz się na choroby kostno-stawowe (np. ograniczony ruch, brak sprawności rąk)? 6 Czy nie męczy Cię długie przebywanie w jednej pozycji? 7 Czy nie masz kłopotów z rozróżnianiem barw w otaczającym środowisku? 8 Czy masz jakieś wady, które uniemożliwiają Ci wykonywanie ćwiczeń fizycznych? 9 Czy cierpisz na choroby oczu (poza dającymi się skorygować szkłami) ograniczające dobre widzenie?

16 Przeciwwskazania zdrowotne – test samooceny 3/3
Klucz odpowiedzi W przypadku, gdy choć raz, odpowiadając na powyższe pytania, wybrałeś wariant „TAK”, musisz się skontaktować z lekarzem medycyny pracy, który będzie w stanie stwierdzić, czy masz przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania pracy w zawodzie asystenta operatora dźwięku. Pamiętaj, że istnieje dużo więcej przeciwwskazań do pracy w zawodzie, zatem warto, abyś dokonując wyborów zawodowych, szczegółowo zapoznał się z tymi przeciwwskazaniami. Zawsze możesz też skonsultować się z doradcą zawodowym. Na wesoło

17 – Mamy kręcić? – pytają kamerzyści w telewizji.
NA WESOŁO – Mamy kręcić? – pytają kamerzyści w telewizji. – Nie. Mówcie prawdę. Kolega pyta więźnia: – Więc jak cię złapali? – Jak wchodziłem do środka, zacząłem wiercić kasę wiertarką, nagle słyszę dźwięk radiowozów, wziąłem sprzęt, pobiegłem na zewnątrz i schowałem się do klatki schodowej kilka bloków dalej. – To jak cię wytropili? – Przez przedłużacz... Dlaczego w Wąchocku na dyskotece tańczy się w kapciach? Żeby nie zagłuszać muzyki z sąsiedniej wsi. Powrót

18 Kształcenie w zawodzie asystenta operatora dźwięku
Aby pracować w zawodzie asystent operatora dźwięku, możesz: 1.1. Jako absolwent gimnazjum – wybrać czteroletnie technikum, 1.2. Jako absolwent trzyletniego liceum ogólnokształcącego, trzyletniego liceum profilowanego, czteroletniego technikum, dwuletniego liceum uzupełniającego lub trzyletniego technikum uzupełniającego – wybrać dwuletnią szkołę policealną. 1.3. Wskazane jest odpowiednie wykształcenie muzyczne. 1.4. Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie asystenta operatora dźwięku – kontynuować naukę w szkołach wyższych na kierunkach: organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Co zrobić, aby rozpocząć naukę w technikum? Należy złożyć następujące dokumenty: świadectwo potwierdzające ukończenie gimnazjum (lub dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej) oraz zaświadczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu asystenta operatora dźwięku. Technika przyjmują uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia.

19 Kształcenie w zawodzie asystenta operatora dźwięku
Czego będziesz się uczył w technikum, przygotowując się do wykonywania zawodu asystenta operatora dźwięku? W ramach modułu: 3.1. Podstawy zawodu: struktury mediów tradycyjnych i nowoczesnych w Polsce, klasyfikacji instrumentów tradycyjnych i elektronicznych, określania akustycznych właściwości pomieszczeń, doskonalenia dykcji i fonetyki, stosowania urządzeń elektrycznych w akustyce, a w szczególności mierzenia, odczytywania i interpretowania pomiarów, niezbędnych w pracach z urządzeniami dźwiękowymi. 3.2. Technika studyjna: charakteryzowania studyjnych urządzeń dźwiękowych, konfigurowania i obsługiwania studyjnego sprzętu dźwiękowego, łączenia urządzeń toru dźwiękowego i wizyjnego oraz zasad łączenia ich w ciąg. 3.3. Technologia produkcji: nagrywania i obróbki dźwięku w produkcji filmowej, telewizyjnej, radiowej oraz fonograficznej, realizowania dźwięku w produkcji teatralnej i estradowej oraz konserwacji sprzętu dźwiękowego. 3.4. Techniki montażu dźwięku: montażu dźwięku w produkcji filmowej, telewizyjnej, radiowej i fonograficznej. 3.5. Praktyka zawodowa: realizowania oraz opracowywania dźwięku w produkcji filmowej i telewizyjnej, nagłaśniania imprezy estradowej. 3.6. Elektroakustyka w nagłaśnianiu: projektowania i wykonywania adaptacji akustycznych oraz realizacji nagłośnień.

