Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło tel. 63 27 24 004 e – mail: Dobre praktyki – program.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło tel. 63 27 24 004 e – mail: Dobre praktyki – program."— Zapis prezentacji:

1 POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło tel. 63 27 24 004 e – mail: sekretariat@pcprkolo.pl Dobre praktyki – program Wyrównywania Różnic Między Regionami Zawiercie 19-21.10.2014r.

2 Cele programu 1.Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. 2.Celami operacyjnymi programu są:  Poprawa wyposażenia obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny,  Zwiększenie dostępności dla osób niepełnosprawnych urzędów, placówek edukacyjnych i zakładów opieki zdrowotnej,  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w nowotworzonych spółdzielniach socjalnych osób prawnych

3  Zwiększenie możliwości uzyskania wsparcia dla projektów gmin i powiatów oraz organizacji pozarządowych dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,  Zmniejszenie barier transportowych, które napotykają osoby niepełnosprawne,  Poprawa dostępności warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych,  Zwiększenie aktywności samorządów powiatowych w działaniach dotyczących aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych

4 Powiat Kolski wychodząc naprzeciw potrzebom niepełnosprawnych mieszkańców po raz pierwszy przystąpił do realizacji programu w 2003 roku i realizuje go do chwili obecnej

5 Realizacja programu WRMR w powiecie kolskim w latach 2003 – 2013 RokObszar Liczba stanowisk pracy/liczba mikrobusów/liczba wind Kwota środków PFRON 2003 C 21 stanowisk pracy472.969,61 zł D 8 mikrobusów 690.000,00 zł 2004C 2 stanowiska pracy 46.000,00 zł D 3 mikrobusy 256.162,51 zł 2005C 21 stanowisk pracy 478.350,00 zł D3 mikrobusy 242.490,75 zł

6 2006B 1 winda 97.625,44 zł C 22 stanowiska pracy 492.801,88 zł D 4 mikrobusy 343.564,01 zł 2007C23 stanowiska pracy 474.199,20 zł 2008B1 winda 107.381,15 zł D1 mikrobus 78.909,70 zł 2009D5 mikrobusów 285.942,50 zł 2011D3 mikrobusy 184.894,50 zł 2013D1 mikrobus 78.000,00 zł Razem B – 2 windy 205.006,59 zł C – 89 stanowisk pracy 1.964.320,69 zł D – 28 mikrobusów 2.159.963,97 zł Łącznie: B, C, D4.329.291,25 zł

7

8

9

10

11 Serdecznie dzi ę kujemy Wszystkim za wspó ł prac ę, uwag ę i wspó ł dzia ł anie


Pobierz ppt "POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOLE ul. Poniatowskiego 21, 62-600 Koło tel. 63 27 24 004 e – mail: Dobre praktyki – program."

Podobne prezentacje


Reklamy Google