Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prawo pracy Wprowadzenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prawo pracy Wprowadzenie"— Zapis prezentacji:

1 Prawo pracy Wprowadzenie
Dr Jacek Borowicz

2 Prawo pracy - wprowadzenie
…czyli czego?

3 Prawo pracy - wprowadzenie
PRACA

4 Prawo pracy - wprowadzenie
PRACA: celowa działalność człowieka, w której procesie przekształca on z pomocą narzędzi pracy (maszyn, urządzeń, środków technicznych) przedmioty pracy i przystosowuje je do potrzeb oraz świadczy określone usługi materialne i niematerialne

5 Prawo pracy - wprowadzenie
PRACA: świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie) człowieka w celu osiągnięcia założonego przez niego celu; czynności umysłowe i fizyczne podejmowane dla realizacji zamierzonego celu.

6 Prawo pracy - wprowadzenie
ZATRUDNIENIE

7 Prawo pracy - wprowadzenie
ZATRUDNIENIE W ŚCISŁYM ZNACZENIU praca zarobkowa dobrowolna zatrudniony : osoba fizyczna podmiot zatrudniający stosunek prawny, którego przedmiotem jest odpłatne świadczenie pracy samodzielność lub niesamodzielność (podporządkowanie) wykonawcy

8 Prawo pracy - wprowadzenie
ZATRUDNIENIE W SZEROKIM ZNACZENIU Praca zarobkowa lub niezarobkowa (n.p. wolontariat) wykonywana przez osobę fizyczną na rzecz innego podmiotu w ramach określonej więzi prawnej - lub bez żadnej więzi prawnej (n.p. praca na czarno), świadczona dobrowolnie lub przymusowo

9 Prawo pracy - wprowadzenie
ZATRUDNIENIE VS SAMOZATRUDNIENIE

10 Prawo pracy - wprowadzenie
SAMOZATRUDNIENIE

11 Prawo pracy - wprowadzenie
SAMOZATRUDNIENIE osoba fizyczna prowadzi indywidualną działalność gospodarczą (przedsiębiorca) nie zatrudnia innych osób fizycznych względnie trwały związek z jednym lub niewielka ilością kontrahentów kontrahent dominuje w zakresie ustalania warunków współpracy

12 Prawo pracy - wprowadzenie
ZATRUDNIENIE NIEPRACOWNICZE PRACOWNICZE PENALNE USTROJOWE CYWILNOPRAWNE ADMINISTRACYJNOPRAWNE

13 Prawo pracy - wprowadzenie
Prawo pracy to ogół norm prawnych (gałąź prawa), które kompleksowo regulują: prawa i obowiązki stron oraz zasady postępowania w zakresie indywidualnego stosunku pracy, oraz zbiorowe stosunki pracy dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, porozumień zbiorowych i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy.

14 Prawo pracy - wprowadzenie
PRAWO PRACY - PRZEDMIOT REGULACJI: społeczne stosunki pracy (indywidualne i zbiorowe) związane z pełnieniem pracy dobrowolnie podporządkowanej,

15 Prawo pracy - wprowadzenie
PRAWO PRACY - PRZEDMIOT REGULACJI: inne stosunki społeczne związane z indywidualnym stosunkiem prac i zbiorowymi stosunkami pracy: - stosunki pośrednictwa i poradnictwa pracy, - stosunki nadzoru nad warunkami pracy, - stosunki związane z rozstrzyganiem sporów ze stosunku pracy,


Pobierz ppt "Prawo pracy Wprowadzenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google