Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dla kandydatów do klas pierwszych X LO Zespół Szkół nr 10 w Toruniu Wiosna 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dla kandydatów do klas pierwszych X LO Zespół Szkół nr 10 w Toruniu Wiosna 2015."— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla kandydatów do klas pierwszych X LO Zespół Szkół nr 10 w Toruniu Wiosna 2015

2 TM Egzamin gimnazjalny (2015) Pięć egzaminów: Pięć egzaminów: j. polski, przedmioty humanistyczne matematyka, przedmioty przyrodnicze, j. obcy – poziom podstawowy + j. obcy – poziom rozszerzony oraz projekt edukacyjny

3 TM Integracja podstaw programowych gimnazjum i liceum Przedszkole Szkoła podstawowa GimnazjumLiceum,technikum,… rzetelne 4-letnie kształcenie ogólne z podstawowych dziedzin akademickich dwa języki obce, w tym jeden kontynuowany do wyboru: zajęcia artystyczne, techniczne, sportowe nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii język polski, 2 języki obce, matematyka, wf 2- 4 wybrane przedmioty maturalne na poziomie rozszerzonym z dużą liczbą godzin blok zajęć przyrodniczych lub humanistycznych, dopełniających wybór ucznia inne zajęcia do wyboru

4 TM W liceum inaczej niż w gimnazjum Uczniowie zakończą naukę wielu przedmiotów w I klasie Uczniowie zakończą naukę wielu przedmiotów w I klasie Większość przedmiotów rozszerzonych będzie nauczana dopiero od II klasy Większość przedmiotów rozszerzonych będzie nauczana dopiero od II klasy Uczniowie w większym zakresie niż wcześniej będą uczyć się tych przedmiotów, które wybiorą jako rozszerzone Uczniowie w większym zakresie niż wcześniej będą uczyć się tych przedmiotów, które wybiorą jako rozszerzone Wybór klasy przez uczniów zdeterminuje ich rozszerzone egzaminy maturalne Wybór klasy przez uczniów zdeterminuje ich rozszerzone egzaminy maturalne

5 TM Przedmioty uzupełniające Przyroda – dla uczniów z klas humanistycznych Przyroda – dla uczniów z klas humanistycznych Historia i społeczeństwo – dla uczniów z klas matematycznych, przyrodniczych, językowych Historia i społeczeństwo – dla uczniów z klas matematycznych, przyrodniczych, językowych Język łaciński – w klasie BiologicznoChemicznej i SpołecznoPrawnej Język łaciński – w klasie BiologicznoChemicznej i SpołecznoPrawnej Biofizyka – w klasie BiologicznoChemicznej Biofizyka – w klasie BiologicznoChemicznej

6 TM Nabór elektroniczny Uczniowie w maju decydują się na wybór klas nie więcej niż 3 szkół – ustawiając klas w kolejności swoich marzeń Uczniowie w maju decydują się na wybór klas nie więcej niż 3 szkół – ustawiając klas w kolejności swoich marzeń W ostatnich dniach czerwca mogą zmodyfikować swoje decyzje W ostatnich dniach czerwca mogą zmodyfikować swoje decyzje W pierwszych dniach lipca zostaną przyjęci do klasy w oparciu o swoje wyniki, liczbę chętnych do danej klasy oraz listę swoich preferencji W pierwszych dniach lipca zostaną przyjęci do klasy w oparciu o swoje wyniki, liczbę chętnych do danej klasy oraz listę swoich preferencji

7 TM Co jest ważne przy wyborze szkół i klas? Wybór szkoły dopasowanej do możliwości ucznia Wybór szkoły dopasowanej do możliwości ucznia Wybór klasy dopasowanej do zainteresowań ucznia Wybór klasy dopasowanej do zainteresowań ucznia Przedmioty rozszerzone w danej klasie Przedmioty rozszerzone w danej klasie Języki obce i poziom ich nauczania Języki obce i poziom ich nauczania Szeroka gama przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym Szeroka gama przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym Czy profilowanie klas następuje po 2 klasie, czy jest już od 1 klasy? Czy profilowanie klas następuje po 2 klasie, czy jest już od 1 klasy? Kadra nauczycieli, klimat szkoły Kadra nauczycieli, klimat szkoły Baza i możliwości szkoły Baza i możliwości szkoły

