Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zestaw technik do zastosowania przy realizacji projektu zaliczeniowego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zestaw technik do zastosowania przy realizacji projektu zaliczeniowego."— Zapis prezentacji:

1 Zestaw technik do zastosowania przy realizacji projektu zaliczeniowego

2 2 Cele projektu S (specyficzny) M (mierzalny) A (akceptowalny) R (realny) T (terminowy)

3 3 Cele projektu „Poprawa warunków funkcjonowania lokalnej społeczności w oparciu o standardy organizacji.” „Wybudowanie, za kwotę 1,5 mln euro, fabryki koksu o mocy produkcyjnej 300 ton m-cznie do końca 2015 roku”

4 Planowanie celów projektu Cel główny projektu jest składową celów cząstkowych. Z operacyjnego punktu widzenia często pokrywają się one z konkretnymi grupami produktów do osiągnięcia. Np. powyższym przykładzie: cel 1 – zakupienie i instalacja linii produkcyjnej o wydajności 350 ton; cel 2 –zapewnienie obsługa linii produkcyjnej na 2 zmianach itd. Ścisłe powiązanie z WBS i produktami cząstkowymi

5 Wymagania stawiane przed projektem Odnoszą się do konkretnych celów lub grup produktów. Zawierają mierzalne wskaźniki, dzięki którym będzie możliwe zidentyfikowanie czy zostały zrealizowane Np. linia nie droższa niż 5 mln $, start linii nie może być wcześniej niż 30.06.2015, liczebność jednej zmiany minimum 6 pracowników, ew. 7 przy zachowaniu budżetu itp.

6 Wpływ na projekt Prawdopodobieństwo konfliktu Dyrektor handlowy Dyrektor IT Klienci Konkurenci Dystrybutorzy Specjalista ds. marketingu Dotychczasowy dostawca usług Gł. specjalista ds. jakości Mapa interesariuszy

7 Zarządzanie interesariuszami Dla każdego interesariusza (lub jednorodnej grupy interesariuszy) należy przygotować odpowiednią strategię komunikacji i współpracy (np. cykliczne spotkania, konkretne raporty, informacje medialne itp.) Interesariusze wpływowi i o dużym prawdopodobieństwie konfliktu z projektem wymagają uwagi w procesie zarządzaniu ryzykiem

8 Próba znalezienia odpowiedzi na pytania: czego oczekujemy od mieszkania czy stać nas na dom? ile pieniędzy możemy na niego przeznaczyć Poszukiwanie Działka Budowanie przeglądanie ofert przygotowanie umowy podpisanie aktu notarialnego Wybudowanie budynku Wykonanie wykończeń Wyposażenie Etapowanie projektu Decyzja o podjęciu się budowy domu 30/06/2014 Podpisanie aktu notarialnego 31/10/2014 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 30/11/2015 Projektowanie START KONIEC Wybieranie projektu Dostosowywanie go do wymagań działki Załatwianie spraw formalnych Uzyskanie pozwolenia na budowę 28/02/2015 Kamień milowy M1 do dnia dd-mm-rr Kamień milowy M2 do dnia dd-mm-rr Kamień milowy M3 do dnia dd-mm-rr Kamień milowy M4 do dnia dd-mm-rr Zakres prac wymaganych do wykonania w ramach danego etapu. Każdy z etapów jest zasadniczo różny w swej treści od pozostałych etapów

9 Budowa domu A. Formalności A 1. Projekty A 1.1. Przegląd rynku A 1.2. Wybór architelta A 1.3. Wykonanie projektu A 2. Dokumenty A 2.1. Wykonanie uzgodnień projektowych A 2.2. Uzyskanie pozwolenia na budowę A 2.3. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie B. Budowa B 1. Prace budowlane B 1.1. Wykonanie stanu surowego otwartego B 1.2. Zamknięcie budynku B 2. Prace instalacyjne B 2.1. Wykonanie instalacji elektrycznej B 2.2. Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej B 2.3. Wykonanie instalacji grzewczych B 3. Prace wykończeniowe B 3.1. Wykończenie ścian B 3.2. Wykończenie podłóg B 3.3. Wykończenie łazienek B 3.4. Wykończenie kuchni C. Przeprowadzka C 1. Wyposażenie w nowe meble i urządzenia C 1.1. Przegląd modeli C 1.2. Złożenie zamówień C 1.3. Instalacja wyposażenia C 2. Wyposażenie w stare meble C 2.1. Przygotowanie mebli do transportu C 2.2. Przewiezienie mebli C 2.3. Ustawienie mebli Do pierwszego punktu wystarczy zidentyfikować tylko podstawowe grupy zadań (szary kolor). W celu zaplanowania projektu „schodzimy” co najmniej o 1 poziom niżej a najlepiej o 2 (następny slajd)

