Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejska Karta Bezpieczeństwa Drogowego i jej polski odpowiednik – studium przypadku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejska Karta Bezpieczeństwa Drogowego i jej polski odpowiednik – studium przypadku."— Zapis prezentacji:

1

2 Europejska Karta Bezpieczeństwa Drogowego i jej polski odpowiednik – studium przypadku

3

4

5 Europejski Program Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – zmniejszyć o połowę liczbę ofiar wypadków drogowych w Unii Europejskiej do 2010: wspólna odpowiedzialność Rok 2003

6

7 Dlaczego zdaniem KE bezpieczeństwo na drogach wymagało ingerencji Wspólnoty i wprowadzenia nowych regulacji prawnych? 375 mln użytkowników dróg; 200 mln obywateli UE posiadało prawo jazdy; Na drogach państw UE poruszało się 200 mln pojazdów; Sieć drogowa przekroczyła 4 mln kilometrów;

8 Dlaczego zdaniem KE bezpieczeństwo na drogach wymagało ingerencji Wspólnoty i wprowadzenia nowych regulacji prawnych? Każdego roku na drogach dochodziło do 1.300 000 wypadków; W ich wyniku ginęło ok. 40 000 ludzi; 1 700 000 zostawało rannych; Bezpośrednie i pośrednie koszty związane z tą tragedią sięgały 160 mld Euro, czy 2% produktu narodowego brutto UE;

9 Dlaczego zdaniem KE bezpieczeństwo na drogach wymagało ingerencji Wspólnoty i wprowadzenia nowych regulacji prawnych? Wypadki drogowe główną przyczyną śmierci ludzi poniżej 45. roku życia!

10 Zmniejszyć o połowę liczbę zabitych na drogach do 2010

11 Dlaczego zdaniem KE bezpieczeństwo na drogach wymagało ingerencji Wspólnoty i wprowadzenia nowych regulacji prawnych?

12 Portugalia Hiszpania Finlandia

13 Główne przyczyny wypadków, jakie zostały określone w dokumentach UE: Nadmierna i niedostosowana do warunków panujących na drodze prędkość. Jest ona przyczyną ponad 1/3 wypadków ze skutkiem śmiertelnym; Spożywanie alkoholu i narkotyków oraz zmęczenie. Każdego roku prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu odpowiada za mnie więcej 10 000 ofiar śmiertelnych; Brak zapinania pasów i zakładania kasków ochronnych. Zdaniem urzędników, jeśli w każdym kraju udałoby się korzystanie z pasów do najwyższego poziomu, to każdego roku ponad 7000 osób zostałoby uratowanych od śmierci;

14 Główne przyczyny wypadków, jakie zostały określone w dokumentach UE: Projektowanie samochodów w sposób, który nie bierze pod uwagę bezpieczeństwa jako podstawowego wyznacznika; Niedostateczne wyposażenie dróg w elementy ograniczające obrażenia w momencie wypadków; Brak przestrzegania przez kierowców zawodowych przepisów dotyczących czasu pracy i odpoczynku; Niedostateczna widoczność innych uczestników ruchu (szczególnie narażeni użytkownicy dróg – piesi, rowerzyści);

15 Cel mobilizujący programu Zmniejszenie o połowę liczby zabitych na drogach do roku 2010

16 Odwołanie się do przykładów Komisja Europejska podejmując decyzję o wprowadzeniu programów na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego opierała się o wynikach, jakie osiągnęły państwa członkowskie takie jak Szwecja, Wielka Brytania i Holandia. W tych krajach po raz pierwszy zastosowano z powodzeniem cele ilościowe dla redukcji liczny ofiar wypadków drogowych.

