Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

"Planeta Idei - transgraniczny transfer wiedzy w obszarze pozyskiwania inwestycji dla rozwoju turystyki transgranicznej„ PROPOZYCJE PROJEKTÓW PARTNERSKICH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ""Planeta Idei - transgraniczny transfer wiedzy w obszarze pozyskiwania inwestycji dla rozwoju turystyki transgranicznej„ PROPOZYCJE PROJEKTÓW PARTNERSKICH."— Zapis prezentacji:

1 "Planeta Idei - transgraniczny transfer wiedzy w obszarze pozyskiwania inwestycji dla rozwoju turystyki transgranicznej„ PROPOZYCJE PROJEKTÓW PARTNERSKICH - PL

2 INSTYTUCJE PLANUJĄCE REALIZACJĘ PROJEKTÓW PARTNERSKICH: 1. Gmina Szczuczyn 2. Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Kuryłach 3. Augustowska Organizacja Turystyczna 4. Urząd Miejski w Choroszczy 5. Urząd Miejski w Mońkach 6. Fundacja AD REM 7. Suwalski Ośrodek Kultury 8. Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach

3 Partnerzy: - Miasto Szczuczyn (obwód grodzieński, BY) - Zespół Szkół nr 26 w Równe (UA) - Zespół Szkół w Niećkowie (PL) Bogaci w historię, bogaci w kulturę PROJEKT: Bogaci w historię, bogaci w kulturę Partner wiodący: Gmina Szczuczyn (woj. podlaskie) CEL PROJEKTU: Pobudzenie i zacieśnienie transgranicznej współpracy instytucjonalnej oraz społecznej w obszarze turystyki, zmierzające do promocji poszczególnych regionów, a przez to wzrostu ruchu turystycznego oraz nawiązania długotrwałych więzi. OKRES REALIZACJI: styczeń – listopad 2016 r. SZACOWANY BUDŻET: 140 000 EUR Projekt: miękki [ X ] infrastruktura [ - ]

4 DZIAŁANIA PROJEKTOWE: 1. Utworzenie historycznego szlaku turystycznego: „Śladami Jana III Sobieskiego” 2. Stworzenie strony internetowej Będzie umożliwiała odbycie wirtualnej wycieczki po Gminie Szczuczyn (polskiej i białoruskiej). 3. Opracowanie i wydanie przewodnika turystycznego (w językach polskim, białoruskim i ukraińskim) 4. Organizacja trzech festynów integracyjnych – FESTIWAL KULTUR 5. POZNAJ NASZ KRAJ - wycieczki krajoznawcze po najciekawszych zakątkach Podlasia, do Szczuczyna na Białorusi, do miasta Równe na Ukrainie 6. Konferencje przedstawicieli samorządów w Polsce i na Białorusi 7. Konferencje przedstawicieli oświaty w Polsce i na Białorusi

5 Współpraca gospodarstw agroturystycznych Polski i Białorusi w celu stworzenia oferty dla turystyki aktywnej PROJEKT: Współpraca gospodarstw agroturystycznych Polski i Białorusi w celu stworzenia oferty dla turystyki aktywnej Partner wiodący: Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna w Białymstoku Partnerzy projektu: - Podlaskie Stowarzyszenie Agroturystyczne w Kuryłach - Obwodowy Komitet Turystyki i Sportu w Grodnie CEL PROJEKTU: Stworzenie możliwości przemieszczania się w systemie małego ruchu granicznego i pobytu w gospodarstwach agroturystycznych ziemi grodzieńskiej turystów rowerowych, przeszkolenie kwaterodawców i wydanie wspólnego polsko - białoruskiego katalogu gospodarstw OKRES REALIZACJI: styczeń 2016 – marzec 2017 SZACOWANY BUDŻET: 15.000 EUR Projekt: miękki [ X ] infrastruktura [ - ]

6 DZIAŁANIA PROJEKTOWE: 1. Stworzenie możliwości wzajemnej współpracy kwaterodawców Polski i Białorusi i rozwój transgranicznej turystyki rowerowej 2. Wzajemna promocja turystyki aktywnej i współpraca gospodarstw agroturystycznych WSKAŹNIKI PROJEKTU: 1. Szkolenie dla kwaterodawców w Białorusi – 1 szt. 2. Ilość gospodarstw białoruskich uczestnicząca w projekcie – 20 szt. 3. Ilość gospodarstw polskich uczestniczących w projekcie – 20 szt. 4. Katalog gospodarstw agroturystycznych – nakład 1 000 szt.

