Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narkomania w Polsce problem AIDS autor: katarzyna jarkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narkomania w Polsce problem AIDS autor: katarzyna jarkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 narkomania w Polsce problem AIDS autor: katarzyna jarkiewicz

2 spis treści  narkomania  definicja  leczenie  statystyka  narkomani w leczeniu stacjonarnym (na 100 tys.)  dynamika leczących się narkomanów  wykaz używanych środków w 2001 roku  dynamika używania środków

3 spis treści  narkomani według wieku  narkomani według miejsca zamieszkania  kobiety – narkomanki  młodociani wśród narkomanów  rodzaje środków według wieku i płci

4 spis treści  AIDS  skala zjawiska  zachorowania i zgony na AIDS  źródła zakażenia  liczba zakażeń na 100 tys. ludności  zapadalność na 100 tys. ludności

5 narkomania w Polsce

6 DEFINICJA Narkomania to uzależnienie od substancji psychoaktywnych, zwłaszcza tych, których obrót jest nielegalny w Polsce (na podstawie ustawy O przeciwdziałaniu narkomanii z 1997 roku), a których używanie wiąże się z wejściem w krąg specyficznej subkultury narkomanów.

7 LECZENIE Na przymusowe leczenie mogą być skierowane osoby uzależnione, które nie ukończyły 18 lat, przez sąd rodzinny na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, rodzeństwa albo z urzędu. Stosuje się leczenie dobrowolne ambulatoryjne, substytucyjne (programy metadonowe) oraz detoksykację.

8 STATYSTYKA W Polsce jest 30-70 tys. osób uzależnionych od narkotyków. Najczęściej po narkotyki sięgają osoby do 24 roku życia, ale duży jest odsetek takich osób w grupie wiekowej 25-34 lat. Nowością jest to, że po narkotyki coraz częściej sięgają nie tylko nieletni, ale także osoby dorosłe („yappe”).

9 STATYSTYKA Polska pod względem używania narkotyków zajmuje 13 miejsce, natomiast pod względem zażywania środków uspokajających bez zgody lekarza, zajmuje pierwsze miejsce w Europie. 18% uczniów szkol ponadpodstawowych przyjmuje lub przyjmowało narkotyki, co oznacza, że prawie co piąty uczeń w klasie zażywał czy zażywa środki psychoaktywne.

10 STATYSTYKA W Polsce jest od 40 do 60 tysięcy osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (nie licząc osób uzależnionych od alkoholu), a 200- 300 tysięcy ludzi miało kontakt z tego typu substancjami. Spada ilość narkomanów stosujących iniekcje - wynika to ze wzrastającej świadomości młodzieży dotyczącej niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą stosowanie iniekcji, oraz ze stosowania programów redukcji szkód (rozdawanie czynnym narkomanom stosującym iniekcje jednorazowych igieł i strzykawek).

11 STATYSTYKA Na dziesięć osób uzależnionych od opiatow tylko dwie mają szansę powrotu do normalnego życia, osiem musi umrzeć przedwcześnie. Skuteczność wyleczenia narkomana w ośrodkach terapii długoterminowej wynosi 20-30% - w Polsce jest 50 takich ośrodków. Leczenie trwa dwa lata, a koszt pobytu jednej osoby wynosi 50 zł dziennie.

12 STATYSTYKA Rozszerza się wiek osób uzależnionych - z jednej strony coraz młodsze dzieci sięgają po środki odurzające (najczęściej są to środki wziewne), z drugiej wielu biznesmenów, a wiec ludzi pracujących, którzy powinni być dojrzali emocjonalnie, "pomaga" sobie biorąc amfetaminę.

13 NARKOMANI W LECZENIU STACJONARNYM (NA 100 TYS.)

14 DYNAMIKA LECZĄCYCH SIĘ NARKOMANÓW

15 WYKAZ UŻYWANYCH ŚRODKÓW W 2001 ROKU

16 DYNAMIKA UŻYWANIA ŚRODKÓW

17 NARKOMANI WEDŁUG WIEKU

18 NARKOMANI WEDŁUG MIEJSCA ZAMIESZKANIA

19 KOBIETY - NARKOMANKI Odsetki kobiet wahają się od 18% w województwie dolnośląskim do 51% w województwie świętokrzyskim - w porównaniu z 2000 rokiem większe odsetki kobiet pojawiły się w piętnastu województwach, tylko w jednym (dolnośląskie) nastąpił spadek. Z największym wzrostem odsetka kobiet mamy do czynienia w województwie świętokrzyskim.

20 MŁODOCIANI WŚRÓD NARKOMANÓW Największa frakcja niepełnoletnich występuje w województwie opolskim (19%), a najmniejsza w podkarpackim (5%). W sześciu województwach odsetki pacjentów w wieku do 18 lat wzrosły, w pozostałych dziesięciu spadły - spadek nastąpił także na poziomie całego kraju z 13,9% do 12,8%. Największe wzrosty odsetków niepełnoletnich odnotować trzeba w województwach: wielkopolskim, małopolskim i świętokrzyskim.

21 RODZAJE ŚRODKÓW WEDŁUG WIEKU I PŁCI Dla kobiet charakterystyczne są leki uspokajające i nasenne, dla najmłodszych substancje wziewne, dla najstarszych leki uspokajające i nasenne, pozostali to przede wszystkim użytkownicy opiatów.

22 problem AIDS

23 SKALA ZJAWISKA Od wdrożenia badań w 1985 roku do 31 stycznia 2006 roku stwierdzono zakażenie HIV u 9.907 obywateli polskich, wśród których było co najmniej 5.305 zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Badania CBOS potwierdzają, że 40% -50% osób zarażonych wirusem HIV to narkomani (w latach 1995-99 liczba osób zarażonych wirusem HIV zmalała dwukrotnie). Ogółem odnotowano 1.732 zachorowania na AIDS 814 chorych zmarło.

24

25

26

27

28 BIBLIOGRAFIA P rezentację przygotowano w oparciu o prace: Z. Juczyński, Narkomania. Podręcznik dla nauczycieli, wychowawców i rodziców, PZWL, Warszawa 2002, Z. Kuratowska, AIDS. Nowa choroba, „Książka i Wiedza”, Warszawa 1986 oraz informacje zaczerpnięte ze stron internetowych www.narkomania.gov.pl i www.aids.gov.pl.

29 BIBLIOGRAFIA Prawa autorskie wykresów dotyczących problematyki AIDS należą do Magdaleny Rosińskiej i Anny Nitki z Państwowego Zakładu Higieny (http://www.pzh.gov.pl/epimeld/hiv_aids/index.ht m.).


Pobierz ppt "Narkomania w Polsce problem AIDS autor: katarzyna jarkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google