Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI RODZIC UCZEŃ NAUCZYCIEL Małgorzata Pawlusiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI RODZIC UCZEŃ NAUCZYCIEL Małgorzata Pawlusiewicz."— Zapis prezentacji:

1 W OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI RODZIC UCZEŃ NAUCZYCIEL Małgorzata Pawlusiewicz

2 WSPÓŁCZESNY KRYZYS KULTUROWY DOTYCZY: orientacji zdolności wartościowania człowiek nie radzi sobie z nadmiarem informacji gubi cel życia człowiek nie wie co ważne, co mniej ważne, co należy pominąć, a co pielęgnować

3 SKĄD TA DEZORIENTACJA? ścieranie się różnych prądów nurtów, ideologii religijnych – ateistycznych lewicowych – prawicowych lansujących pracę – hedonistycznych filozoficznych wpływ środków masowego przekazu /nastawionych na zysk/ ważna ilość odbiorców, reklam treści płytkie, małowartościowe z wzorami celebrytów, idoli a nie autorytetów

4 HASŁO WYBITNYCH PEDAGOGÓW: Miejcie odwagę wychowywać! żyć tak, by sam przykład był wzorem do naśladowania uczyć sensu życia i tych wartości, które dają młodemu człowiekowi mocny kręgosłup uczyć asertywności i dystansu do zachodzących zmian i informacji i odwagę…

5 DZISIEJSZA SZKOŁA POTRZEBUJE NAUCZYCIELI MISTRZÓW : ludzi spełnionych ludzi z charyzmą kochających swój zawód i podmiot swych oddziaływań którzy samą postawą są dla uczniów przykładem

6 NIEZMIENNOŚĆ WZORU NAUCZYCIELA Z AUTORYTETEM TALENT PEDAGOGICZNY WYSOKI POZIOM INTELIGENCJI I KULTURY OSOBISTEJ GŁĘBOKA WIEDZA, USTAWICZNIE UZUPEŁNIANA I AKTUALIZOWANA AUTENTYCZNA MIŁOŚĆ DO UCZNIÓW I DO SWEGO ZAWODU

7 CO MOŻE NAM POMÓC W UTRZYMANIU PRESTIŻU? JASNY SYSTEM NORMATYWNY ZEROWA TOLERANCJA DLA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH UMIEJĘTNOŚĆ NIEWCIĄGANIA SIĘ W GRY PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZNIÓW SPRAWIEDLIWOŚĆ I KONSEKWENCJA IMPONOWANIE WIEDZĄ I TECHNIKĄ

8 RODZICE UCZNIÓW radośni, mili, współpracujący z nauczycielem bierni, minimaliści agresywni, destrukcyjni, „narzekacze”, plotkarze, rewolucjoniści przemęczeni, zmartwieni, bezradni, oczekujący pomocy nauczyciela, czujący się niedoinformowani

9 POSTAWA DYREKTORA wobec rodziców i PROCES ZATRUDNIANIA NAUCZYCIELI ROZMOWA KWALIFIKACYJNA NIETOLEROWANIE PLOTKARSTWA I INSYNUACJI NAGRADZANIE NAUCZYCIELI SZCZEGÓLNIE WYBIJAJĄCYCH SIĘ PODKREŚLANIE SZCZEROŚCI I UCZCIWOŚCI NAUCZYCIELA JAKO SZLACHETNYCH CECH

10 DOBRA RELACJA Z RODZICAMI TO CAŁY NASZ SUKCES organizacyjne ramy szkoły program i podręczniki na daną klasę oraz poziom wymagań system normatywny obowiązujący w klasie numer telefonu i e-mail nauczyciela musi wiedzieć, że może zawsze liczyć na pomoc RODZIC MUSI ZNAĆ OD POCZĄTKU: STATUT regulamin

11 W RAZIE KONFRONTACJI Z RODZICEM NAUCZYCIEL POWINIEN: poprosić rodzica do pokoju nauczycielskiego /nie rozmawiać przy uczniach/ podać rękę, poprosić, aby usiadł wysłuchać rodzica /bez przerywania jego wypowiedzi/, robić notatki wykazać takt, nawet, gdyby rodzic okazał się napastliwy, arogancki nie wdawać się w próbę sił a poza tym…

12 nie mówić zbyt dużo i zbyt szybko zaczynać od rzeczy miłych, potem niepokojących starać się wypracować wspólny front działania … a potem pisać karteczki, e-maile za każdy pozytywny ruch, gest, postęp nigdy się nie uprzedzać starać się zakończyć spotkanie z rodzicem pozytywnym nastawieniem

13 OCZEKIWANIA RODZICÓW WZGLĘDEM POLSKIEJ SZKOŁY 5% wysyła dziecko, by nie spędzało czasu przed telewizorem, a mama mogła zrobić porządki lub zakupy. 20% by nauczyło się mówić, czytać, pisać i miało dobry kontakt z dziadkami i kuzynami w Polsce. 45% by czytało, pisało i dobrze się komunikowało. W przyszłości miało szansę na lepszą pracę. 30% chce, by dziecko było dwujęzyczne (powrót do Polski lub studia w Polsce).

