Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wieża służyła mieszkańcom do 1947 roku. W 2011 r. wieża została wyremontowana i zaadaptowana na punkt widokowy. 29 grudnia 2011 r. na murach wieży - przy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wieża służyła mieszkańcom do 1947 roku. W 2011 r. wieża została wyremontowana i zaadaptowana na punkt widokowy. 29 grudnia 2011 r. na murach wieży - przy."— Zapis prezentacji:

1

2 Wieża służyła mieszkańcom do 1947 roku. W 2011 r. wieża została wyremontowana i zaadaptowana na punkt widokowy. 29 grudnia 2011 r. na murach wieży - przy użyciu specjalistycznego dźwigu – została posadowiona nowa kopuła widokowa. Do iglicy na czubku kopuły włożono przesłanie dla potomnych, zawierające informacje na temat gminy Łobżenica oraz na temat samej wieży.

3

4 Okrę­go­wa Spół­dziel­nia Mle­czar­ska w Łob­ że­ni­cy po­wsta­ła 4 paź­dzier­ni­ka 1892 roku i na­le­ży do gru­py naj­star­szych Spół­dziel­ni w kra­ju. Sku­po­wa­ła mle­ko w pro­mie­niu trzy­dzie­stu ki­lo­me­trów od Łob­że­ni­cy i po­ sia­da­ła na wła­sność nie­wiel­kie za­bu­do­wa­nia fa­brycz­na gdzie pro­duk­cja by­ła na­pę­dza­na ma­szy­ną pa­ro­wą.

5

6 Eklektyczny kościół po ewangelicki św. Szczepana wybudowany w latach 1910-1911, nakryty pozornym sklepieniem kolebkowym; we wnętrzu neobarokowa polichromia z okresu budowy oraz rokokowy ołtarz główny i ambona z 1776 roku. Wcześniej mieścił się tram targ bydlęcy.

7

8 Pierwszy kościół według tradycji zbudowany został w Łobżenicy w 1141 roku. W latach 1550 – 1622 był on w posiadaniu wyznania braci czeskich. Kościół odnowiono w II połowie XVII wieku i umieszczono w nim nowe ołtarze. Kolejna przebudowa fary nastąpiła w XVIII w a następna w latach 1931/1932.

9

10 Jedno z sanktuariów maryjnych diecezji bydgoskiej. Jak podają kroniki bernardyńskie, Matka Boża ukazała się pasterzowi w tym miejscu w roku 1079. Od 1923 r. pieczę nad sanktuarium sprawują księża Misjonarze Świętej Rodziny. Dziś Sanktuarium jest znane pielgrzymom z Cudownego Obrazu Matki Bożej Góreckiej i Studzienki, w której woda od chwili Objawienia, ma moc uzdrawiającą. Misjonarze z pomocą pobliskich mieszkańców i młodzieży, corocznie od 1984 r. przedstawiają Misteria Męki Pańskiej.

11

12 Ochotnicza Straż Pożarna w Łobżenicy powstała w 1907 roku. Pierwszym komendantem łobżenickiej OSP został wybrany miejscowy Niemiec, Karol Wallig, a jego zastępcą został także Niemiec - Otto Wolff. W sekcjach drabinowej, prądowniczej, wodnej oraz porządkowej, które łącznie liczyły 36 strażaków, połowę członków stanowili Polacy.

13

14 Źródła: www.Wikipedia.pl www.Grafika.pl www.Zabytki Gminy Łobżenica.pl www.Zabytki


Pobierz ppt "Wieża służyła mieszkańcom do 1947 roku. W 2011 r. wieża została wyremontowana i zaadaptowana na punkt widokowy. 29 grudnia 2011 r. na murach wieży - przy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google