Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawa człowieka i ich ochrona w Polsce Alicja Kopczyńska

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawa człowieka i ich ochrona w Polsce Alicja Kopczyńska"— Zapis prezentacji:

1 Prawa człowieka i ich ochrona w Polsce Alicja Kopczyńska
Gimnazjum Publiczne nr 13 w Łodzi Alicja Kopczyńska Uczniowie klas trzecich

2 Cele Projektu: Uczniowie:
zgromadzą informacje dotyczące praw człowieka współcześnie i dawniej zgromadzą informacje na temat systemu ochrony praw człowieka zdobędą lub udoskonalą umiejętność wyszukiwania informacji w Internecie i innych źródłach (książki, prasa) będą doskonalić umiejętność selekcji informacji będą doskonalić umiejętność posługiwania się różnymi programami komputerowymi

3 Opis projektu Celem projektu jest poznanie praw człowieka. W tym ich
historii oraz najważniejszych dokumentów, w których są zapisane. Uczniowie poznają również środki ochrony praw człowieka, w tym instytucji oraz procedur działania. Elementem, który dopełni całość będzie poznanie międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka. Zadaniem uczniów będzie odszukanie niezbędnych informacji w literaturze oraz Internecie. Następnie ich selekcja i opracowanie oraz prezentacja wyników pracy. Uczniowie będą pracować w pięciu grupach. Każda grupa ma przygotować inne zagadnienia: Historia praw człowieka. Katalog praw człowieka. Dokumenty gwarantujące prawa człowieka w Polsce. Ochrona praw człowieka w Polsce. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka Stopień trudności tematów jest zróżnicowany ponieważ projekt będą realizować wszyscy uczniowie w trzech klasach III.

4 Narzędzia i programy komputerowe i internetowe
MS Word – składanie tekstów do folderów i plakatów MS Power Point – przygotowanie prezentacji multimedialnych Internet Explorer – korzystanie z Internetu Wyszukiwarka Google – wyszukiwanie potrzebnych informacji MS Windows Movie Maker – film o prawach człowieka Pinnacle Studio 11 – film animowany o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka GIF Movie Gear – film animowany o Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka

5 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
Projekt był realizowany we wszystkich klasach trzecich. W każdej klasie było pięć zespołów. Liczba osób w grupie Wynosiła od 4 do 6 w zależności od liczebności klasy. Zespoły zajmowały się następującymi zagadnieniami: Historia praw człowieka. Katalog praw człowieka. Dokumenty gwarantujące prawa człowieka w Polsce. Ochrona praw człowieka w Polsce. Międzynarodowy system ochrony praw człowieka.

6 Organizacja pracy zespołów uczniowskich
W każdej grupie był lider i łącznik. Była to osoba Odpowiedzialna za przedstawianie sprawozdania z pracy zespołu w wyznaczonych terminach. Podziału zadań uczniowie dokonali sami. Grupy przyjmowały dwie metody podziału zadań: Wszyscy gromadzili informacje, następnie dokonywali selekcji. Wspólnie wykonali prezentację. Wyznaczone osoby gromadziły informacje i dokonywały selekcji. Następnie jedna lub dwie osoby wykonywały prezentację.

7 Rola nauczyciela Określiłam zakres tematyczny projektu i poszczególnych zespołów zadaniowych. Przydzieliłam zadania zespołom. Pomagałam w selekcji materiału. Wskazałam tytuły prasowe przydatne w realizacji projektu. Motywowałam uczniów do dotrzymywania terminów. Dwukrotnie byłam mediatorem. Pomagałam w zredagowaniu notatki z pracy grupy dla reszty klasy.

8 Działania uczniów Podzielenie klas na zespoły.
Podzielenie ról i zadań w zespołach. Zbieranie informacji. Selekcjonowanie zebranych materiałów. Wykonanie prezentacji w wybranej przez grupę formie. Uzupełnienie kart oceny zespołów i napisanie samooceny. Prezentacja zdobytej wiedzy na forum klasy.

