Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.Wyja ś nimy :  sk ą d pochodzi nazwa naszego miasta,  jak nadawano nazwy ulicom dawniej i dzi ś. 2. Przybli ż ymy nazwy ulic zwi ą zane z/ ze :  s.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.Wyja ś nimy :  sk ą d pochodzi nazwa naszego miasta,  jak nadawano nazwy ulicom dawniej i dzi ś. 2. Przybli ż ymy nazwy ulic zwi ą zane z/ ze :  s."— Zapis prezentacji:

1 1.Wyja ś nimy :  sk ą d pochodzi nazwa naszego miasta,  jak nadawano nazwy ulicom dawniej i dzi ś. 2. Przybli ż ymy nazwy ulic zwi ą zane z/ ze :  s ł awnymi lud ź mi,  po ł o ż eniem i otoczeniem,  nazwami ro ś lin,  histori ą. 3.Poka ż emy, jak zmienia ł a si ę nazwa Klubu Pi ł karskiego Chemik Police. 4. Zaprezentujemy wyniki ankiet przeprowadzonych w naszej szkole i na ulicach naszego miasta w sprawie nazw obiektów gastronomicznych i najbardziej popularnych ulic. 5.Przedstawimy wywiady z w ł a ś cicielami takich obiektów, jak:  „Akropolis”  „T ę czolandia”  „Sumik”  „Huong sen”

2 Dlaczego „Police”?

3  ul. Cisowa

4 Czy wiecie, na jakiej ulicy znajduje si ę to targowisko?

5 Jakich ulic w Policach jest najwi ę cej? W Policach jest 95 ulic.

6 Nazwalata Klub sportowy chemik Police1968-1991 Polegar Police1992-1993 Miejski klub sportowy chemik Police1993-1999 Pomerania Police1999-2001 Klub piłkarski Police2001-2008 Klub piłkarski Chemik PoliceOd czerwca 2008

7 * Ankieta przeprowadzona na 22 pytanych

8 Czy policzanie zwracaj ą uwag ę na nazwy sklepów i lokali gastronomicznych?

9 Tak – 1 5 g ł osów Nie – 7 g ł osów *W ankiecie uczestniczy ł y 22 osoby

10

11

12

13 ,,Nowy leksykon PWN’’ – Warszawa 1998, ,, Z dziejów Polic” -Jan Matura, Henryk Morawski, Anna Soprych…,  Wikipedia,  Google Grafika,  Strona internetowa Gminy Police www.police.pl,www.police.pl  Wiedza hitoryczna pana Wies ł awa Gaw ł a,  Wywiady udzielane przez w ł a ś cicieli sklepów i lokali gastronomicznych,


Pobierz ppt "1.Wyja ś nimy :  sk ą d pochodzi nazwa naszego miasta,  jak nadawano nazwy ulicom dawniej i dzi ś. 2. Przybli ż ymy nazwy ulic zwi ą zane z/ ze :  s."

Podobne prezentacje


Reklamy Google