Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Skuteczne metody promocji w turystyce wiejskiej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Skuteczne metody promocji w turystyce wiejskiej"— Zapis prezentacji:

1 Skuteczne metody promocji w turystyce wiejskiej
Krystian Krawczyk

2 Zakres prezentacji Promocja i jakość w turystyce wiejskiej – dwa wymiary doświadczenia turysty……03 Promocja, jej skuteczność i sposób pomiaru…………………………………………………………05 Promocja turystyki wiejskiej – kanały i narzędzia…………………………………………………08 Skuteczna promocja turystyki wiejskiej – specyfika………………………………………………09 Dobre praktyki – promocja przez kategoryzację..………………………………………………….12 Dobre praktyki – promocja – plan – strategia..……………………………………………………..14 Dobre praktyki – promocja doświadczenia..…………………………………………………………16 Dobre praktyki – social media………………………………………………………………………………17 Dobre praktyki - promocja przez specjalizację………………………………………………..…….19 Nowe trendy w promocji turystyki wiejskiej……………………………………………………....21

3 Marketing bezpośredni Komunikacja multimedialna
2. Czym jest promocja? PROMOCJA Reklama PR Promocja sprzedaży Marketing bezpośredni Komunikacja multimedialna Forma marketingowego oddziaływania na klientów i potencjalnych nabywców, wpływająca na ich postawy i zachowania przez przekazywanie informacji i wykorzystywanie argumentów, obietnic i zachęt wywołujących potrzebę posiadania określonego produktu, skłaniających do dokonania jego zakupu oraz budujących pozytywny wizerunek producenta w świadomości nabywcy.” (T.Sztucki, „Promocja”) Najpierw odpowiedzmy jednak sobie na pytanie, czym jest promocja? Definicji jest wiele, a jedną z nią jest (…). Jak widać, trzonem tej definicji jest pożądany rezultat promocji – oddziałanie na świadomość klienta, dostarczenie mu informacji o usłudze i przekonanie go do tego, że warto z niej skorzystać. Formy promocji są różne: w marketingu tradycyjnie składają się na nią cztery obszary: public relation, reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży i, ostatnio – komunikacja multimedialna. Niezależnie jednak od formy, najważniejsze jest to, by promocja była skuteczna. Zastanówmy się, co ta skuteczność dla nas znaczy. Procesy komunikacyjne, definiowane jako procesy porozumiewania się jednostek, grup lub instytucji, których celem jest wymiana myśli, dzielenie się wiedzą, informacjami, ideami, wpisują się w życie człowieka od początków ludzkości. Cel: Oddziałanie na świadomość turystów, dostarczanie im informacji o usłudze oraz zachęcenie do skorzystania z niej. Zadanie: Udowodnienie, że mój produkt spełnia potrzeby klientów.

4 Skuteczna = spełniająca założone cele
2. Czym jest skuteczna promocja? Skuteczna = spełniająca założone cele Dobrze stargetowana: właściwe określenie docelowej grupy odbiorców; DLA KOGO? JAK? ZA ILE? JAKA? O konkretnych celach: jasna i precyzyjna strategia; Opłacalna: dobór formy do możliwości finansowych O ustalonej, uzasadnionej formie (promotion mix); Współpraca PO CO? Kreująca określoną tożsamość, kreatywna, długookresowa, perswazyjna Mówiąc o skuteczności promocji należy zadać sobie jedno pytanie – czy spełniła ona założone przeze mnie cele? Ustalenie ich jest konieczne do tego, by ocena było możliwa. Im bardziej precyzyjne i konkretne będą te cele, tym łatwiejsze będzie ustalenie, czy nasza promocja jest skuteczna. By jednak te cele ustalić, należy zadać sobie pięć dodatkowych pytań. Po pierwsze, do kogo ją kierujemy? promocja musi być skierowana do kogoś: ku temu służy targetowanie przekazu – promowanie oferty do określonej grupy odbiorców. Każda z nich ma bowiem inne potrzeby – czego innego oczekują seniorzy a czego innego młodzi ludzie z dużych miast. Bez sprecyzowania naszego odbiorcy nasza promocja straci na wyrazistości – znane jest powiedzenie, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego. Drugie pytanie – po co chcemy promować naszą usługę? Czy chcemy zwiększyć ilość turystów indywidualnych czy może zachęcić otoczenie do zakupu naszych produktów? Określona odpowiedź generuje określone wskazane formy promocji. Znając ją, możemy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie – jak chcemy promować? Zachęcenie grup wykształconych dwudziestolatków będzie skuteczniejsze przy użyciu Internetu; grupy z bliższego otoczenia mogą być łatwiej osiągalne przez zorganizowanie konkursu czy festiwalu. Dalej – ile jesteśmy w stanie wydać pieniędzy? Tu istotne jest, że promowanie samemu – o czym będzie mowa później – nie ma dużej możliwości być skutecznym. Stąd w turystyce tak dużą rolę odgrywa reklama. Oraz, w końcu – jaką reklamę zrobimy? Ważne jest, by wytworzyła ona i promowała określoną tożsamość usługi – wiąże się to z specjalizacją turystyki wiejskiej i poszukiwaniem zindywidualizowanej oferty przez turystów. Promocja powinna być jednolita i mieć jasny przekaz. Musi też być perswazyjna a więc doprowadzająca do zmiany postaw: Metoda AIDA (Attention – Uwaga, Interestest – Zainteresowanie, Desire – Dążenie, Action – Akcja). Promocja ma zwrócić uwagę, ta ma przełożyć się na zainteresowanie, które ma doprowadzić do dążenia do posiadania/skorzystania z produktu a w efekcie nakłonić do działania.

