Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

52. Kościele, co mówisz sam o sobie? – Sobór Watykański II

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "52. Kościele, co mówisz sam o sobie? – Sobór Watykański II"— Zapis prezentacji:

1 52. Kościele, co mówisz sam o sobie? – Sobór Watykański II
Święty Jan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) Paweł VI (Giovanni Battista Montini)

2 52. Kościele, co mówisz sam o sobie? – Sobór Watykański II
Dokumenty Soboru Watykańskiego II Konstytucje: Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei verbum Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes Dekrety: Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli Inter mirifica Dekret o Kościołach wschodnich katolickich Orientalium ecclesiarum Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele Christus dominus Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego Perfectae caritatis Dekret o formacji kapłańskiej Optatam totius Dekret o apostolstwie świeckich Apostolicam actuositatem Dekret o działalności misyjnej Kościoła Ad gentes divinitus Dekret o posłudze i życiu kapłanów Presbyterorum ordinis Deklaracje: Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim Gravissimum educationis Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra aetate Deklaracja o wolności religijnej Dignitatis humanae

3 – zalążkiem królestwa Bożego na ziemi – nowym ludem Bożym
52. Kościele, co mówisz sam o sobie? – Sobór Watykański II Kościół jest – znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia ludzi z Bogiem i jedności międzyludzkiej – przygotowany i zapowiedziany w Starym Testamencie, ustanowiony w dniu zesłania Ducha Świętego, swoją pełnię osiągnie w wieczności – zalążkiem królestwa Bożego na ziemi – nowym ludem Bożym – zbudowany na fundamencie apostołów; ich następcami są biskupi, wśród których papież jest znakiem jedności – niezachwianie święty – Kościołem pielgrzymującym, który zachowuje duchową łączność ze zbawionymi w niebie i pokutującymi w czyśćcu.


Pobierz ppt "52. Kościele, co mówisz sam o sobie? – Sobór Watykański II"

Podobne prezentacje


Reklamy Google