Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Jacek Borowicz. Prawo pracy …czyli czego? PRACA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Jacek Borowicz. Prawo pracy …czyli czego? PRACA."— Zapis prezentacji:

1 Dr Jacek Borowicz

2 Prawo pracy …czyli czego?

3 PRACA

4 PRACA:  celowa działalność człowieka, w której procesie przekształca on z pomocą narzędzi pracy (maszyn, urządzeń, środków technicznych) przedmioty pracy i przystosowuje je do potrzeb oraz świadczy określone usługi materialne i niematerialne

5 PRACA:  świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu.

6 ZATRUDNIENIE

7 ZATRUDNIENIE W ŚCISŁYM ZNACZENIU  praca zarobkowa  dobrowolna  zatrudniony : osoba fizyczna  podmiot zatrudniający  stosunek prawny, którego przedmiotem jest odpłatne świadczenie pracy  samodzielność lub niesamodzielność (podporządkowanie) wykonawcy

8 ZATRUDNIENIE W SZEROKIM ZNACZENIU Praca zarobkowa lub niezarobkowa (n.p. wolontariat) wykonywana przez osobę fizyczną na rzecz innego podmiotu w ramach określonej więzi prawnej - lub bez żadnej więzi prawnej (n.p. praca na czarno), świadczona dobrowolnie lub przymusowo

9 ZATRUDNIENIE VS SAMOZATRUDNIENIE

10

11  osoba fizyczna  prowadzi indywidualną działalność gospodarczą (przedsiębiorca)  nie zatrudnia innych osób fizycznych  względnie trwały związek z jednym lub niewielka ilością kontrahentów  kontrahent dominuje w zakresie ustalania warunków współpracy

12 ZATRUDNIENIE NIEPRACOWNICZE PRACOWNICZE PENALNE USTROJOWE CYWILNOPRAWNE ADMINISTRACYJNOPRAWNE

13 Prawo pracy Prawo pracy to ogół norm prawnych (gałąź prawa), które kompleksowo regulują:  prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania w zakresie indywidualnego stosunku pracy, oraz  zbiorowe stosunki pracy dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, porozumień zbiorowych i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

14 PRAWO PRACY - PRZEDMIOT REGULACJI: społeczne stosunki pracy (indywidualne i zbiorowe) związane z pełnieniem pracy dobrowolnie podporządkowanej,

15 PRAWO PRACY - PRZEDMIOT REGULACJI: inne stosunki społeczne związane z indywidualnym stosunkiem prac i zbiorowymi stosunkami pracy: - stosunki pośrednictwa i poradnictwa pracy, - stosunki nadzoru nad warunkami pracy, - stosunki związane z rozstrzyganiem sporów ze stosunku pracy,


Pobierz ppt "Dr Jacek Borowicz. Prawo pracy …czyli czego? PRACA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google