5 2. Skuteczna promocja – jak ją mierzyć?
Wskaźniki rozpoznawalności promocji: Zasięg: ile osób widziało naszą akcję? Częstotliwość : jak często kampania była wyświetlana/widziana? Koszt: jaki był koszt promocji? Popularność: liczba uczestników promowanego wydarzenia, liczba powstałych i rozdystrybuowanych materiałów reklamowych Wskaźniki skuteczności kampanii: Skuteczność: czy promocja pozwoliła na zrealizowanie założonych celów? Oddźwięk: czy o promocji było głośno (relacje medialne)? Zrozumienie: czy odbiorcy dobrze zrozumieli przekaz? Wizerunek: czy promocja polepszyła wizerunek usługi/produktu? Popularność: czy promocja wpłynęła na wzrost liczby odwiedzających? Zysk: czy promocja wpłynęła na zmiany zysku? Świadomość: czy docelowi odbiorcy wiedzą o promocji? Z pomiarem skuteczności promocji wiąże się wiele wskaźników – głównie związanych z rozpoznawalnością naszej kampanii oraz zdobyciem nowych gości oraz zachęceniem do powrotu gości już u nas wcześniej bywających.

6 Sprzedaż bezpośrednia
3. Promocja turystyki wiejskiej – kanały i narzędzia Reklama Prasa; TV; Radio; Filmy reklamowe; Zewnętrzna; Materiały wydawnicze - foldery, broszury, informatory Internet i social media Sprzedaż bezpośrednia Targi turystyczne (ogólnopolskie, regionalne, tematyczne); Festiwale i festyny; Konferencje i szkolenia Pokazy (tańców; kulinarne itp.). Promocja sprzedaży Obniżki cen; Promocje; Degustacje; Gry promocyjne; Konkursy; Programy lojalnościowe Public relations Konferencje i relacje prasowe; Targi i giełdy turystyczne; Wycieczki studialne; Własne wydawnictwa Wykorzystanie tych wszystkich środków powinno służyć wytworzeniu zintegrowanej komunikacji marketingowej. Czy tak jest? Raczej nie. Wyjaśnieniem nie jest przy tym brak środków, ale brak współpracy. Oczywiste jest przy tym, że gospodarstwo czy usługodawca samodzielnie nie jest w stanie korzystać z tych środków promocji. Możliwości pojedynczego podmiotu są ograniczone. Może wprawdzie prowadzić stronę, składać wnioski o dotację czy uczestniczyć w festynach – te działania skutkować będą skutecznością promocji tylko wtedy jednak, kiedy opierać się będą na współpracy i wzajemnym wspieraniu się wielu podmiotów. WSPÓŁPRACA Przemyślana, kompleksowa oferta spełniająca oczekiwania turysty

