Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3. Twierdzenie Thevenina o źródle zastępczym, sposób obliczania parametrów takiego źródła.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3. Twierdzenie Thevenina o źródle zastępczym, sposób obliczania parametrów takiego źródła."— Zapis prezentacji:

1 3. Twierdzenie Thevenina o źródle zastępczym, sposób obliczania parametrów takiego źródła.

2 Twierdzenie Thevenina Dowolny liniowy źródłowy dwójnik rezystancyjny można zastąpić równoważnym rzeczywistym źródłem napięciowym (zwanym źródłem Thevenina) o wydajności napięciowej E T i rezystancji wewnętrznej R T.

3 Wymagania dotyczące analizowanego obwodu skupiony – wymiary geometryczne są pomijalnie małe w porównaniu z długością fali elektromagnetycznej odpowiedzialnej za zjawiska elektryczne w tym obwodzie l max << λ/4 liniowy – odpowiedź nie zależy od amplitudy pobudzenia stacjonarny – parametry są niezależne od czasu źródłowy – na otwartych zaciskach występuje niezerowe napięcie rezystancyjny – zbudowany z rezystorów, źródeł niezależnych i źródeł sterowanych

4 Parametry źródła Thevenina Wydajność napięciowa źródła E T równa jest napięciu na rozwartych zaciskach dwójnika, zaś jego rezystancja wewnętrzna R T równa jest rezystancji zastępczej dwójnika bezźródłowego otrzymanego w wyniku zastąpienia w rozważanym dwójniku wszystkich niezależnych idealnych źródeł napięciowych zwarciami i wszystkich niezależnych idealnych źródeł prądowych rozwarciami.

5 Rezystancja zastępcza dwójnika bezźródłowego Obliczając R Z dwójnika nie zawierającego źródeł sterowanych stosujemy reguły dotyczące łączenia elementów. Gdy w dwójniku występują źródła sterowane, rezystancję zastępczą oblicza się wprowadzając tzw. źródło testujące (napięciowe lub prądowe).

6 Metoda alternatywna Napięcie E T jest napięciem na rozwartych zaciskach theveninowskiego układu zastępczego, a więc jeśli układ zastępczy ma zachowywać się tak samo jak oryginalny, to musi to być również napięcie na rozwartych zaciskach układu oryginalnego. Rezystancję R T można obliczyć wiedząc, że prąd zwarcia układu zastępczego jest równy E T /R T i musi być taki sam jak w układzie oryginalnym czyli:

7 Równoważność źródeł zastępczych Twierdzenie Thevenina jest dualne do twierdzenia Nortona. Rzeczywiste źródło napięciowe można zastąpić rzeczywistym źródłem prądowym.

8 Zastosowanie twierdzeń Thevenina i Nortona upraszczanie schematu zastępczego modelowanego obwodu ułatwienie wyznaczenia napięcia lub prądu w wybranej gałęzi obwodu analizowanie połączonych układów wzajemnie się obciążających

9 Źródła wiedzy i przykładów materiały do przedmiotu Technika analogowa semestr 2. http://pl.wikipedia.org/wiki/Zasada_Th%C3%A9venina http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/automatyka/c_ teoria_obwodow/tnp.htm http://oen.dydaktyka.agh.edu.pl/dydaktyka/automatyka/c_ teoria_obwodow/tnp.htm http://www.kmg.ps.pl/to/thevenin/Thevenin.html http://hamradio.pl/sq9jdo/_Kurs/Kurs%20krotkofalarski/1/ z_01.html http://hamradio.pl/sq9jdo/_Kurs/Kurs%20krotkofalarski/1/ z_01.html


Pobierz ppt "3. Twierdzenie Thevenina o źródle zastępczym, sposób obliczania parametrów takiego źródła."

Podobne prezentacje


Reklamy Google