Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum."— Zapis prezentacji:

1 Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum.
Prezentacja zawiera materiały ikonograficzne opublikowane w drugiej części serii wydawniczej pt. Głosy Pamięci. Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

2 Carl Clauberg Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

3 Carl Clauberg Carl Clauberg (APMA-B: nr neg. 432)
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

4 Carl Clauberg Eksperymentalny blok nr 10 na terenie obozu macierzystego w Oświęcimiu (Auschwitz I) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

5 Carl Clauberg Blok 10. Sala nr 1, w której leżały więźniarki poddawane eksperymentom medycznym. Stan powojenny Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

6 Carl Clauberg Zdjęcie nieistniejącego obecnie baraku nr 30 w obozie kobiecym (BIa) w Brzezince. (APMAB: nr neg ) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

7 Carl Clauberg Fotel ginekologiczny, który znajdował się w bloku eksperymentalnym nr 10. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

8 Carl Clauberg Pierwsza strona pisma, w którym Reichsarzt SS dr Ernst Grawitz prosi Himmlera o zezwolenie na utworzenie instytutu badawczego Clauberga. (APMAB: nr neg. 435/A) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

9 Carl Clauberg Pismo, w którym Clauberg przedstawia Himmlerowi zakres działalności i schemat organizacyjny projektowanego przez siebie instytutu. W projekcie tym Clauberg proponuje wykorzystanie więźniarek dla celów doświadczalnych. (APMAB: nr neg. 437/A) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

10 przez siebie instytutu.
Carl Clauberg Druga strona pisma, w którym Clauberg przedstawia zakres działalności projektowanego przez siebie instytutu. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

11 Carl Clauberg Wykaz lekarzy SS upoważnionych do prowadzenia eksperymentów służących wywołaniu, metodą Clauberga, trwałej bezpłodności kobiet (APMAB: nr neg. 436) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

12 Carl Clauberg Notatka, w której Rudolf Brandt, dr praw, osobisty referent Himmlera, omawia wyniki konferencji u Himmlera w sprawie eksperymentów sterylizacyjnych. Wynika z niej, że Himmler zezwolił Claubergowi na przeprowadzanie eksperymentów na więźniarkach obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (APMAB: nr neg. 3170) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

13 Carl Clauberg Pismo, w którym Clauberg donosi Himmlerowi, że za pomocą opracowanej przez niego metody będzie można przeprowadzić w ciągu jednego dnia sterylizację kilkuset, a nawet tysiąca kobiet (APMAB: nr neg. 442) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

14 Carl Clauberg Druga strona pisma, w którym Clauberg donosi Himmlerowi, ile kobiet w ciągu dnia będzie można wysterylizować dzięki opracowanej przez niego metodzie. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

15 podano liczbę więźniarek przeznaczonych dla celów doświadczalnych
Carl Clauberg Wybrana strona z wykazu zatrudnienia więźniarek w KL Auschwitz za miesiąc kwiecień 1943 roku. W rubryce 10. (Häftlinge und Pfleger für Versuchszwecke) podano liczbę więźniarek przeznaczonych dla celów doświadczalnych (APMAB: nr neg. 434) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

16 Carl Clauberg Po powrocie z niewoli radzieckiej Clauberg wystąpił w radiu i telewizji oraz ogłosił w prasie, że poszukuje kilku zdolnych maszynistek celem zatrudnienia ich u siebie. Ułatwiło to zidentyfikowanie go i doprowadziło do jego aresztowania, które miało miejsce 21 listopada 1955 roku (APMAB: nr neg. 447) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

17 Horst Schumann Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

18 Horst Schumann Horst Schumann (APMAB: nr neg. 423)
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

19 Horst Schumann Pismo Reichsführera SS do SS-Oberführera Victora Bracka, kierownika kancelarii Hitlera, w którym stwierdza, że jest zainteresowany sterylizacją promieniami Roentgena w obozach koncentracyjnych. (APMAB: nr neg. 441) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

20 Horst Schumann Pismo zastępcy szefa II wydziału kancelarii Führera, Blankenburga do Reichsführera SS, w którym zreferował eksperymenty dr. Schumanna w KL Auschwitz (APMAB: nr neg. 132/2) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

21 Horst Schumann Jedna ze stron książki chirurgicznej prowadzonej w bloku 21. (chirurgicznym) obozowego szpitala w Auschwitz I. Figuruje na niej nazwisko Dory Akunis (w obozie Cohen) – nr obozowy 38782, także nazwiska 9 jej obozowych koleżanek, ofiar eksperymentów sterylizacyjnych promieniami Roentgena. (Relacja Dory Akunis zamieszczona w prezentowanym wyborze dokumentów i materiałów). (APMAB: nr mikr. 115/318–319) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

