Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGROTURYSTYKA JAKO FORMA AKTYWIZACJI POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE – STAN, ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE ORAZ WPŁYW ŚRODKÓW PROW.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGROTURYSTYKA JAKO FORMA AKTYWIZACJI POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE – STAN, ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE ORAZ WPŁYW ŚRODKÓW PROW."— Zapis prezentacji:

1 AGROTURYSTYKA JAKO FORMA AKTYWIZACJI POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE – STAN, ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE ORAZ WPŁYW ŚRODKÓW PROW 2007-2013 Roman Rudnicki, UMK Toruń Mirosław Biczkowski, UMK Toruń Forum Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki

2 Determinanty zróżnicowania przestrzennego gospodarstw agroturystycznych  Uwarunkowania przyrodnicze (WjRpp): niekorzystne (poniżej 52 pkt WjRpp strefa nizinna), średniokorzystne (52-72 pkt WjRpp – strefa nizinna) korzystne (WjRpp powyżej 72 pkt)  W grupie uwarunkowań przyrodniczych uwzględniono także obszary prawnie chronione o: niskim (do 20%; 112 powiatów), przeciętnym (20-40%; 101 pow.) wysokim (pow. 40%; 101 pow.) udziale tych obszarów.

3 Uwarunkowania pozaprzyrodnicze: Historyczne, w których wydzielono powiaty położone na terenach: (1)d. zaboru austriackiego i w granicach Polski w okresie międzywojennym, (2)d. zaboru pruskiego i w granicach Polski w okresie międzywojennym, (3)d. zaboru rosyjskiego i w granicach Polski w okresie międzywojennym oraz (4)d. zaboru pruskiego i na terytorium Niemiec w okresie międzywojennym; Urbanizacyjne – wydzielono powiaty: (1)słabo zurbanizowane (położone w obrębie podregionów przeważająco wiejskich), (2)przeciętnie zurbanizowane (położone w obrębie podregionów pośrednich) (3)silnie zurbanizowane (położone w obrębie podregionów przeważająco miejskich). Determinanty zróżnicowania przestrzennego gospodarstw agroturystycznych

4 Wyszczególnienie liczba pow. Uwarunkowania przyrodniczeuwarunkowania pozaprzyrodnicze Cechy wewnętrzne rolnictwa - poziom wskaźnika preferencji agroturystycznych poziom wskaźnika jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej udział obszarów prawnie chronionych położenie w granicach wybranych jednostek hisoryczno-politycznych (okres zaborów/okres międzywojenny)* położenie w granicach typu podregionu wg podziału finkcjonalnego Eurostat/GUS** NŚWNŚWAu/PLPr/PL Ros./P L Pr/NPWPPMNŚW Polska31425204851051031004054124961721123076117121 Dolnośląskie26-13 1862--26-25111213 Kujawsko- pomorskie 19-118785-136-17-2154- Lubelskie20-9111073--20-164-1127 Lubuskie12- --84-- - --210 Łódzkie2111821092--21-17-4714- Małopolskie1946964916-3-8561513 Mazowieckie37631-11712--37-1719191711 Opolskie11-38623--- --65- Podkarpackie211128551121---165--417 Podlaskie14410-464--14-122-464 Pomorskie16385367-7-9610-2 4 Śląskie1711248723752-611467 Świętokrzyskie13256319-- 85-364 Warmińsko- mazurskie 19-1541513-2-17127-3214 Wielkopolskie31324412910-255126-520101 Zachodnio- pomorskie 18-1531134---18612--216 Liczba jednostek powiatowych według przyjętych determinant rozwoju agroturystyki