7 Marketingowe wsparcie turystyki oraz rozwój zasobów ludzkich na rzecz turystyki pogranicza PL-BY UA PROJEKT: Marketingowe wsparcie turystyki oraz rozwój zasobów ludzkich na rzecz turystyki pogranicza PL-BY UA Partner wiodący: Augustowska Organizacja Turystyczna Partnerzy (w trakcie poszukiwania) z: - Białorusi - Ukrainy CEL PROJEKTU: Celem głównym projektu jest promocja turystyki i korzystania z walorów turystycznych i przyrodniczych obszarów przygranicznych Polski- Ukrainy- Białorusi. Projekt będzie wsparciem dla rozwoju usług turystycznych, będzie promował walory turystyczne i możliwości uprawiania turystyki aktywnej o charakterze międzynarodowym OKRES REALIZACJI: 15 miesięcy SZACOWANY BUDŻET: 160 000,00 EURO Projekt: miękki [ X ] infrastruktura [ - ]

8 DZIAŁANIA PROJEKTOWE: 1. W ramach projektu przewiduje się wspólny udział w wybranych targach turystycznych na terenie Polski, Białorusi i Ukrainy. (Spójna koncepcja prezentacji regionów pod jednym szyldem) 2. Stworzenie publikacji promocyjnych (informator, mapa atrakcji turystycznych regionu). W ramach projektu powstaną informatory oraz mapy turystyczne poszczególnych regionów (zachowanie spójnej szaty graficznej, tłumaczone na 3 wersje językowe) 3. Imprezy promujące turystykę aktywną 4. Imprezy plenerowe promujące różnorodne formy wypoczynku np. spływy kajakowe, rajdy rowerowe, biegi, nordic walking, rajdy konne) 5. Rozwój zasobów ludzkich na rzecz rozwoju turystyki (wizyty studyjne w każdym z państw partnerskich- szkolenie kadr turystyki) WSKAŹNIKI PROJEKTU: a) Liczba publikacji - 6 szt. (3 informatory, 3 mapy turystyczne) b) Liczba zorganizowanych imprez promujących - 3 szt. c) Wizyty studyjne - 3 szt. d) Udział w targach turystycznych - 3 e) Liczba odbiorców kampanii promocyjnej - 10 000 osób f) Zestaw gadżetów promocyjnych - 1 500 szt.

9 Most linowy na zerwanym moście w Kruszewie PROJEKT: Most linowy na zerwanym moście w Kruszewie (do ruchu pieszego z możliwością przeprowadzenia roweru) (do ruchu pieszego z możliwością przeprowadzenia roweru) Partner wiodący: Urząd Miejski w Choroszczy Partnerzy (w trakcie poszukiwania) z: - Białorusi - Ukrainy ZAŁOŻENIA PROJEKTU: 1. Wykonanie mostu linowego spowoduje zamknięcie szlaku turystycznego Białystok – Choroszcz -kładka Śliwno Waniewo – Kurowo (siedziba Narwiańskiego Parku Narodowego) – zerwany most Kruszewo – Białystok (rowerowego i pieszego) 2. Wykonanie podobnej inwestycji po stronie partnera 3. Nawiązaniu współpracy miedzy Narwiańskim Parkiem Narodowym i parkiem po wschodniej stronie 4. Przygotowanie produktu turystycznego 5. Promocja produktu turystycznego OKRES REALIZACJI: 24 miesiące SZACOWANY BUDŻET: 3 500 000,00 EURO Projekt: miękki [ X ] infrastruktura [ X ]

10 Działania projektowe: 1. Znalezienie Partnera 2. Wizyty studyjne 3. Opracowanie projektów technicznych i kosztorysów 4. Wykonanie przeprawy w Polsce i po stronie partnera 5. Szkolenia pracowników 6. Przygotowanie produktu turystycznego

