Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Waldemar Bartyna Pytania egzaminacyjne 1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Waldemar Bartyna Pytania egzaminacyjne 1."— Zapis prezentacji:

1 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Pytania egzaminacyjne 1

2 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna Platforma.NET 1.Co to jest takiego ta cała platforma.NET? 2.Jakie są jej najważniejsze cechy? 3.Jakie elementy składają się na platformę.NET? 4.Co to jest CLR? 5.Co to jest CTS? 6.Co to jest CLS? 7.Co to jest CIL? 8.Co to jest CLI? 2 Zestaw_01

3 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 9.Co to są pakiety? 10.Co to są typy i co do nich zaliczamy? 11.Jaka jest zależność między pakietami, przestrzeniami nazw i typami? 12.W jaki sposób wykonywane są programy na platformie.NET? 3 Platforma.NET Zestaw_01 c. d.

4 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 13.Na czym polega OOP i jakie są jego trzy podstawowe filary? 14.Na czym polega dziedziczenie? 15.Do czego wykorzystujemy słowa kluczowe protected, base, sealed? 16.Na czym polega agregacja? 17.Na czym polega zagnieżdżanie? 18.Na czym polega delegacja? 4 Filary OOP Zestaw_02

5 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 19.Na czym polega polimorfizm? 20.Co to są abstrakcyjne klasy bazowe? 21.Co to jest interfejs polimorficzny? 22.Na czym polega nadpisywanie i zasłanianie składowych? 5 Plimorfizm Zestaw_03

6 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 23.Czym charakteryzuje się klasa System.Object? 24.Na czym polega obsługa wyjątków? 25.Jakie są bloki i słowa kluczowe związane z obsługą wyjątków? 26.Jak realizujemy przechwytywanie wielu wyjątków? 6 Obsługa wyjątków Zestaw_04

7 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 27.Co to jest interfejs? 28.Czym interfejs różni się od interfejsu polimorficznego? 29.W jaki sposób implementujemy interfejsy? 30.Do czego służą słowa kluczowe as i is? 31.Czym się różni jawna i niejawna implementacja interfejsów? 32.Co trzeba zrobić, aby po zawartości naszej klasy można było iterować za pomocą pętli foreach 33.Czym się różnie płytkie i głębokie klonowanie? 34.Co trzeba zrobić, aby kolekcję naszych obiektów można było posortować? 7 Interfejsy Zestaw_05

8 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 35.Co to są typy generyczne? 36.Na czym polega o/wypakowywanie i gdzie jest wykorzystywane? 37.Wymień znane Ci kolekcje generyczne. 38.Co to są indeksery? 39.Na jakiej zasadzie działają metody generyczne? 8 Typy generyczne Zestaw_06

9 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 40.Co to są delegaty? 41.Co to są zdarzenia? 42.Co to są metody anonimowe? 43.Co to są wyrażenia lambda? 44.Na czym polega multicasting? 45.Na czym polega kowariancja i kontrkowariancja? 46.Co to są predykaty? 9 Delegaty Zestaw_07

10 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 47.Na czym polega niejawne typowanie zmiennych? 48.Co to są właściwości automatyczne? 49.Co to są metody rozszerzeniowe? 50.Co to są klasy i metody częściowe? 51.W jaki sposób wykorzystujemy inicjalizator obiektów? 52.Co to są typy anonimowe? 10 Zaawans. konstrukcje w C# Zestaw_08

11 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 53.Co to jest LINQ? 54.Co mają wspólnego z LINQ metody rozszerzeniowe? 55.Na czym polega natychmiastowe i odroczone wykonanie zapytań? 56.Na jakich obiektach może działać LINQ? 57.Jak dostosować kolekcje niegeneryczne do LINQ? 58.Na jakie trzy sposoby możemy definiować zapytania? 11 LINQ Zestaw_09

12 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 59.Co to jest ADO.NET? 60.Co to są dostawcy danych? 61.Wymień i opisz obiekty wspólne dla dostawców danych. 62.Opisz znaczenie dwóch warst technologii ADO.NET. 63.Wymień i omów typy związane z warstwą bezpołączeniową. 64.W jaki sposób kontrolowana jest wersja rekordów? 12 ADO.NET Zestaw_10

13 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 65.Jaka jest rola metody AsEnumerable() i Field<>()? 66.Co to są klasy encji? 67.Jaka jest rola typu DataContext? 68.Co otrzymujemy po automatycznym wygenerowaniu DataSet? 69.Co jest rezulattem wykorzystania narzędzia LINQ to SQL? 13 LINQ to ADO.NET Zestaw_11

14 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 70.Co to są metadane? Jakie informacje zawierają? 71.Co to jest refleksja? 72.W jaki sposób można pobrać obiekt klasy Type? 73.Na czym polega dynamiczne ładowanie pakietów? 74.Na czym polega późne wiązanie? 75.Co to są atrybuty? 76.W jaki sposób można utworzyć rozszerzalną apikację? 14 Refleksja Zestaw_12

15 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 77.Na czym polega serializacja? 78.Co to są grafy obiektów? 79.Jakie znasz formaty serializacji? Czym się różnią? 80.Czym różni się API DOM od API LINQ to XML? 81.Na czym polega funkcyjne konstruowanie drzewa XML? 82.Jak wygląda hierarchia zależności klas w LINQ to XML i co z niej wynika? 83.W jaki sposób pozyskujemy wartości węzłów w dokumencie? 15 Serializacja Zestaw_13

16 wbartyna@gmail.com Waldemar Bartyna 16 Dobrej zabawy przy projektach i powodzenia na egzaminie


Pobierz ppt "Waldemar Bartyna Pytania egzaminacyjne 1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google