Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło tel. 63 27 24 004 e – mail: Dobre praktyki – program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło tel. 63 27 24 004 e – mail: Dobre praktyki – program."— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE ul. Poniatowskiego 21, Koło tel e – mail: Dobre praktyki – program Wyrównywania Różnic Między Regionami Zawiercie r.

2 Cele programu 1.Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. 2.Celami operacyjnymi programu są:  Poprawa wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,  Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych i zakładów opieki zdrowotnej,  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych

3  Zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,  Zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne,  Poprawa dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,  Zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

4 Powiat Kolski wychodząc naprzeciw potrzebom niepełnosprawnych mieszkańców po raz pierwszy przystąpił do realizacji programu w 2003 roku i realizuje go do chwili obecnej

5 Realizacja programu WRMR w powiecie kolskim w latach 2003 – 2013 RokObszar Liczba stanowisk pracy/liczba mikrobusów/liczba wind Kwota środków PFRON 2003 C 21 stanowisk pracy ,61 zł D 8 mikrobusów ,00 zł 2004C 2 stanowiska pracy ,00 zł D 3 mikrobusy ,51 zł 2005C 21 stanowisk pracy ,00 zł D3 mikrobusy ,75 zł

6 2006B 1 winda ,44 zł C 22 stanowiska pracy ,88 zł D 4 mikrobusy ,01 zł 2007C23 stanowiska pracy ,20 zł 2008B1 winda ,15 zł D1 mikrobus ,70 zł 2009D5 mikrobusów ,50 zł 2011D3 mikrobusy ,50 zł 2013D1 mikrobus ,00 zł Razem B – 2 windy ,59 zł C – 89 stanowisk pracy ,69 zł D – 28 mikrobusów ,97 zł Łącznie: B, C, D ,25 zł

7

8

9

10

11 Serdecznie dzi ę kujemy Wszystkim za wspó ł prac ę, uwag ę i wspó ł dzia ł anie


Pobierz ppt "POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło tel. 63 27 24 004 e – mail: Dobre praktyki – program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google