Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rajonalność Czy zachowania ludzi są racjonalne? Na podstawie: M. Blaug, Metodologia ekonomii, rozdz. 15 Miklaszewska, Dylematy racjonalności T. Tyszka,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rajonalność Czy zachowania ludzi są racjonalne? Na podstawie: M. Blaug, Metodologia ekonomii, rozdz. 15 Miklaszewska, Dylematy racjonalności T. Tyszka,"— Zapis prezentacji:

1 Rajonalność Czy zachowania ludzi są racjonalne? Na podstawie: M. Blaug, Metodologia ekonomii, rozdz. 15 Miklaszewska, Dylematy racjonalności T. Tyszka, Psychologia ekonomiczna, rozdz. 2 Opracowała: Anna Seemann

2 Plan prezentacji  Co to jest racjonalność?  Racjonalność jako świętość  Krytyka założenie o racjonalności  Racjonalność ograniczona  Czy ludzie postępują zgodnie z zasadą racjonalności?  Podsumowanie

3 Co to jest racjonalność? Racjonalność potocznie:  Działanie wykorzystujące tak wiele informacji, jak to tylko możliwe  Konsekwentne stosowanie adekwatnych środków w celu osiągnięcia dobrze określonych celów Racjonalność dla ekonomistów  Dokonywanie wyboru pozostającego w zgodzie z uporządkowanym zbiorem preferencji w warunkach doskonałego i nie związanego z żadnymi kosztami dostępu do informacji.

4 Co to jest racjonalność?  Zachowanie podmiotu zmierza zawsze do maksymalizacji jego satysfakcji, czyli do maksymalizacji jego funkcji użyteczności.  Homo economicus zachowuje się zgodnie z: Warunkiem spójności Warunkiem zachłannści Warunkiem przechodniości  Homo economicus kieruje się własnym interesem, bez uwzględnienia wpływu własnego działania na dobrobyt innych.

5 Racjonalność jako świętość  Założenie o racjonalności postrzegane jako:  Twierdzenie a priori – szkoła neoaustryjacka Prawdziwe w sposób tak oczywisty, że wystarczy je tylko sformułować, aby natychmiast zostało zaakceptowane  Część lakatosiańskiego „twardego rdzenia” – ekonomiści neoklasyczni  „Logika sytuacyjna” lub „metoda zero” – Karl Popper „Nędza historycyzmu” (1975)  Krytyka postulatu racjonalności pozbawiona jest sensu - Lawrence Boland

6 Racjonalność jako świętość  Wprowadzanie do modelu parametrów pozbawionych maksymalizacji użyteczności jest „dostosowaniem typu ad hoc” – makroekonomiści klasyczni – Sargent, Lucas  Założenie nie poddaje się testowaniu a wszelkie takie próby to „ultra - empiryzm” – Caldwel  Ekonomia wyboru publicznego pozornie irracjonalne działania są racjonalne i dają się w ten sposób wyjaśnić – Gary Becker, Jon Elster, Bryan Caplan Homo economicus jako teoretyczne uproszczenie - Buchanan

7 Racjonalność jako świętość  Teoria ekonomii powinna być oparta na maksymalizacji użyteczności.  Ekonomia Keynesowska „Nie jest mi znana ani jedna poważna próba wyprowadzenia popytu na pieniądz z racjonalnej optymalizacji” Arrow  Ekonomia marksistowska  Ekonomia radykalna  Instytucjonalizm

8 Krytyka założenia o racjonalności  Krytyka Amartya Sena „Racjonalni głupcy”  Dlaczego założenie o racjonalności zostało wybrane, skoro jest fundamentalnie błędne?  Homo Economicus powinien zostać wzbogacony o pojęcie zobowiązania  Ważna jest relacja pomiędzy egoistycznymi działaniami jednostki a dobrem ogółu  Istotne staje się zakwestionowanie założenia o dążeniu jednostki do realizacji własnego interesu

9 Krytyka założenia o racjonalności  Założenie pomija:  Zachowanie pod wpływem emocji  Zachowanie nawykowe  Skłonność do zapominania  Odniesienie do jednostek a nie do zbiorowości  Milczące założenie o jednorodności jednostek  Powinna zostać uzupełniona o założenia pomocnicze o:  Doskonałej zdolność jednostek do przewidywania  Istnieniu wyników, odpowiadających stanowi równowagi  Doskonałej konkurencji

10 Krytyka założenia o racjonalności  Koncepcja pomija wpływ emocji na proces decyzyjny  Zniekształcenie przetwarzania informacji  Zapewniają optymalny czas poszukiwań satysfakcjonującego rozwiązania  Założenie pomija samokontrolę  Dobrowolne zniewolenie  ograniczenie możliwości wyboru  ograniczenie dopływu informacji  Krytyka założenia o pełnej możliwości przetwarzania informacji

11 Racjonalność ograniczona – Herbert Simon Brak nieograniczonych możliwości przetwarzania informacji Decydenci nie są zdolni do wyborów optymalnych Ograniczenia racjonalności procesu podejmowania decyzji:  Realizacja kilku celów jednocześnie  Brak pełnej informacji o alternatywnych wyborach i ich cechach  Decydent nie jest w stanie dokonać wszystkich potrzebnych obliczeń i porównań alternatywnych wyborów WNIOSEK:zasadę satysfakcji WNIOSEK: Wybór dokonywany jest poprzez zasadę satysfakcji a nie optymalizacji Przykład: Kupujemy pierwszą oglądaną wieżę, gdy ma ona wymagane przez nas funkcje i jest w przystępnej cenie

12 Czy ludzie postępują zgodnie z zasadą racjonalności?  Metody eksperymentalne pokazują, że podmioty gospodarcze nie postępują zgodnie z teorią racjonalności Warunek spójności<>=  Wiemy czego chcemy i wiemy czego chcemy bardziej a czego mniej ? Wybory stają się niezgodne, niestabilne, zależne od przypadku Przykład: klientka w sklepie

13 Czy ludzie postępują zgodnie z zasadą racjonalności? Warunek zachłanności > Zakłócony poprzez: Motywację altruizmu Motywacja nasycenia dobrem Poszukiwanie różnorodności Proponuje podział 100$ Akceptuje zaproponowany podział lub nie Wynik: 50$ dla każdego

14 Czy ludzie postępują zgodnie z zasadą racjonalności? Warunek przechodniości >> > Naruszenie warunku Przy różnych porównaniach możemy się posługiwać różnymi kryteriami Bardziej podoba nam się kolorBardziej podoba nam się deseń<< Bardziej podoba nam się krój >

15 Obrona racjonalności Sztuczność warunków laboratoryjnych Anomalie mają rozkład przypadkowy i w przypadku procesów masowych niwelują się wzajemnie W miarę upływu czasu konkurencyjne rynki eliminują anomalie

16 Podsumowanie  Tradycyjna wizja człowieka ekonomicznego okazuje się niewystarczająca  Potrzeba wzbogacenia rozważań o wymiar psychologiczny – ekonomia behawioralna  Alternatywne koncepcje nie oferują tak dokładnych wniosków jak to czynią modele oparte na pełnej racjonalności  Paradygmat socjologiczny

17 Podsumowanie Czy mamy odrzucić całą ekonomię neoklasyczną? Odpowiedź: NIE Odrzucając ją padniemy ofiarą „naiwnego falsyfikacjonizmu”

18 Dziękuję za uwagę!!!


Pobierz ppt "Rajonalność Czy zachowania ludzi są racjonalne? Na podstawie: M. Blaug, Metodologia ekonomii, rozdz. 15 Miklaszewska, Dylematy racjonalności T. Tyszka,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google