7 Łatwość kontaktu z kwaterodawcą Dostęp do pełnych informacji
1. Promocja i jakość w turystyce wiejskiej Promocja Potrzeby turysty Łatwość kontaktu z kwaterodawcą Dostęp do pełnych informacji Komfortowy zakup Jakość Dla turysty najważniejsze jest zaspokojenie potrzeby: - uzyskania informacji, - dotarcia do miejscowości i regionów turystycznych, czyli dostępności usług transportu, - poznania walorów turystycznych, - skorzystania z usług noclegowych, - skorzystania z usług żywieniowych, - załatwienia wszelkich formalności przy wyjazdach zorganizowanych, zagranicznych itd.„ Potrzeby stanowią punkt wyjścia ludzkich zachowań natomiast motywy określają zachowania konsumentów oraz są bezpośrednią przyczyną ludzkich działań. Każda czynność człowieka powodowana jest motywami którymi kierują oraz określają rodzaje działań i cele tych działań. Do 2020 r. zapewnimy powszechny dostęp do internetu o prędkości min. 30 Mb/s Według  stanu  na  koniec  grudnia 2014 r.,  na  polskim  rynku  znajdowało  się  w obiegu 36,1 mln. Przy  użyciu  kart  płatniczych przeprowadzono  739  mln  transakcji  (gotówkowych oraz  bezgotówkowych),  na  łączną  kwotę  121  mld  zł. ? / ?

8 Przyjazd - bezpieczeństwo
1. Promocja i jakość w turystyce wiejskiej Promocja Potrzeby turysty Przyjazd - bezpieczeństwo Dostęp do Internetu Atrakcje dla dzieci Jakość Szanownym Gospodarzom gratuluję ładnej strony internetowej - a czytelnikom radzę poczytać o innych ofertach. Wpis na stronie opinii o agroturystycznym gospodarstwie. Nigdzie nie biega kurka, na pastwisku nie pasie się krówka. Jedzenie dla gości kupują w Tesco?

9 4. Skuteczna promocja turystyki wiejskiej – specyfika
SPECYFIKA TURYSTYKI WIEJSKIEJ: Mały budżet; Rozproszenie; Zróżnicowanie; Sezonowość; Mały kapitał społeczny; Niska rozpoznawalność; Negatywne stereotypy. …I ZMIANY W JEJ TRENDACH Specjalizacja; Wariantowość; Indywidualizacja; Potrzeba nowych doświadczeń; Specjalizacja – APITERAPIA, ZIOŁOLECZNICTWO, HIPOTERAPIA Produkt „Wypoczynek z potęgowaniem zdrowia” może z nakomicie oddziaływać na zdrowie człowieka, stąd celem dominującym przy tej formie wypoczynku będą funkcje zdrowotne. Aby te funkcje zostały w pełni osiągnięte – miejsce wypoczynku musi posiadać odpowiednie walory środowiska. Możliwości wykorzystania walorów środowiska naturalnego, infrastruktury turystycznej i tradycji regionalnych. WYMAGAJĄ ZMIANY W PODEJŚCIU DO PROMOCJI

10 4. Skuteczna promocja turystyki wiejskiej – specyfika
ZMIENILI SIĘ: TURYSTA I JEGO POTRZEBY … I SPOŁECZEŃSTWO Większe wymagania, sprecyzowane potrzeby; świadome planowanie wypoczynku; Trendy: 3E: rozrywka, emocje, edukacja; Turystyka zrównoważona i ekologiczna; Zainteresowanie lokalnością i kulturą regionalną; Skupienie na rozwoju osobistym; Poszukiwanie nowych form aktywności rodzinnych; Ucieczka od cywilizacji. Poszukiwanie wspólnoty, tożsamości, korzeni, współuczestnictwa; Starzenie się społeczeństwa; Późniejsze zakładanie rodzin; Poprawa świadomości zdrowotnej; Większa siła nabywcza; Zanurzenie w Internecie. Kwaterodawca wiedzę turysty o miejscu ofert musi wykorzystać. Dlatego tak istotna jest promocja w Internecie, miejscu, gdzie współcześnie turysta zagląda na samym początku. Oczywiście, nie znaczy to, że tradycyjne formy promocji przestają odgrywać rolę – obecność na festynach, festiwalach, pokazach – to wszystko stanowi najlepszy sposób na ukazanie swojej oferty wśród określonych grup odbiorców. OBECNIE ZAŚ - WIĘKSZOŚĆ KWATER AGROTURYSTYCZNYCH NIE PROMUJE SWOICH USŁUG Dzisiejszy turysta wymaga unikalnej, dostosowanej do siebie oferty; Ma też wiedzę o tym, gdzie tej oferty szukać!

