Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Omówienie nowych list kontrolnych SPIWET dotyczących sektora paszowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Omówienie nowych list kontrolnych SPIWET dotyczących sektora paszowego"— Zapis prezentacji:

1 Omówienie nowych list kontrolnych SPIWET dotyczących sektora paszowego
Omówienie nowych list kontrolnych SPIWET dotyczących sektora paszowego. System raportowania kontroli urzędowych w sektorze paszowym i utylizacyjnym. Ewa Panufnik Biuro Pasz, Farmacji i Utylizacji Główny Inspektorat Weterynarii

2 W październiku 2013 roku odbyła się kontrola FVO dotycząca nadzoru nad paszami.
Inspektorzy FVO skontrolowali m.in..: Wytwórnie pasz stosujące produkty uboczne z przemysłu spożywczego; Gospodarstwa rolne stosujące w żywieniu zwierząt uboczne produkty z przemysłu spożywczego; Zakłady sektora spożywczego przekazujące część produktów do żywienia zwierząt( młyny, browary gorzelnie, mleczarnie, cukrownie, olejarnie itd..); Zasady współpracy między Inspekcją Sanitarną i Inspekcją Weterynaryjną.

3 Po misji FVO otrzymaliśmy 5 zaleceń, z czego w celu zrealizowania 2 z nich dokonaliśmy zmian w listach kontrolnych SPIWET.

4 Rekomendacje: Należy zapewnić uwzględnienie w procedurach przeprowadzania kontroli urzędowych wszystkich niezbędnych informacji i wskazówek zgodnie z art. 8 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, w szczególności w odniesieniu do kontroli urzędowych podmiotów działających na rynku pasz, które to podmioty wymagają zatwierdzenia zgodnie z ostatnią zmianą rozporządzenia (WE) nr 183/2005 → listy kontrolne do wykorzystania w podmiotach „nietypowych” (browary, gorzelnie, młyny, podmioty mieszające tłuszcze, suszarnie materiałów paszowych, podmioty sektora spożywczego)

5 Należy zapewnić uwzględnienie w sprawozdaniach z kontroli urzędowych szczegółów dotyczących zastosowanych metod kontroli, w szczególności rodzaju informacji, które wykorzystano na potrzeby stwierdzenia, czy dany wymóg jest spełniony, czy nie, zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 → opisywanie niezgodności w listach kontrolnych (a nie zaznaczanie P/N/ND)

6 W celu realizacji zaleceń po audycie…
Zweryfikowaliśmy istniejące listy kontrolne SPIWET żywienie zwierząt w gospodarstwach, monitoring wody obrót paszami pasze docelowe i niedocelowe wytwarzanie pasz

7 Dodatkowo utworzyliśmy nowe SPIWET-y
białka pochodzenia zwierzęcego (transport, wytwarzanie, skarmianie) etykietowanie pasz wytwarzanie i wprowadzanie do łańcucha żywieniowego zwierząt produktów pochodzących z sektora rolno-spożywczego suszenie materiałów paszowych system HACCP

8 Wszystkie listy kontrolne SPIWET
Zweryfikowane istniejące listy kontrolne SPIWET oraz nowoutworzone listy kontrolne SPIWET dla podmiotów sektora paszowego zostały przesłane do Państwa  z prośbą o zapoznanie się z nimi i przekazanie ewentualnych uwag i sugestii. Termin na przesyłanie uwag sierpnia 2014 roku.

9 Województwa, które przesłały uwagi i komentarze
łódzkie wielkopolskie dolnośląskie małopolskie podlaskie podkarpackie lubelskie warmińsko-mazurskie lubuskie pomorskie kujawsko-pomorskie opolskie

10 Najczęstsze uwagi Zbyt obszerne, rozbudowane….
Części opisowe zajmą za dużo czasu co będzie niosło za sobą zwiększenie kosztów ponoszonych przez podmioty za kontrolę… SPIWET dla Sektora spożywczego – najwięcej uwag…

11 Przesłane uwagi, pytania
Poprawki merytoryczne np. „ptaki” na „zwierzęta”; „zawiera mączkę rybną – nie może być stosowany do karmienia przeżuwaczy”; SPIWET- etykietowanie formułka „Odmowa podpisania protokołu…”; Pouczenie. aktualizacja aktów prawnych. Poprawki techniczne np. Lp. zamieniliśmy na „ pozycja listy kontrolnej”; Opis niezgodności. Nr i data wystawienia upoważnienia; usunęliśmy odpowiedzi Tak ,Nie ; dodatkowe miejsce na „zalecenia kontrolującego do protokołu” i „ocena stanu faktycznego”. część dotycząca HACCP usunięta-oddzielny SPIWET Poprawki gramatyczno /stylistyczne

12 Przesłane uwagi, pytania cd.
Czy w przypadku np. kontroli wytwórni pasz, która wytwarza mieszanki paszowe z udziałem białka, wytwarza też pasze docelowe i niedocelowe należy wypełnić 5 list kontrolnych SPIWET, tj. Wytwarzanie pasz, Etykietowanie, Stosowanie PAP, System HACCP, Pasze docelowe i niedocelowe. Podobnie w przypadku innych rodzajów działalności. Czy pojawią się jakieś wytyczne w związku z powyższym? → Kontrole tematyczne, założenie zmniejszenia liczby kontroli urzędowych. W związku z tą zmianą wypełnienie 2-3 list kontrolnych przy jednej kontroli, biorąc pod uwagę, że ogólna liczba kontroli na rok będzie zmniejszona nie powinno być problematyczne.