5 Cechy wewnętrzne rolnictwa (cechy nr 5 i 6 – destymulanty), tj.: udział gruntów poza zasiewami w ogólnej pow. gosp. rol. (lasy i grunty leśne, TUZ, grunty ugorowane i pod wodami, pozarolnicze formy użytkowania ziemi) – śr. 42,3%; od 17% - opolskie do 64,9% - małopolskie, przeciętna pow. ogólna gosp. rol. (7,9 ha w kraju; od 3 ha w małopolskim do 23,2 ha w zachodniopomorskim), udział kierowników gosp. rol. z wykształceniem średnim i wyższym w ogólnej liczbie kierowników gosp. prowadzących działalność rolniczą – śr. 41,8%; od 36,6% - małopolskie do 49-50% - dolnośląskie i zachodniopom., udział pracujących w gosp. rol. do 1060 godz. rocznie (1/2 etatu) w ogólnej liczbie osób pracujących w ind. gosp. rol. – śr. 63,1% od 50,6% w kujawsko- pomorskim do 75-76% w podkarpackim i śląskim, zużycie nawozów mineralnych w [kg NPK/1 ha UR] – średnio w kraju 115 kg; od 56 kg w małopolskim do182 kg w opolskim, obsada zwierząt gospodarskich w SD/100 ha UR – średnio w kraju 68 szt.; od 328 szt. w dolnośląskim do 114 szt. w wielkopolskim. Determinanty zróżnicowania przestrzennego gospodarstw agroturystycznych

6 Województwo Udział gruntów poza zasiewami (%) Średnia pow. gosp. rol (ha) Odestek kierownikó w gosp. rol. z maturą (%) Wymiar rocznego czasu pracy w godzinach (1060=100 %) Nawożenie mineralne (kg NPK/1 UR) Obsada zwierząt gospodarskic h (SD/100 ha UR) Wskaźnik syntetyczny DOLNOŚLĄSKIE35,710,849,166,9141,428,40,32 KUJAWSKO-POMORSKIE28,914,239,350,6153,981,4-0,43 LUBELSKIE38,76,445,363,7103,849,10,14 LUBUSKIE44,912,248,369,594,148,30,54 ŁÓDZKIE36,56,939,558,9120,084,7-0,29 MAŁOPOLSKIE64,93,036,668,655,856,80,29 MAZOWIECKIE48,58,441,756,598,178,1-0,03 OPOLSKIE17,012,340,163,8181,955,8-0,33 PODKARPACKIE63,53,241,075,758,041,00,56 PODLASKIE52,912,245,353,6104,887,50,08 POMORSKIE40,616,139,656,2122,554,00,03 ŚLĄSKIE49,73,443,275,1101,071,00,24 ŚWIĘTOKRZYSKIE50,24,640,960,780,557,30,08 WARMIŃSKO- MAZURSKIE 51,519,244,453,9102,261,50,32 WIELKOPOLSKIE26,112,039,455,5150,6114,0-0,53 ZACHODNIOPOMORSKIE39,423,249,663,4121,148,60,59 Polska42,37,941,863,1114,668,20,00 CECHY WEWNĘTRZNE ROLNICTWA

7 Cechy wewnętrzne rolnictwa predysponujące rozwój działalności agroturystycznej (ryc.1)

8 GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE Liczba gospodarstw agroturystycznych ujętych w analizie – 9882, w tym: 8788 – liczba gospodarstw agroturystycznych wg. danych Instytutu Turystyki (stan na 31.12.2007) 1094 – liczba gospodarstw agroturystycznych powstałych w ramach PROW 2007-2013 (wg danych ARiMR) W układzie województw: -małopolskie (1668 gosp. agrotur.; 16,9% ogółu gosp. agrotur. w Polsce), podkarpackie (1159; 11,7%), -opolskie (123), lubuskie (178) i łódzkie (186), które dysponują łącznie poniżej 5% udziałem w skali kraju. W układzie powiatów: - nowotarski (395), tatrzański (370), leski (357), - 9 powiatów (głównie w woj. śląskim i dolnośląskim)- 0.