11 4. Skuteczna promocja turystyki wiejskiej – specyfika
JAKIE TO MA KONSEKWENCJE DLA PROMOCJI? Konieczność współpracy; Uzupełnianie i polecanie się; Kompleksowość oferty; Skupienie na potrzebach i oczekiwaniach klienta; Planowanie całości doświadczenia turysty; Wyjście online; Promujemy wspólnie – planując doświadczenie turysty angażujemy wszystkie możliwe okoliczne atrakcje; Promujemy jakość i kompleksowość – cena nie jest już głównym kryterium oceny. Turysta oczekuje kompleksowych informacji, całościowej usługi, innowacyjnych rozwiązań i w relacji do oferty obserwuje cenę; Promujemy doświadczenie, nie produkt: promocja ma dotyczyć tego, w jaki sposób nasza usługa spełni oczekiwania klienta i zagwarantuje mu całościowe, kompleksowe doświadczenie; Ocena zawartości stron internetowych w zakresie promocji turystyki wiejskiej dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nieaktualność informacji dot. kwater, wydarzeń i atrakcji: Niska wartość informacyjna: Jedną z większych wad stron promujących turystykę wiejską okazała się nieaktualność i niepełność informacji: informacje są przestarzałe, odsyłacze się nie otwierają, brakuje szczegółowości czy zachęcania do odwiedzin. Często portale ograniczają się do aspektu informacyjnego o bazie noclegowej, nie umieszczając treści o obiektach turystycznych, atrakcjach, okolicy. Takie braki marnują potencjał promocyjny stron. Niska funkcjonalność: Drugą istotną wadą jest bardzo częsty brak systemu rezerwacji online – miały je dwie z 19 analizowanych stron. Brak współpracy: Brak odnośników do innych serwisów i ich rekomendacji; Ponadto, na większości stronach brakuje odnośników do innych portali – te zaś ułatwiają zdobywanie informacji i planowanie pobytu. Niska interaktywność: Rzadkością są też elementy umożliwiające odwiedzającym nawiązanie kontaktu z usługodawcą – przede wszystkim, brakuje formularzy kontaktowych i danych kontaktowych do kwater czy właścicieli stron. Inne funkcjonalności – takie jak fora internetowe, czaty czy wirtualni doradcy – zdarzają się w jednostkowych przypadkach. Niestety, analizowane strony nie są też najczęściej połączone z portalami społecznościowymi – facebook stanowi zaś obecnie jedno z skuteczniejszych internetowych narzędzi reklamowych. Promujemy online: kwatera nieistniejąca na portalach promujących turystykę ma zdecydowanie mniejsze szanse bycia znalezioną przez turystę (stąd istotność zrzeszania się i kategoryzacji);

12 Promocja internetowa;
5. Dobre praktyki – promocja przez kategoryzację Świadectwo jakości; Obecność w bazie; Promocja internetowa; Budowa marki. Kategoryzacja polega na nadaniu poszczególnym pomieszczeniom noclegowym w danym obiekcie określonej kategorii, świadczącej o jakości wyposażenia i obsługi. W Polsce system oceny Wiejskiej Bazy Noclegowej jest podstawą podnoszenia jakości i budowania marki produktu w agroturystyce i turystyki wiejskiej. Uzyskanie certyfikatu jest nie tylko świadectwem wysokiej jakości usług, które świadczymy. Dodatkowo, stanowi skuteczną metodę promocyjną – sprawia bowiem, że nasze usługi są widoczne w bazach danych, na stronach internetowych itp..

13 5. Promocja przez kategoryzację – obietnica
Marka: Koła Gościnnych Farm „Urlaub am Bauerhof” funkcjonują w ramach Izb Rolniczych; Obietnica jakości: Jakość oznaczona za pomocą 1-4 stokrotek; Ponad 150 kryteriów: np. minimum 5 gatunków zwierząt, z czego jeden hodowlany i 3 produkty z własnego gospodarstwa; Kontrola. Koła te prowadzą działania marketingowe, promocje i szkolenia, jak również tworzą bazę danych o rezerwacji miejsc i dbają o jakość oferowanego produktu Kontrola jakości co 4 lata

14 Trzyletni Plan Akcji – Promocja Agroturystyki w Kolorado
6. Dobre praktyki – promocja – plan - strategia Trzyletni Plan Akcji – Promocja Agroturystyki w Kolorado Cele programu: Promować gotowe na przyjęcie klientów usługi agroturystyczne; Stymulować rozwój innowacyjnych i wysokiej jakości doświadczeń w turystyce wiejskiej; Wspierać i utrwalać klastry biznesowe współpracujące na rzecz rozwoju i promocji turystyki wiejskiej. urlop w zagrodzie wiejskiej urlop na wsi urlop w winnicy

