Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powstrzymać III Wojnę Światową

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powstrzymać III Wojnę Światową"— Zapis prezentacji:

1 Powstrzymać III Wojnę Światową

2 Lesław Michnowski Wieloletni ( ) członek Komitetu Prognoz “Polska 2000 Plus” przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk

3 Franciszek, 13 September 2014 (VIS): perhaps one, can speak of A THIRD WAR, one fought PIECEMEAL, with crimes, massacres, destruction. być może, można mówić o trzeciej wojnie (światowej) , prowadzonej stopniowo, powodującej zbrodnie, masakry, zniszczenia.

4 III Wojna Światowa jako patologiczny sposób przezwyciężania globalnego kryzysu, zagrażającego Światu od ok roku

5 Meadows, D.H., …Granice wzrostu (1972)

6 Dennis Meadows 2009: dla przezwyciężenia globalnego kryzysu (1) We desperately need for population, energy use, material use, and pollution streams to be reduced. (2) If you want everyone to have the full potential of mobility, adequate food and self-development, then it is 1 or 2 billion. (1-2 mld, obecnie jest nas ok. 7 mld. osób)

7 Franciszek: (…) the financial crisis (
Franciszek: (…) the financial crisis (..) to be found in a PROFOUND HUMAN CRISIS (…) the DICTATORSHIP OF AN ECONOMY which (…) REDUCES men and women TO (…) CONSUMPTION (…) HUMAN BEINGS (…) are nowadays considered as consumer goods WHICH CAN BE USED AND THROWN AWAY (…) POPE TO NEW AMBASSADORS: FINANCIAL CRISIS ROOTED IN REJECTION OF ETHICS Vatican City, 16 May 2013 (VIS)

8 O co i jak jest prowadzona ta nowa wojna światowa?

9 Współczesna globalna WALKA konkurencyjna nie jest docelowo ukierunkowana na ZWIĘKSZANIE stopnia IMPERIALISTYCZNEGO PODPORZĄDKOWANIA społecznościom silniejszym społeczności słabszych. Obecnie jej GŁÓWNYM CELEM jest NEO-SOCJALDARWINISTYCZNE ELIMINOWANIE KONKURENTÓW do deficytowych zasobów naturalnych, w tym ZAWŁASZCZANIE posiadanych przez nich ich ŹRÓDEŁ. A także ograniczanie degradacji środowiska przyrodniczego.

10 Neo-socjaldarwinizm: fizyczne eliminowanie słabszych w miejsce wymuszania ich pracy lub walki na rzecz silniejszych Nie „wyzysk” lecz „odrzucanie/eliminowanie” (JPII, Franciszek)

11 Gdyby Niemcy zwyciężyły w II Wojnie Światowej: Generalplan Ost/Plan Himmlera Zamierzano pozostawić ok. 3-4,8 mln Polaków w charakterze niewolniczej siły roboczej. Ostatecznym celem (..) wyniszczenie 51 milionów Słowian, w tym 80-85% Polaków (…) Lebensraum, Drang nach Osten, Ubermenschen, Untermenschen.

12 Homilia inauguracyjna Franciszka: Tragically, in every period of history there are ‘Herods' who PLOT DEATH, wreak havoc, and mar the countenance of men and women. W każdej epoce dziejów są budzący grozę „Herodowie” (patologiczne ośrodki władzy), którzy ŚMIERCIONOŚNIE SPISKUJĄ, sieją społeczne spustoszenie oraz pozbawiają człowieczeństwa mężczyzn i kobiety (LM).

13 Cele NEO-SOCJALDARWINISTYCZNYCH działań antykryzysowych, m. in
Cele NEO-SOCJALDARWINISTYCZNYCH działań antykryzysowych, m.in. (1): 1 - radykalnie ZMNIEJSZYĆ ZUŻYWANIE, przez Peryferie, czyli SŁABSZĄ część światowej społeczności (ŚS), deficytowych ZASOBÓW, a zatem w Peryferiach: „schładzać” gospodarkę, stymulować BEZROBOCIE; likwidować struktury obronne - państwo, Kościół Katolicki; DEGRADOWAĆ EDUKACJĘ, osłabiać zdolność logicznego i krytycznego myślenia; zmniejszać ROZRODCZOŚĆ;

14 Cele NEO-SOCJALDARWINISTYCZNYCH działań antykryzysowych m. in. (2) 1
Cele NEO-SOCJALDARWINISTYCZNYCH działań antykryzysowych m.in. (2) zwiększać ŚMIERTELNOŚĆ; pogarszać WYŻYWIENIE I OCHRONĘ ZDROWIA; 1.7 – śmiercionośnie ANTAGONIZOWAĆ wzajemnie społeczności Peryferii; wyniszczająco ZADŁUŻAĆ i pozbawiać własności eliminowane społeczności/NARODY; 2 - ROZWARSTWIAJĄC ŚS, WZMACNIAĆ zdolność obrony i samoobrony CENTRUM - silniejszej części ŚS.