11 Sport ponad granicami PROJEKT: Sport ponad granicami Partner wiodący: Urząd Miejski w Choroszczy Partnerzy (w trakcie poszukiwania) z: - Białorusi - Ukrainy ZAŁOŻENIA PROJEKTU: 1. Wybudowanie Sali gimnastycznej w Choroszczy 2. Budowa boiska typu „Orlik” u Partnera 3. Wymiana i szkolenie młodzieży 4. Wymiana i szkolenia kadry OKRES REALIZACJI: 24 miesiące SZACOWANY BUDŻET: 3 500 000,00 EURO Projekt: miękki [ - ] infrastruktura [ X ]

12 Działania projektowe: 1. Znalezienie Partnera; Wizyty studyjne 3. Opracowanie projektów technicznych i kosztorysów 4. Wykonanie inwestycji w Polsce i po stronie partnera 5. Wymiana i szkolenie kadry i młodzieży

13 Brama na Biebrzę – Promocja regionu w Rejonie Nowogródzkim PROJEKT: Brama na Biebrzę – Promocja regionu w Rejonie Nowogródzkim Partner wiodący: Gmina Mońki Partner : - Rejon Nowogródzki, Białoruś CEL PROJEKTU: Stworzenie zintegrowanego centrum informacyjno-promocyjnego Biebrzańskiego Parku Narodowego, popularyzacja regionu na Białorusi (Rejon Nowogródzki) OKRES REALIZACJI: I.2016 –VI.2017 SZACOWANY BUDŻET: 110.000,00 EUR Projekt: miękki [ X ] infrastruktura [ - ]

14 DZIAŁANIA PROJEKTOWE: 1. Przygotowanie materiałów informacyjnych na potrzeby portalu 2. Opracowanie materiałów promocyjnych 3. Utworzenie Zintegrowanego Centrum Informacyjnego „Brama Na Biebrzę” (m. in. wyposażenie, przeszkolenie pracowników) 4. Promocja współpracy – konferencje 5. Przygotowanie i przeprowadzenie Jarmarków Promocyjnych WSKAŹNIKI PROJEKTU: 1. Zintegrowane Centrum Informacyjne „Brama Na Biebrzę” 2. Portal internetowy regionu (m. in. aktualna baza agroturystyczna, przewodników, wydarzeń kulturalnych i atrakcji turystycznych) 3. Materiały promocyjne dotyczące regionu (albumy, katalogi foldery) 4. Dwa Jarmarki Promocyjne (PL-1 i BY-1)

15 Nowoczesna dacza w regionalnym stylu – infrastruktura dla turystyki wodnej dorzecza Niemna i Bugu PROJEKT: Nowoczesna dacza w regionalnym stylu – infrastruktura dla turystyki wodnej dorzecza Niemna i Bugu Partner wiodący: Fundacja AD REM Partnerzy : - Centrum kultury (BY, UA ) - Centrum turystyki, informacji turystycznej (BY, UA) - Uniwersytet w Grodnie (BY) - Gmina Michałowo (PL) Cel główny: Przywrócenie tożsamości lokalnego krajobrazu pogranicza PL – BY – UA przez stworzenie koncepcji modelowej bazy noclegowej na potrzeby turystyki wodnej do roku 2016. Cel szczegółowy: Przygotowanie koncepcji wzorcowych obiektów architektury turystycznej (domki kempingowe dla turystów, dacze) – dla potrzeb turystyki nad rzekami i jeziorami, z zachowaniem regionalnego stylu i historycznego budownictwa regionów partnerów. OKRES REALIZACJI: 16 mięsiecy SZACOWANY BUDŻET: 200 000,00 EURO Projekt: miękki [ X ] infrastruktura [ - ]

16 DZIAŁANIA PROJEKTOWE: 1. Dokumentacja zdobnictwa architektury drewnianej i utworzenie bazy detali. 2. Stworzenie modelowej koncepcji bazy noclegowej na potrzeby turystyki wodnej. Opracowanie założeń funkcjonowania zintegrowanego szlaku. 3. Opracowanie standardów technicznych i energetycznych i całej dokumentacji technicznej modelowego projektu. 4. Stworzenie materiałów informacyjnych: albumy fotograficzne (zdjęcia archiwalne i nowe koncepcje). 5. Organizacja wydarzeń promocyjnych: konferencji, wystaw, promocja rozwiązań dla grup docelowych. 6. Wspólne porozumienie dotyczące rozwoju projektu (wdrożenie budowy) w następnym projekcie. WSKAŹNIKI PROJEKTU: - liczba opracowań: 2 (katalogi historycznego budownictwa regionów partnerów) - liczba nowych projektów: 6 (wzorcowe koncepcje architektoniczne dacz w stylu regionalnym) - liczba wydarzeń: 4 (wydarzenia promocyjne, konferencje) - liczba uczestników wydarzeń: 400 (grupy docelowe: usługodawcy, pracownicy sektora turystyki i kultury, inwestorzy)

