Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witold Potęga Klub Przyjaciół Rembertowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witold Potęga Klub Przyjaciół Rembertowa"— Zapis prezentacji:

1 Witold Potęga Klub Przyjaciół Rembertowa
Rembertowski System Recyklingu RSR

2 Trzy cele recyklingu: wykorzystywanie do aktualnych potrzeb już istniejących (odzyskanych) materiałów, maksymalna ochrona przed zanieczyszczeniami środowiska przyrodniczego , oszczędzanie nakładów dzięki pozyskaniu surowców wtórnych.

3 RSR jest najlepszy, bo: odzyskiwane materiały nie podlegają degradacji, gdyż nie są mieszane, maksymalizuje ochronę środowiska (mniej składowania i spalania odpadów), tak dalece minimalizuje koszty, że są bliskie wartości odzyskiwanych surowców wtórnych .

4 Mieszkaniec domku w Warszawie
standardowo dopłaca do swoich odpadów (potencjalnych surowców wtórnych) w ramach RSR, dzięki segregacji ,,u źródła”, dopłaca ok. 15 złotych miesięcznie maksimum 5 złotych miesięcznie

5 Pojemniki selektywnej zbiórki odpadów w domu
100PHOTO

6 Asortyment segregacji w domach:
odpady ulegające biodegradacji, do własnego kompostownika, papier, szkło (butelki i słoiki), PET, tetra, folia, inne tworzywa (plastik), puszki i inne elementy aluminiowe, inne drobne metalowe elementy, różne drobne materiały, rozdzielane w Stacji Recyklingu.

7 Domowy kompostownik Koszt kompostownika – 100 zł. Surowcem wtórnym
z odpadów biodegradowalnych jest bardzo dobry nawóz dla roślin w ogrodzie.

8 Stacja Recyklingu w Rembertowie
Stacja Recyklingu zlokalizowana w Rembertowie przyjmuje odpady w około 50 rodzajach, bez opłat, czyli przychody ze sprzedaży surowców wtórnych pokrywają koszty gospodarowania wszystkimi odpadami z selektywnej zbiórki.

9 RIPOK – rozdzielanie zmieszanych odpadów
Koszt budowy RIPOK - minimum dziesiątki milionów złotych, budowany z pieniędzy polskich i UE. Koszt używania RIPOK do odpadów zmieszanych jest ok. 10-krotnie wyższy od wartości odzyskiwanych surowców wtórnych.

10 Recyklingowi poddaje się:
średnio w Unii Europejskiej w Polsce w RSR 40 % odpadów komunalnych 15 % 80%

11 Recykling – średnio w 2014 roku

12 Wnioski Rembertowski System Recyklingu jest radykalnie efektywniejszy od polskiego standardu gospodarowania odpadami. Rembertowski System Recyklingu jest wielokrotnie tańszy od powszechnie w Polsce praktykowanego. Problemem jest tylko uczenie się wprowadzania zmian, zarówno w domach jak i w wymiarze społecznym, także w szkołach.

13 Oferta przedstawiona Warszawie
Zorganizować Dualny System Gospodarowania Odpadami, czyli umożliwić chętnym mieszkańcom wpisywaniem się w RSR. Dzięki DSGO lepiej chronić środowisko przy mniejszych nakładach. Uznać uczenie się ulepszeń za najlepszą inwestycję.


Pobierz ppt "Witold Potęga Klub Przyjaciół Rembertowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google