Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SŁOWO ŻYCIA Marzec 2014 "Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SŁOWO ŻYCIA Marzec 2014 "Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i."— Zapis prezentacji:

1

2 SŁOWO ŻYCIA Marzec 2014

3 "Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J (J 15,10).

4 Słowa te zaczerpnięte są z długiej przemowy, zapisanej w czwartej Ewangelii (J 13,31-17,26), którą Jezus kieruje do swoich apostołów po ostatniej wieczerzy.

5 Podkreśla w niej, że zachowywanie Jego przykazań pozwala nam trwać w Jego miłości.

6 Cytowane słowa odwołują się do jednego z poprzednich wersetów, w którym Jezus mówi do swoich Apostołów: „Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania" (J 14,15)

7 Zatem miłość do Jezusa powinna być przyczyną, korzeniem, z którego ma wyrastać zachowywanie Jego przykazań.

8 Wynika stąd rodzaj sprzężenia zwrotnego między miłością do Jezusa a zachowywaniem Jego przykazań.

9 Miłość do Jezusa skłania nas, by żyć coraz wierniej Jego Słowem; jednocześnie Słowo Jezusa wcielane w życie pozwala nam trwać w miłości do Niego, a w konsekwencji coraz bardziej w niej wzrastać.

10 "Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J (J 15,10).

11 „Trwać w Jego miłości”. Co Jezus chce powiedzieć przez te słowa?

12 Bez wątpienia chce powiedzieć, że zachowywanie Jego przykazań jest znakiem, dowodem, że jesteśmy Jego prawdziwymi przyjaciółmi. Jest to warunek, aby również Jezus odwzajemnił naszą przyjaźń i zapewnił nam swoją.

13 Ale wydaje się, że Jezus chce powiedzieć coś jeszcze, a mianowicie, że zachowywanie Jego przykazań rodzi w nas miłość, która jest Jemu właściwa.

14 Przekazuje nam ten sposób kochania, jaki dostrzegamy w całym Jego ziemskim życiu: miłość, która sprawiała, że Jezus był jedno z Ojcem,

15 a równocześnie pobudzała Go do utożsamiania się i do bycia jedno ze wszystkimi braćmi, szczególnie z najmniejszymi, najsłabszymi, najbardziej pokrzywdzonymi.

16 Miłość Jezusa była miłością, która leczyła każdą ranę duszy i ciała, dawała pokój i radość każdemu sercu, przezwyciężała wszelkie podziały i wnosiła między wszystkich braterstwo i jedność.

17 Jeśli będziemy wcielać w czyn słowa Jezusa, On sam będzie żył w nas i także nas uczyni narzędziami swojej miłości.

18 "Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J (J 15,10).

19 Jak więc będziemy praktykowali Słowo Życia tego miesiąca? Pamiętając stale o celu, jaki nam ono wyznacza:

20 dążyć będziemy zdecydowanie do życia chrześcijańskiego, które nie zadowala się miernym, chłodnym i zewnętrznym zachowywaniem przykazań, lecz jest pełne wielkoduszności.

21 i są żywym Słowem Boga. Święci postępowali w taki sposób

22 W tym miesiącu wybierzmy jedno Jego Słowo, jedno Jego przykazanie i starajmy się wcielić je w czyn.

23 A ponieważ Nowe Przykazanie Jezusa („Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem”) jest w jakimś sensie sercem i streszczeniem wszystkich nakazów Jezusa, żyjmy nim z całym radykalizmem.

24 Teksto: Chiara Lubich Opublikowane w Città Nuova 1994/8, pp.34-35. Grafika: Anna Lollo we współpracy z ks. Placido D’Omina (Sycylia - Włochy)Anna LolloPlacido D’Omina * * * Ten komentarz do Słów życia jest tłumaczony na 96 języków i dialektów, dociera do kilku milionów ludzi na całym świecie za pośrednictwem druku, radia, telewizji i Internetu - więcej informacji na http://focolare.pl/http://focolare.pl/ Plik PPS jest tłumaczony na wiele języków i dostępny na stronie www.santuariosancalogero.org www.santuariosancalogero.org Muzyka: “Toccata” – Paul Mauriat "Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości” (J (J 15,10).


Pobierz ppt "SŁOWO ŻYCIA Marzec 2014 "Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i."

Podobne prezentacje


Reklamy Google