Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Testowanie pamięci RAM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Testowanie pamięci RAM"— Zapis prezentacji:

1 Testowanie pamięci RAM

2 W jaki sposób? Memtest86+ to program zaprojektowany do tzw. "stres-testu" (sprawdzenia stabilności podczas maksymalnego obciążenia) pamięci RAM.

3 Konfiguracje memtestu wywołujemy przez naciśnięcie przycisku C na klawiaturze
1) Test selection (Wybór testu) a) Default Tests (Testy domyślne) b) Skip Current Test (Przejdź Aktualny test) c) Select Test (Wybierz test - ta opcja pozwala na ręczne wybranie testu 1-n) d) Select Bit Fade Test (Wybierz test na utracone bity) e) Cancel (Zakończ) 2) Address Range (Zakres adresów) a) Set Lower Limit (Ustaw dolną granicę) b) Set Upper Limit (Ustaw górną granicę) c) Test All Memory (Testój całą pamięć) d) Cancel (Zakończ) 3) Memory Sizing (Dobór pamięci) a) BIOS -Std (Standardowy dla BIOSU) b) Probe (badanie) c) Continue (Kontynułuj)

4 4) Error Report Mode (Tryb zgłaszania błędów)
a) Error Summary (Podsumowanie błędów) b) Individual Error (Indywidualny błąd) c) Bad RAM Patterns (Złe wzory RAM-u) d) Error Counts Only (Liczy się tylko błąd) e) Cancel (Zakończ) 5) Show DMI Memory Info (Pokaż informacje o pamięci DMI) 6) ECC Mode (Tryb ECC ) a) Reccommended (ZAlecane) b) ON (Włączone) c) OFF (wyłączone) d) Cancel (Zakończ) 7) CPU selection Mode (Wybierz tryb procesora) a) Parallel (ALL) (Równoległy) b) Round Robin (okrągły Robin) c) Sequential (ciągły) 8) Refresh Screen (Odświerz Ekran) 9) Adv. Options (Opcje zaawansowane) a) Display SPD Info (Wyświetl informacje o SPD) b) Modify Memory Timing (Modyfikuj taktowanie pamięci) c) Cancel (Zakończ)

5 Bootowanie Program można uruchomić z bootowalnej dyskietki 3,5", CD- ROM-u i Pendrive' bez potrzeby posiadania zainstalowanego systemu operacyjnego. Testy Memtesta86+ są wystarczająco dokładne, aby wykryć problemy ze sprzętem, który wydaje się być sprawny.

6 Testowanie

7 KONIEC Autorzy: Mariusz Potulski Dominik Hoffman


Pobierz ppt "Testowanie pamięci RAM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google