14 CO RODZICE LUBIĄ W NAS? silnego przywódcę, ale jako doradcę, a nie autokratę optymistę nauczyciela, któremu można zaufać uczciwego i dyskretnego zaangażowanego i zawsze pogodnego nośnika dobrej energii

15 UCZ EŃ - ODBICIEM DZISIEJSZEJ RZECZYWISTOŚCI obciążony nadmiarem informacji i bodźców zmęczony nadmiarem dodatkowych zajęć oczekujący wsparcia dorosłych i autorytetów posiadający słabszy poziom językowy, zaburzenia w zachowaniu, autyzm, ADHD, dysleksja… itd. ZBYT MAŁY UDZIAŁ RODZICÓW W WYCHOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY BRAK DOBRYCH WZORCÓW MORALNYCH I AUTORYTETÓW BRAK SZACUNKU DLA OSÓB STARSZYCH, NAUCZYCIELI I PRZEŁOŻONYCH

16 III KATEGORIE TRUDNYCH ZACHOWAŃ UCZNIÓW I ) WYCOFYWANIA SIĘ /brak zaangażowania, pasywność, minimum wysiłku/ II ) UKRYWANIA SIĘ /słaby kontakt słowny, obawa przed wyśmianiem, uwagami/ III ) ZACHOWANIA BUNTOWNICZE /destrukcyjne, prowokujące, z chęcią zaistnienia/

17 DYSCYPLINA I USTALENIE REGUŁ W KLASIE ZADANIE NAUCZYCIELA realizacja celu lekcji CEL UCZNIA odwrócenie uwagi od celu nauczyciela potrzeba zaznaczenia swojego ja pokazanie swej postawy przed rówieśnikami niezależność i pogarda dla świata dorosłych z z Cel nadrzędny - niedopuszczenie do niepotrzebnej zmiany scenariusza z z Niewłaściwa postawa nauczyciela - krzyk, podniesiony ton głosu, irytacja, werbalna krytyka, rozmowa o zachowaniu ucznia na forum klasy, częste skargi na ucznia

18 TECHNIKI NIEWERBALNE BEZ PRZERYWANIA TOKU LEKCJI ściszenie głosu, a nawet przerwanie wypowiedzi wejście w kontakt wzrokowy z przeszkadzającym uczniem użycie wyciszającego gestu /palec na ustach, podejście do ucznia na bliską odległość, dotknięcie ramienia/ połączenie obu technik - kontakt wzrokowy i uciszający gest wyjęcie uczniowi z ręki przedmiotu, którym się bawi lub którym hałasuje i odłożenie go na biurko nauczyciela W tej technice nie komentuje się zachowania ucznia!

19 TECHNIKI WERBALNE ZWIĄZANE Z TEMATEM LEKCJI wtrącanie w wypowiedź nauczyciela imienia dziecka prośba o powtórzenie zdania przez 2-3 uczniów, a następnie tego, który nie uważa zmiana charakteru i formy pracy szybkie zorganizowanie działania /gimnastyka, wspólny wiersz, chóralne powtórzenie słów piosenki/ W tej technice nie komentuje się zachowania ucznia!

20 TECHNIKI WERBALNE ZWIĄZANE Z ZACHOWANIEM UCZNIA krótkie stwierdzenie faktu - Wojtek, przeszkadzasz mi. - Tomek, wolałabym, żebyś na chwilę się skupił. krótkie wyrażenie opinii - Nie podoba mi się to, że czytasz pod ławką. - Rafał, rozmawiasz i nie słuchasz co mówię! W tej technice nie upubliczniamy konfliktu, cicho zwracając uwagę uczniowi

21 JAK UCZYĆ, ŻEBY UTRZYMAĆ POZIOM NAUCZANIA ? pedagogizacja rodziców właściwa organizacja szkół liczebność klas status wolnego słuchacza samokształcenie nauczycieli wymiana doświadczeń właściwa organizacja lekcji znalezienie „złotego środka” w metodach uświadomienie sobie i innym, że szkoła nie może być bezstresowa.

22 PRIORYTETY NAUCZANIA 1.OSŁUCHANIE DZIECKA Z JĘZYKIEM /3 – 4 latki/ uwrażliwienie na dźwięki mowy, polecenia, zabawy, czytanie prostych książeczek, piosenki 2.NAUKA SŁOWNICTWA /od przedszkola/ poznawanie rzeczy i zjawisk poprzez zmysły, praca z obrazkiem, zabawy tematyczne, piosenki, nauka wierszy, czytanie opowiadań 3.RÓŻNE SPOSOBY NAUKI CZYTANIA /sylabowe, globalne/ 4.CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM 5.NAUKA KSZTAŁTNEGO PISANIA ORAZ AUTOMATYZACJA W PISANIU /przepisywanie, przygotowywanie się do dyktand/

23 PRIORYTETY WYCHOWAWCZE 1.NAUKA SZACUNKU DLA STARSZYCH 2.NAUKA WARTOŚCI, KTÓRE NADAJĄ ŻYCIU SENS 3.KSZTAŁCENIE EMPATII I UMIEJĘTNOŚCI SŁUCHANIA DRUGIEGO CZŁOWIEKA 4.NAUKA ASERTWNOŚCI I PORZĄDKOWANIA ŚWIATA WIRTUALNEGO 5.NAUKA SENSU ŻYCIA I DOBRYCH STRON ŻYCIA

24 GŁÓWNE ZALECENIA DLA NAUCZYCIELI 1.Mówcie do dzieci wolno, pięknym literackim językiem. 2.Stosujcie synonimy i antonimy. Uczcie korzystania ze słowników! 3.Dużo objaśniajcie. Nie stosujcie zbyt szybko definicji. 4.Wyprowadzajcie dziecko jak najwcześniej z błędów w mówieniu, sylabizowaniu i niekształtnym pisaniu. 5.Okazujcie dziecku miłość i zrozumienie. 6.Bądźcie od początku w dobrych, konstruktywnych kontaktach z rodzicami, bo to jest warunkiem naszego wspólnego sukcesu. 7.Bądźcie szczęśliwi, bo pracujecie z najwartościowszym i najszlachetniejszym materiałem – duszą ludzką.

25


Pobierz ppt "W OBECNEJ RZECZYWISTOŚCI RODZIC UCZEŃ NAUCZYCIEL Małgorzata Pawlusiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google