Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Agnieszka Chrząszcz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Agnieszka Chrząszcz."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Agnieszka Chrząszcz

2 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent  Wstęp  Linie tematyczne  Rodzaje projektów  Warunki uczestnictwa  Budżet  Składanie wniosków Plan referatu

3 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent eContent został utworzony w grudniu 2000 roku jako wielojęzyczny program Unii Europejskiej, którego celem jest inspirowanie rozwoju oraz wykorzystania w w sieci Europejskich treści cyfrowych oraz do promowania różnorodności kulturowych i językowych w Społeczeństwie Informacyjnym. Czym jest eContent ? Treści cyfrowe to każdy rodzaj informacji publikowanej na dowolnej platformie internetowej (od tradycyjnych stron www, poprzez komunikację bezprzewodową, aż po nowoczesne interaktywne rozwiązania internetowe). Treści cyfrowe to każdy rodzaj informacji publikowanej na dowolnej platformie internetowej (od tradycyjnych stron www, poprzez komunikację bezprzewodową, aż po nowoczesne interaktywne rozwiązania internetowe).

4 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Program eContent jest częścią europejskiej akcji eEurope, której celem jest „stymulowanie korzystania z Internetu” Rada Lizbońska, poświęcona kwestiom wynikającym z cech Społeczeństwa Informacyjnego, położyła nacisk na kluczową rolę treści cyfrowych jako: „tworzących wartości dodane poprzez wykorzystywanie i tworzenie sieci europejskiej różnorodności kulturowej”. Czym jest eContent

5 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Czym jest eContent, cd. eEUROPE - Information Society 4All (Action Plan) dyrektywa Parlamentu i Rady Europy 6 PR (badania) 17,5 mld € eContent 100 mln € IST 3,6 mld € Media +

6 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Zadaniem programu eContent jest: zmniejszenie ryzyka – zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw – podczas wprowadzania na rynek produktów zawierających treści cyfrowe poprzez wspieranie wytwarzania, gromadzenia, przetwarzania, udostępniania i rozpowszechniania w oparciu o istniejące narzędzia i technologie Czym jest eContent, cd.

7 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent  Program ma charakter rynkowy  Projekty realizowane w ramach tego programu mają wykorzystywać gotowe narzędzia i istniejące rozwiązania  Program nie może być wykorzystywany do finansowania badań naukowych Czym jest eContent, cd.

8 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Polska przystąpiła do programu eContent 1 czerwca 2002 Memorandum of Understanding zostało podpisane 15 listopada 2002 przez Komisarza ds. Społeczeństwa Informacyjnego

9 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent W jaki sposób Program eContent realizuje te zadania?

10 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Składanie wniosków III Konkurs: 20.12.2002 IV konkurs: grudzień 2003 – marzec 2004 Zgłoszenia ciągłe: Studia wykonalności - do 28 maja 2004 OCENA – maj 2003, później co 4 miesiące

11 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent 1.Poprawa dostępności oraz rozszerzenie zakresu wykorzystywania informacji sektora publicznego. 1.1 Usługi informacyjne „ponad granicami” opierające się na sektorze publicznym 1.2 Stworzenie europejskiej bazy danych cyfrowych Linie tematyczne 2003-04

12 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Informacja pozyskana z sektora publicznego: -Dane administracyjne i prawne -Dane ekonomiczne i finansowe -Dane geograficzne -Serwisy lokalne -Informacja naukowa i techniczna -Informacja kulturalna, archiwalna itp 1 Linia TematycznaSektor Publiczny

13 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent 1 Linia TematycznaSektor Publiczny 1.1 Usługi informacyjne „ponad granicami” opierające się na sektorze publicznym -wielokulturowość -rynkowość -możliwość powielania 1.2 Stworzenie europejskiej bazy danych cyfrowych -zasięg europejski -wpływ na rynek treści cyfrowych -skalowalność

14 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent 2. Inspirowanie tworzenia wielojęzycznych i wielokulturowych treści internetowych 2.1 Partnerstwo i strategie wielojęzyczne 2.2 Wzmacnianie infrastruktury językowej

15 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent 2 L.T. Środowisko Wielokulturowe Założenia Zapewnienie łatwego dostępu do treści poprzez współpracę między sektorem usług językowych a sektorem dostarczającym treść cyfrową 1.Lokalizacja 2. Infrastruktura językowa

16 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent 2 L.T. Środowisko Wielokulturowe 2.1 Partnerstwo i strategie wielojęzyczne -Lokalizacja aplikacji i serwisów poprzez łatwo dostępne platformy i narzędzia 2.2 Wzmacnianie infrastruktury językowej w Europie -Łączenie istniejących zasobów w sieci -Rozwój nowych wielojęzycznych zasobów w mniej popularnych językach -Uwzględnienie adekwatnej liczby języków

17 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Projekty demonstracyjne Czas trwania: 18 – 24 miesiące Ilość partnerów: 3 – 8 Wkład Komisji: do 50% Studia wykonalności Czas trwania: 6 – 9 miesięcy ( do 12) Ilość partnerów: 2 – 4 Wkład Komisji: do 50% Środki towarzyszące Czas trwania: 18 – 24 miesiące Ilość partnerów: 1- 4 Wkład Komisji: do 100% Rodzaje projektów