9 Rozmieszczenie gospodarstw agroturystycznych (ryc.2)

10 Wyszczególnienie Liczba gospodarstw agroturystycznych Syntetyczny wskaźnik rozwoju agroturystyki (średnia znorm.) Wskaźnik oceny lokalizacji gosp. agrot. ogółem w % ogółu w tym w przeliczeniu na 100 km2 1000 gospodarstw rolnych ogółem 100 gosp. rolnych prowadzących pozaroln. dział. gosp. Polska - razem 98821003,242,70,000 w tym województwa Dolnośląskie 6216,33,163,70,11-0,20 Kujawsko- pomorskie 3593,62,042,4-0,090,34 Lubelskie5665,72,321,5-0,19-0,33 Lubuskie1781,81,342,4-0,13-0,67 Łódzkie1861,91,010,7-0,34-0,06 Małopolskie166816,911,063,40,530,25 Mazowieckie4314,41,220,9-0,30-0,27 Opolskie1231,21,331,4-0,230,10 Podkarpackie115911,76,542,40,18-0,39 Podlaskie7337,43,674,20,200,13 Pomorskie8768,94,8159,60,840,81 Śląskie4254,33,431,8-0,09-0,32 Świętokrzyskie3914,03,331,8-0,10-0,18 Warmińsko- mazurskie 9659,84,0148,90,750,43 Wielkopolskie6666,72,242,6-0,060,46 Zachodniopomor skie 5355,42,3115,90,37-0,22 GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE - WYBRANE WSKAŹNIKI OCENY ZRÓŻNICOWANIA PRZESTRZENNEGO

11 Wyszczególnienie Liczba gospodarstw agroturystycznych Syntetyczny wskaźnik rozwoju agroturystyki (średnia znorm.) Wskaźnik oceny lokalizacji gosp. agrot. ogółem w % ogółu w tym w przeliczeniu na 100 km2 1000 gospodarstw rolnych ogółem 100 gospodarstw rolnych prowadzących pozaroln. Dział. Gosp. Polska - razem 98821003,242,70,000 w tym cechy wewnętrzne rolnictwa - determinanty rozwoju agroturystyki niekorzystne129313,11,93 -0,16- przeciętne286729,02,431,9-0,13- korzystne 572257,94,663,80,20- w tym uwarunkowania przyrodnicze Przyrodniczo- rolnicze N193019,57,395,70,570,62 Ś628063,52,952,80,00-0,02 K167216,92,421,5-0,17-0,13 Przyrodniczo- ekologiczne NE154215,61,521,3-0,24-0,13 PE287329,12,742,2-0,08-0,14 WE546755,35,274,40,320,26 w tym uwarunkowania pozaprzyrodnicze Historyczne ZA/P306031,09,153,10,39-0,08 ZP/P129013,12,763,40,060,49 ZR/P268927,22,121,5-0,19-0,15 Zp/N284328,82,884,90,24-0,08 Funkcjonalno- przestrzenne W582959,03,342,70,010,15 P356436,13,253,00,04-0,27 M4894,92,021,3-0,21-0,09 GOSPODARSTWA AGROTURYSTYCZNE - WYBRANE WSKAŹNIKI OCENY ZRÓŻNICOWANIA PRZESTRZENNEGO

12 Liczba gospodarstw agroturystycznych w przeliczeniu na 100 km² (ryc.3)

13 Gospodarstwa agroturystyczne na 100 gospodarstw rolnych (liczba gosp. wg PSR 2010; ryc.4)

14 Gospodarstwa agroturystyczne w odsetku gospodarstw rolnych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą (ryc.5)

15 Syntetyczny wskaźnik rozwoju agroturystyki (ryc.6)

16 Wskaźnik oceny lokalizacji gospodarstw agroturystycznych w odniesieniu do wybranych cech wewnętrznych rolnictwa (ryc.7)

