Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www."— Zapis prezentacji:

1 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Prezentacja zawiera materiały ikonograficzne opublikowane w drugiej części serii wydawniczej pt. Głosy Pamięci. Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum.

2 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Carl Clauberg

3 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Carl Clauberg (APMA-B: nr neg. 432)

4 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Eksperymentalny blok nr 10 na terenie obozu macierzystego w Oświęcimiu (Auschwitz I) Carl Clauberg

5 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Blok 10. Sala nr 1, w której leżały więźniarki poddawane eksperymentom medycznym. Stan powojenny Carl Clauberg

6 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Zdjęcie nieistniejącego obecnie baraku nr 30 w obozie kobiecym (BIa) w Brzezince. (APMAB: nr neg. 10336) Carl Clauberg

7 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotel ginekologiczny, który znajdował się w bloku eksperymentalnym nr 10. Carl Clauberg

8 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Pierwsza strona pisma, w którym Reichsarzt SS dr Ernst Grawitz prosi Himmlera o zezwolenie na utworzenie instytutu badawczego Clauberga. (APMAB: nr neg. 435/A) Carl Clauberg

9 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Pismo, w którym Clauberg przedstawia Himmlerowi zakres działalności i schemat organizacyjny projektowanego przez siebie instytutu. W projekcie tym Clauberg proponuje wykorzystanie więźniarek dla celów doświadczalnych. (APMAB: nr neg. 437/A) Carl Clauberg

10 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Druga strona pisma, w którym Clauberg przedstawia zakres działalności projektowanego przez siebie instytutu. Carl Clauberg

11 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Wykaz lekarzy SS upoważnionych do prowadzenia eksperymentów służących wywołaniu, metodą Clauberga, trwałej bezpłodności kobiet (APMAB: nr neg. 436) Carl Clauberg

12 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Notatka, w której Rudolf Brandt, dr praw, osobisty referent Himmlera, omawia wyniki konferencji u Himmlera w sprawie eksperymentów sterylizacyjnych. Wynika z niej, że Himmler zezwolił Claubergowi na przeprowadzanie eksperymentów na więźniarkach obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (APMAB: nr neg. 3170) Carl Clauberg

13 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Pismo, w którym Clauberg donosi Himmlerowi, że za pomocą opracowanej przez niego metody będzie można przeprowadzić w ciągu jednego dnia sterylizację kilkuset, a nawet tysiąca kobiet (APMAB: nr neg. 442) Carl Clauberg

14 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Druga strona pisma, w którym Clauberg donosi Himmlerowi, ile kobiet w ciągu dnia będzie można wysterylizować dzięki opracowanej przez niego metodzie. Carl Clauberg

15 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Wybrana strona z wykazu zatrudnienia więźniarek w KL Auschwitz za miesiąc kwiecień 1943 roku. W rubryce 10. (Häftlinge und Pfleger für Versuchszwecke) podano liczbę więźniarek przeznaczonych dla celów doświadczalnych (APMAB: nr neg. 434) Carl Clauberg

16 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Po powrocie z niewoli radzieckiej Clauberg wystąpił w radiu i telewizji oraz ogłosił w prasie, że poszukuje kilku zdolnych maszynistek celem zatrudnienia ich u siebie. Ułatwiło to zidentyfikowanie go i doprowadziło do jego aresztowania, które miało miejsce 21 listopada 1955 roku (APMAB: nr neg. 447) Carl Clauberg

17 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Horst Schumann

18 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Horst Schumann (APMAB: nr neg. 423)

19 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Pismo Reichsführera SS do SS-Oberführera Victora Bracka, kierownika kancelarii Hitlera, w którym stwierdza, że jest zainteresowany sterylizacją promieniami Roentgena w obozach koncentracyjnych. (APMAB: nr neg. 441) Horst Schumann

20 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Pismo zastępcy szefa II wydziału kancelarii Führera, Blankenburga do Reichsführera SS, w którym zreferował eksperymenty dr. Schumanna w KL Auschwitz (APMAB: nr neg. 132/2) Horst Schumann

21 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Jedna ze stron książki chirurgicznej prowadzonej w bloku 21. (chirurgicznym) obozowego szpitala w Auschwitz I. Figuruje na niej nazwisko Dory Akunis (w obozie Cohen) – nr obozowy 38782, także nazwiska 9 jej obozowych koleżanek, ofiar eksperymentów sterylizacyjnych promieniami Roentgena. (Relacja Dory Akunis zamieszczona w prezentowanym wyborze dokumentów i materiałów). (APMAB: nr mikr. 115/318–319) Horst Schumann

