Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Języki mniejszościowe oraz język regionalny naszym wspólnym bogactwem – kampania promująca używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Języki mniejszościowe oraz język regionalny naszym wspólnym bogactwem – kampania promująca używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka."— Zapis prezentacji:

1 Języki mniejszościowe oraz język regionalny naszym wspólnym bogactwem – kampania promująca używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego Marek Mazurkiewicz Pełnomocnik Wojewody Opolskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych

2 Założenia i cele kampanii Głównym celem kampanii jest zachęcenie osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności kaszubskiej do posługiwania się swoimi ojczystymi językami, a także dbania o ich rozwój. Jednocześnie kampania ma upowszechniać wiedzę na temat praw językowych i zachęcać do korzystania z nich. Działania promocyjne mają umożliwić nauczycielom, pracodawcom oraz samorządowcom poszerzenie wiedzy na temat praw mniejszości narodowych i etnicznych oraz ich języków ojczystych. Powinny także upowszechnić informacje na temat języków mniejszościowych oraz języka regionalnego w całym społeczeństwie.

3 Zasięg kampanii Kampania promocyjna jest prowadzona w całej Polsce za pomocą materiałów informacyjnych w postaci broszur i ulotek oraz konspektu lekcji. Materiały dotyczące wszystkich języków mniejszościowych zostały dostarczone m. in. do jednostek samorządu terytorialnego, placówek oświatowych i związków pracodawców.

4 Adresaci kampanii Odbiorcy kampanii to przede wszystkim: jednostki samorządu terytorialnego, licea ogólnokształcące, szkoły, w których nauczane są języki mniejszości narodowych i etnicznych oraz język regionalny, wojewódzkie kuratoria oświaty, placówki doskonalenia nauczycieli, organizacje mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności kaszubskiej, organizacje pracodawców, pełnomocnicy wojewodów oraz marszałków do spraw mniejszości narodowych i etnicznych, rodzice dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

5 Narzędzia kampanii www.jezyki-mniejszosci.pl

6 Narzędzia kampanii

7

8

9 Monitoring realizacji kampanii Realizacja w marcu br.; za pośrednictwem poczty elektronicznej Rodzaj informacji do pozyskania: - otrzymanie materiałów promocyjnych, - liczby i rodzaju otrzymanych materiałów - formy ich dalszej dystrybucji/wykorzystania

10 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Języki mniejszościowe oraz język regionalny naszym wspólnym bogactwem – kampania promująca używanie języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google