Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krosno, 2014-11-19.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krosno, 2014-11-19."— Zapis prezentacji:

1 Krosno,

2 Wszawica Czym jest ? Wszawica głowy jest inwazją wywołaną zarażeniem wszą głowową. Jest zaliczana do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi i nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych. Wielkość dorosłego owada : 2-4,7 mm. Kolor brunatno – biały lub szary. Żyje około miesiąca (poza głową człowieka :1- 2 dni). Żywi się ludzką krwią. Samica każdego dnia składa od 5 do 10 białych jaj zwanych gnidami, które rozmiarami przypominają główkę od szpilki i które mocno przylegają do włosów.

3

4 wszawica CYKL ROZWOJOWY WSZY

5 wszawica Objawy Świąd skóry spowodowany reakcją alergiczną na ślinę wszy Miejscowe powiększenie węzłów chłonnych Widoczne wszy oraz gnidy przyklejone do włosów (głównie w okolicy karku, skroni i za uszami)

6 wszawica Gdzie występuje ?
Wszawica występuje od wieków na całym świecie, na wszystkich kontynentach i strefach klimatycznych Dotyczy wszystkich grup wiekowych Najczęściej występuje u dzieci między 2-12 r.ż. Częściej u dzieci z długimi włosami Średnio co lat wzrasta ilość zachorowań na wszawicę

7 Jak zabezpieczyć się przed wszawicą ?
wszawica Jak zabezpieczyć się przed wszawicą ? 1) Unikać bezpośredniego kontaktu z głowami innych ludzi 2) Nie używać cudzych: grzebieni, szczotek, gumek do włosów ręczników, czapek, szalików itp. 3) Dbać o właściwą higienę 4) Związywać długie włosy, codziennie czesać i szczotkować

8 wszawica 5) Kontrola stanu skóry głowy i włosów dziecka powinna stać się nawykiem rodziców ( zwłaszcza po powrocie z wycieczki, wakacji lub jeżeli w szkole panuje wszawica)

9 Zwalczanie (leczenie)
wszawica Zwalczanie (leczenie) Wyczesanie wszy i gnid (metoda mechaniczna)- grzebień o b.gęstych zębach należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem preparatu p. wszom Skracanie długości włosów Wcieranie roztworu octu lub nafty we włosy (na noc) Zastosowanie preparatów dostępnych w aptece bez recepty (Każdą metodę powtarzamy pomiędzy 7 a 10 dniem terapii) Bieliznę osobistą i pościel należy wyprać w gorącej wodzie o temperaturze 60oC raz wyprasować gorącym żelazkiem.

10 wszawica Nie należy stosować profilaktycznie leków przeciw wszawicy (toksyczność, oporność) Nie ma środków dających 100% skuteczność Bardzo ważne: higiena skóry głowy, kontrola włosów całej rodziny oraz poinformowanie dyrekcji przedszkola i szkoły !

11 wszawica Mity dotyczące wszawicy Mit 1- Zwierzęta domowe mogą być źródłem zakażenia Mit 2- Wszy potrafią skakać, pływać Mit 3- W przypadku stwierdzenia wszawicy należy ogolić głowę Mit 4- Wszawica jest wyłącznie problemem estetycznym Mit 5 -Wesz głowowa może żyć w dywanach Mit 6- Wesz wybiera włosy czarne, kręcone, brudne Mit 7- Dokładne umycie głowy szamponem pozwoli pozbyć się wszy Mit 8- Wszawica jest wynikiem braku higieny i wynikiem brudu Mit 9- Wszy mają tylko dzieci

12 Stanowisko Departamentu Matki i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia w sprawie zapobiegania i zwalczania wszawicy u dzieci i młodzieży Wszawica zaliczana jest do grupy inwazji pasożytami zewnętrznymi i nie znajduje się w wykazie chorób zakaźnych. Wynika to z faktu, że od lat na terenie Polski nie występują już niebezpieczne choroby zakaźne przenoszone przez wszy, np. dur wysypkowy. Tym samym, przypadki wszawicy nie są objęte zakresem działania organów PIS i brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej nakazującej dziecku z wszawicą wstrzymanie się od uczęszczania do placówki oświatowej.

