Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014 Spotkanie rekrutacyjne 10 kwietnia 2014 Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014 Spotkanie rekrutacyjne 10 kwietnia 2014 Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014 Spotkanie rekrutacyjne 10 kwietnia 2014 Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytet Pedagogiczny im KEN w Krakowie

2 Prezentacja 1.Cel projektu 2.Struktura zespołu projektowego 3.Etapy badań 4.Harmonogram prac zespołu studentów 5.Konkurs rekrutacyjny

3 Cel projektu Informacje ogólne Projekt jest wspólnym przedsięwzięciem badawczym realizowanym przez Małopolski Instytut Kultury oraz Instytut Filozofii i Socjologii UP. Projekt jest współfinansowany ze środków MKiDN w ramach programu „Obserwatorium Kultury”. Przedsięwzięcie będzie realizowane w okresie od stycznia 2015 do grudnia 2017 roku

4 Główny cel projektu Opis procesu przemian w upowszechnianiu i odbiorze dziedzictwa kulturowego w formie cyfrowej w okresie ostatnich dziesięciu lat na drodze analizy sposobów udostępniania i odbioru zdigitalizowanych zasobów w latach 2004-2014 Pytanie badawcze Jak przebiegał proces przemian codziennych praktyk oraz strategii udostępniania i odbioru zdigitalizowanych elementów dziedzictwa kulturowego w latach 2004-2014 w Polsce?

5 Struktura zespołu projektowego

6 Etapy badań

7 Pierwszy etap badań

8 Drugi etap badań

9 Trzeci i etap badań

10 Harmonogram prac zespołu studentów 2015 TerminZakres pracN 8 maja 2015, godz. 17-20, s.320 UP Spotkanie organizacyjne I część szkolenia: omówienie i ćwiczenia w zakresie desk research, kodowania w QDA Miner oraz transkrypcji tekstu 16 8-18 maja Pilotaż narzędzi w I etapie: klucze kategoryzacyjne do analizy prac mgr, aktów prawnych, oraz portali internetowych 2 29 maja, godz. 17-20, s. 320, UP II część szkolenia, podział na grupy w zespole i praca na narzędziach do I etapu 16 1 czerwca do 30 czerwca (częściowo praca w terenie, zdalna – w domu, Kodowanie w pracowni komputerowej) Zbieranie i kodowanie danych: a.Baza danych do analizy prac mgr – kodowanie b.Baza danych do analizy portali – kodowanie c.Bada danych do analizy aktów prawnych – kodowanie 8 1 -18 październikaPilotaż narzędzi w II etapie: - studium przypadku - scenariusz wywiadu 2

11 2016 TerminZakres prac Liczba studentów 1 stycznia – 29 lutego Praca w terenie Realizacja wywiadów pogłęgionych2 1 marca – 31 marca Praca zdalna – w domu – transkrypcja Pracownia – kodowanie Transkrypcja wywiadów i kodowanie10 13 czerwca – 30 czerwca Praca w terenie Pilotaż i testy kwestionariusza (online i PAPI) 2 1 listopada – 30 grudnia Praca zdalna – transkrypcja Pracownia – kodowanie Transkrypcja i kodowanie wywiadów narracyjnych10

12 Konkurs rekrutacyjny Zasady konkursu 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy studenci na kierunku socjologia w IFiS 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zrealizowanie pracy konkursowej i przesłanie jej drogą elektroniczną na adres: mdzieglewski@wp.pl do dnia 24 kwietnia 2015 (do godziny 24.00)mdzieglewski@wp.pl 3. Wszystkie nadesłane prace będą oceniane według kryteriów opisanych w pliku z zadaniem konkursowym opublikowanym na głównej stronie IFiS w dniu 11 kwietnia 2015 r 4. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 5 osób, które otrzymają największą liczbę punktów z pracy konkursowej 5. Oficjalne wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 4 maja 2015 roku na głównej stronie IFiS

13 Praca konkursowa

14 Pytania???

15

16 Kontakt: mdzieglewski@wp.pl


Pobierz ppt "Cyfrowe praktyki i strategie upowszechniania i odbioru dziedzictwa kulturowego w Polsce w latach 2004-2014 Spotkanie rekrutacyjne 10 kwietnia 2014 Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google