10 Budowa domu A. Formalności A 1. Projekty A 1.1. Przegląd rynku A 1.2. Wybór architelta A 1.3. Wykonanie projektu A 2. Dokumenty A 2.1. Wykonanie uzgodnień projektowych A 2.2. Uzyskanie pozwolenia na budowę A 2.3. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie B. Budowa B 1. Prace budowlane B 1.1. Wykonanie stanu surowego otwartego B 1.2. Zamknięcie budynku B 2. Prace instalacyjne B 2.1. Wykonanie instalacji elektrycznej B 2.2. Wykonanie instalacji wodno- kanalizacyjnej B 2.3. Wykonanie instalacji grzewczych B 3. Prace wykończeniowe B 3.1. Wykończenie ścian B 3.2. Wykończenie podłóg B 3.3. Wykończenie łazienek B 3.4. Wykończenie kuchni C. Przeprowadzka C 1. Wyposażenie w nowe meble i urządzenia C 1.1. Przegląd modeli C 1.2. Złożenie zamówień C 1.3. Instalacja wyposażenia C 2. Wyposażenie w stare meble C 2.1. Przygotowanie mebli do transportu C 2.2. Przewiezienie mebli C 2.3. Ustawienie mebli 10 Zadanie A.1.3. Czynność A.1.3.a Czynność A.1.3.a.1 Czynność A.1.3.b.2 Czynność A.1.3.b Czynność A.1.3.e Czynność A.1.3.f Musi prowadzić do konkretnego efektu – produktu cząstkowego Klient określa jego normy jakościowe i wymagania Oszacowany czas trwania, koszt i określone zależności logiczne

11 Planowanie Podstawą punktu 2 (planowanie) jest WBS Każde ze zidentyfikowanych zadań w WBS ma prowadzić do konkretnego produktu. Każdy produkt ma mieć określone wymagania Każde zadania w WBS powinno być podzielone na czynności prowadzące do jego wykonania. Każda czynność powinna być określona w wymiarze czasu, kosztu i powiązania z innymi czynnościami (nie koniecznie tylko w tym zadaniu) tworząc ścieżkę krytyczną (patrz dalej) i budżet projektu (sumowany „od dołu do góry” wg WBS.

12 12 Metoda ścieżki krytycznej

13 Prezentacja harmonogramu w formie wykresu Gantt’a 13

14 Podział ról w zespole (macierz RAM) Pakiet roboczy JanOlaEwaBiuro ITPełnomocnik Zarządu Pakiet A.1WREA Pakiet A.2WWRA Pakiet B.1RWA Pakiet B.2.WWWRA Pakiet CRWE RResponsibility – Odpowiedzialność A Authority – Władza (kontrola, decyzje, ograniczenia) E Expertise – Wiedza ekspercka (pomoc dla wykonawcy) W Work – Wykonawstwo (fizyczny lub koncepcyjny wysiłek)

15 Identyfikacja ryzyk Najprostszym sposobem na identyfikowanie ryzyk jest ich podział np. ze względu na naturę. Proszę to każdej z poniższych grup wskazać na 2-3 ryzyka: – techniczne i technologiczne – finansowe – ludzkie – ryzyka natury managerska – organizacyjne – handlowe – prawne

16 Przykład oceny ryzyka – profil ryzyka Waga B. duża Duża Mała B. mała B. małeMałeDużeB. duże Prawdopodobieństwo R1 R2 R3 R4 unikanie/ przeniesienie/ łagodzenie akceptacja

17 Przykład arkusza ryzyka 17 Lp. Zagrożenie związane z: Prawdopodo- bieństwo wystąpienia WagaStopień zagrożenia Ewentualna strata w projekcie (tys. zł) Propozycje działań zapobiegawczych 1Rozmiarem projektu 50%52,515,01. Szczegółowa analiza potrzeb zamawiającego wykonana przed podpisaniem umowy. czas: 14 dni koszt: 3.000 zł 2. Zawarcie w umowie szczegółowego zakresu prac. Czas: 7 dni koszt: 500 zł


Pobierz ppt "Zestaw technik do zastosowania przy realizacji projektu zaliczeniowego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google