Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje dla kandydatów do klas pierwszych X LO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje dla kandydatów do klas pierwszych X LO"— Zapis prezentacji:

1 Informacje dla kandydatów do klas pierwszych X LO
Zespół Szkół nr 10 w Toruniu Wiosna 2015 TM

2 Egzamin gimnazjalny (2015)
Pięć egzaminów: j. polski, przedmioty humanistyczne matematyka, przedmioty przyrodnicze, j. obcy – poziom podstawowy + j. obcy – poziom rozszerzony oraz projekt edukacyjny TM

3 Integracja podstaw programowych gimnazjum i liceum
Przedszkole Szkoła podstawowa Gimnazjum Liceum, technikum,… język polski, 2 języki obce, matematyka, wf 2- 4 wybrane przedmioty maturalne na poziomie rozszerzonym z dużą liczbą godzin blok zajęć przyrodniczych lub humanistycznych, dopełniających wybór ucznia inne zajęcia do wyboru rzetelne 4-letnie kształcenie ogólne z podstawowych dziedzin akademickich dwa języki obce, w tym jeden kontynuowany do wyboru: zajęcia artystyczne, techniczne, sportowe nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii TM

4 W liceum inaczej niż w gimnazjum
Uczniowie zakończą naukę wielu przedmiotów w I klasie Większość przedmiotów rozszerzonych będzie nauczana dopiero od II klasy Uczniowie w większym zakresie niż wcześniej będą uczyć się tych przedmiotów, które wybiorą jako rozszerzone Wybór klasy przez uczniów zdeterminuje ich rozszerzone egzaminy maturalne TM

5 Przedmioty uzupełniające
Przyroda – dla uczniów z klas humanistycznych Historia i społeczeństwo – dla uczniów z klas matematycznych, przyrodniczych, językowych Język łaciński – w klasie BiologicznoChemicznej i SpołecznoPrawnej Biofizyka – w klasie BiologicznoChemicznej TM

6 Nabór elektroniczny Uczniowie w maju decydują się na wybór klas nie więcej niż 3 szkół – ustawiając klas w kolejności swoich marzeń W ostatnich dniach czerwca mogą zmodyfikować swoje decyzje W pierwszych dniach lipca zostaną przyjęci do klasy w oparciu o swoje wyniki, liczbę chętnych do danej klasy oraz listę swoich preferencji TM

7 Co jest ważne przy wyborze szkół i klas?
Wybór szkoły dopasowanej do możliwości ucznia Wybór klasy dopasowanej do zainteresowań ucznia Przedmioty rozszerzone w danej klasie Języki obce i poziom ich nauczania Szeroka gama przedmiotów nauczanych na poziomie rozszerzonym Czy profilowanie klas następuje po 2 klasie, czy jest już od 1 klasy? Kadra nauczycieli, klimat szkoły Baza i możliwości szkoły TM

8 Kryteria punktowania Egzamin: 100 pkt (za każdy z pięciu egzaminów po 20 pkt) np. jeśli wynik z egzaminu z j. polskiego wynosi 80% to uczeń uzyska 0,2*80=16 pkt. Świadectwo: 100 pkt w tym: Oceny z 4 przedmiotów (j. polski, matematyka, język angielski + przedmiot rozszerzony dla danej klasy) przeliczany na punkty Cel: 16(16 j.p.), Bdb: 13(14), Db: 10(11), Dst: 5(6), Dop: 2(2)) Ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem: 6 pkt Tytuł finalisty: 15 pkt Tytuł laureata: 5 pkt Osiągnięcia artystyczne lub sportowe: 4 pkt Wolontariat: 2 pkt TM

9 Planowane klasy pierwsze na rok szkolny 2015/2016
X Liceum Ogólnokształcące Toruń, wiosna 2015

10 Przedmioty uzupełniające
Nazwa klasy Przedmioty rozszerzone II język obcy Przedmioty uzupełniające A MatFizInf matematyka, fizyka, informatyka / j. angielski j. niemiecki / j. francuski/ j. rosyjski historia i społeczeństwo B MatGeoFiz Dwujęzyczna matematyka, geografia, fizyka, j. angielski j. francuski / j. rosyjski C BiolChem biologia, chemia j. łaciński, biofizyka D SpołecznoPrawna j. polski, historia, WOS przyroda, j. łaciński E Euro geografia, WOS, j. angielski, j. francuski /j. niemiecki F MatBiol matematyka, biologia, j. angielski j. rosyjski TM

11 Przedmioty na poziomie podstawowym (w każdej klasie)
L.p. Przedmiot I klasa II klasa III klasa Razem 1 Język polski 4 12 2 Język angielski 3 9 Język II obcy 6 Wiedza o kulturze 5 Historia Wiedza o społeczeństwie 7 Podstawy przedsiębiorczości 8 Geografia Biologia 10 Chemia 11 Fizyka Matematyka 13 Informatyka 14 Wychowanie fizyczne 15 Edukacja dla bezpieczeństwa 16 Godzina z wychowawcą TM

