Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Skuteczne metody promocji w turystyce wiejskiej Krystian Krawczyk.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Skuteczne metody promocji w turystyce wiejskiej Krystian Krawczyk."— Zapis prezentacji:

1 1 Skuteczne metody promocji w turystyce wiejskiej Krystian Krawczyk

2 2 1.Promocja i jakość w turystyce wiejskiej – dwa wymiary doświadczenia turysty……03 2.Promocja, jej skuteczność i sposób pomiaru…………………………………………………………05 3.Promocja turystyki wiejskiej – kanały i narzędzia…………………………………………………08 4.Skuteczna promocja turystyki wiejskiej – specyfika………………………………………………09 5.Dobre praktyki – promocja przez kategoryzację..………………………………………………….12 6.Dobre praktyki – promocja – plan – strategia..……………………………………………………..14 7.Dobre praktyki – promocja doświadczenia..…………………………………………………………16 8.Dobre praktyki – social media………………………………………………………………………………17 9.Dobre praktyki - promocja przez specjalizację………………………………………………..…….19 10. Nowe trendy w promocji turystyki wiejskiej……………………………………………………....21 Zakres prezentacji

3 3 2. Czym jest promocja? PROMOCJA Reklama PR Promocja sprzedaży Marketing bezpośredni Komunikacja multimedialna Forma marketingowego oddziaływania na klientów i potencjalnych nabywców, wpływająca na ich postawy i zachowania przez przekazywanie informacji i wykorzystywanie argumentów, obietnic i zachęt wywołujących potrzebę posiadania określonego produktu, skłaniających do dokonania jego zakupu oraz budujących pozytywny wizerunek producenta w świadomości nabywcy.” (T.Sztucki, „Promocja”) Cel: Oddziałanie na świadomość turystów, dostarczanie im informacji o usłudze oraz zachęcenie do skorzystania z niej. Zadanie: Udowodnienie, że mój produkt spełnia potrzeby klientów.

4 4 2. Czym jest skuteczna promocja? Dobrze stargetowana: właściwe określenie docelowej grupy odbiorców; DLA KOGO? JAK? ZA ILE? JAKA? O konkretnych celach: jasna i precyzyjna strategia; Opłacalna: dobór formy do możliwości finansowych O ustalonej, uzasadnionej formie (promotion mix); Współpraca PO CO? Kreująca określoną tożsamość, kreatywna, długookresowa, perswazyjna Skuteczna = spełniająca założone cele

5 5 2. Skuteczna promocja – jak ją mierzyć? Wskaźniki rozpoznawalności promocji: Zasięg:ile osób widziało naszą akcję? Częstotliwość :jak często kampania była wyświetlana/widziana? Koszt:jaki był koszt promocji? Popularność: liczba uczestników promowanego wydarzenia, liczba powstałych i rozdystrybuowanych materiałów reklamowych Wskaźniki skuteczności kampanii: Skuteczność: czy promocja pozwoliła na zrealizowanie założonych celów? Oddźwięk: czy o promocji było głośno (relacje medialne)? Zrozumienie: czy odbiorcy dobrze zrozumieli przekaz? Wizerunek: czy promocja polepszyła wizerunek usługi/produktu? Popularność: czy promocja wpłynęła na wzrost liczby odwiedzających? Zysk: czy promocja wpłynęła na zmiany zysku? Świadomość: czy docelowi odbiorcy wiedzą o promocji?

6 6 3. Promocja turystyki wiejskiej – kanały i narzędzia Reklama Prasa; TV; Radio; Filmy reklamowe; Zewnętrzna; Materiały wydawnicze - foldery, broszury, informatory Internet i social media Sprzedaż bezpośrednia Targi turystyczne (ogólnopolskie, regionalne, tematyczne); Festiwale i festyny; Konferencje i szkolenia Pokazy (tańców; kulinarne itp.). Promocja sprzedaży Obniżki cen; Promocje; Degustacje; Gry promocyjne; Konkursy; Programy lojalnościowe Public relations Konferencje i relacje prasowe; Targi i giełdy turystyczne; Wycieczki studialne; Własne wydawnictwa Przemyślana, kompleksowa oferta spełniająca oczekiwania turysty WSPÓŁPRACA

7 7 1. Promocja i jakość w turystyce wiejskiej Potrzeby turysty Dostęp do pełnych informacji Łatwość kontaktu z kwaterodawcą Komfortowy zakup Promocja Jakość ? / ?