22 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Sprawozdanie kierownika oddziału chirurgicznego więźniarskiego szpitala w KL Auschwitz I za okres od 16 IX do 15 XII 1943 roku, w którym podał, że w szpitalu obozowym wykonano 106 kastracji (Testisamputationen, Kastrationen, Sterilisationen, Ovariotomien, Salpingectomie). (APMAB: Sprawozdanie z działalności szpitala, sygn. D. Au II – 5/1, s. 103–104) Horst Schumann

23 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Druga strona sprawozdania kierownika oddziału chirurgicznego. Horst Schumann

24 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Josef Mengele

25 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Dr Josef Mengele w mundurze Hauptsturmführera SS (1943 r.) (APMAB: nr neg. 21383/12a) Josef Mengele

26 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Pismo z 24 maja 1943 r. o przeniesieniu Josefa Mengelego do KL Auschwitz. (APMAB: nr mikr. 1613/98) Josef Mengele

27 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Opinia wystawiona dr. Josefowi Mengelemu przez SS-Standortarzta KL Auschwitz Eduarda Wirthsa. (APMAB: nr mikr. 1613/93) Josef Mengele

28 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Dzieci cygańskie – rodzeństwo Schmidt (Erdman, lat 5 i Johanna, lat 6), ofiary zbrodniczych doświadczeń dr. Josefa Mengelego (APMAB: nr neg. 21664/8,10) Carl Clauberg

29 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Plan parteru krematorium II. W lewym dolnym rogu zaznaczone pomieszczenia laboratorium i sali sekcyjnej, w której od czerwca 1944 roku mieściła się pracownia i prosektorium dr. Josefa Mengelego (APMAB: nr neg. 17817) Josef Mengele

30 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Panorama męskiego obozu szpitalnego w Birkenau (BIIf). Ujęcie od strony krematorium II. Na pierwszym planie widoczna przybudówka baraku nr 12, w której przez pewien czas mieściło się prosektorium dr. Josefa Mengelego (APMAB: nr neg. 19027/A) Josef Mengele

31 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Grupa wyzwolonych dzieci i więźniarek pod opieką sióstr zakonnych i PCK. Wśród nich bliźnięta żydowskie i matki niektórych z nich. (APMAB: nr neg. 604) Carl Clauberg

32 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Zlecenie przeprowadzenia przez Instytut Higieny SS w Rajsku badania histopatologicznego głowy 12-letniego dziecka, podpisane przez dr. Josefa Mengelego (APMAB: nr mikr. 1143/69) Josef Mengele

33 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Zlecenie przeprowadzenia przez Instytut Higieny w Rajsku sekcji zwłok Antoniego Ruzicka, więźnia nr Z 4954, zmarłego na nomę w „szpitalu” familijnego obozu cygańskiego w Brzezince (BIIe) (APMAB: sygn. Hyg. Inst. 1536/18b – mikr. 849/1536) Josef Mengele

34 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Skierowanie do Instytutu Higieny SS w Rajsku na badanie krwi 9 więźniów żydowskich, karłów i zaliczonych do karłów, przebywających w bloku nr 14 męskiego obozu szpitalnego w Brzezince (BIIf) (APMAB: sygn. Hyg. Inst. 11/1, s. 245, 246 – mikr. 803/245) Josef Mengele

35 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Skierowanie do Instytutu Higieny SS w Rajsku na badanie krwi 9 więźniów żydowskich, karłów i zaliczonych do karłów, przebywających w bloku nr 14 męskiego obozu szpitalnego w Brzezince (BIIf) (APMAB: sygn. Hyg. Inst. 11/1, s. 245, 246 – mikr. 803/245) Josef Mengele

36 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Pierwsza strona schematu kliniczno-psychiatrycznych badań przeprowadzonych na bliźniętach w eksperymentalnej pracowni dr. Mengelego (APMAB: nr mikr. 1525/9) Druga strona schematu z wynikiem badań trzech par bliźniąt żydowskich z Węgier. Josef Mengele

37 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Otto Klein (z prawej) wraz ze swoim bratem bliźniakiem (APMAB) Josef Mengele

38 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Emil Kaschub

39 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Stany zapalne, zmiany ropne i owrzodzenia powstałe na skutek eksperymentów Emila Kaschuba (zdjęcie ocalone przez więźniów zatrudnionych w pracowni fotograficznej obozowego Gestapo – Erkennungsdienst) (APMAB: nr neg. 448) Emil Kaschub

40 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Stany zapalne, zmiany ropne i owrzodzenia powstałe na skutek eksperymentów Emila Kaschuba (zdjęcie ocalone przez więźniów zatrudnionych w pracowni fotograficznej obozowego gestapo – Erkennungsdienst) (APMAB: nr neg. 466) Emil Kaschub

