Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZYM JEST STATEK? KILKA REFLEKSJI O CHARAKTERZE PRAWNYM STATKU Z PUNKTU WIDZENIA PRAKTYKI SSO WOJCIECH MIDZIAK ODWOŁAWCZA IZBA MORSKA PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZYM JEST STATEK? KILKA REFLEKSJI O CHARAKTERZE PRAWNYM STATKU Z PUNKTU WIDZENIA PRAKTYKI SSO WOJCIECH MIDZIAK ODWOŁAWCZA IZBA MORSKA PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM."— Zapis prezentacji:

1 CZYM JEST STATEK? KILKA REFLEKSJI O CHARAKTERZE PRAWNYM STATKU Z PUNKTU WIDZENIA PRAKTYKI SSO WOJCIECH MIDZIAK ODWOŁAWCZA IZBA MORSKA PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM W GDAŃSKU Z SIEDZIBĄ W GDYNI

2

3

4

5 Ustawa o bezpieczeństwie morskim
Art. 5 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) statku - należy przez to rozumieć urządzenie pływające używane w środowisku morskim, w tym również: wodoloty, poduszkowce, statki podwodne i ruchome platformy wiertnicze, chyba że powołane w ustawie umowy międzynarodowe stanowią inaczej

6 COLREG 1972 PRAWIDŁO 3. Wyraz "statek" oznacza wszelkiego rodzaju urządzenie pływające, nie wyłączając urządzeń bezwypornościowych i wodnosamolotów, używanych lub nadających się do użytku jako środek transportu wodnego

7 Kodeks morski Art. 2 § 1 Statkiem morskim jest każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi morskiej, zwane dalej "statkiem".

8 Moja definicja Statek morski - każde takie urządzenie, które albo już jest wykorzystywane do żeglugi morskiej, albo dopiero w przyszłości do tej żeglugi – zgodnie z zamierzeniem jego właściciela (niekoniecznie jeszcze armatora) – będzie wykorzystywane, o ile jest zdolne do przeciwstawiania się żywiołowi morskiemu w podróży po akwenie morskim.

9 Statek w prawie cywilnym
rzecz ruchoma oznaczona co do tożsamości złożona niepodzielna

10 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "CZYM JEST STATEK? KILKA REFLEKSJI O CHARAKTERZE PRAWNYM STATKU Z PUNKTU WIDZENIA PRAKTYKI SSO WOJCIECH MIDZIAK ODWOŁAWCZA IZBA MORSKA PRZY SĄDZIE OKRĘGOWYM."

Podobne prezentacje


Reklamy Google