20 Kształcenie w zawodzie asystenta operatora dźwięku
Z jakich podręczników będziesz się uczył w technikum, przygotowując się do wykonywania zawodu asystenta operatora dźwięku? Przykładowe: Butryn W., Dźwięk cyfrowy, WKiŁ, Warszawa 2004. Głocki W., Grabowski L., Pracownia. Podstawy techniki cyfrowej, WSiP, Warszawa 1998. Pieniak J., Anteny telewizyjne i radiowe, WKiŁ, Warszawa 2001. Banaszkiewicz Z.E., Media leksykon, PWN, Warszawa 2000. Czyżewski A., Dźwięk cyfrowy – wybrane zagadnienia teoretyczne, technologia, zastosowanie, Wyd. Exit, Warszawa 1998.

21 Kształcenie w zawodzie
Praca własna… Poszukaj w najbliższej okolicy adresów techników, w których możesz podjąć naukę w zawodzie asystenta operatora dźwięku. Zapisz je, a następnie zapoznaj się z ich ofertą edukacyjną. Możesz to zrobić na kilka sposobów: odnaleźć strony szkół w Internecie, przeglądać poradniki, w których zaprezentowano ofertę szkół ponadgimnazjalnych, rozmawiać ze znajomymi pracującymi w zawodzie lub z kolegami uczącymi się w danym zawodzie i najtrudniejsze – wybierz się do szkoły, by na miejscu zrobić wywiad. Dokumenty potwierdzające Twoją aktywność w poszukiwaniu informacji o zawodzie sukcesywnie wkładaj do teczki. Na wesoło

22 NA WESOŁO Spotykają się 2 jaskiniowcy. – Oglądałeś wczoraj film „Między nami jaskiniowcami”? – Tak, ale miałem pecha. Na 10 minut przed zakończeniem było zwarcie i wysiadł prąd w mojej jaskini. Każdy Chińczyk powinien w życiu zrobić 3 rzeczy: – buty, – dżinsy, – magnetofon. Chłopak podchodzi do dziewczyny. – Tańczysz? – Tańczę, śpiewam, gram na gitarze... – Co ty pleciesz?! – Plotę, wyszywam, lepię garnki... Powrót

23 Rynek pracy Czy wiesz, że:
1. Stanowiskami pracy w zawodzie asystenta operatora dźwięku są: realizator nagrań: zajmuje się realizacją radiowych i telewizyjnych nagrań utworów muzycznych wykonywanych przez zespoły i solistów, operator dźwięku: celem jego pracy jest realizacja i obróbka dźwiękowa materiału filmowego, telewizyjnego i radiowego w studiu, realizator dźwięku: jest osobą odpowiedzialną za techniczną stronę realizacji dźwięku w procesie powstawania dzieła filmowego, telewizyjnego czy radiowego. 2. Pokrewnymi stanowiskami pracy, na których może pracować asystent operatora dźwięku (realizator dźwięku), są: realizator programu telewizyjnego, realizator światła, artysta muzyk, reżyser dźwięku. 3. Asystent operatora dźwięku może podejmować zatrudnienie przy produkcji filmów (fabularnych, dokumentalnych, reklamowych), programów i realizacji telewizyjnych lub radiowych, spektakli teatralnych, nagrań fonograficznych i organizacji różnorodnych imprez, w miejscach, takich jak: studia i wytwórnie filmowe, studia reklamowe, studia produkcyjne, ośrodki telewizyjne, ośrodki radiowe, wytwórnie płytowe, studia nagraniowe, teatry, firmy organizujące imprezy.

24 (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet)
Na wesoło Rynek pracy Praca własna… Czy są problemy ze znalezieniem pracy w zawodzie asystenta operatora dźwięku? Odpowiedzi na to pytanie poszukaj samodzielnie. W tym celu możesz przeprowadzić wywiady z kilkoma osobami, najlepiej z pracującymi w zawodzie realizatora dźwięku lub podobnym. Jeżeli nie masz takiej możliwości, sięgnij po informacje do gazet (np. po ogłoszenia o pracy) lub z Internetu. Wyniki zapisz w tabeli przygotowanej przez siebie według poniższego wzorca. Lp. Źródło informacji (ogłoszenie – gazeta, ogłoszenie – Internet) Najważniejsze informacje o zawodzie w skrócie (zadania zawodowe, cechy osobowości, wynagrodzenie) 1 2 3 Dodatkowo możesz zapoznać się z opracowaniami statystycznymi zamieszczonymi przez urzędy pracy. Takie zbiorcze opracowanie znajdziesz na portalu Publicznych Służb Zatrudnienia (www.psz.praca.gov.pl, patrz zakładka: „Informacje o rynku pracy”).