17 Wędrówki rzemiosła i tradycji – turystyka kulturowa Euroregionu Niemen PROJEKT : Wędrówki rzemiosła i tradycji – turystyka kulturowa Euroregionu Niemen Partner wiodący: Suwalski Ośrodek Kultury Partnerzy : - Centrum kultury (BY, UA ) - Centrum turystyki, informacji turystycznej (BY, UA) Cel główny: Stworzenie wspólnego systemu promocji i rozwoju tradycyjnego rzemiosła na pograniczu PL-BY-UA do 2018 roku OKRES REALIZACJI: 9 miesięcy SZACOWANY BUDŻET: 150 000,00 EURO Projekt: miękki [ X ] infrastruktura [ - ]

18 DZIAŁANIA PROJEKTOWE 1. Zintegrowanie kontaktów rzemieślników i artystów ludowych i stworzenie wspólnej bazy. Opracowanie programu promocji rzemieślników 2. Stworzenie materiałów promocyjnych dla rozwoju rzemiosła tradycyjnego (albumy, katalogi, ulotki). 3. Organizacja szkoleń dla wytwórców w zakresie promocji i sprzedaży, marketingu i wsparcia prawnego 4. Organizacja jarmarków – w PL i BY – z prezentacją rzemieślników 5. Organizacja wydarzeń promujących wspólny system (konferencje). WSKAŹNIKI PROJEKTU: - liczba publikacji : 2 (katalogi historycznego budownictwa regionów partnerów) - liczba nowych projektów: 6 (wzorcowe koncepcje architektoniczne dacz w stylu regionalnym) - liczba wydarzeń: 2 (jarmarki, w PL i w BY) - liczba uczestników wydarzeń: 10 000 - liczba szkoleń: 4 - liczba uczestników szkoleń: 300

19 PROJEKT: Wielokulturowość Kresów Wschodnich w kulturze i sztuce Partner wiodący: Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Kleszczelach Partnerzy : - Instytucje Kultury w Biarozie, Wysokim Litowskim, Rasnej (BY), - Instytucje Kultury w miastach Niżyn, Żytomierz, Łuck (UA) CEL PROJEKTU: Zachowanie pogranicza kulturowego wschodu i zachodu różnorodności kulturalnej i religijnej( katolicy i prawosławni) promocja poszczególnych grup etnicznych Polaków, Bałorusinów, Ukraińców, zacieśnianie współpracy transgranicznych( przejście graniczne Kleszczele – Polowce),rozwój turystyki (Region Puszczy Białowieskiej) i pogranicza Wschodniego OKRES REALIZACJI: V-X. 2015 SZACOWANY BUDŻET: 200 000,00 PLN

20 DZIAŁANIA PROJEKTOWE: 1.Stworzenie materiałów informacyjnych mniejszości narodowych. 2.Organizacja wydarzeń kulturalnych, spotkań, festiwali na bazie zespołów folklorystycznych, twórców ludowych, rzemieślników. 3.Prezentacja różnorodności zamieszkujących ten obszar poprzez pieśni, obrzędy w ciągle żywych zwyczajach na terenie naszego regionu, partnerów białoruskich i ukraińskich. WSKAŹNIKI PROJEKTU: 1.Szkolenia 2.Publikacje 3.Spotkania autorskie 4.Festyny 5.Warsztaty metodyczno – artystyczne z zakresu pieśni, tańca, choreografii i żywego słowa(Polska, Białoruś, Ukraina).

21 Dziękuję za uwagę ul. Lniana 41 15- 665 Białystok Tel. (085) 651 41 46; fax (085) 651 41 48 biuro@cpir.org.plbiuro@cpir.org.pl www.cpir.org.plwww.cpir.org.pl


Pobierz ppt ""Planeta Idei - transgraniczny transfer wiedzy w obszarze pozyskiwania inwestycji dla rozwoju turystyki transgranicznej„ PROPOZYCJE PROJEKTÓW PARTNERSKICH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google