17 Bezpieczeństwo ruchu drogowego sprawą wszystkich udziałowców systemu transportowego Unia EuropejskaPaństwoSamorządSektor prywatny pasy bezpieczeństwa; wyposażenie samochodu; przepisy kontrolne wobec kierowców; kampanie informacyjne; wdrożenie przepisów unijnych; krajowe cele na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego; egzekwowanie nieprzestrzegani a przepisów; egzekowowanie łamania przepisów przez policję; kampanie informacyjne w placówkach oświatowych; kampanie wewnętrzne dla pracowników; zniżki ubezpieczeniowe dla wyposażonych samochodów;

18 Możliwości oddziaływania UE Nowe możliwości prawne: Art. 71 Traktatu o UE, upoważnia wspólnotę do wydawania przepisów celem wprowadzenia środków poprawy bezpieczeństwa w transporcie. Mowa tutaj m.in. o: pasach bezpieczeństwa, okresowych badaniach pojazdów, kontrolach drogowych, tachografach, przewozach towarów niebezpiecznych itp. Ustanowienie rynku wewnętrznego (1988-1992) umożliwiło projektowanie bezpieczniejszych części samochodowych, głównie przez ustanowienie standardów technicznych – wydanie ponad 5o dyrektyw

19 Główne obszary działań 1.Skłanianie użytkowników dróg do poprawy zachowań; 2.Wykorzystanie postępu technicznego do poprawy bezpieczeństwa pojazdów; 3.Zachęcanie do poprawy infrastruktury drogowej; 4. Bezpieczeństwo w komercyjnych przewozach osób i towarów; 5.Służby ratownictwa i udzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych; 6.Gromadzenie, analiza i rozpowszechnianie danych o wypadkach;

20 1.Skłanianie użytkowników dróg do poprawy zachowań Wniosek: Zwiększenie sankcji karnych Główne obszary działań

21 Skłanianie użytkowników dróg do poprawy zachowań Wniosek: zmiana mentalności

22 Skłanianie użytkowników dróg do poprawy zachowań

23 Wprowadzenie nowych wymagań zdrowotnych dla kandydatów na kierowców oraz osób posiadających już prawo jazdy monitorowanie procesów produkcji i wydawania prawa jazdy (ograniczenie nielegalnego handlu) Skłanianie użytkowników dróg do poprawy zachowań

24 Główne obszary działań 2. Wykorzystanie postępu technicznego do poprawy bezpieczeństwa pojazdów postępy w projektowaniu pojazdów – UE posiada wyłączną kompetencje w dziedzinie całościowego zatwierdzania typu dla samochodów osobowych i jednośladowych pojazdów silnikowych; Europejski Program Oceny Nowych Samochodów (EuroNCAP)

25 Wykorzystanie postępu technicznego do poprawy bezpieczeństwa pojazdów ochrona w momencie zderzenia czyli bezpieczeństwo bierne – zapinanie pasów bezpieczeństwa;

26 zapobieganie wypadkom czyli bezpieczeństwo czynne (radary pokładowe, elektroniczne programy stabilizujące, zaawansowane systemy wspomagania kierownicy, systemy zapobiegające uruchomieniu samochodu przez osobę nietrzeźwą, systemy zarządzania prędkością); Wykorzystanie postępu technicznego do poprawy bezpieczeństwa pojazdów

27

28 Główne obszary działań 3. Zachęcanie do poprawy stanu infrastruktury drogowej koncepcja „czytelnych dróg” (czytelne zjazdy i wjazdy, bariery krawędziowe, pasy otwartego terenu na poboczu); opracowanie technicznych przewodników dotyczących bezpieczeństwa infrastruktury drogowej (wyznaczenie uniwersalnych zasad, które następnie można położyć na ścieżce legislacyjnej);

29 Zachęcanie do poprawy infrastruktury drogowej

30

31

32

33

34 Transeuropejska sieć drogowa; Bezpieczeństwo w tunelach; Nowa koncepcja „inteligentnej drogi” i projekt GALILEO (wczesne wykrywanie zdarzeń na drodze i powiadamianie kierowców); GALILEO – planowane uruchomienie miało mieć miejsce w 2008 roku… Zachęcanie do poprawy infrastruktury drogowej

