Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE KADRY KIEROWNICZEJ OPS, PCPR I PUP Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO Olsztyn, 16. czerwca 2010 ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE KADRY KIEROWNICZEJ OPS, PCPR I PUP Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO Olsztyn, 16. czerwca 2010 ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE KADRY KIEROWNICZEJ OPS, PCPR I PUP Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO Olsztyn, 16. czerwca 2010 ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

2 OWIES II OŚRODEK WSPIERANIA INICJATYW EKONOMII SPOŁECZNEJ W ELBLĄGU PROWADZONY PRZEZ ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH

3 CEL PROJEKTU Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw społecznych oraz liczby tych przedsiębiorstw na terenie powiatów: Elbląg, elbląski, braniewski, ostródzki, iławski

4 Obszar działania Ośrodka

5 Projekt realizowany w partnerstwie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Elblągu, Instytut Ekonomiczny

6 ODBIORCY PROJEKTU 1. Podmioty realizujące lub mające zamiar prowadzić działalność w obszarze Ekonomii Społecznej: - organizacje pozarządowe - spółdzielnie socjalne 2. Osoby wykluczone społecznie zainteresowane utworzeniem spółdzielni socjalnej

7 Inkubator Ekonomii Społecznej doradztwo specjalistyczne doradztwo indywidualne i grupowe szkolenia wizyta studyjna spotkania animacyjne biblioteka ekonomii społecznej Infopunkt Ekonomii Społecznej Oferta Ośrodka

8 Dotychczasowe efekty realizacji przedsięwzięcia: zorganizowanie i przeprowadzenie 6 szkoleń wyjazdowych wizyta studyjna do przedsiębiorstw społecznych tematyka cyklu szkoleń obejmowała: proces grupowy, zarządzanie podmiotami ES, zakładanie i prowadzenie podmiotów ES, marketing i public relations przeszkolenie 16 osób, przedstawicieli podmiotów zainteresowanych tworzeniem przedsiębiorstw społecznych REGIONALNA SZKOŁA LIDERÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ wrzesień 2010 – maj 2011

9 WARMIŃSKO-MAZURSKIE TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ marzec – maj 2011 Są okazją do: przedstawienia podmiotów ekonomii społecznej, zaprezentowania dobrych praktyk, integracji, przedstawienia wyników projektu, etc.

10 Obserwatorium Ekonomii Społecznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Badanie przeprowadzone przez Partnera wśród ok. 120 podmiotów ekonomii społecznej w 5 powiatach Wyniki badań pozwolą na określenie stanu ES, zapotrzebowania podmiotów oraz poziomu wiedzy na temat ekonomii społecznej. Efektem badania będzie raport umieszczony w publikacji wydanej w ramach projektu.

11 Partnerstwa lokalne Powstaną 2 partnerstwa odpowiedzialne za wdrażanie ekonomii społecznej i budowę przedsiębiorstw społecznych w powiatach: ostródzkim; mieście Elblągu.

12 EFEKTY PRACY OŚRODKA dzięki wsparciu doradców i przeprowadzonym szkoleniom w 2009 roku powstała i funkcjonuje spółdzielnia socjalna w Ornecie obecnie w trakcie rejestracji są 2 spółdzielnie socjalne z Elbląga, trzecia kompletuje dokumenty trwają prace przygotowawcze 3 grup inicjatywnych spółdzielni socjalnych na bieżąco do specjalisty ds. informacji i promocji oraz doradcy zgłaszają się osoby i podmioty zainteresowane założeniem spółdzielni socjalnej

13 EFEKTY PRACY OŚRODKA nawiązanie współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Elblągu (szansa dla osób wykluczanych społecznie) organizowanie spotkań informacyjnych dla OPS, PCPR, PUP przybliżających ideę ekonomii społecznej, spotkania cieszące się dużym zainteresowaniem podjęcie działań na rzecz powstania partnerstwa dzielnicowego w Elblągu powstanie grupy roboczej partnerstwa dzielnicowego w Ostródzie

14 TRUDNOŚCI W REALIZACJI PROJEKTU niedoprecyzowanie pewnych zapisów Ustawy o spółdzielniach socjalnych (np. jaka powinna być ilość podmiotów i osób fizycznych przy tworzeniu wspólnie spółdzielni socjalnej) brak dostępu do regulaminów i wniosków o udzielenie dotacji dla spółdzielni socjalnych w niektórych instytucjach lub brak przygotowania w/w dokumentów brak zabezpieczenia środków lub ich mała ilość na dotacje dla spółdzielni socjalnych oraz na zwrot składek ZUS powoli rozwijająca się wiedza i świadomość nt. podmiotów ekonomii społecznej

15 Zespół ds. rozwoju ekonomii społecznej w Elblagu W skład Zespołu weszli reprezentanci podmiotów, które mają wpływ na rozwój ekonomii społecznej w Elblągu. Zespołowi przewodniczy Wiceprezydent Miasta Elbląga. Pozostali członkowie: Naczelnik Wydziału Społecznego UM, Naczelnik Wydziału Strategii i Funduszy Unijnych UM, Powiatowy Urząd Pracy, Centrum Pracy i Pomocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Rada Elbląskich Organizacji Pozarządowych, Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenie Elbląg-Europa, ZHP Elbląg.

16 Zespół ds. rozwoju ekonomii społecznej w Elblagu Zadaniem zespołu jest wypracowanie rozwiązań ułatwiających powstawanie i funkcjonowanie spółdzielni socjalnych i przedsiębiorstw społecznych w Elblągu w zakresie: rozwiązań prawno–instytucjonalnych w obszarze funkcjonowania spółdzielni socjalnych, a więc pomocy instytucji miejskich przy zakładaniu i prowadzeniu spółdzielni socjalnych, rozwiązań finansowych w obszarze funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej rozwiązań dla systemu edukacji w obszarze ekonomii społecznej rozwiązań dotyczących promocji i monitoringu działań w zakresie ekonomii społecznej, przygotowania projektu programu rozwoju ekonomii społecznej.

17 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "SPOTKANIE KADRY KIEROWNICZEJ OPS, PCPR I PUP Z TERENU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO Olsztyn, 16. czerwca 2010 ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google