15 6. Dobre praktyki – promocja – plan - strategia
Trzyletni Plan Akcji – Promocja Agroturystyki w Kolorado Wymagania stawiane programom marketingowym: Środki muszą być wykorzystane na promocję ukierunkowaną bezpośrednio na turystę; Środki muszą być przeznaczone na przyszłe doświadczenie turysty, nie na sam produkt turystyczny (np. szlak winny a nie wino); Środki muszą wspierać takie programy turystyczne, które odbywają się na farmie / ranczo i zapewniają wysokiej jakości, autentyczne doświadczenie odzwierciedlające tradycje danego miejsca; Środki nie powinny być wykorzystane na rozwój jednego podmiotu. Promowanie jednego albo kilku atrakcji agroturystycznych musi łączyć się z promocją okolicznych atrakcji. Takie klastry produktów turystycznych dają turystom możliwość wyboru i wzbogacają go; Akcje promocyjne muszą mieć związek z wiejską stroną Kolorado – np. restauracje muszą podkreślać „ludzi i miejsce”, z których pochodzą ich produkty. urlop w zagrodzie wiejskiej urlop na wsi urlop w winnicy

16 7. Dobre praktyki – promocja doświadczenia
Cel: zachęcenie do odkrywania winnic, dziedzictwa kulturowego, obcowania z przyrodą; Współpraca winnic, kwater, organizacji turystycznych; Dni otwarte; LINK: Film promujący Działania integracyjne; Degustacje i promocje; Strona internetowa i media społecznościowe; Wydawnictwa (np. „Przewodnik po małopolskich winach”); Uczestnictwo w festiwalach (np. „Najedzeni Fest!” w Krakowie) Każda z 20 winnic = atrakcja turystyczna Inne tego typu szlaki to na przykład Małopolska wieś pachnąca ziołami, czy Szlak Wiosek Edukacyjnych. Współpraca może też opierać się na tworzeniu sieci gospodarstw związanych określonym celem: na przykład Małopolska Wieś dla Seniorów: oferta przygotowana specjalnie do osób starszych. 15 wybranych gospodarstw na terenach wiejskich w Małopolsce. Gospodarze chętnie spędzający czas ze swoimi gośćmi, całodzienne wyżywienie, oparte ma regionalnej kuchni, wykorzystując produkty z tradycyjnych upraw; aktywności dla osób starszych. Dołączenie do tego typu inicjatywy umożliwia uzyskanie wsparcia finansowego, merytorycznego i promocyjnego. Wiejski produkt turystyczny jest trudny do promocji w pojedynkę. Współpraca jest kluczowa, pozwala na dotarcie do zdecydowanie większej ilości osób. Planując promocję, to trzeba zrobić w pierwszym kroku – rozejrzeć się, kto funkcjonuje obok mnie, z kim mogę współdziałać, do jakich stowarzyszeń mogę się przyłączyć. Rynek wina w kraju w ciągu ostatnich dziesięciu lat podwoił swoją wartość, osiągając w 2012 roku sprzedaż na poziomie blisko 2 mld zł – mówi Zbigniew Brzyski. Sprzedaż i konsumpcja wina gronowego w kraju rośnie od wielu lat. – I będzie rosła w stabilnym tempie 3–5 procent ilościowo ze względu na coraz większą popularność win, szczególnie spokojnych, a także dużą różnicę pomiędzy ilością spożywanego wina w Polsce versus inne kraje Europy – prognozuje Rafał Dobrowolski.

17 8. Dobre praktyki – social media
ZOBACZ FILM Akcja – reakcja Obermutten w Szwajcarii ( < 100 mieszkańców); Motto: „We take you personal” oraz obietnica wydrukowania i powieszenia w wiosce zdjęcia każdej osoby, która polubiła stronę na fb; Rezultat: > 44 tysiące fanów na fb; > 60 milionów odbiorców; Wzrost oglądalności strony turystycznej Graubünden o 250 %; > 2,4 mln $ zysku z kampanii; (koszt – 11 tys.) Film, który pojawił się na fb po otworzeniu strony przedstawiał sołtysa, który mówił, że turystę traktują osobiście i w związku z tym zdjęcie każdego nowego fana umieszczą na tablicy. https://www.youtube.com/watch?v=e91c0mWP960