22 Horst Schumann Sprawozdanie kierownika oddziału chirurgicznego więźniarskiego szpitala w KL Auschwitz I za okres od 16 IX do 15 XII 1943 roku, w którym podał, że w szpitalu obozowym wykonano 106 kastracji (Testisamputationen, Kastrationen, Sterilisationen, Ovariotomien, Salpingectomie). (APMAB: Sprawozdanie z działalności szpitala, sygn. D. Au II – 5/1, s. 103–104) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

23 Druga strona sprawozdania kierownika oddziału chirurgicznego.
Horst Schumann Druga strona sprawozdania kierownika oddziału chirurgicznego. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

24 Josef Mengele Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

25 Dr Josef Mengele w mundurze Hauptsturmführera SS (1943 r.)
(APMAB: nr neg /12a) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

26 Josef Mengele Pismo z 24 maja 1943 r. o przeniesieniu Josefa Mengelego do KL Auschwitz. (APMAB: nr mikr. 1613/98) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

27 Opinia wystawiona dr. Josefowi Mengelemu przez SS-Standortarzta
Josef Mengele Opinia wystawiona dr. Josefowi Mengelemu przez SS-Standortarzta KL Auschwitz Eduarda Wirthsa. (APMAB: nr mikr. 1613/93) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

28 Carl Clauberg Dzieci cygańskie – rodzeństwo Schmidt (Erdman, lat 5 i Johanna, lat 6), ofiary zbrodniczych doświadczeń dr. Josefa Mengelego (APMAB: nr neg /8,10) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

29 Josef Mengele Plan parteru krematorium II. W lewym dolnym rogu zaznaczone pomieszczenia laboratorium i sali sekcyjnej, w której od czerwca 1944 roku mieściła się pracownia i prosektorium dr. Josefa Mengelego (APMAB: nr neg ) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

30 Josef Mengele Panorama męskiego obozu szpitalnego w Birkenau (BIIf). Ujęcie od strony krematorium II. Na pierwszym planie widoczna przybudówka baraku nr 12, w której przez pewien czas mieściło się prosektorium dr. Josefa Mengelego (APMAB: nr neg /A) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

31 Carl Clauberg Grupa wyzwolonych dzieci i więźniarek pod opieką sióstr zakonnych i PCK. Wśród nich bliźnięta żydowskie i matki niektórych z nich. (APMAB: nr neg. 604) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

32 Josef Mengele Zlecenie przeprowadzenia przez Instytut Higieny SS w Rajsku badania histopatologicznego głowy 12-letniego dziecka, podpisane przez dr. Josefa Mengelego (APMAB: nr mikr. 1143/69) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

33 cygańskiego w Brzezince (BIIe)
Josef Mengele Zlecenie przeprowadzenia przez Instytut Higieny w Rajsku sekcji zwłok Antoniego Ruzicka, więźnia nr Z 4954, zmarłego na nomę w „szpitalu” familijnego obozu cygańskiego w Brzezince (BIIe) (APMAB: sygn. Hyg. Inst. 1536/18b – mikr. 849/1536) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

34 męskiego obozu szpitalnego w Brzezince (BIIf)
Josef Mengele Skierowanie do Instytutu Higieny SS w Rajsku na badanie krwi 9 więźniów żydowskich, karłów i zaliczonych do karłów, przebywających w bloku nr 14 męskiego obozu szpitalnego w Brzezince (BIIf) (APMAB: sygn. Hyg. Inst. 11/1, s. 245, 246 – mikr. 803/245) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

35 Josef Mengele Skierowanie do Instytutu Higieny SS w Rajsku na badanie krwi 9 więźniów żydowskich, karłów i zaliczonych do karłów, przebywających w bloku nr 14 męskiego obozu szpitalnego w Brzezince (BIIf) (APMAB: sygn. Hyg. Inst. 11/1, s. 245, 246 – mikr. 803/245) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

36 Pierwsza strona schematu kliniczno-psychiatrycznych
Josef Mengele Pierwsza strona schematu kliniczno-psychiatrycznych badań przeprowadzonych na bliźniętach w eksperymentalnej pracowni dr. Mengelego (APMAB: nr mikr. 1525/9) Druga strona schematu z wynikiem badań trzech par bliźniąt żydowskich z Węgier. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

37 Otto Klein (z prawej) wraz ze swoim bratem bliźniakiem (APMAB)
Josef Mengele Otto Klein (z prawej) wraz ze swoim bratem bliźniakiem (APMAB) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

38 Emil Kaschub Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

39 Emil Kaschub Stany zapalne, zmiany ropne i owrzodzenia powstałe na skutek eksperymentów Emila Kaschuba (zdjęcie ocalone przez więźniów zatrudnionych w pracowni fotograficznej obozowego Gestapo – Erkennungsdienst) (APMAB: nr neg. 448) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