25 NA WESOŁO Kowalscy postanowili pójść pierwszy raz do opery. Ubrali się odświętnie. W operze ustawili się w kolejce do kasy, żeby nabyć bilety. Przed nimi mężczyzna zamawia: – Tristan i Izolda. 2 poproszę... Po chwili Kowalski podchodząc do kasy: – Stefan i Zenobia. Dla nas też 2. Dyrektor firmy napisał SMS-a do pracownika przebywającego na wczasach: PPPPPPP. W odpowiedzi otrzymał SMS-a od pracownika: DUPA. Po powrocie zaprasza go na dywanik... – To ja piszę elegancko: Po Przyznaną Premię Proszę Przyjechać Pociągiem Pospiesznym, a pan mi tu wulgaryzmy? – Ja? Ależ jak? Ja odpisałem: Dziękuję Uprzejmie Przyjadę Autobusem. Powrót

26 Źródła informacji I. Interesujące źródła informacji:
Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na temat świata zawodów, możliwości kształcenia, to zachęcamy do przejrzenia informacji zawartych w publikacjach wskazanych w zakładce „Polecane publikacje”. II. Czasopisma specjalistyczne: Estrada i Studio – magazyn muzyków i realizatorów – (15 listopada 2009). Live Sound – Polskie wydanie, (dwumiesięcznik). Ciekawe prezentacje sprzętu muzycznego, porcja informacji na temat najnowszych produktów ze świata audio, podstawy akustyki. (15 listopada 2009). Ruch Muzyczny –

27 Źródła informacji III. Przy opracowywaniu charakterystyki wykorzystaliśmy poniższe źródła informacji: Doradca 2000 – przewodnik po zawodach. Realizator dźwięku (Asystent operatora dźwięku) (https://doradca.praca.gov.pl/d2k5/zawody, 17 lipca 2009). Informator o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Asystent operatora dźwięku, Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa, 2006 (http://www.cke-bip.waw.pl/assets/files/infor_ZAW_TECH/Asystent_oper_dzwieku.pdf, stan na: 17 lipca 2009). Zarzycka M., Haręża J., Malinowski T., Modułowy program nauczania. Asystent operatora dźwięku 313[06], MEN, Warszawa 2008 (http://www.koweziu.edu.pl/programy/programy.php, 17 lipca 2009). Klasyfikacja zawodów i specjalności – opis zawodu. Realizator dźwięku (http://www.praca.gov.pl/pages/klasyfikacja_zawodow2.php, 17 lipca 2009). Lelińska K., Gruza M., Sołtysińska G. (red.), Zawody szkolnictwa zawodowego. Vademecum informacyjne doradcy zawodowego, MEN, Warszawa s. 124–125. Przewodnik po zawodach, wydanie II, tom II, MGPiPS, Warszawa 2003, s. I–-29–II–31. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach: asystent operatora dźwięku, fotograf, monter izolacji budowlanych, operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, technik architektury krajobrazu, technik hutnik, technik mechanik, technik mechatronik i technik technologii odzieży (Dz.U. z dnia 20 stycznia 2006 r.). Charakterystyka zawodu: Realizator dźwięku (http://www.praca.pl/). Standard wyposażenia dydaktycznego Pracowni kształcenia zawodowego (http://www.koweziu.edu.pl/standardy/313_06.pdf).

28 Źródła informacji Akty prawne:
Akty prawne: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia  2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (DZ. U Nr 82, poz. 537).  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. nr 124, poz. 860, z późn. zm.). Na wesoło

29 NA WESOŁO Szef ochrzania pracownika: – Panie Kowalski, po raz kolejny zauważyłem, że przychodzi pan do pracy jako ostatni! – Ale za to pierwszy wychodzę, szefie. Kowalski jak zwykle przyszedł spóźniony do pracy i zbiera standardowy ochrzan od szefa: – Był pan w wojsku, Kowalski? – Byłem. – I co tam panu mówił sierżant, jak się pan spóźniał?! – Nic szczególnego... „Dzień dobry, panie majorze”... Powrót

30 Dziękujemy za uwagę i zachęcamy do dalszych poszukiwań informacji na temat zawodów, które Cię interesują.


Pobierz ppt "ASYSTENT OPERATORA DŹWIĘKU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google