18 9. Dobre praktyki – social media
Akcja – reakcja Zdjęcie wykonane w Banff, Jezioro Minnewanka (niespodziewany gość); Popularność zdjęcia (National Geographic, CBC, Yahoo News…); Zaangażowanie społeczności internetowej; Odpowiedź Organizacji Turystyki Banff Lake Louise Tourism: video na youtube, konto na twitterze, strona na facebooku, aplikacja mobilna Banff Me, tradycyjna promocja. Po miesiącu: > 2000 śledzących świstaka na twitterze i > hashtagów; > 80 milionów odbiorców; > wpisy na ponad 400 blogach w USA; > 3 mln $ zysku; Koszt: 5000 dolarów; ZOBACZ FILM # dzięki nim możemy grupować informacje

19 10. Dobre praktyki – social media
Overall objective of CerTour: To promote the agrotourism in the partners' regions and to improve the quality of the services provided by introducing a common specific quality standard and a certification process Joint Operational Programme „Black Sea Basin ” financed from European Union Funds Implementation period: May 2013 – May 2015

20 11. Przykłady dobrych praktyk – mobilność
Aplikacja, mobilny przewodnik Najlepsze kurorty narciarskie Małopolski posortowane wg odległości od miejsca, w którym znajduje się posiadacz. Opisy kurortów z dokładną, kolorową mapką tras. Informacje o wyciągach i dostępnych trasach. Interaktywna mapa zawierająca interesujące obiekty w Małopolsce: muzea, zabytki, baseny, atrakcje dla dzieci, parki narodowe. Wyszukiwarka – miejsca posortowane wg odległości od urządzenia. Warto też spojrzeć na inne aplikacje udostępnione w Małopolsce – wirtualne albumy i przewodniki; baza miejsc i atrakcji i inne. „Małopolska zimą w Iphonie” – część kampanii „Małopolska w akcji!”

21 Edukacyjne gospodarstwa agroturystyczne
14. Dobre praktyki – promocja przez specjalizację Edukacyjne gospodarstwa agroturystyczne  Wioski tematyczne Wioski tematyczne: Obecnie jest ich w Polsce 55. Wioski tematyczne – czyli wsie z motywem przewodnim – to innowacyjny sposób na ożywienie gospodarki wiejskiej oraz zapewnienie mieszkańcom wsi alternatywnych dochodów. Oferta wsi tematycznych – budowana na bazie zasobów przyrodniczych, kulturowych i historycznych danej miejscowości – pozwala przyciągnąć na tereny wiejskie turystów oraz zintegrować mieszkańców wsi. Dotychczas działające oddzielnie gospodarstwa agroturystyczne łączą siły i wspólnie tworzą markę miejscowości i lokalnych produktów. zbudowanie miejsca w oparciu o określony temat pozwala nie tylko na samoczynne przyciągniecie klientów, ale też na wzięcie udziału w systemie promocji – na stronach internetowych i nie tylko funkcjonuje wiele inicjatyw łączących wioski tematyczne: np. miejsca z duszą czy organizacja wiosek książkowych (światowa). Jednocześnie daje możliwość promowania swoich produktów (np. chleba - ); pomysłów (Wioska tematyczna Cudowny świat krasnali, wioski hobbitów); środowiska naturalnego( np. Paproty - Wioska Labiryntów i Źródeł. Specjalizacja wsi wywodzi się z labiryntowego ukształtowania przestrzeni wsi i opiera się na zagadnieniach związanych z labiryntem, torfem i źródłami. W ramach tworzenia produktu wsi, wykorzystując warunki naturalne mieszkańcy uczą się prowadzić zajęcia edukacyjno-artystyczne z wykorzystaniem wikliny i torfu. We wsi powstały labirynty, w których prowadzone mogą być gry i zabawy terenowe oraz różnorodne formy terapii). Możliwości są nieskończone. Edukacyjne gospodarstwa agroturystyczne  - wymaga spełnienia określonych kryteriów i prowadzenia zajęć edukacyjnych. Kiedy już kryteria zostaną spełnione, otwierają się dla gospdodarstwa duże szanse promocji. Przede wszystkim - wpisanie do bazy (na przykład w ramach projektu „Edukacyjna zagroda”). Umieszczenie agroturystyki w takiej bazie umożliwia łatwy dostęp do miejsca nauczycielom, prowadzących warsztaty, dyrektorom placówek edukacyjnych. Daje szanse na zdobycie dużej ilości gości w młodym wieku a także nawiązanie wielu kontaktów. Jednocześnie prowadzenie działalności edukacyjnej daje dostęp do wielu finansowań i obecności medialnej. Ta forma funkcjonowania agroturystyki jest powszechna w wielu krajach – tu widzą państwo logo stowarzyszenia francuskiego, austriackiego i naszego polskiego.

