Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Uprawnienia po WIŚ Studia/Prezentacje kierunków i specjalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Uprawnienia po WIŚ Studia/Prezentacje kierunków i specjalności."— Zapis prezentacji:

1 Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Uprawnienia po WIŚ Studia/Prezentacje kierunków i specjalności Słowo wstępne Dziekana WIŚ Organizacje i działalność studencka Warunki rekrutacji w roku akademickim 2015/2016 Infrastruktura /Kontakt

2 Ważne daty Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie 1945 - Wydział Inżynierii zostaje utworzony jako jeden z trzech Wydziałów Politechnicznych przy Akademii Górniczej 1953 - w miejsce Wydziału Inżynierii zostają utworzone dwa Wydziały:  Budownictwa Lądowego  Budownictwa Wodnego 1970 - Wydział Budownictwa Wodnego zmienia nazwę na Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej 1993 - Wydział Inżynierii Sanitarnej i Wodnej przekształca się w Wydział Inżynierii Środowiska

3 Struktura Wydziału Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

4 Studia stacjonarne:  I stopnia (inżynierskie) – 3,5 roku  II stopnia (magisterskie) – 1,5 roku  III stopnia (doktoranckie) – 4 lata Studia niestacjonarne:  I stopnia (inżynierskie) – 4 lata  II stopnia (magisterskie) – 2 lata Rodzaje i tryb studiów Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

5 Inżynieria ŚrodowiskaIŚ (HiG, IS, UCiZ)IŚ HiGISUCiZ Ochrona ŚrodowiskaOŚOŚ Budownictwo B (BWiG)BBWiG Gospodarka Przestrzenna GPGP Kierunki Inżynieria Środowiska oraz Budownictwo posiadają akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej Kierunki studiów Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

6 Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Uprawnienia budowlane : Rodzaj wykonywanej pracy:  projektowanie,  kierowanie robotami budowlanymi. Zakres:  bez ograniczeń,  w ograniczonym zakresie. Specjalności: 1 architektoniczna, 2 konstrukcyjno – budowlana, 3 inżynieryjna:  drogowa,  mostowa,  kolejowa  hydrotechniczna,  wyburzeniowa, 4 instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:  telekomunikacyjnych,  cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych cieplnych, wentylacyjnychi kanalizacyjnych,  elektrycznych i elektroenergetycznych.

7 BAL WODNIKA - czyli coroczny bal wydziałowy, na którym wspólnie do białego rana bawią się studenci i pracownicy Wydziału. JUWENALIA – krakowskie Juwenalia zasłużenie cieszą się opinią największego święta żaków w Polsce. Samorząd Studentów Wydziału Inżynierii Środowiska corocznie pomaga zorganizować tą wspaniałą zabawę. CZYŻYNALIA – t o zabawa dla mieszkańców domów studenckich Politechniki Krakowskiej. Odbywa się równolegle z Juwenaliami i obfituje w liczne atrakcje. Wybór najmilszej studentki PK to tylko jedna z nich. ADAPCIAK – obóz adaptacyjny organizowany dla przyszłych studentów pierwszego roku. WAMPIRIADA – studencka akcja honorowego oddawania krwi RAJD POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ – coroczna impreza, której towarzyszą m. in. piesze wycieczki górskie, konkursy i koncerty. Samorząd studencki Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

8 Na Wydziale działają koła naukowe, których liczba zależy od aktywności studentów i nauczycieli akademickich – obecnie jest ich 9. Koła naukowe są samokształceniowymi organizacjami studenckimi pracującymi pod okiem doświadczonych nauczycieli akademickich. Koła organizują konferencje i wyjazdy naukowe, wydają też publikacje, w których ich członkowie prezentują swoje osiągnięcia. Koła naukowe Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

9 Absolwent Wydziału otrzymuje pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych, technicznych i inżynieryjnych, które gwarantuje podjęcie pracy zawodowej zarówno w wyuczonym zawodzie jak również w zawodach pokrewnych, w tym objętych zakresem interdyscyplinarnym, którego bazą jest szeroko rozumiany obszar środowiska naturalnego i jego ochrony. Dlaczego warto studiować n a Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

10  Wykwalifikowana kadra naukowo – dydaktyczna  Poszukiwane na rynku i ciekawe specjalności  System nauki łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi  Wydziałowy Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia  Możliwość studiowania za granicą  Uprawnienia budowlanych Dlaczego warto studiować na Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie WYDZIAŁOWY WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

11 Kryterium kwalifikacyjnym jest wynik: egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, matury międzynarodowej lub egzaminu dojrzałości zdawanego poza granicami Polski. Przy rekrutacji pod uwagę brane są punkty z jednego z następujących przedmiotów:  matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia, na kierunek INŻYNIERIA ŚRODOWISKA,  matematyka albo fizyka i astronomia albo chemia albo biologia albo geografia na kierunki GOSPODARKA PRZESTRZENNA, OCHRONA ŚRODOWISKA,  matematyka albo fizyka z astronomią albo chemia na kierunek BUDOWNICTWO. www.pk.edu.pl/rekrutacja Warunki rekrutacji 2015/2016 Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

12 Student Politechniki Krakowskiej może ubiegać się o pomoc materialną w formie:  stypendium socjalnego lub stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki,  stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,  stypendium Rektora dla najlepszych studentów,  zapomogi.  Studenci spoza Krakowa mogą skorzystać z zamieszkania w domach studenckich. Pomoc materialna Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

13

14

15 www..pk.edu.pl Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie zapraszamy


Pobierz ppt "Wydział Inżynierii Środowiska Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie Uprawnienia po WIŚ Studia/Prezentacje kierunków i specjalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google