Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BRANŻOWA INFORMACJA ZAWODOWA (konspekt webinarium)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BRANŻOWA INFORMACJA ZAWODOWA (konspekt webinarium)"— Zapis prezentacji:

1 BRANŻOWA INFORMACJA ZAWODOWA (konspekt webinarium)

2 Cele webinarium Przygotowanie merytoryczne i metodyczne do świadczenia usług w ramach systemu informacji branżowej (w tym m.in.): 1)Wyposażenie w podstawowe kompendium wiedzy 2)Wykształcenie umiejętności praktycznych związanych z tworzeniem, aktualizowaniem i wykorzystaniem zasobów systemu informacji branżowej 3)Zainspirowanie do samokształcenia

3 Zagadnienia 1)Zagadnienia terminologiczne 2)Znaczenie informacji zawodowej w ujęciu branżowym w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych 3)Kategorie informacji tworzących system informacji branżowej 4)Użytkownicy systemu informacji branżowej i ich oczekiwania wobec tegoż systemu 5)Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji branżowej

4 Zagadnienia terminologiczne Branżowe poradnictwo zawodowe to most pomiędzy edukacją, rynkiem pracy i istniejącymi zasobami ludzkimi. Pozwala na stały przepływ informacji na linii pracodawcy – szkoły – uczniowie. Jego istotnym elementem są tworzone, gromadzone, i aktualizowane zasoby informacji branżowych. Inną jego ważną składową jest badanie potrzeb i trendów rozwojowych w branżach. Ujęcie branżowe w poradnictwie pozwala na bardziej elastyczne ukierunkowanie kształcenia zawodowego, na lepsze konkretyzowanie ścieżek edukacyjno-zawodowych. Ujęcie branżowe w poradnictwie wydaje się bardziej efektywne niż ujęcie zawodowe, daje bardzo praktyczne wskazówki użytkownikom.

5 Zagadnienia terminologiczne Poradnictwo branżowe wdrożone w pełni daje trwały system wymiany informacji pomiędzy rynkiem pracy – edukacją – zasobami ludzkimi. Poradnictwo branżowe jest nowoczesną formą usług informacji i poradnictwa zawodowego. W praktyczny i konkretny sposób wspiera rozwój ścieżek edukacyjno-zawodowych młodzieży. Poradnictwo branżowe można traktować jako precyzyjny proces budowania drogowskazów wejścia na rynek pracy. Model branżowego poradnictwa zawodowego jest dobrą praktyką wykorzystywaną w Australii.

6 Znaczenie informacji zawodowej w ujęciu branżowym w procesie podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych Ujęcie branżowe pozwala na: wybranie branż najważniejszych dla regionu dotarcie do pracodawców i innych interesariuszy kreujących rynek pracy nawiązanie współpracy wszystkich interesariuszy ze szkołami przygotowanie narzędzi, metod i zasobów informacji dla uczniów celem wskazania możliwych ścieżek kariery w danych branżach kształtowanie zainteresowań technicznych oraz zainteresowań naukami ścisłymi wśród młodzieży

7 Kategorie informacji tworzących system informacji branżowej Elementy informacji branżowej: ogólny opis branży predyspozycje osobowościowe do pracy w branży kwalifikacje zawodowe oczekiwane przez pracodawców w ramach branży przegląd i charakterystyka zawodów w branży kształcenie w branży (szkoły ponadgimnazjalne, szkoły wyższe, rzemiosło) ciekawe specjalności w ramach branży możliwość dokształcania i doskonalenia w branży (kształcenie ustawiczne, nieformalne i pozaformalne) najwięksi pracodawcy w branży perspektywy rozwoju branży wynagrodzenie w branży instytucje rynku pracy związane z zatrudnieniem w branży

8 Kategorie informacji tworzących system informacji branżowej Branża jest analizowana lokalnie na poziomie regionu, na poziomie kraju oraz na poziomie Europy i świata.

9 Użytkownicy systemu informacji branżowej i ich oczekiwania wobec tegoż systemu Najważniejsze kategorie interesariuszy systemu informacji branżowej to: szkoły, placówki kształcenia zawodowego pracodawcy, przedsiębiorcy, organizacje pracodawców, organizacje przedsiębiorców jednostki samorządu terytorialnego – organy prowadzące szkoły i placówki kształcenia zawodowego instytucje rynku pracy stowarzyszenia i organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu inne organizacje i instytucje (np. szkoły wyższe) uczniowie i ich rodzice, słuchacze, absolwenci, osoby bezrobotne, osoby poszukujące pracy, osoby pragnące podnosić swoje kwalifikacje

10 Gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji branżowej Po pierwsze należy zbudować system zbierania, analizowania i opracowywania informacji o branżach kluczowych dla rozwoju województwa. Po drugie – zorganizować dystrybucję opracowanych materiałów do szkół i innych instytucji świadczących usługi poradnictwa zawodowego.

11 Oczekiwania wobec systemu informacji branżowej System informacji branżowej powinien uwzględniać stworzenie rzetelnych i innowacyjnych materiałów dotyczących planowania kariery edukacyjno-zawodowej i poruszania się na rynku pracy (m.in. teczki informacji o zawodach w branżach ważnych dla regionu, broszury, poradniki, zeszyty ćwiczeń, ulotki, programy komputerowe, filmy, książki). Dystrybucja tych materiałów powinna uwzględniać wszystkich interesariuszy takiego systemu.

12 Literatura Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku I i II – http://www.ciz.walbrzych.pl/mkz2/akt.htm www.australia.gov.au/carreradviceaustralia www.skillsinfo.gov.au


Pobierz ppt "BRANŻOWA INFORMACJA ZAWODOWA (konspekt webinarium)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google