22 12. Dobre praktyki - promocja przez specjalizację
Ekoturystyka Turystyka zdrowotna Fundacja „Hej Koniku!” Ekoturystyka: Obecnie obserwuje się coraz większe zainteresowanie ekologią, turystyką przyrodniczą i wypoczynkiem na agroturystyce. Dopasowanie oferty do tej tendencji i jej promowanie jest szansą na zwiększenie zainteresowania turystów a więc i zysków. Nacisk kładziony jest tu na dbałość o środowisko naturalne, lokalność, regionalność i prozdrowotność (kuchnia, sport, natura). Istnieje szereg możliwości promocyjnych tego profilu turystyki wiejskiej. I tutaj dużą rolę odgrywa certyfikacja. Logo na dole to logo Ekoturystyki na Karczaku, której działalność promocyjną jest na bardzo wysokim poziomie. Prowadzi ona swojego facebooka, który jest systematycznie aktualizowany; podobnie – strona internetowa. Osoba zainteresowana może znaleźć tam wszystkie wydarzenia, atrakcje, ceny itp. Dodatkowo gospodarstwo prowadzi i promuje w Internecie swoje warsztaty (np. tkactwo); bierze udział w związanych z ekologią festiwalach filmowych i wydarzeniach; udziela się w mediach. Ekoturystyka to też najlepszy sposób na wykorzystanie swoich produktów regionalnych. Turystyka zdrowotna, też związana ze SPA jest intensywnie rozwijającym się trendem. W jednych z badań, na poprawę zdrowia liczyło 79% osób przybywających na wieś. Ruch pielgrzymkowy, Turystyka kulinarna, zdrowotna. Należy w swojej ofercie stworzyć i promować: agroterapię (np. hipoterapia i inne formy zooterapii, aromaterapia, apiterapia (wykorzystanie produktów pszczelich), minisanatoria, kąpiele ziołowe); wyjazdy odchudzające; wyjazdy relaksujące; - zależnie od możliwości i grupy docelowej. Dwie pokazane specjalizacje są przykładowe – popularna jest turystyka pielgrzymkowa, turystyka skupiona na rozwoju osobistym i innym. Ofertę i promocję należa dostosować do tego, gdzie znajduje się nasze miejsce i jakie grupy chcemy zachęcić do odwiedzin. Nastawienie na regionalizm i lokalność powinno jednak być niezależne od wybranej tematyki. Gospodarstwo Między Zamkami

23 13. Produkty Kuchnia regionalna; Produkty lokalne; Zielarstwo;
Zwierzęta. Lokalne i regionalne oznacza - modne. Skuteczną metodą promocji jest wystawianie swoich artykułów na targach, certyfikowanie ich, uwzględnianie ich w oferowanym wyżywieniu, umieszczanie informacji o produktach na stronach, facebooku, portalach agroturystycznych. Podobnie rzecz wygląda w przypadku innych produktów i tradycji regionalnych – wielu dzisiejszych turystów pragnie „powrotu do źródeł” – umożliwienie im tego jest doskonałą metodą promocyjną. Pokazy tańca, kulinarne, zapewnienie możliwości uczestnictwa w pracach gospodarczych czy warsztatach tradycyjnych umiejętności. Ciekawą tendencją pojawiającą się na rynku turystyki wiejskiej jest tworzenie mini skansenów, w których prezentowane są stroje ludowe, zabytkowe maszyny rolnicze (skansen maszyn rolniczych przy gospodarstwie agroturystycznym „Lewandówka” w Starych Kolniach) czy ekspozycje związane z rzemiosłem uprawianym w danej rodzinie od pokoleń: pszczelarstwo (skansen pszczelarski w gospodarstwie pasiecznym „Sądecki Bartnik” w Stróżach). To również jest metodą na zachęcenie turystów do odwiedzin.

24 15. Nowe trendy w promocji turystyki wiejskiej
WSPÓŁPRACA SPECJALIZACJA Ekoturystyka, turystyka zdrowotna, wioski tematyczne, edukacyjne, CERTYFIKACJA KOMPLEKSOWOŚĆ PROMOWANIE DOŚWIADCZENIA (PRZEZ PRODUKTY REGIONALNE) RÓŻNORODNOŚĆ FORM PROMOCJI.