18 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Studia wykonalności (feasibility study ) - Konsorcjum składa się z przynajmniej 2 partnerów z co najmniej 2 państw - Wkład Unii to maksymalnie 50%, nie więcej niż 200 tyś. euro - Czas trwania projektu: zazwyczaj 9 miesięcy, do 12 - Nie mogą prowadzić do projektów demonstracyjnych - Stworzone by ułatwić uczestnictwo Krajom Stowarzyszonym

19 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent W programie eContent mogą brać udział wszystkie firmy zajmujące się gromadzeniem, opracowywaniem i udostępnianiem informacji w postaci cyfrowej. Warunki uczestnictwa Program dotyczy zarówno dużych firm państwowych oraz prywatnych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw

20 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Państwa uczestniczące Wszystkie kraje Członkowskie Unii Europejskiej Norwegia, Islandia, Lichtenstein Kraje Stowarzyszone po podpisaniu stosownych umów: Polska (15 listopada), Węgry, Estonia, Łotwa, Państwa trzecie – indywidualnie rozpatrywane

21 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent jednostki państwowe, instytucje kulturalne, wydawnictwa, biblioteki, archiwa, firmy informatyczne, dostawcy Internetu, firmy zajmujące się przekładami językowymi i językoznawcy, firmy finansowe i konsultingowe, instytucje zajmujące się promocją, firmy wchodzące na rynek, inne instytucje zainteresowane działaniem w tym obszarze Warunki uczestnictwa

22 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Uczestnictwo w programie eContent wymaga współpracy pomiędzy zainteresowaną firmą oraz partnerami, w tym partnerami z Unii Europejskiej i Krajów Kandydujących. Tematyka projektu musi być zgodna z priorytetami merytorycznymi programu, a ponadto powinna charakteryzować się przydatnością rynkową i posiadać wyraźnie widoczne perspektywy wdrożenia. Projekty winny być skierowane na tworzenie nowych modeli działalności rynkowej (w oparciu o istniejące nowoczesne technologie) Warunki uczestnictwa

23 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Warunki uczestnictwa Nie można ubiegać się o dofinansowanie:  projektów badawczych,  aplikacji multimedialnych typu off-line  wyszukiwarek (narzędzi) internetowych  serwisów, które mogą być realizowane np. w ramach innych inicjatyw np. eGovernment, IST, Media+

24 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent = PROJEKT eContent Dostępna technologia + Międzynarodowe partnerstwo + Nowy pomysł i model biznesowy

25 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Budżet Budżet całego programu wynosił 100 mln € Aktualnie realizowanych jest około 50 projektów. Przewidywany budżet na finansowanie projektów w latach 2003 - 2004: ok. 51.5 mln €

26 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Budżet na lata 2003-2004 (Euro) 1. Poprawa dostępności oraz rozszerzenie zakresu wykorzystywania informacji sektora publicznego...................................... 23,7 mln € 2. Inspirowanie tworzenia wielojęzycznych i wielokulturowych treści Internetowych................................................................. 23,7mln € 3. Zwiększanie dynamiki rynku treści cyfrowych.................... 3,7 mln € 4. Ewaluacja, publikacje, spotkania itp.......................1 mln €

27 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Składanie wniosków Wnioski należy przesyłać bezpośrednio do Luksemburga na adres i według zasad podanych w „Przewodniku” (Guide for Proposers) Ostateczny termin upływa 28 maja 2004 roku, godz. 17:00

28 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Pre-proposal check service Wstępna ocena wnioskówinfso-calls.econtent@cec.eu.int - nieobowiązkowa - zarys propozycji projektu nie przekraczający 3 stron - informacje zawarte w zarysie projektu będą traktowane jako poufne - nie będzie brana pod uwagę przy ocenianiu pełnego wniosku

29 Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Krajowy Punkt Kontaktowy (KPK) programu eContent działa przy Ośrodku Edukacji Niestacjonarnej w Akademii Górniczo- Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie, przy wsparciu Komitetu Badań Naukowych. Zadania KPK:  Promocja programu eContent (seminaria, szkolenia, www,...)  Wyszukiwanie partnerów zagranicznych dla polskich przedsiębiorców oraz partnerów polskich dla konsorcjów zagranicznych.  Rozpowszechnianie rezultatów projektów.  Pomoc w przygotowywaniu dokumentów.  Kontakty z zainteresowanymi przedsiębiorstwami i firmami.  itp. Krajowy Punkt Kontaktowy eContent

30 Krajowy Punkt Kontaktowy Programu eContent Akademia Górniczo - Hutnicza, Al. Mickiewicza 30 30-059 Kraków Fax: +48-12-6344494 Tel.: +48-12-6173771, +48-12-6173769 email: econtent@agh.edu.pl http://www.econtent.agh.edu.pl Przydatne adresy www.cordis.lu/econtent www.content-village.org


Pobierz ppt "Krajowy Punkt Kontaktowy eContent Agnieszka Chrząszcz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google