40 Emil Kaschub Stany zapalne, zmiany ropne i owrzodzenia powstałe na skutek eksperymentów Emila Kaschuba (zdjęcie ocalone przez więźniów zatrudnionych w pracowni fotograficznej obozowego gestapo – Erkennungsdienst) (APMAB: nr neg. 466) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

41 Eduard Wirths Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

42 Eduard Wirths Eduard Wirths (APMAB: nr neg. 20575)
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

43 Helmut Vetter Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

44 Helmut Vetter Helmut Vetter
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

45 Helmut Vetter Preparat Be-1034, produkcji firmy Bayer, stosowany eksperymentalnie przez lekarzy SS na więźniach chorych zakaźnie (APMAB: nr neg. 6545) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

46 Helmut Vetter Karta gorączkowa Władysława Giżewskiego, byłego więźnia nr , chorego na tyfus – ofiary eksperymentów farmakologicznych (APMAB: nr mikr. 162/8) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

47 Johann Paul Kremer Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

48 Johann Paul Kremer Johann Paul Kremer (APMAB: nr neg. 1838)
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

49 Johann Paul Kremer Nr 1 Przykładowa strona z pamiętnika Kremera z wpisami dokonanymi w okresie, gdy pełnił funkcję obozowego lekarza w KL Auschwitz. Wpisy dotyczą m.in. jego udziału w „akcjach specjalnych” (selekcjach) oraz interesujących go doświadczeń. Źródło: Oświęcim w oczach SS. Rudolf Höss, Pery Broad, Johann Paul Kremer, Oświęcim 2001, s. 147–148. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

50 August Hirt Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

51 August Hirt August Hirt (APMAB: nr neg. 21126/80)
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

52 August Hirt Pismo SS-Standartenführera Wolframa Sieversa, sekretarza generalnego stowarzyszenia Ahnenerbe do SS-Obersturmführera, dr. Brandta w sprawie 150 szkieletów więźniów Żydów z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (APMAB: nr neg. 227/25) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

53 August Hirt Pismo (tajna nota) Rudolfa Brandta z 6 listopada 1942 roku, adresowane do biura B-4 w RSHA (do spraw deportacji Żydów) i do Ahnenerbe (Dziedzictwo Przodków), dotyczące umożliwienia prof. Hirtowi zebrania kolekcji szkieletów (APMAB: nr mikr. 227/26) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

54 August Hirt Pismo SS-Standartenführera Wolframa Sieversa adresowane do Obersturmbannführera Adolfa Eichmanna, powiadamiające o dokonanym wyborze 115 więźniów KL Auschwitz przez SS-Hauptsturmführera, dr. Bruno Begera. Przeznaczeni do kolekcji szkieletów Hirta więźniowie mieli być przewiezieni do obozu koncentracyjnego w Natzweiler i, po przeprowadzonych badaniach, uśmierceni. (APMAB: nr mikr. 350/13) Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

55 Kurt Heissmeyer Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

56 Kurt Heissmeyer Jaquelin Morgenstern
Fotografia wykonana w Paryżu, kiedy Jaquelin miała 7 lat. Reprod. z fotografii udostępnionej przez KZ Gedenkstätte Neuengamme. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

57 Kurt Heissmeyer Ruchla Zylberberg
Fotografia wykonana tuż przed okupacją niemiecką w Polsce. Reprod. z fotografii udostępnionej przez KZ Gedenkstätte Neuengamme. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

58 Kurt Heissmeyer Mark James
Fotografia wykonana w KL Neuengamme. Reprod. z fotografii udostępnionej przez KZ Gedenkstätte Neuengamme. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

59 Kurt Heissmeyer Marek Steinbaum
Fotografia wykonana w KL Neuengamme. Reprod. z fotografii udostępnionej przez KZ Gedenkstätte Neuengamme. Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

60 Fotografie autorów wspomnień,
relacji i zeznań Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

61 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
DIEM RUDOLF numer obozowy 10022 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

62 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
FEJKIEL WŁADYSŁAW numer obozowy 5647 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

63 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
FIDERKIEWICZ ALFRED numer obozowy Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

64 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
GŁOWA STANISŁAW numer obozowy 20017 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

65 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
KŁODZIŃSKI STANISŁAW numer obozowy 20019 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

66 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
KOPYT TADEUSZ numer obozowy 2151 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

67 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
STAPF ADAM numer obozowy 3704 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

68 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
TONDOS WŁADYSŁAW numer obozowy 18871 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

69 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
WARSZAWSKA-PIEKUT ELŻBIETA, pseudonim: „Jaskółka” numer obozowy 46506 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

70 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
WITEK STANISŁAW numer obozowy 9355 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl

71 Fotografie autorów wspomnień, relacji i zeznań
WOYCICKI ALFRED numer obozowy 39247 Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście ul. Więźniów Oświęcimia 20, Oświęcim tel , fax www. auschwitz.org.pl


Pobierz ppt "Wszystkie części serii można nabyć w księgarni internetowej Muzeum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google