8 8 1. Promocja i jakość w turystyce wiejskiej Dostęp do Internetu Atrakcje dla dzieci Przyjazd - bezpieczeństwo Potrzeby turysty Promocja Jakość

9 9 4. Skuteczna promocja turystyki wiejskiej – specyfika SPECYFIKA TURYSTYKI WIEJSKIEJ: WYMAGAJĄ ZMIANY W PODEJŚCIU DO PROMOCJI Mały budżet; Rozproszenie; Zróżnicowanie; Sezonowość; Mały kapitał społeczny; Niska rozpoznawalność; Negatywne stereotypy. …I ZMIANY W JEJ TRENDACH Specjalizacja; Wariantowość; Indywidualizacja; Potrzeba nowych doświadczeń;

10 10 4. Skuteczna promocja turystyki wiejskiej – specyfika ZMIENILI SIĘ: TURYSTA I JEGO POTRZEBY … I SPOŁECZEŃSTWO Większe wymagania, sprecyzowane potrzeby; świadome planowanie wypoczynku; Trendy: 3E: rozrywka, emocje, edukacja; Turystyka zrównoważona i ekologiczna; Zainteresowanie lokalnością i kulturą regionalną; Skupienie na rozwoju osobistym; Poszukiwanie nowych form aktywności rodzinnych; Ucieczka od cywilizacji. Poszukiwanie wspólnoty, tożsamości, korzeni, współuczestnictwa; Dzisiejszy turysta wymaga unikalnej, dostosowanej do siebie oferty; Ma też wiedzę o tym, gdzie tej oferty szukać! Starzenie się społeczeństwa; Późniejsze zakładanie rodzin; Poprawa świadomości zdrowotnej; Większa siła nabywcza; Zanurzenie w Internecie.

11 11 4. Skuteczna promocja turystyki wiejskiej – specyfika JAKIE TO MA KONSEKWENCJE DLA PROMOCJI? Konieczność współpracy;Uzupełnianie i polecanie się;Kompleksowość oferty; Skupienie na potrzebach i oczekiwaniach klienta; Planowanie całości doświadczenia turysty; Wyjście online; Promujemy doświadczenie, nie produkt: promocja ma dotyczyć tego, w jaki sposób nasza usługa spełni oczekiwania klienta i zagwarantuje mu całościowe, kompleksowe doświadczenie; Promujemy online: kwatera nieistniejąca na portalach promujących turystykę ma zdecydowanie mniejsze szanse bycia znalezioną przez turystę (stąd istotność zrzeszania się i kategoryzacji); Promujemy jakość i kompleksowość – cena nie jest już głównym kryterium oceny. Turysta oczekuje kompleksowych informacji, całościowej usługi, innowacyjnych rozwiązań i w relacji do oferty obserwuje cenę; Promujemy wspólnie – planując doświadczenie turysty angażujemy wszystkie możliwe okoliczne atrakcje;

12 12 5. Dobre praktyki – promocja przez kategoryzację Świadectwo jakości;Obecność w bazie;Promocja internetowa;Budowa marki.

13 13 5. Promocja przez kategoryzację – obietnica Marka: Koła Gościnnych Farm „Urlaub am Bauerhof” funkcjonują w ramach Izb Rolniczych; Obietnica jakości: Jakość oznaczona za pomocą 1-4 stokrotek; Ponad 150 kryteriów: np. minimum 5 gatunków zwierząt, z czego jeden hodowlany i 3 produkty z własnego gospodarstwa; Kontrola.

14 14 6. Dobre praktyki – promocja – plan - strategia http://www.advancecolorado.com/sites/default/files/Assets/LivingInColorado/ Documents/H%26Ag_PLAN_FINAL.pdf Trzyletni Plan Akcji – Promocja Agroturystyki w Kolorado Cele programu: Promować gotowe na przyjęcie klientów usługi agroturystyczne; Stymulować rozwój innowacyjnych i wysokiej jakości doświadczeń w turystyce wiejskiej; Wspierać i utrwalać klastry biznesowe współpracujące na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej.

15 15 6. Dobre praktyki – promocja – plan - strategia Trzyletni Plan Akcji – Promocja Agroturystyki w Kolorado Wymagania stawiane programom marketingowym: 1.Środki muszą być wykorzystane na promocję ukierunkowaną bezpośrednio na turystę; 2.Środki muszą być przeznaczone na przyszłe doświadczenie turysty, nie na sam produkt turystyczny (np. szlak winny a nie wino); 3.Środki muszą wspierać takie programy turystyczne, które odbywają się na farmie / ranczo i zapewniają wysokiej jakości, autentyczne doświadczenie odzwierciedlające tradycje danego miejsca; 4.Środki nie powinny być wykorzystane na rozwój jednego podmiotu. Promowanie jednego albo kilku atrakcji agroturystycznych musi łączyć się z promocją okolicznych atrakcji. Takie klastry produktów turystycznych dają turystom możliwość wyboru i wzbogacają go; 5.Akcje promocyjne muszą mieć związek z wiejską stroną Kolorado – np. restauracje muszą podkreślać „ludzi i miejsce”, z których pochodzą ich produkty.

