Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1. 2 Elastyczność popytu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1. 2 Elastyczność popytu."— Zapis prezentacji:

1 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1

2 2 Elastyczność popytu

3 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 3 Elastyczność popytu Mierzy siłę, z jaką popyt reaguje na zmiany determinujących go czynników: - ceny danego dobra – elastyczność cenowa popytu prosta - cen innych dóbr – elastyczność cenowa popytu mieszana - dochodów – elastyczność dochodowa popytu

4 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 4

5 5 Elastyczność cenowa popytu prosta

6 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 6 Elastyczność cenowa popytu prosta Mierzy siłę reakcji popytu na dane dobro na zmianę ceny tego dobra Miernikiem jest współczynnik elastyczności cenowej popytu prostej E(p) = względna zmiana popytu : względna zmiana ceny

7 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 7 Elastyczność cenowa popytu prosta dq dp E (p) = ---------- : -------- q 0 p 0

8 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 8 cena popyt 10 100 Przykład 1: 12 70

9 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 9 cena popyt 10 100 12 70 E(p) = -30/100 : +2/10

10 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 10 cena popyt 10 100 12 70 E(p) = -30/100 : +2/10 = - 3/10 : 2/10 = - 3/2 = - 1,5 | E(p) | = 1,5

11 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 11 cena popyt 10 100 12 70 E(p) = -30/100 : +2/10 = - 3/10 : 2/10 = - 3/2 = - 1,5 | E(p) | = 1,5 - zmiana ceny o 1% wywoła zmianę popytu o 1,5%

12 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 12 cena popyt 10 100 12 70 E(p) = -30/100 : +2/10 = - 3/10 : 2/10 = - 3/2 = - 1,5 | E(p) | = 1,5 - zmiana ceny o 1% wywoła zmianę popytu o 1,5% - popyt silnie reaguje na zmianę ceny /popyt silnie elastyczny względem ceny/

13 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 13 Cena popyt Zadanie 2: 10 100 12 90

14 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 14 Cena popyt E(p) = -10/100 : +2/10 10 100 12 90

15 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 15 Cena popyt E(p) = -10/100 : +2/10 = - 1/10 : 2/10= 10 100 =-1/2 = -0,5 12 90 | E(p) | = 0,5

16 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 16 Cena popyt E(p) = -10/100 : +2/10 = - 1/10 : 2/10= 10 100 =-1/2 = -0,5 12 90 | E(p) | = 0,5 - zmiana ceny o 1% wywoła zmianę popytu o 0,5%

17 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 17 Cena popyt E(p) = -10/100 : +2/10 = - 1/10 : 2/10= 10 100 =-1/2 = -0,5 12 90 | E(p) | = 0,5 - zmiana ceny o 1% wywoła zmianę popytu o 0,5% - popyt słabo reaguje na zmianę ceny /popyt słabo elastyczny względem ceny/

18 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 18 cena popyt Zadanie 3: 10 100 12 80

19 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 19 cena popyt 10 100 12 80 E(p) = -20/100 : +2/10 =

20 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 20 cena popyt 10 100 12 80 E(p) = -20/100 : +2/10 = - 2/10 : 2/10 = - 1 | E(p) | = 1

21 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 21 cena popyt 10 100 12 80 E(p) = -20/100 : +2/10 = - 2/10 : 2/10 = - 1 | E(p) | = 1 - zmiana ceny o 1% wywoła zmianę popytu również o 1%

22 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 22 cena popyt 10 100 12 80 E(p) = -20/100 : +2/10 = - 2/10 : 2/10 = - 1 | E(p) | = 1 - zmiana ceny o 1% wywoła zmianę popytu również o 1% - popyt reaguje z taką samą siłą, z jaką zmieniła się cena /popyt neutralny względem ceny/

23 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 23 1/ E(p) >1 popyt elastyczny względem ceny: na 1% zmiany ceny przypada zmiana popytu o więcej niż 1% 2/ E(p) < 1 popyt słabo elastyczny /nieelastyczny/ względem ceny; na 1% zmiany ceny przypada zmiana popytu o mniej niż 1% 3/ E(p) = 1 popyt neutralny względem ceny; na 1% zmiany ceny przypada zmiana popytu o 1%