25

26 Dziękujemy za uwagę Krystian Krawczyk
Zapraszamy do kontaktu Krystian Krawczyk Tel

27 Przykłady dobrych praktyk – promocja sprzedaży
Pierwsza w Europie akcja marketingowa wykorzystująca pomysł wyprzedaży w promocji miasta; Krótkotrwała, cykliczna promocja organizowana przez współdziałanie wielu podmiotów; Narzędzie: jednorazowe i wspólne obniżenie cen; Cel: m. in. popularyzowanie możliwości spędzenia weekendu w Poznaniu; zwiększenie liczby osób odwiedzających Poznań po raz pierwszy Czas trwania: długi weekend majowy. Rezultat: Skuteczność sprzedaży - podczas piątej edycji akcji sprzedano łącznie ponad 73 tys. usług po obniżonej stawce; Skuteczność ofertowa: stały wzrost liczby partnerów; Skuteczność rynkowa (turystyczna): wzrost liczby turystów przyjeżdżających na czas akcji; Skuteczność marketingowa: nagrody, naśladowcy. Podobne akcje: Greedy Thursday (Torkos Csütörtök)

28 Przykłady dobrych praktyk – celelbrate Taiwan
Time for Taiwan LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) Ekoturystyka Gospodarstwa Agroturystyka Promocja: targi, www, fb; Tajwan może służyć jako przykład dobrej promocji turystyki wiejskiej. Jedną z jego głównym marek jest LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), promocja wizyt na kilkunastu tajwańskich farmach na określonym obszarze wraz z promowaniem ich atrakcji, produktów, możliwości zaspokojenia potrzeb odpoczynku i relaksu, zbliżenia do natury. Farmy mają swoje blogi, newslettery, facebooki, rezerwację online, profesjonalną stronę internetową. Są też promowane na stronie internetowej Organizacji Turystyki Promocja wspierana przez władze centralne i lokalne na dużą skalę (na przykład, obniżone ceny na bilety do wiosek ekologicznych) Maskotka Mr. Oh! Bear – Dyrektor ds. Misji Specjalnych. Występował m.in. Na wydarzeniu zorganizowanym przez Taiwan Tourism Bureau promujące "Time for Taiwan"- LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability)” w największym centrum handlowym w New Jersey (też w NY i innych lokalizacjach). Odbiorcy mogli zrobić zdjęcie z maskotką i na tle jednych z atrakcji Tajwanu („wirtualny wycieczka”), były też degustacje herbaty. W ramach LOHAS, Tajwan proponuje medytacje zen, Qigong, tai chi, yogę, spa, źródła termiczne, naturalną przyrodę. Oprócz, LOHAS, silną marką Tajwanu jest ekoturyzm.

29 Wychodzenie do klienta: targi, festiwale, festyny, wydarzenia
Nowe trendy i ich konsekwencje Tradycyjne środki promocji: przewodniki, mapy, albumy – też w wersji elektronicznej i online; Wychodzenie do klienta: targi, festiwale, festyny, wydarzenia Internet: Własna strona; Obecność na portalach turystycznych; Systemy rezerwacji online; Reklamowanie online (google adwords, facebook ads, linki sponsorowane, pozycjonowanie); Komunikacja: mailing, newsletter. Interaktywność i social media: Facebook; Twitter; Instagram; Pinterest; Content marketing; Nowe technologie (modeling 3D; wirtualne spacery); Geocaching; Multiplatformy; Content marketing (marketing treści) – promocja poprzez tworzenie treści wartościowych dla klienta (rozwiń Event marketing – organizowanie imprez. Zaleta: dwukierunkowość, bezpośredni kontakt. Konkursy, degustacje, pokazy rycerskie i historyczne np. bosman – przystan na bosman Geocaching – np. Stary cmentarz ewangelicki W Wysokiej Wsi Przyszłością jest z pewnością promocja w internecie – niskie koszty, możliwość targetowania, szybkiego dotarcia do dużej grupy odbiorców, interaktywność, zaangażowanie Content marketing to przyszłość promocji, nie tylko w zakresie turystyki – polega on na promowaniu usługi (w tym wypadku gospodarstwa czy agroturystyki itp.) poprzez tworzenie treści, które będą przydatne / edukacyjne dla potencjalnego klienta. Zamiast pisać „dlaczego warto do nas przyjechać”, piszemy „sposoby na skuteczny odpoczynek”. Przyszłością jest wychodzenie z treścią do klienta, tak, żeby go aktywować


Pobierz ppt "Skuteczne metody promocji w turystyce wiejskiej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google