8 TM Egzamin: 100 pkt (za każdy z pięciu egzaminów po 20 pkt) Egzamin: 100 pkt (za każdy z pięciu egzaminów po 20 pkt) np. jeśli wynik z egzaminu z j. polskiego wynosi 80% to uczeń uzyska 0,2*80=16 pkt. Świadectwo: 100 pkt Świadectwo: 100 pkt w tym: Oceny z 4 przedmiotów (j. polski, matematyka, język angielski + przedmiot rozszerzony dla danej klasy) przeliczany na punkty Oceny z 4 przedmiotów (j. polski, matematyka, język angielski + przedmiot rozszerzony dla danej klasy) przeliczany na punkty Cel: 16(16 j.p.), Bdb: 13(14), Db: 10(11), Dst: 5(6), Dop: 2(2)) Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 6 pkt Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 6 pkt Tytuł finalisty: 15 pkt Tytuł finalisty: 15 pkt Tytuł laureata: 5 pkt Tytuł laureata: 5 pkt Osiągnięcia artystyczne lub sportowe: 4 pkt Osiągnięcia artystyczne lub sportowe: 4 pkt Wolontariat: 2 pkt Wolontariat: 2 pkt Kryteria punktowania

9 Planowane klasy pierwsze na rok szkolny 2015/2016 X Liceum Ogólnokształcące Toruń, wiosna 2015

10 TM Nazwa klasy Przedmiotyrozszerzone II język obcy Przedmioty uzupełniające AMatFizInf matematyka, fizyka, informatyka / j. angielski j. niemiecki / j. francuski/ j. rosyjski historia i społeczeństwo BMatGeoFizDwujęzyczna matematyka, geografia, fizyka, j. angielski j. niemiecki / j. francuski / j. rosyjski historia i społeczeństwo CBiolChem biologia, chemia j. niemiecki / j. francuski / j. rosyjski historia i społeczeństwo j. łaciński, biofizyka DSpołecznoPrawna j. polski, historia, WOS j. niemiecki / j. francuski / j. rosyjski przyroda, j. łaciński EEuro geografia, WOS, j. angielski, j. francuski /j. niemiecki j. niemiecki / j. francuski / j. rosyjski historia i społeczeństwo FMatBiol matematyka, biologia, j. angielski j. niemiecki / j. rosyjski historia i społeczeństwo

11 TM Przedmioty na poziomie podstawowym (w każdej klasie) L.p.PrzedmiotI klasaII klasaIII klasaRazem 1Język polski44412 2Język angielski3339 3Język II obcy2226 4Wiedza o kulturze1 1 5Historia2 2 6Wiedza o społeczeństwie1 1 7Podstawy przedsiębiorczości2 2 8Geografia1 1 9Biologia1 1 10Chemia1 1 11Fizyka1 1 12Matematyka33410 13Informatyka1 1 14Wychowanie fizyczne3339 15Edukacja dla bezpieczeństwa1 1 16Godzina z wychowawcą1113

12 TM Klasa A MatematycznoFizycznoInformatyczna Przedmioty rozszerzone i uzupełniające LP Przedmiot rozszerzone i uzupełniające I klasa II klasa III klasa Razem 1 Język angielski /informatyka 336 2Matematyka24410 3Fizyka 5510 4 Historia i społeczeństwo 4 4 RAZEM2161230

13 TM Klasa B MatGeoFiz Dwujęzyczna Przedmioty rozszerzone i uzupełniające LP Przedmiot rozszerzone i uzupełniająceI klasaII klasaIII klasaRazem 1Język angielski (dwujęzyczny)35412 2Matematyka24511 3Fizyka albo Geografia 6612 4Historia i społeczeństwo 44 RAZEM5191539

14 TM Klasa C BiologicznoChemiczna Przedmioty rozszerzone i uzupełniające LP Przedmiot rozszerzone i uzupełniająceI klasaII klasaIII klasaRazem 1Biologia 14510 2Chemia 1449 3Biofizyka224 3Historia i społeczeństwo 4 4 4Język łaciński21 4 RAZEM2161230

15 TM Klasa D SpołecznoPrawna Przedmioty rozszerzone i uzupełniające LP Przedmiot rozszerzone i uzupełniająceI klasaII klasaIII klasaRazem 1Język polski 1348 2Historia 448 3Wiedza o społeczeństwie336 4Przyroda 4 4 5Język łaciński12 14 RAZEM2161230