24 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 24 Elastyczność cenowa popytu prosta E(p) = 0; popyt sztywny /doskonale nieelastyczny/ względem ceny – niezależnie od zmian cen popyt jest zawsze taki sam E(p) = nieskończoność; popyt doskonale elastyczny względem ceny – przy tej samej cenie popyt może być różny

25 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 25 Elastyczność cenowa popytu może być liczona metodą: punktową – stosowaną dla konkretnego punktu na krzywej popytu; stosowaną przy niewielkich zmianach cen łukową – stosowaną do mierzenia przeciętnej elastyczności między dwoma punktami na krzywej popytu

26 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 26 Punktowa elastyczność cenowa popytu dq dp E (p) = ---------- : -------- q 0 p 0

27 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 27 Łukowa elastyczność cenowa popytu dq dp E (p) = ---------- : ------------ 1/2( q 0 + q 1 ) 1/2( p 0 + p 1)

28 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 28

29 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 29 Elastyczność cenowa popytu mieszana

30 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 30 Elastyczność cenowa popytu mieszana Mierzy siłę, z jaką popyt na dobro X reaguje na zmianę ceny dobra Y Miernikiem jest współczynnik elastyczności cenowej popytu mieszanej E XY - względna zmiana popytu na dobro X odniesiona do względnej zmiany ceny dobra Y

31 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 31 Elastyczność cenowa popytu mieszana dq(X) dp(Y) E XY = ---------- : -------- q(X) 0 p(Y) 0

32 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 32 Elastyczność cenowa popytu mieszana E XY > 0 dla substytutów E XY < 0 dla dóbr kom- plementarnych

33 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 33 Elastyczność cenowa popytu mieszana – zadanie 1 Cena dobra Y Popyt na dobro X 100 zł 10 szt. 120 zł 15 szt. E XY = +5/10 : +20/100 = ½ : 1/5 = ½ x5 = 5/2 = 2,5 E XY >0 - substytuty E XY = 2,5 >1 popyt na dobro X elastyczny względem ceny dobra Y

34 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 34 Elastyczność cenowa popytu mieszana – zadanie 2 Cena dobra Y Popyt na dobro X 10 zł 100 szt. 12 zł 90 szt. E XY = - 10/100 : +2/10 = -1/10 : 1/5 = - 1/10 x 5 = - 5/10 = - ½ = - 0,5 E XY < 0 - dobra komplementarne |E XY | = 0,5 < 1 popyt na dobro X słabo elastyczny względem ceny dobra Y

35 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 35

36 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 36 Elastyczność dochodowa popytu

37 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 37 Elastyczność dochodowa popytu Mierzy z jaką siłą popyt reaguje na zmianę dochodu Miernikiem jest współczynnik elastyczności dochodowej popytu E(Y) = względna zmiana popytu : względna zmiana dochodu

38 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 38 Elastyczność dochodowa popytu dq dY E (Y) = ---------- : -------- q 0 Y 0

39 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 39 Elastyczność dochodowa popytu E(Y) > 0 dobro normalne E(Y) < 0 dobro podrzędne

40 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 40 Elastyczność dochodowa popytu zadanie 1 Dochód Popyt na dobro A 2.000 zł 10 kg 2.500 zł 12 kg E(Y) = +2/10 : +500/2.000 = 1/5 : ¼ = 1/5 x 4 = 4/5 = 0,8 E(Y) > 0 - dobro normalne E(Y) = 0,8 < 1 popyt słabo elastyczny względem dochodu

41 dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 41 Elastyczność dochodowa popytu zadanie 2 Dochód Popyt na dobro B 2.000 zł 100 szt. 2.500 zł 60 szt. E(Y) = - 40/100 : +500/2.000 = - 2/5 : ¼ = - 2/5 x 4 = - 8/5 = - 1,6 E(Y) < 0 - dobro podrzędne | E(Y) | = 1,6 > 1 popyt elastyczny /silnie/ względem dochodu


Pobierz ppt "Dr Zofia Skrzypczak Wydział Zarządzania UW 1. 2 Elastyczność popytu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google