13 → Modyfikacja listy kontrolnej SPIWET dla sektora spożywczego.
Przesłane uwagi, pytania cd. Zakłady sektora spożywczego znajdują się pod nadzorem Państwowego Inspektora Sanitarnego. Część produkcji ubocznej (np. otręby, młóto, skrawki chleba itp.) przeznaczają na żywienie zwierząt. W odniesieniu do przepisów prawa paszowego zakłady spożywcze powinny spełniać wymagania dotyczące: systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontrolnych (HACCP) z uwzględnieniem wytwarzanych pasz, przeprowadzania badań laboratoryjnych gwarantujące ich bezpieczeństwo oraz kwestie dotyczące etykietowania wprowadzanych do obrotu pasz. Spełnienie wszystkich wymagań zawartych w załączniku II rozporządzenia 183/2005 traktuje taki zakład jako podmiot wytwarzający wyłącznie pasze a nie jako podmiot sektora spożywczego, który jedynie część swojej produkcji przeznacza na pasze. → Modyfikacja listy kontrolnej SPIWET dla sektora spożywczego.

14 → Usunęliśmy odpowiedzi.
Przesłane uwagi, pytania cd. W większości list kontrolnych SPIWET występuje pytanie: Czy wykonano zalecenia nałożone w wyniku poprzedniej kontroli ? i są dwie możliwości zakreślenia odpowiedzi „TAK” lub „NIE”. Natomiast brak jest możliwości odpowiedzi „NIE DOTYCZY”, która byłaby jedynie właściwa do zaznaczenia przy np. pierwszej kontroli w danym zakładzie lub gdy nie wydano żadnych poleceń w ostatniej kontroli tego podmiotu. → Usunęliśmy odpowiedzi.

15 Przesłane uwagi, pytania cd.
Lista kontrolna SPIWET HACCP stosowanie procedur opartych na zasadach HACCP. Jakiego zakładu protokół ma dotyczyć? Równocześnie wytwarzania i obrotu? → Do wykorzystania we wszystkich rodzajach działalności.

16 Przesłane uwagi, pytania cd.
Brak formalnych podstaw prawnych do sposobu przeprowadzania kontroli i zbierania dowodów, które zawarto w Ustawie o Inspekcji Wet. z dn r. oraz Ustawie z Kpa (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267). → Cenna uwaga.

17 Przesłane uwagi, pytania cd.
SPIWET wytwarzanie pasz na własne potrzeby, żywienie zwierząt, produkcja pierwotna . Protokół jest dostosowany do nielicznych gospodarstw wielkotowarowych. Nie pasuje do większości istniejących, małych, indywidualnych gospodarstw. →Niestety ale nie możemy stworzyć oddzielnego SPIWET-u.

18 Raportowanie Tabela nr 1 identyczna jak RRW-3 (dodatkowy wiersz tj. magazynowanie pasz i ostatnia kolumna uzupełniona o sankcje karne) Zweryfikowaliśmy tabele 3a i 3b oraz 4a-4c - zmiany „kosmetyczne” (nazewnictwo, doprecyzowanie kierunków badań)

19 Raportowanie cd. Tabele 4d - 4e wykreślenie kierunków badań:
antybiotyki kokcydiostatyki inne substancje lecznicze stymulatory wzrostu (w latach ubiegłych brak jednolitego sposobu wpisywania wyników badań, wpisywanie identycznych kierunków badań w tabelach 3a-3b lub 4d-4e)

20 Raportowanie cd. Przygotowanie nowych tabel do raportowania wyników badań pasz docelowych i niedocelowych.

21 Raportowanie cd. Włączenie do systemu raportowania części dotyczącej przeprowadzanych kontroli urzędowych w sektorze paszowym. Dane identyczne jak w sprawozdaniu z działalności inspekcji weterynaryjnej.

22

23 Raportowanie cd. Dane będą wprowadzane na bieżąco bez wskazywania nazwy podmiotu sektora paszowego. Rodzaj stwierdzonego naruszenia i zastosowanych sankcji będą wybierane z „ listy rozwijanej”.

24 Raportowanie cd. W przyszłości podobne działania w odniesieniu do sektora utylizacyjnego.


Pobierz ppt "Omówienie nowych list kontrolnych SPIWET dotyczących sektora paszowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google