16 16 7. Dobre praktyki – promocja doświadczenia 1.Cel: zachęcenie do odkrywania winnic, dziedzictwa kulturowego, obcowania z przyrodą; 2.Współpraca winnic, kwater, organizacji turystycznych; 3.Dni otwarte;LINK: Film promującyFilm promujący 4.Działania integracyjne; 5.Degustacje i promocje; 6.Strona internetowa i media społecznościowe; 7.Wydawnictwa (np. „Przewodnik po małopolskich winach”); 8.Uczestnictwo w festiwalach (np. „Najedzeni Fest!” w Krakowie) 9.Każda z 20 winnic = atrakcja turystyczna

17 17 8. Dobre praktyki – social media Akcja – reakcja 1.Obermutten w Szwajcarii ( < 100 mieszkańców); 2.Motto: „We take you personal” oraz obietnica wydrukowania i powieszenia w wiosce zdjęcia każdej osoby, która polubiła stronę na fb; Rezultat: > 44 tysiące fanów na fb; > 60 milionów odbiorców; Wzrost oglądalności strony turystycznej Graubünden o 250 %; > 2,4 mln $ zysku z kampanii; (koszt – 11 tys.) ZOBACZ FILM

18 18 9. Dobre praktyki – social media Akcja – reakcja 1.Zdjęcie wykonane w Banff, Jezioro Minnewanka (niespodziewany gość); 2.Popularność zdjęcia (National Geographic, CBC, Yahoo News…); 3.Zaangażowanie społeczności internetowej; 4.Odpowiedź Organizacji Turystyki Banff Lake Louise Tourism: video na youtube, konto na twitterze, strona na facebooku, aplikacja mobilna Banff Me, tradycyjna promocja. Po miesiącu: > 2000 śledzących świstaka na twitterze i > 5000 hashtagów; > 80 milionów odbiorców; > wpisy na ponad 400 blogach w USA; > 3 mln $ zysku; Koszt: 5000 dolarów; ZOBACZ FILM

19 19 10. Dobre praktyki – social media

20 20 11. Przykłady dobrych praktyk – mobilność „Małopolska zimą w Iphonie” – część kampanii „Małopolska w akcji!”

21 21 14. Dobre praktyki – promocja przez specjalizację Wioski tematyczne Edukacyjne gospodarstwa agroturystyczne

22 22 12. Dobre praktyki - promocja przez specjalizację Ekoturystyka Turystyka zdrowotna Fundacja „Hej Koniku!” Gospodarstwo Między Zamkami

23 23 13. Produkty Kuchnia regionalna;Produkty lokalne;Zielarstwo;Zwierzęta.

24 24 15. Nowe trendy w promocji turystyki wiejskiej WSPÓŁPRACA SPECJALIZACJA Ekoturystyka, turystyka zdrowotna, wioski tematyczne, edukacyjne, CERTYFIKACJA KOMPLEKSOWOŚĆ PROMOWANIE DOŚWIADCZENIA (PRZEZ PRODUKTY REGIONALNE) RÓŻNORODNOŚĆ FORM PROMOCJI.

25 25

26 26 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy do kontaktu Krystian Krawczyk krystian.krawczyk@qualitywatch.pl Tel. 728 457 193 www.qualitywatch.pl

27 27 Przykłady dobrych praktyk – promocja sprzedaży Pierwsza w Europie akcja marketingowa wykorzystująca pomysł wyprzedaży w promocji miasta; Krótkotrwała, cykliczna promocja organizowana przez współdziałanie wielu podmiotów; Narzędzie: jednorazowe i wspólne obniżenie cen; Cel: m. in. popularyzowanie możliwości spędzenia weekendu w Poznaniu; zwiększenie liczby osób odwiedzających Poznań po raz pierwszy Czas trwania: długi weekend majowy. Rezultat: Skuteczność sprzedaży - podczas piątej edycji akcji sprzedano łącznie ponad 73 tys. usług po obniżonej stawce; Skuteczność ofertowa: stały wzrost liczby partnerów; Skuteczność rynkowa (turystyczna): wzrost liczby turystów przyjeżdżających na czas akcji; Skuteczność marketingowa: nagrody, naśladowcy. Podobne akcje: Greedy Thursday (Torkos Csütörtök)

28 28 Przykłady dobrych praktyk – celelbrate Taiwan Time for Taiwan LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) EkoturystykaGospodarstwaAgroturystyka Promocja: targi, www, fb;

29 29 Nowe trendy i ich konsekwencje Tradycyjne środki promocji: przewodniki, mapy, albumy – też w wersji elektronicznej i online; Wychodzenie do klienta: targi, festiwale, festyny, wydarzenia Internet: Własna strona; Obecność na portalach turystycznych; Systemy rezerwacji online; Reklamowanie online (google adwords, facebook ads, linki sponsorowane, pozycjonowanie); Komunikacja: mailing, newsletter. Interaktywność i social media: Facebook; Twitter; Instagram; Pinterest; Content marketing; Nowe technologie (modeling 3D; wirtualne spacery); Geocaching; Multiplatformy;


Pobierz ppt "1 Skuteczne metody promocji w turystyce wiejskiej Krystian Krawczyk."

Podobne prezentacje


Reklamy Google