12 Klasa A MatematycznoFizycznoInformatyczna Przedmioty rozszerzone i uzupełniające
LP  Przedmiot rozszerzone i uzupełniające I klasa II klasa III klasa Razem 1 Język angielski /informatyka 3 6 2 Matematyka 4 10 Fizyka 5 Historia i społeczeństwo RAZEM 16 12 30 TM

13 Klasa B MatGeoFiz Dwujęzyczna Przedmioty rozszerzone i uzupełniające
LP  Przedmiot rozszerzone i uzupełniające I klasa II klasa III klasa Razem 1 Język angielski (dwujęzyczny) 3 5 4 12 2 Matematyka 11 Fizyka albo Geografia 6 Historia i społeczeństwo RAZEM 19 15 39 TM

14 Klasa C BiologicznoChemiczna Przedmioty rozszerzone i uzupełniające
LP  Przedmiot rozszerzone i uzupełniające I klasa II klasa III klasa Razem 1 Biologia  1 4 5 10 2 Chemia 9 3 Biofizyka Historia i społeczeństwo Język łaciński RAZEM 16 12 30 TM

15 Klasa D SpołecznoPrawna Przedmioty rozszerzone i uzupełniające
LP  Przedmiot rozszerzone i uzupełniające I klasa II klasa III klasa Razem 1 Język polski  1 3 4 8 2 Historia Wiedza o społeczeństwie 6 Przyroda 5 Język łaciński RAZEM 16 12 30 TM

16 Klasa E Europejska Przedmioty rozszerzone i uzupełniające
LP  Przedmiot rozszerzone i uzupełniające I klasa II klasa III klasa Razem 1 Język angielski 3 6 2 Geografia 4 8 Wiedza o społeczeństwie Historia i społeczeństwo 5 Język obcy II RAZEM 16 12 30 TM

17 Klasa F MatematycznoBiologiczna Przedmioty rozszerzone i uzupełniające
LP  Przedmiot rozszerzone i uzupełniające I klasa II klasa III klasa Razem 1 Język angielski 3 6 2 Matematyka 4 10 Biologia 5 Historia i społeczeństwo RAZEM 16 12 30 TM

18 Przedmiot oceniany oprócz: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego A
Nazwa klasy Przedmiot oceniany oprócz: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego A MatFizInf Fizyka B MatGeoFiz Dwujęzyczna Geografia albo Fizyka C BiolChem Biologia albo Chemia D SpołecznoPrawna Historia albo Wiedza o społeczeństwie E Euro Geografia albo drugi język obcy F MatBiol Biologia TM

19 Dlaczego X LO? Ciekawa i różnorodna propozycja klas, przedmiotów rozszerzonych i języków obcych Profilowanie klas od 1 klasy Otwartość na innowacje (klasy dwujęzyczne, etyka, obozy matematyczne, obozy integracyjne, obozy językowe, system zajęć fakultatywnych z WF, efektywne wykorzystanie dziennika elektronicznego ) Wysokie wyniki na maturze (bardzo wysoki i najwyższy stanin) Sukcesy w olimpiadach, konkursach przedmiotowych i sportowych Doświadczeni młodzi nauczyciele znający gimnazjum i wymagania na rozszerzonych egzaminach maturalnych Zajęcia dodatkowe (SKS, koła zainteresowań, zajęcia do matury) Baza szkoły (sportowa – 2 hale sportowe, orlik, zimowe lodowisko , internat, stołówka, biblioteka, klub ucznia, komputeryzacja) Współpraca (międzynarodowa, obozy językowe, kluby sportowe, uczelnie, organizacje społeczne, teatr) Dbanie o rozwój indywidualny ucznia TM

20 Popularność szkół Szkoła Liczba chętnych Liczba chętnych z I wyboru Liczba chętnych z I wyboru na jedno miejsce I LO 1675 349 1,47 X LO 1441 294 1,44 V LO 1170 263 1,29 IV LO 511 227 1,11 Technikum Bud. 266 182 1,42 VIII LO 955 151 0,63 III LO 676 95 0,70 TM

21 Razem Miejsca Szkoła 23.06.2014 (I wybór) I LO 349 246 34 hum-praw 45
I LO 349  246 34 hum-praw 45 253 mat-fiz-inf 55 243 geo-ekon 237 mat-fiz-ang 32 273 bio-chem 75 166 kult-arty 37 257 hum-med. 60 Razem Miejsca Szkoła (I wybór) IV LO  227 156 68 bio/che 89 104 34 eko/jez 40 114 mat/fiz 70 mat/uni 31 67 human 27 TM

22 Razem Miejsca Szkoła 23.06.2014 (I wybór) V LO 263 235 34 hum/praw 41
V LO  263 235 34 hum/praw 41 213 mat/fiz/inf 38 228 hum/medi. 62 ekon/społ 35 266 68 biol/med. 87 Razem Miejsca Szkoła (I wybór) X LO 294  287 34 mat/fiz/inf 55 120 mat/dwujęz 56 304 biol/chem 79 259 spol/praw 46 248 europej 27 223 matbiol 31 TM

23 Drzwi otwarte X LO 11 kwietnia g ZAPRASZAMY TM


Pobierz ppt "Informacje dla kandydatów do klas pierwszych X LO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google