16 TM Klasa E Europejska Przedmioty rozszerzone i uzupełniające LP Przedmiot rozszerzone i uzupełniająceI klasaII klasaIII klasaRazem 1Język angielski 336 2Geografia 448 3Wiedza o społeczeństwie 336 4Historia i społeczeństwo 4 4 5Język obcy II2226 RAZEM2161230

17 TM Klasa F MatematycznoBiologiczna Przedmioty rozszerzone i uzupełniające LP Przedmiot rozszerzone i uzupełniająceI klasaII klasaIII klasaRazem 1Język angielski 336 2Matematyka24410 3Biologia 5510 4Historia i społeczeństwo 4 4 RAZEM2161230

18 TM Nazwa klasy Przedmiot oceniany oprócz: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego AMatFizInfFizyka B MatGeoFiz Dwujęzyczna Geografia albo Fizyka CBiolChem Biologia albo Chemia DSpołecznoPrawna Historia albo Wiedza o społeczeństwie EEuro Geografia albo drugi język obcy FMatBiolBiologia

19 TM Dlaczego X LO? Ciekawa i różnorodna propozycja klas, przedmiotów rozszerzonych i języków obcych Ciekawa i różnorodna propozycja klas, przedmiotów rozszerzonych i języków obcych Profilowanie klas od 1 klasy Profilowanie klas od 1 klasy Otwartość na innowacje (klasy dwujęzyczne, etyka, obozy matematyczne, obozy integracyjne, obozy językowe, system zajęć fakultatywnych z WF, efektywne wykorzystanie dziennika elektronicznego ) Otwartość na innowacje (klasy dwujęzyczne, etyka, obozy matematyczne, obozy integracyjne, obozy językowe, system zajęć fakultatywnych z WF, efektywne wykorzystanie dziennika elektronicznego ) Wysokie wyniki na maturze (bardzo wysoki i najwyższy stanin) Wysokie wyniki na maturze (bardzo wysoki i najwyższy stanin) Sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i sportowych Sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i sportowych Doświadczeni młodzi nauczyciele znający gimnazjum i wymagania na rozszerzonych egzaminach maturalnych Doświadczeni młodzi nauczyciele znający gimnazjum i wymagania na rozszerzonych egzaminach maturalnych Zajęcia dodatkowe (SKS, koła zainteresowań, zajęcia do matury) Zajęcia dodatkowe (SKS, koła zainteresowań, zajęcia do matury) Baza szkoły (sportowa – 2 hale sportowe, orlik, zimowe lodowisko, internat, stołówka, biblioteka, klub ucznia, komputeryzacja) Baza szkoły (sportowa – 2 hale sportowe, orlik, zimowe lodowisko, internat, stołówka, biblioteka, klub ucznia, komputeryzacja) Współpraca (międzynarodowa, obozy językowe, kluby sportowe, uczelnie, organizacje społeczne, teatr) Współpraca (międzynarodowa, obozy językowe, kluby sportowe, uczelnie, organizacje społeczne, teatr) Dbanie o rozwój indywidualny ucznia Dbanie o rozwój indywidualny ucznia

20 Popularność szkół TM SzkołaLiczba chętnych Liczba chętnych z I wyboru Liczba chętnych z I wyboru na jedno miejsce I LO 16753491,47 X LO 14412941,44 V LO 11702631,29 IV LO 5112271,11 Technikum Bud. 2661821,42 VIII LO 9551510,63 III LO 676950,70

21 TM RazemMiejscaSzkoła23.06.2014 (I wybór) I LO349 24634hum-praw45 25334mat-fiz-inf55 24334geo-ekon45 23734mat-fiz-ang32 27334bio-chem75 16634kult-arty37 25734hum-med.60 RazemMiejscaSzkoła23.06.2014 (I wybór) IV LO 227 15668bio/che89 10434eko/jez40 11434mat/fiz40 7034mat/uni31 6734human27

22 TM RazemMiejscaSzkoła23.06.2014 (I wybór) X LO294 28734mat/fiz/inf55 12034mat/dwujęz56 30434biol/chem79 25934spol/praw46 24834europej27 22334matbiol31 RazemMiejscaSzkoła23.06.2014 (I wybór) V LO 263 23534hum/praw41 21334mat/fiz/inf38 22834hum/medi.62 22834ekon/społ35 26668biol/med.87

23 Drzwi otwarte X LO 11 kwietnia g.9.00 -13.00 TM ZAPRASZAMY


Pobierz ppt "Informacje dla kandydatów do klas pierwszych X LO Zespół Szkół nr 10 w Toruniu Wiosna 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google