13 Decyzja o pozostaniu dziecka w domu do czasu usunięcia wszy nie wymaga interwencji organów władzy publicznej, lecz pozostaje w gestii rodziców lub opiekunów. Wszawica jest istotnym problemem higienicznym i może być sygnałem zaniedbań opiekuńczych. Ponieważ ciężar zwalczania wszawicy został przesunięty z działań o charakterze przeciwepidemicznym realizowanych przez inspekcję sanitarną, obecnie działania w tym zakresie w sytuacjach stwierdzonych zaniedbań opiekuńczych wobec dziecka pozostają w kompetencji placówek, w których przebywają dzieci i ośrodków pomocy społecznej.

14 Działania profilaktyczne w szkołach i innych placówkach muszą być realizowane systematycznie i w sposób skoordynowany. Niezbędna jest do tego współpraca pomiędzy rodzicami, dyrekcją placówki, nauczycielami i wychowawcami oraz pielęgniarką lub higienistką szkolną. Obejmują one systematyczną akcję oświatową skierowaną do dzieci i młodzieży oraz rodziców. Należy przyjąć, że zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką, w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę lub higienistkę szkolną jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka. Nie ma zatem konieczności uzyskiwania od rodziców lub opiekunów każdorazowo pisemnej zgody na przeprowadzenie kontroli czystości głowy u dziecka.

15 O terminie planowanej kontroli higienicznej należy powiadomić rodziców lub opiekunów dziecka. Kontrola musi być prowadzona w sposób indywidualny, w wydzielonym pomieszczeniu. Dyrektor placówki powinien być poinformowany o fakcie występowania wszawicy, bez podania danych personalnych dziecka/standard poufności/. Równocześnie indywidualnie pielęgniarka lub higienistka szkolna, a w przypadku jej braku – opiekun dziecka zawiadamia rodziców lub opiekunów prawnych o konieczności podjęcia niezwłocznych zabiegów higienicznych skóry głowy. Fakt wyrażenia sprzeciwu rodziców wobec kontroli lub brak podjęcia przez nich działań higienicznych, powinien być zgłoszony dyrektorowi placówki. W razie uporczywego uchylania się rodziców od działań mających na celu ochronę jego zdrowia i dbałości o higienę, dyrektor szkoły zawiadamia pomoc społeczną.

16 Działania placówki nauczania i wychowania:
1. W przypadku podejrzenia o występowanie wszawicy wśród dzieci i młodzieży szkolnej dyrektor placówki zarządza dokonanie przez pielęgniarkę lub osobę upoważnioną do kontroli czystości skóry głowy dzieci z zachowaniem zasady intymności. Kontrola może również zostać przeprowadzona z inicjatywy pielęgniarki lub higienistki szkolnej, która może przeprowadzić kontrolę czystości wśród uczniów, których rodzice wyrazili zgodę na objęcie ich profilaktyczną opieką zdrowotną. 2. Pielęgniarka informuje dyrekcję szkoły o skali zjawiska, natomiast rodzicom przekazuje informacje o stanie czystości włosów i skóry głowy ich dzieci oraz informacje dotyczące przeprowadzenia koniecznych zabiegów higienicznych. 3. W przypadku stwierdzenia występowania wszawicy u niektórych dzieci, należy poinformować rodziców o konieczności wykonania wśród wszystkich domowników zabiegów leczniczych.

17 4. Przekazanie informacji wszystkim rodzicom o konieczności systematycznego sprawdzania czystości skóry głowy i włosów u dzieci. 5. W miarę potrzeby dyrekcja placówki może zorganizować działania edukacyjne dotyczące ww. problematyki skierowane do dzieci, rodziców, opiekunów. 6.W przypadku występowania trudności w rozwiązywaniu problemu np. w rodzinach o niskim statusie socjo-ekonomicznym, należy podjąć współpracę z władzami samorządowymi (opieka społeczna), w celu udzielenia pomocy w rozwiązywaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników. 7. Pielęgniarka lub higienistka szkolna po upływie 7-10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców. 8. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora placówki w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

18 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Krosno, 2014-11-19."

Podobne prezentacje


Reklamy Google