35 Główne obszary działań 4. Bezpieczeństwo w komercyjnych przewozach osób i towarów urządzenia ograniczające prędkość w pojazdach powyżej 3,5 t (Dyrektywa UE z 2002 roku); pasy bezpieczeństwa (Dyrektywa UE z 2003 roku); wprowadzenie tachografów cyfrowych; przepisy dotyczące przewozów materiałów niebezpiecznych; szkolenia i informowanie pracowników;

36 Główne obszary działań 5. Służby ratownictwa i udzielanie pomocy ofiarom wypadków drogowych Brak przeszkolenia (kompetencji) użytkowników dróg do udzielenia pierwszej pomocy; Skutki niewłaściwie udzielonej pomocy (kalectwo); Nałożenie na operatorów sieci telefonicznych obowiązku dostarczania służbom ratowniczym informacji o wypadkach pod numerem 112;

37 Główne obszary działań 6. Gromadzenie, analiza i rozpowszechnianie danych o wypadkach Urządzenie rejestrujące w samochodzie (czarne skrzynki); Nowe podejście do wypadków samochodowych – obok dochodzenia sądowego i ubezpieczeniowego, także dochodzenie „przyczynowe”; Europejskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (gromadzenie i analiza danych);

38 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów W kierunku europejskiego obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego: kierunki polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2011-2020

39

40 Cel: kontynuacja prac nad celem zakładającym zmniejszenie o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w UE do 2020 począwszy od 2010

41 Cele strategiczne: 1.Poprawa edukacji i szkolenia użytkowników dróg; (nauka przed egzaminem, szkolenia po uzyskaniu prawa jazdy) 2.Poprawa egzekwowania przepisów ruchu drogowego; (blokady alkoholowe, ograniczniki prędkości, kampanie informacyjne) 3.Bezpieczniejsza infrastruktura drogowa; (środki na drogi, które będą spełniać wymogi bezpieczeństwa); 4.Bezpieczniejsze pojazdy (pojazdy przyszłości)

42 5.Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego; (V2V, V2I, I2I); 6.Poprawa usług w sytuacjach awaryjnych i usług po odniesieniu obrażeń; (niechronieni użytkownicy dróg) 7. Ochrona użytkowników szczególnie narażonych na wypadki; (widoczność, świadomość); Cele strategiczne:

43 Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

44 Powstała aby wykroczyć poza granice subsydiarności oraz wzmocnić i poprawić spójność działań politycznych i pobudzić powstawanie nowych projektów w ramach bezpieczeństwa ruchu drogowego. Skierowana jest głównie do: firm przewozowych; producentów pojazdów; towarzystw ubezpieczeniowych; operatorów infrastruktury; władz lokalnych i regionalnych;

45 Historia karty powstała w 2004 roku; podstawy jej zostały sformułowane w Generalnej Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu; obecnie w nowym etapie realizacji na lata 2013-2016;

46

47

48 Karta obejmuje swoim zasięgiem takie zagadnienia jak: - nauka jazdy, - stan techniczny samochodów, - infrastruktura, - jednolite zasady ruchu drogowego.

49 W lutym 2014, prawie 2300 organizacji z wszystkich typów zastosował stać sygnatariuszy Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: - 15% duże firmy i przedsiębiorstwa - 23% małych i średnich firm - 13% federacji stowarzyszeń zawodowych lub - 24% organizacji pozarządowych - 16% regionów i miast - 9% instytucje Członkowie

50 Podjęli zobowiązania do - Poprawy zachowanie użytkowników: 61% - Bezpieczeństwa pojazdu: 13% - Bezpieczeństwo infrastruktury: 18% - Transport profesjonalny: 11% - Zmniejszenia wypadków: 12%

51


Pobierz ppt "Europejska Karta Bezpieczeństwa Drogowego i jej polski odpowiednik – studium przypadku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google