41 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Eduard Wirths

42 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Eduard Wirths (APMAB: nr neg. 20575)

43 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Helmut Vetter

44 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Helmut Vetter

45 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Preparat Be-1034, produkcji firmy Bayer, stosowany eksperymentalnie przez lekarzy SS na więźniach chorych zakaźnie (APMAB: nr neg. 6545) Helmut Vetter

46 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Karta gorączkowa Władysława Giżewskiego, byłego więźnia nr 108997, chorego na tyfus – ofiary eksperymentów farmakologicznych (APMAB: nr mikr. 162/8) Helmut Vetter

47 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Johann Paul Kremer

48 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Johann Paul Kremer (APMAB: nr neg. 1838) Johann Paul Kremer

49 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Nr 1 Przykładowa strona z pamiętnika Kremera z wpisami dokonanymi w okresie, gdy pełnił funkcję obozowego lekarza w KL Auschwitz. Wpisy dotyczą m.in. jego udziału w „akcjach specjalnych” (selekcjach) oraz interesujących go doświadczeń. Źródło: Oświęcim w oczach SS. Rudolf Höss, Pery Broad, Johann Paul Kremer, Oświęcim 2001, s. 147–148. Johann Paul Kremer

50 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl August Hirt

51 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl August Hirt (APMAB: nr neg. 21126/80) August Hirt

52 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Pismo SS-Standartenführera Wolframa Sieversa, sekretarza generalnego stowarzyszenia Ahnenerbe do SS-Obersturmführera, dr. Brandta w sprawie 150 szkieletów więźniów Żydów z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (APMAB: nr neg. 227/25) August Hirt

53 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Pismo (tajna nota) Rudolfa Brandta z 6 listopada 1942 roku, adresowane do biura B-4 w RSHA (do spraw deportacji Żydów) i do Ahnenerbe (Dziedzictwo Przodków), dotyczące umożliwienia prof. Hirtowi zebrania kolekcji szkieletów (APMAB: nr mikr. 227/26) August Hirt

54 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Pismo SS-Standartenführera Wolframa Sieversa adresowane do Obersturmbannführera Adolfa Eichmanna, powiadamiające o dokonanym wyborze 115 więźniów KL Auschwitz przez SS-Hauptsturmführera, dr. Bruno Begera. Przeznaczeni do kolekcji szkieletów Hirta więźniowie mieli być przewiezieni do obozu koncentracyjnego w Natzweiler i, po przeprowadzonych badaniach, uśmierceni. (APMAB: nr mikr. 350/13) August Hirt

55 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Kurt Heissmeyer

56 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Jaquelin Morgenstern Fotografia wykonana w Paryżu, kiedy Jaquelin miała 7 lat. Reprod. z fotografii udostępnionej przez KZ Gedenkstätte Neuengamme. Kurt Heissmeyer

57 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Ruchla Zylberberg Fotografia wykonana tuż przed okupacją niemiecką w Polsce. Reprod. z fotografii udostępnionej przez KZ Gedenkstätte Neuengamme. Kurt Heissmeyer

58 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Mark James Fotografia wykonana w KL Neuengamme. Reprod. z fotografii udostępnionej przez KZ Gedenkstätte Neuengamme. Kurt Heissmeyer

59 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Marek Steinbaum Fotografia wykonana w KL Neuengamme. Reprod. z fotografii udostępnionej przez KZ Gedenkstätte Neuengamme. Kurt Heissmeyer

60 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

61 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań DIEM RUDOLF numer obozowy 10022

62 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl FEJKIEL WŁADYSŁAW numer obozowy 5647 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

63 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl FIDERKIEWICZ ALFRED numer obozowy 138907 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

64 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl GŁOWA STANISŁAW numer obozowy 20017 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

65 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl KŁODZIŃSKI STANISŁAW numer obozowy 20019 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

66 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań KOPYT TADEUSZ numer obozowy 2151

67 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl STAPF ADAM numer obozowy 3704 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

68 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl TONDOS WŁADYSŁAW numer obozowy 18871 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

69 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl WARSZAWSKA-PIEKUT ELŻBIETA, pseudonim: „Jaskółka” numer obozowy 46506 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

70 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl WITEK STANISŁAW numer obozowy 9355 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań

71 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www. auschwitz.org.pl WOYCICKI ALFRED numer obozowy 39247 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań


Pobierz ppt "Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, 32-603 Oświęcim tel. + 48 33 844 8063, fax. + 48 33 843 19 34 www."

Podobne prezentacje


Reklamy Google