9 Rezultaty pracy uczniów (1)
Prezentacje multimedialne: Katalog praw człowieka – grupa II, klasa III c Międzynarodowy system ochrony praw człowieka – grupa V, klasa III b Historia praw człowieka – grupa I, klasa III e Ochrona praw człowieka w Polsce – grupa IV, klasa III e Historia praw człowieka – grupa I, klasa III d Blogi i strony www: Historia praw człowieka – grupa I, klasa III b D:\www.ochrona praw czlowieka w Polsce\index.htm Międzynarodowy system ochrony Praw człowieka – grupa V, klasa III a

10 Rezultaty pracy uczniów (2)
Foldery: Międzynarodowy system ochrony praw człowieka – grupa V, klasa III e Ochrona praw człowieka w Polsce – grupa IV, klasa III e Historia praw człowieka – grupa I, klasa III e Historia praw człowieka – grupa I, klasa III d Filmy: Dokumenty gwarantujące prawa człowieka w Polsce – grupa III, klasa III c Historia praw człowieka po 1945 roku – grupa I, klasa III c Plakaty: Katalog praw człowieka – grupa II, klasa III e Katalog praw człowieka – grupa II, klasa III a

11 Prezentacja pracy Projekt wykonywali wszyscy uczniowie klas trzecich
w ramach zajęć dotyczących praw człowieka. Zespoły dokonywały prezentacji w czasie lekcji. Każdy zespół miał do dyspozycji 15 minut by przedstawić Kolegom z klasy najważniejsze ze zdobytych informacji. Uczniowie wykorzystywali przygotowane plakaty oraz foldery. Prezentacje multimedialne i filmy uczniowie pokazali Kolegom w czasie zajęć z informatyki. Koledzy również zapoznali się wcześniej z przygotowanymi przez część zespołów stronami internetowymi.

12 Prezentacja pracy (przykładowe slajdy)
Międzynarodowy system ochrony praw człowieka – galeria zdjęć Ochrona praw człowieka w Polsce – poczet Rzeczników Praw Obywatelskich

13 Prezentacja pracy (3) Klasa III a, grupa I - historia praw człowieka po 1945 roku Klasa III a, grupa II - katalog praw człowieka

14 Wnioski (1) Uczniowie: Poznali pojęcie i katalog praw człowieka.
Zapoznali się z działaniem organów, których zadaniem jest chronić prawa człowieka. Dowiedzieli się, gdzie na świecie nadal są łamane prawa człowieka. Doskonalili umiejętności zdobywania informacji z różnych źródeł (Internet, książki, prasa). Doskonalili umiejętności wykorzystania programów i narzędzi komputerowych (MS Word, MS Power Point, wyszukiwarka google). Uświadomili sobie, że mogą na swój własny sposób zaprotestować przeciw łamaniu praw człowieka.

15 Wnioski (2) Zdobyte umiejętności:
Wyszukiwanie informacji „ Praca była okazją do treningu efektywnego wyszukiwania informacji.” Doskonalenie pracy w programie MS Power Point „Udoskonalenie obsługi programu Power Point.” Współpraca w grupie „Jeżeli grupa potrafi się ze sobą wspólnie dogadać praca idzie o wiele szybciej i grupa jest bardziej zorganizowana” „Nauczyłyśmy się również lepiej i sprawniej pracować w zespole oraz wysłuchiwać i brać pod uwagę zdania innych.” Wykorzystanie sieci do wymiany informacji „Komunikację ułatwiło nam stworzenia jednego maila, na który każda z nas wysyłała najpierw nieprzetworzone, a później opracowane materiały. stał się też miejscem ogłoszeń, czy zapytań.” Wiedza na temat praw człowieka „Wzbogaciłyśmy naszą wiedzę o otaczającej rzeczywistości, a dokładnie o ochronie praw człowieka.” Nowe doświadczenie „ Wykonanie projektu okazało się bardzo ciekawym doświadczeniem dla każdej z nas.”

16 Wnioski (3) Co zyskałam realizując projekt?
Umiejętność lepszego planowania pracy. Nowe umiejętności obsługi programów komputerowych. Nowe pomysły na realizację treści programowych (pomysły na nowe projekty). Większe zaangażowanie uczniów w naukę. Zróżnicowałam ocenianie uczniów. Jak wykorzystam te doświadczenia w przyszłości? Częściej będę sięgać po metodę projektu w pracy z uczniami. Wykorzystam nowe pomysły w kolejnych latach. Postaram się bardziej zaangażować uczniów w ocenianie.


Pobierz ppt "Prawa człowieka i ich ochrona w Polsce Alicja Kopczyńska"

Podobne prezentacje


Reklamy Google