Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak brzmiał? „Naszą siłą jest nasza szybkość i brutalność. Dżyngis Chan rzucił miliony kobiet i dzieci na rzeź z premedytacją i z lekkim sercem – historia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak brzmiał? „Naszą siłą jest nasza szybkość i brutalność. Dżyngis Chan rzucił miliony kobiet i dzieci na rzeź z premedytacją i z lekkim sercem – historia."— Zapis prezentacji:

1 Cytat ormiański Hitlera (Hitler’s Obersalzberg Speech – the Armenian Quotation)

2 Jak brzmiał? „Naszą siłą jest nasza szybkość i brutalność. Dżyngis Chan rzucił miliony kobiet i dzieci na rzeź z premedytacją i z lekkim sercem – historia widzi w nim tylko wielkiego założyciela państw. To, co mówią o mnie słabe cywilizacje zachodnioeuropejskie, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Wydałem rozkaz – i zastrzelę każdego, kto wyrazi choć jedno słowo krytyki – że celem wojny nie jest osiągnięcie jakiejś linii geograficznej, ale fizyczna eksterminacja wrogów. Obecnie tylko na wschodzie umieściłem oddziały SS Totenkopf, dając im rozkaz nieugiętego i bezlitosnego zabijania wszystkich mężczyzn, kobiet i dzieci polskiej rasy i języka, bo tylko tą drogą zdobyć możemy potrzebną nam przestrzeń życiową. Kto w naszych czasach jeszcze mówi o eksterminacji Ormian?”

3 Our strength is our quickness and our brutality
Our strength is our quickness and our brutality. Genghis Khan had millions of women and children hunted down and killed, deliberately and with a gay heart. History sees in him only the great founder of States. What the weak Western European civilization alleges about me, does not matter. I have given the order–and will have everyone shot who utters but one word of criticism–that the aim of {translator: this} war does not consist in reaching certain {translator: geographical} lines, but in the enemies’ physical elimination. Thus, for the time being only in the east, I put ready my Death’s Head units, with the order to kill without pity or mercy all men, women, and children of the Polish race or language. Only thus will we gain the living space that we need. Who still talks nowadays of the extermination of the Armenians?

4 Kiedy i w jakich okolicznościach Hitler powiedział te słowa?
Padły one w czasie drugiego przemówienia Adolfa Hitlera, jakie wygłosił on w Obersalzbergu 22 sierpnia 1939 roku do generalicji Wehrmachtu w uzasadnieniu decyzji agresji na Polskę. Stanowi on wyrwany z kontekstu fragment większej przemowy, w której wódz III Rzeszy nakreślił ogólne zasady wojny z Polską oraz określił jej termin na 26 sierpnia 1939 roku.

5 When and in what circumstances Hitler said these words?
They were said during the second Adolf Hitler speeches, which he proclaimed in Obersalzberg on August 22, 1939 to the Wehrmacht generals in the justification of his decision to invade Poland. It is an out of context fragment of a larger speech, in which the leader of the Third Reich outlined the general principles of the Polish War and identified its beginning on August 26, 1939

6 Jaki był podtekst? Treść cytatu nawiązuje do ludobójstwa dokonanego na Ormianach 1915 roku, jednego z najbardziej krwawych epizodów I wojny światowej w Imperium Osmańskim, podczas którego Turcy i Kurdowie wymordowali 1,5 mln rdzennych mieszkańców Armenii. Hitler podkreśla fakt, iż sprawcy dokonanego ludobójstwa nigdy nie zostali z niego rozliczeni bądź ukarani, a jego ofary zapomniane.

7 What was the subtext? Content of the quote refers to the Armenian Genocide in 1915, one of the bloodiest episodes of the World War I in the Ottoman Empire during which the Turks and Kurds killed 1.5 million indigenous people of Armenia. Hitler underlines the fact that the people responsible for the genocide have never been punished and the victims have been forgotten.

8 Cel wypowiedzi: Hitler chciał pokazać, że posunie się do masowego mordu kobiet i dzieci tylko po to, by zdobyć przestrzeń życiową i powiększyć terytorium państwa. Jednocześnie usprawiedliwia się, mówiąc, że podobnie postępował Dżyngis Chan, którego nie potępiono, a uznano za bohatera historii. Hitler wybiera do likwidacji kobiety i dzieci, bo najłatwiej się ich pozbyć. Kobiety i dzieci są słabsze od mężczyzn i nie podejmą z nimi walki.

9 The purpose of the speech:
Hitler wanted to show that he is ready to commit the mass murder of Polish women and children, just to get the living space for the Germans (Lebensraum) and enlarge the territory of the Third Reich. At the same time, Hitler excuses himself by saying that Genghis Khan did similar things and he was not punished but considered as a hero. Hitler chooses to liquidate women and children because – being weaker than men - they are easy to get rid of.


Pobierz ppt "Jak brzmiał? „Naszą siłą jest nasza szybkość i brutalność. Dżyngis Chan rzucił miliony kobiet i dzieci na rzeź z premedytacją i z lekkim sercem – historia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google