Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EXCEL Wstęp do lab. 4. Szukaj wyniku Prosta procedura iteracyjnego znajdowania niewiadomej spełniającej warunek będący jej funkcją Metoda: –Wstążka Dane:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EXCEL Wstęp do lab. 4. Szukaj wyniku Prosta procedura iteracyjnego znajdowania niewiadomej spełniającej warunek będący jej funkcją Metoda: –Wstążka Dane:"— Zapis prezentacji:

1 EXCEL Wstęp do lab. 4

2 Szukaj wyniku Prosta procedura iteracyjnego znajdowania niewiadomej spełniającej warunek będący jej funkcją Metoda: –Wstążka Dane: narzędzia danych/ Analiza symulacji/szukaj wyniku –Wskazać komórkę celu – tę w której ma pojawić się pożądana wartość (Ustaw komórkę) –Podać wartość jaką ma przyjąć komórka (Wartość:) –Wskazać komórkę, której zmienianie powoduje zmianę w komórce celu (Zmieniając komórkę:)

3

4 Szukaj wyniku Komórki pośrednie –Pomiędzy komórką zmienianą a komórką celu –Zależą od komórki zmienianej lub od obliczonych wcześniej komórek pośrednich Inspekcja formuł –Pozwala śledzić powiązania między komórkami Śledź poprzedniki – w „górę” od komórki Śledź zależności = w „dół” od komórki

5 Szukaj wyniku

6

7

8 Solver Zaawansowane narzędzie pozwalające na rozwiązywanie skomplikowanych problemów optymalizacyjnych i układów równań nieliniowych. Po instalacji Excela jest niedostępny. Należy go dodać: Plik/Opcje programu Excel/Dodatki/ Zarządzaj: Dodatki-Przejdź Pojawia się na wstążce Dane grupa Analysis

9

10 Set Objective: komórka, która stanowi warunek To: określa cel procedury: –Max - znalezienie maksymalnej wartości jaką może przyjąć komórka celu –Min - minimalnej wartości –Value of: - konkretnej wartości wpisanej w okienko By Changing Variable Cells: (Komórki zmieniane) jedna lub więcej komórek wpływających na wartość w komórce celu Subject to the constraints (Warunki ograniczające) – pozwalają na poszukiwanie rozwiązania w ograniczonych przedziałach zmienności zmiennych niezależnych (komórek zmienianych)

11 Warunek ograniczający –Umożliwia określenie zakresu zmienności w komórce zmienianej. Komórka zmieniana może być <= od pewnej wartości >= od pewnej wartości = pewnej wartości Int – całkowita Bin - binarna –"Pewna wartość" może być liczbą lub odwołaniem do komórki –Przycisk [OK] dodaje warunek i zamyka okno [Dodaj] nie zamyka okna.

12 OPCJE Umożliwiają: –Ograniczenie czasu obliczeń –Ograniczenie liczby iteracji –Określenie dokładności –różnicy między wartością obliczoną o docelową –Określenie tolerancji – na ile procent rozwiązanie odbiega od wartości pożądanej; dotyczy zagadnień z wartościami całkowitymi w komórkach –Określenie zbieżności – względnej zmiany wyniku w 5 ostatnich krokach; dotyczy zagadnień nieliniowych –Przyjmij liniowy – przyspiesza znalezienie rozwiązania zagadnień liniowych – Przyjmij nieujemne – wartości w komórkach zmienianych są >=0 – Automatycznie skaluje dane jeżeli różnią się o wiele rzędów od wyników – Pokaż wyniki iteracji – zatrzymuje po każdym kroku iteracyjnym

13 OPCJE Umożliwiają: –Określenie dokładności – –Automatyczne skalowanie –Pokazywanie każdego kroku rozwiązania –Dokładność osiągnięcia warunków całkowitych –Ograniczenie liczby iteracji –Ograniczenie czasu obliczeń

14 Zbieżność Pochodne: sposób obliczania pochodnej –W przód szybsze ale mniej dokładne –Centralne – więcej obliczeń ale większa dokładność metody. Do stosowania przy szybkich zmianach wartości

15 Metoda stosowania Solvera 1.Jako pierwsze należy wpisać wartości startowe poszukiwanych zmiennych 2.Wpisać odpowiednie równanie/a, prowadzące do jednej wartości liczbowej (wyniku) zależnej od wszystkich komórek z wartościami startowymi 3.Uruchomić Solvera. Wskazać jako komórkę celu komórkę zawierającą wartość z p. 2 4.Wybrać rodzaj operacji (min., max., wartość) 5.Wskazać wszystkie komórki wpływające na komórkę celu (z p.1) (jeżeli nie są obok siebie wskazując kolejne trzymać naciśnięty [ctrl]) 6.Opcjonalnie wpisać ograniczenia i ustawić OPCJE 7.Uruchomić Solvera.

16 Przykład Znaleźć rozwiązanie układu równań: W zakresie x od –2 do 0

17

18

19

20


Pobierz ppt "EXCEL Wstęp do lab. 4. Szukaj wyniku Prosta procedura iteracyjnego znajdowania niewiadomej spełniającej warunek będący jej funkcją Metoda: –Wstążka Dane:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google