Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szybkość załatwiania formalności związanych z przyjęciem do szpitala – rejestracja, długość oczekiwania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szybkość załatwiania formalności związanych z przyjęciem do szpitala – rejestracja, długość oczekiwania."— Zapis prezentacji:

1 Wyniki anonimowego badania satysfakcji pacjentów z usług medycznych świadczonych w ZOZ Łowicz

2 Szybkość załatwiania formalności związanych z przyjęciem do szpitala – rejestracja, długość oczekiwania

3 Uprzejmość personelu pielęgniarskiego/położnych w Izbie przyjęć

4 Uprzejmość personelu lekarskiego w Izbie przyjęć

5 Zapewnienie intymności i poszanowanie godności osobistej podczas pobytu w Izbie przyjęć

6 Jak Pani/Pan ocenia zapoznanie z Kartą Praw Pacjenta, topografią oddziału, regulaminami wewnętrznymi, w tym przekazanie informacji o możliwości korzystania z hotelu dla matek, trybie składania skarg i wniosków

7 Uprzejmość, okazywanie zrozumienia i zainteresowania przez lekarzy w oddziale

8 Przekazywanie informacji na temat przebiegu choroby i leczenia

9 Poszanowanie intymności podczas badań lekarskich

10 Dostępność lekarza w razie potrzeby

11 Przekazywanie informacji dotyczących postępowania po wyjściu ze szpitala

12 Opieka lekarska nad noworodkiem

13 Opieka pielęgniarska nad noworodkiem

14 Pomoc pielęgniarek/położnych w czynnościach pielęgnacyjnych

15 Informowanie o planowanych zabiegach pielęgniarskich oraz poszanowanie intymności podczas zabiegów pielęgnacyjnych

16 Szybkość reagowania na wezwanie i reakcja na prośby chorych

17 Dostępność (odpowiednia ilość) personelu w oddziale

18 Czystość sal chorych, bielizny szpitalnej, łazienek i toalet

19 Jakość – estetyka, walory smakowe, podawanych posiłków

20 Uprzejmość personelu gabinetów zabiegowych i pracowni diagnostycznych

21 Poszanowanie godności i prawa do intymności podczas wykonywanych badań

22 Jak Pani/ Pan ocenia usługi świadczone w naszej placówce?

23 Czy poleciłaby Pani/Pan nasz Szpital rodzinie, znajomym?


Pobierz ppt "Szybkość załatwiania formalności związanych z przyjęciem do szpitala – rejestracja, długość oczekiwania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google