17 Wyszczególnienie Zrealizowane wnioski programów WPR dot. różnicowania działaności gosp. (SAPARD, SPO Rolnictwo, PROW 2007-2013 razem) W tym PROW 2007-2013 Działanie 311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w tym wnioski ukierunkowane na wsparcie gosp. agroturystycznych liczba w % ogółu wniosków PROW 2007- 2013 dot. różnicowania działalności w % ogólnej liczby gospodarstw agroturystyczn ych udział % w ogólnej liczbie liczba wniosków w % liczby producentów rolnych wg ARiMR liczba wniosków % ogółu wniosków dot. różnicowania działalności wnioski agrotur. wnioski agrotur. do ogółu goosp. agrotur. (% wniosków = 100 pkt) Polska - razem 189661,4133937110948,211,1100 w tym województwa Dolnośląskie5480,639672297,34,72,742 Kujawsko- pomorskie 9410,964969264,07,22,465 Lubelskie22411,713315915811,927,914,4252 Lubuskie3340,925275145,67,91,371 Łódzkie11481,282572192,310,21,792 Małopolskie12362,5647527812,14,77,142 Mazowieckie25691,4203979532,612,34,8111 Opolskie5091,038676112,88,91,081 Podkarpackie10782,0595558514,37,37,866 Podlaskie14331,410247110410,214,29,5128 Pomorskie6771,04476610623,712,19,7109 Śląskie6471,9408634210,39,93,889 Świętokrzyskie10462,163661365,79,23,383 Warmińsko- mazurskie 9581,0701739613,79,98,890 Wielkopolskie31521,82721861927,128,817,6260 Zachodniopomors kie 4520,6339754513,38,44,176 INSTRUNENTY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UKIEROWANE NA RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ROLNICTWIE ORAZ ROZWÓJ AGROTURYSTYKI

18 Wnioski ukierunkowane na wsparcie gosp. agroturystycznych w odsetku ogółu wniosków PROW 2007-2013 dotyczących różnicowania w kierunku działalności nierolniczej (ryc.8)

19 Gospodarstwa agroturystyczne utworzone w ramach PROW (różnicowania w kierunku działalności nierolniczej) w ogólnej liczbie gospodarstw agroturystycznych (ryc.9)

20 Wskaźnik oceny gosp. agroturystycznych PROW 2007-2013 – analiza porównawcza udziału tych gospodarstw w ogólnej liczbie wniosków PROW do udziału ogólnej liczby gospodarstw (ryc.10)

21 Wyszczególnienie Zrealizowane wnioski programów WPR dot. różnicowania dział. gosp. (SAPARD, SPO Rolnictwo, PROW 2007-2013 razem) W tym PROW 2007-2013 Działanie 311 - Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej w tym wnioski ukierunkowane na wsparcie gospodarstw agroturystycznych liczba w % ogółu wniosków PROW 2007-2013 dot. różnicowania działalności w % ogólnej liczby gosp. agrotur. udział % w ogólnej liczbie liczba wniosków w % liczby producent ów rolnych wg ARiMR liczba wniosków % ogółu wniosków dot. różnicowania działaności wnioski agrotur. wnioski agrotur. do ogółu goosp. agrotur. (% wni.= 100 pkt) Polska - razem 189661,4133937110948,211,1100 w tym cechy wewnętrzne rolnictwa - determinanty rozwoju agroturystyki niekorzystne65721,75392822354,418,221,5164 przeciętne71811,34804673898,113,635,6123 korzystne52161,232006147014,78,243,074 w tym uwarunkowania przyrodnicze Przyrodniczo- rolnicze N17581,712026815012,57,813,770 Ś121321,38820736697,610,761,296 K50791,33374662758,216,425,1149 Przyrodniczo- ekologiczne NE64021,34768742445,115,822,3143 PE62961,34499713608,012,532,9113 WE62711,641296649011,99,044,881 w tym uwarunkowania pozaprzyrodnicze Historyczne ZA/P22022,311405217715,55,816,252 ZP/P36531,52981822056,915,918,7144 ZR/P99981,57014704616,617,142,1155 Zp/N31160,822617325111,18,822,980 Funkcjonalno- przestrzenne W130631,59507737207,612,465,8112 P42951,127736530811,18,628,278 M16111,4111669665,913,56,0122 INSTRUNENTY WPR - RÓŻNICOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ ROZWÓJ AGROTURYSTYKI – ODDZIAŁYWANIE DETERMINANT

22 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ rudnickir@umk.pl mirbicz@umk.pl


Pobierz ppt "AGROTURYSTYKA JAKO FORMA AKTYWIZACJI POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE – STAN, ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE ORAZ WPŁYW ŚRODKÓW PROW."

Podobne prezentacje


Reklamy Google