15 Poznanie istoty globalnego kryzysu oraz uwarunkowań trwałego rozwoju ŚS, a następnie PRZEMIANA AKSJOLOGICZNA od socjal-darwinistycznego EGOIZMU do EKOHUMANIZMU - W PIERWSZYM RZĘDZIE NAJWYŻEJ ROZ-WINIĘTYCH SPOŁECZNOŚCI I ORGANIZACJI - oraz GLOBALNA KOOPERACJA to podstawowe warunki powstrzymania III Wojny Światowej

16 EKOHUMANIZM: partnerskie współdziałanie dla dobra wspólnego/win-win – wszystkich ludzi (bogatych i biednych, społeczności wysokorozwiniętych i w rozwoju opóźnionych), ich następców oraz środowiska przyrodniczego – POWSZECHNIE WSPOMAGANE nauką i wysoką techniką oraz KULTURĄ INFORMACYJNĄ. ================================== Apel Warszawski - O ekorozwój

17 Meadowss BtL 1992/LtG The 30 Year Update Tools for the Transition to Sustainability (…) VISIONING (…) Networking (…) Truth-Telling (…) Learning (…) LOVING (…).

18 W świetle cybernetyki trwałego rozwoju: nie nadmiar ludzi/Ziemian, lecz MORALNA DESTRUKCJA form życia niezgodnych z szybko pojawiającymi się współcześnie nowymi jego uwarunkowaniami, to główny czynnik globalnego kryzysu

19 EGOIZM socjal-darwinistyczny uniemożliwia niezbędne WYPRZEDZAJĄCE eliminowanie negatywnych konsekwencji coraz szybciej wraz z rozwojem nauki i techniki postępującej MORALNEJ DESTRUKCJI

20 Franciszek: dopóki nie wyeliminuje się wykluczenia i nierówności społecznej w społeczeństwie i między różnymi narodami, NIEMOŻLIWE BĘDZIE WYKORZENIENIE PRZEMOCY. Evangelii Gaudium

21 Dla trwałego przezwyciężenia globalnego kryzysu nie wystarczy jedynie ZLIKWIDOWANIE biedy, głodu i bezrobocia. Niezbędne jest ponadto UPODMIOTOWIENIE obecnie PRZEDMIOTOWO traktowanych ludzi, w tym zapewnienie im odpowiedniego WYKSZTAŁCENIA oraz PRACY EKOSPOŁECZNIE UŻYTECZNEJ. To zaś wymaga stworzenia globalnego systemu WIEDZY O KOMPLEKSOWYCH SKUTKACH pracy i innych ZMIAN w uwarunkowaniach życia.

22 Podstawowe WIZYJNE cechy stymulujących trwały rozwój przyszłych stosunków społecznych: 1. EKOHUMANISTYCZNA aksjologia; 2. powszechne kształtowanie MĄDROŚCI; 3. dostępność i uspołecznienie WIEDZY SD, zwłaszcza o kompleksowych skutkach ludzkich działań; 4. ekospołecznie SPRAWIEDLIWE stosunki podziału; 5. DEFLACYJNE – INFORMACYJNIE WSPOMAGANE - stymulowanie ekospołecznie użytecznej podaży i aktywnosci twórczej; 6. nadmiarowy rozwój ELASTYCZNEJ automatyzacji; 7. ekohumanistyczna INTEGRACJA ŚS, w tym państw BRICS i Europy.

23 Nieuchronną konsekwencją neo-socjaldarwinizmu, w tym III Wojny Światowej będzie globalna katastrofa

24 Dziękuję za uwagę www.kte.psl.pl leslaw.michnowski@gmail.com


Pobierz ppt "Powstrzymać III Wojnę Światową"

Podobne prezentacje


Reklamy Google